29 octombrie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 22. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere; PL-x 717/2015. Comisia pentru muncă sau Comisia pentru agricultură? Domnul preşedinte Alexandru Stănescu. Vă rog, prezentaţi raportul comun.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost trimisă spre reexaminare, în fond, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Legea are ca obiect crearea cadrului legal privind înfiinţarea Gărzilor forestiere şi reglementează regimul juridic al acestor instituţii publice, aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi statutul personalului din cadrul acestora. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Comisiile au reexaminat legea în şedinţe separate. În legătură cu obiecţiile formulate în cererea de reexaminare şi în urma reanalizării textului legii transmis de Senat, membrii comisiilor au formulat următoarele observaţii: Astfel, în temeiul art. 137 alin. (3), membrii comisiilor au acceptat solicitările formulate de Preşedintele României şi au aprobat parţial cererea de reexaminare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun de aprobare parţială a cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Tinel Gheorghe, dezbateri generale, Grupul PNL. Avem 15 amendamente admise. Vă rog, domnule deputat.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Analizăm astăzi un proiect de lege care a ridicat de la început numeroase semne de întrebare. Ordonanţa nr. 32 din 2015 şi amendamentele care au fost făcute au venit să rezolve o problemă foarte importantă privind personalul care activează în cadrul comisariatelor de regim silvic şi cinegetic. Era vorba de salarizare. Atunci, soluţia găsită de noi în comisia de specialitate nu a fost agreată de Guvern şi a fost contestată la nivelul anului 2015 la Curtea Constituţională. Curtea Constituţională a dat dreptate Guvernului şi, pe bună dreptate, legea s-a reîntors la Parlament, în analiză la Senat şi la Camera Deputaţilor. În plenul comisiei s-au adus modificări textului de lege, aşa cum fusese el adoptat în Senat şi în Camera Deputaţilor, care excedau dispoziţiilor analizate de Curtea Constituţională. Pe bună dreptate, când legea a ajuns la promulgare, la preşedinte, preşedintele a întors-o înapoi, pentru că apăruse o funcţie publică corespunzătoare angajaţilor la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, respectiv funcţie publică de stat, şi legea s-a reîntors la comisie. Acum analizăm un text de lege care excede analize făcute pe textul de constituţionalitate şi pe cererea de reexaminare. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în textul propus apar modificări la articolele noi - 5, 6 şi 7 - care privesc cariera funcţionarilor publici de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, care stabilesc condiţiile de integritate, altele decât cele stabilite prin Legea nr. 188/1999, care este Legea funcţionarilor publici. Legea nr. 188/1999 este lege organică. Criteriile sunt stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern. În actualul proiect de lege ni se propun criterii de integritate stabilite prin ordin de ministru. Să mă ierte Dumnezeu, care vor fi criteriile opozabile funcţiei publice corespunzătoare funcţionarilor publici de la comisariate? Cele adoptate prin Legea nr. 188/1999, care este lege organică, sau cele care vor fi stabilite de conducătorul autorităţii publice centrale pentru silvicultură, prin ordin de ministru, şi care este lege ordinară? Păi, vă spun eu: vor fi cele stabilite prin Legea nr. 188/1999, adică prin lege organică. Ele vor fi opozabile. Şi atunci avem o dublă reglementare, dar o dublă reglementare care este în defavoarea funcţionarilor publici de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic. Şi ca o scurtă istorie, în două fraze, actualele comisariate de regim silvic şi cinegetic sunt urmaşele, ca să le spun aşa, ale inspectoratelor de regim silvic şi cinegetic înfiinţate acum 20 de ani, adică în 1999. Prin varii tertipuri juridice şi legislative li s-a tot modificat titulatura, pentru a crea cadrul necesar permutărilor politice în interior. Ceea ce se întâmplă prin textele adoptate sau supuse aprobării noastre la art. 5, 6 şi 7 creăm sau deschidem Cutia Pandorei pentru o decizie eminamente politică de epurare pe criterii care n-au nicio legătură cu funcţia publică, aşa cum a fost ea stabilită şi legiferată prin Legea funcţionarilor publici. Vă propun, domnule preşedinte de şedinţă, să supuneţi la vot reîntoarcerea la comisie pentru o săptămână, pentru a pune în acord textul de lege propus în varianta de aprobare a Ordonanţei nr. 32/2015 cu textul Legii funcţionarilor publici nr. 188/1999. Altfel, vă spun, nu va fi aplicabilă această lege în forma propusă. Mulţumesc.

Florin Iordache Bine. Voi supune votului reîntoarcerea la comisie. Să înceapă votul. 44 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, două abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Alte intervenţii dacă sunt? Domnule Popescu, doriţi să interveniţi? Mai aveţi 20 de secunde. Nu. Bun. Avem 15 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic? Nu. De la 3 până la 10, intervenţii? Nu. De la 11 la 15, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.