24 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017 (PL-x 305/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017; PL-x 305/2017; caracter ordinar. Guvernul?

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru apărare cine prezintă raportul? Vă rog, domnule vicepreşedinte.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Consiliul Legislativ, Comisia pentru politică externă şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării au avizat favorabil acest proiect. Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între părţi sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din România şi Luxemburg. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în urma dezbaterilor, au hotărât să vă propună adoptarea acestui proiect în forma prezentată. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Dacă sunt intervenţii? Da, vă rog. Grupul PNL, domnul Raeţchi. Vă rog.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Mulţumesc. PNL votează pentru. E un acord firesc, postaderare, privind informaţiile clasificate. Am mai semnat şi vom mai semna acorduri de gen cu partenerii noştri. Într-o lume tot mai interdependentă, în termen de intelligence, coordonarea este esenţială.

Florin Iordache Alte intervenţii dacă sunt? Nefiind amendamente, rămâne la votul final.