27 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului (PL-x 540/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului; PL-x 540/2020. Domnul preşedinte Vişan, Comisia pentru buget. Vă rog, prezentaţi raportul cu cele 7 amendamente admise.

George-Gabriel Vişan Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului. Proiectul de lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare introducerea în categoria veniturilor neimpozabile, a veniturilor obţinute prin prelucrarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole vegetale în stare naturală. Se propune şi completarea Legii nr. 491/2003, în sensul introducerii noţiunii de "prelucrător". În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Sunt intervenţii? Nu. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 7 intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Următorul. Raport fără amendamente.