28 iulie 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 254/20200, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 255/2020), a Propunerii legislative privind digitalizarea învăţământului românesc (Pl-x 275/2020) şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 377/2020) ( rămase pentru votul final ).

Florin Iordache 43. Avem Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 254/2020... (Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule preşedinte. ... Pl-x 254/2020; de adoptare. Şi avem încă trei proiecte de respingere - Pl-x 255/2020 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale) , Pl-x 275/2020 (Propunerea legislativă privind digitalizarea învăţământului românesc) şi Pl-x 377/2020 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.) Se discută împreună. Unul are raport de adoptare, celelalte trei, raport de respingere. Vă rog, domnul preşedinte.

Sorin Mihai Cîmpeanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, aţi explicat foarte corect şi foarte sintetic situaţia. Vă mulţumesc. E un raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Pl-x 254/2020, Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale, Pl-x 255/2020, Propunerii legislative privind digitalizarea învăţământului românesc, Pl-x 275/2020, şi Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Pl-x 377/2020. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei, republicat, cu adresa Pl-x 254 din 3 iunie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi celelalte propuneri deja menţionate. În baza prevederilor art. 94 şi 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, aceste propuneri legislative. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) şi (2) din Regulament, având în vedere faptul că cele patru iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare, s-a întocmit un singur raport, cum deja aţi precizat. Comisia a reţinut ca iniţiativă de bază şi propune spre adoptare Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 254/2020, în care s-au preluat amendamente şi prevederi din Propunerea legislativă nr. 255/2020, Propunerea legislativă nr. 275/2020 şi din Propunerea legislativă nr. 377/2020. Pe cale de consecinţă, pentru Pl-x 255/2020, Pl-x 275/2020 şi Pl-x 377/2020 s-au formulat propuneri de respingere. În baza prevederilor art. 68 din Regulament, s-a aprobat procedura de urgenţă, raportul s-a elaborat în procedură de urgenţă. Propunerile legislative au ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a asigura, din bugetul de stat, cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru învăţământul special, pentru achiziţionarea de dispozitive electronice care să asigure accesul la activităţile didactice la distanţă pentru anumite categorii de elevi defavorizaţi, dar şi pentru întreg personalul didactic care desfăşoară activitate de predare, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de racordarea la o reţea de Internet a acestor dispozitive. De asemenea, se instituie în sarcina autorităţilor publice locale obligaţia de a asigura accesul la Internet al tuturor unităţilor de învăţământ de pe raza în care aceste autorităţi au competenţă teritorială. Propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 8 iulie 2020, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Pl-x 254/2020 - deci unanimitate pentru adoptare Pl-x 254 - cu amendamentele admise din anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun şi, de asemenea, propune respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 1/2011 a educaţiei naţionale, Pl-x 255/2020, Propunerii legislative privind digitalizarea învăţământului românesc, Pl-x 275/2020 şi Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Pl-x 377/2020. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Bota.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vreau să mă refer doar la Pl-x 275/2020, unde suntem un grup restrâns de iniţiatori, din cauza situaţiei în care n-am putut strânge mai multe semnături. Înţeleg că prin raportul întocmit s-au preluat amendamentele. Nu sunt foarte edificat asupra exact a ceea ce s-a preluat. Eu m-am referit în iniţiativa legislativă strict la tablete de tip eReader, care să înlocuiască manualele şcolare, nu m-am referit la sistemul de teleşcoală şi tabletele prin care să se desfăşoare cursuri online. Dacă s-au preluat, sunt de acord, este OK. Dacă nu, eu aş cere ca această propunere legislativă să se întoarcă la comisie, să se dezbată separat. Dacă s-a preluat, atunci, sigur, n-are sens să se întoarcă.

Florin Iordache Asta a explicat domnul Cîmpeanu. S-au discutat toate patru proiectele, s-au preluat din cele trei. În cazul unuia s-a mers cu propunere de adoptare - Pl-x 254/2020; în cazul celorlalte s-a mers cu raport de respingere, era normal. Mulţumesc mult.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Şi s-au cumulat şi iniţiatorii de la toate cele patru, în...? Ca să devină iniţiatori la...?

Florin Iordache Păi, amendamentele... cum s-a discutat şi dacă...

Marius Sorin-Ovidiu Bota ... proiectul...

Florin Iordache ... v-a invitat... Domnule deputat...

Marius Sorin-Ovidiu Bota Nu m-a invitat.

Florin Iordache Bun. Poate... Nu ştiu cum s-a discutat, dar, repet, procedural nu se poate... La comisie, una se adoptă, celelalte se resping. Nu putem merge... având acelaşi obiect de activitate.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da. Nu ştiu dacă s-a preluat exact. Eu m-am referit strict la înlocuirea manualelor cu tableta...

Florin Iordache Suntem la dezbateri generale, domnule coleg. Puteaţi cere...

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da.

Florin Iordache ... retrimitere, puteaţi cere prin liderul de grup.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Asta am cerut acum.

Florin Iordache Păi, prin liderul de grup, repet.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Dacă nu s-au preluat în raportul legii respective, atunci...

Florin Iordache Uitaţi-vă pe raport şi discutăm punctual. Mulţumesc. Mergem mai departe. Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Învăţământul online este important în această perioadă, mai ales în starea de alertă, în ceea ce ne aşteaptă la toamnă. Ştim cu toţii că suntem îngrijoraţi în privinţa calităţii actului didactic şi cum vom gestiona această situaţie de criză sanitară, de criză socială şi mai ales de criză educaţională, la toamnă. Aşa că această lege vine să clarifice nişte aspecte importante. S-au contopit mai multe propuneri, aşa cum adineauri s-a discutat. Propunerea pe care a iniţiat-o Uniunea Salvaţi România vine cu o clarificare din perspectiva unei abordări clare în ceea ce priveşte unităţile administrativ-teritoriale şi obligaţia lor. Adică acestea sunt obligate să asigure accesul la Internet, la conexiunea la Internet, în unităţile de învăţământ. Pentru că ştim foarte bine, primarii răspund de tot ceea ce înseamnă dotare în şcolile unde învaţă copiii noştri. Acest amendament a fost preluat în Propunerea legislativă nr. 254/2020, care contopeşte două propuneri legislative. În schimb, voi pune accentul şi pe importanţa ideii ca acest tip de învăţare să devină complementar. Pentru că procesul de digitalizare trebuie să continue. Iată că această criză, această pandemie ne-a obligat să forţăm această digitalizare a societăţii, inclusiv în învăţământ, prin cursuri gratuite pe care profesorii trebuie să le urmeze. Primarii, până la toamnă, sunt obligaţi să asigure accesul la Internet, conform legii pe care am iniţiat-o împreună cu colegii mei din Uniunea Salvaţi România. Senatul va fi Camera decizională. Şi să sperăm că acolo vom avea o formă mult mai completă, pentru că mai sunt amendamente de depus şi de susţinut. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Petru Movilă. Domnule Movilă, mai succint, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte...

Florin Iordache Şi ştiam că sunteţi specialist în medicină. Haideţi...

Petru Movilă Domnule preşedinte, mulţumesc. Dumneavoastră, un observator global a ce se întâmplă în Parlament, ne daţi recomandările...

Florin Iordache La subiect, suntem la învăţământ acum, vă rog, la subiect.

Petru Movilă Aşa este. Domnule preşedinte, Am iniţiat un proiect de lege, împreună cu colegii mei din Partidul Mişcarea Populară, prin care statul român să fie obligat să achiziţioneze şi să distribuie tablete conectate la Internet către toţi copiii din România. Sigur, au apărut amendamente corecte, pentru cei care sunt din familii cu anumite venituri, pentru cei care sunt din familii care nu au avut activităţi trei luni înainte de pandemie. De asemenea, prin proiectul de lege iniţiat de Partidul Mişcarea Populară se spune foarte clar şi faptul că Ministerul Educaţiei este obligat să realizeze şi să deţină manuale şcolare în format digital, tocmai pentru a putea fi integrate şi corelate cu o digitalizare prin tabletă cu accesul la Internet. Un alt scop pentru care am propus acest proiect de lege este acela de a limita greutatea ghiozdanelor. Foarte mulţi se vor întreba, de ce? Pentru că avem o problemă naţională. Ghiozdanele copiilor, începând de la clasa I până la clasa a X-a, să spunem, chiar mai mare, cântăresc 5-7 kg. Apar foarte multe probleme medicale din cauza greutăţii ghiozdanelor. Şi tableta vine să rezolve şi această problemă. Am văzut că s-au corelat textele de la cele patru propuneri legislative. Considerăm, în continuare, PMP, că responsabilitatea pentru achiziţionare este a statului, pentru că nu putem duce la comunităţi achiziţionarea de tablete. Pentru că avem comune, în România, formate dintr-un singur sat, avem comune formate din două sate, trei sate, care nu au bani nici măcar pentru salarizarea angajaţilor primăriilor...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Petru Movilă ... pentru drepturile persoanelor...

Florin Iordache Concluzionaţi.

Petru Movilă ... cu dizabilităţi. Deci, din acest punct de vedere, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege, cu responsabilitatea finală a statului român, prin Ministerul Educaţiei.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin. Domnule deputat, doriţi să interveniţi? Sau din greşeală...? Da. Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne... Avem aşa. La Pl-x 254/2020. Celelalte trei sunt respinse. La Pl-x 254/2020. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 111, intervenţii? Nu. Şi la art. 111, după alin. (4) se mai introduce un nou alineat. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Repet, cu raport de adoptare la Pl-x 254/2020. La celelalte trei - raport de respingere. Mergem mai departe.