13 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 (PL-x 137/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache Poziţia 18, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019; PL-x 137/2020. Comisia pentru buget. Domnul preşedinte Lazăr... Cine prezintă raportul? Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Dragi colegi, Proiectul de lege supus dezbaterii de astăzi vizează creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situaţii de urgenţă şi la dezastre, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale pentru pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă. Ministerul Afacerilor Interne va asigura implementarea proiectului, prin Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată în acest scop în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, căruia i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut - Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă - dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019, în forma prezentată de Guvern. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Înţeleg că nu sunt intervenţii. Neavând amendamente, procedură de urgenţă, rămâne la votul final. Următoarea poziţie.