3 aprilie 2019 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 30/2019). ( retrimis comisiilor )

Attila Korodi Bună ziua, stimaţi colegi. Domnule preşedinte de şedinţă, Dorim să retrimitem pentru două săptămâni PL-x 30/2019 care priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. A fost adoptat un raport care are, probabil, din păcate, prea multe neconcordanţe cu legislaţia în vigoare în diferite domenii tehnice. De aceea, este nevoie de o analiză şi corelare cu acestea.

Florin Iordache Bun. Să înceapă votul. 17 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă şi 16 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Mai departe. Domnul Olar. Nu mai vreţi? Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la ordinea de zi? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi, da? Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; PL-x 30/2019; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Raport de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru administraţie.

Florin Iordache Întâi raportul şi apoi domnul Árpád. Domnule Popa, vă rog, raport comun din partea celor două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, asupra proiectului de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comun comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 255/2010, în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia şi asupra lucrărilor din domeniul sănătăţii, învăţământului şi sportului şi abilitarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România de a realiza exproprieri pentru cauză de utilitate publică în domeniile reglementate de lege. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii s-a hotărât, cu majoritate voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Pentru a înţelege o parte din problemele noastre, permiteţi-mi să vă prezint câteva date statistice. Pe data de 15 noiembrie 2018, Guvernul adoptă Ordonanţa de urgenţă nr. 99 pentru a se putea expropria pentru cauză de utilitate publică, în favoarea unor lucrări în domeniul sănătăţii, învăţământului şi sportului şi să se extindă nu numai la Bucureşti, ci şi la celelalte autorităţi publice locale. Ordonanţa de urgenţă are o singură pagină. O singură pagină! Intră în dezbatere la Senat. Pe data de 12 decembrie, Camera Deputaţilor adoptă un proiect de lege care modifică substanţial art. 1 al Legii nr. 255/2010 şi abrogă punctul 1 din ordonanţă. Deci abrogă punctul 1 din ordonanţă. Pe data de 6 februarie, Senatul adoptă Proiectul de Lege de adoptare a ordonanţei, în formă nemodificată. Adică punctul 1 fiind abrogat, totuşi formă nemodificată. După care vine această dezbatere în Camera Deputaţilor, unde din două pagini ajungem la 23. Cum e cu bicameralismul, stimaţi colegi? Nici să nu vorbim de nişte probleme tehnice! Vă rog să deschideţi acest raport! Ce ne spune raportul? Punctul 1 - nemodificat. Adică rămâne în ordonanţă un text abrogat deja, nemodificat. La ce se referă această nemodificare? Că în cuprinsul art. 1 sintagma va apărea aşa. Ce spune raportul comisiei faţă de acest text? "Nemodificat". După care urmează punctul 2. Punctul 2 ce conţine? O reformulare a întregului art. 1. Adică avem un punct 1 şi un punct 1 1 care este o reformulare a aceluiaşi articol. La punctul 11 din raport o să constataţi următoarele: punctul 5. La punctul 14 o să găsiţi punctul 6. Şi la punctul 16 iarăşi o să regăsiţi punctul 5, un alt punct 5, care se referă la alt articol şi iarăşi urmează renumerotarea până la punctul 11, introducând zeci de alineate şi articole noi în lege. Acest art. 1, de la "Superschi în Carpaţi", conţine toate posibilităţile, inclusiv de investiţii în parteneriat public-privat pentru extragerea, de exemplu, a lignitului. Noi ştim şi suntem convinşi că este nevoie de o înlesnire a situaţiei actuale de expropriere pentru cauză de utilitate publică, atât pentru extracţie de gaz, cât şi pentru gazoducte, cât şi pentru autostrăzi, transport, energie electrică. Dar între această necesitate şi această formă care deschide total posibilitatea de a lua de la cetăţean proprietatea lui şi a acorda unei societăţi comerciale în PPP ca să îşi facă investiţii este o cale destul de lungă care, din punctul nostru de vedere, este inacceptabilă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Leoreanu, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, sunt câteva probleme de tehnică. Este o inconsecvenţă între ceea ce s-a făcut la Senat, ceea ce a urmat la Cameră. Ne-am fi dorit ca normele aici să fie suple, flexibile, foarte clare când vorbim de proprietate. Proprietatea trebuie garantată. Dar mergem pe principiul bunei-credinţe şi această, până la urmă, extindere a domeniului de aplicare din Legea nr. 255 către domenii precum educaţie, sport, sănătate şi cu aplicabilitate şi de către unităţile teritoriale sigur că va aduce un plus în ceea ce înseamnă deblocarea investiţiilor. Este foarte important ca aceste investiţii să poată continua, mai ales că în România vorbim de foarte multe investiţii blocate, şi din punct de vedere al proprietăţii şi din punct de vedere al finanţării şi din lipsa atragerii fondurilor europene, având drept cauză proasta gestiune a fondurilor de către Guvern, încât, aici, într-adevăr, am avea un plus. Sigur că lucrurile trebuie analizate mult mai clar şi sigur că trebuie luată o decizie în cunoştinţă de cauză. Cred că un punct corect ar fi fost la început retrimitere şi analizat la comisie acest lucru. Drept pentru care vom analiza foarte atent în decizia pe votul final. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Simionca. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Cu siguranţă, pentru a dezvolta infrastructura mare - autostrăzi nu putem să ne blocăm la o bucată de pământ sau pentru dezvoltarea reţelei de canalizare sau alte lucruri. Dar, cum spunea şi colegul de la UDMR, această lege nu vine într-o formă corectă, nu a parcurs paşii necesari, şi noi, cei de la PMP, vom contesta această lege pentru nerespectarea bicameralismului, pentru că nu putem să facem o lege la Senat şi să o aducem în altă formă la Camera Deputaţilor. Trebuie să arătăm că suntem serioşi şi responsabili şi că protejăm proprietatea privată. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Ion Stelian.

Stelian-Cristian Ion La Camera Deputaţilor, Cameră decizională, s-au introdus foarte multe articole în Comisia juridică şi s-a deturnat sensul iniţial al legii. De unde ar fi trebuit să faciliteze închiderea unor dosare legate de aceste depozite de deşeuri, s-a ajuns la introducerea a foarte multor situaţii în care se facilitează exproprierea, în detrimentul proprietăţii cetăţenilor. Trebuie făcute investiţii, dar în acelaşi timp trebuie să respectăm şi dreptul de proprietate al românilor, aşa încât toate aceste amendamente aduse cu încălcarea principiului bicameralismului ne forţează să votăm împotriva acestui proiect şi să luăm în considerare o contestare la Curtea Constituţională.

Florin Iordache Domnul Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sigur că sunt situaţii în care e bine să se facă exproprieri. Dar în momentul în care lucrul acesta se transformă - şi aceasta s-a întâmplat la Cameră - într-o regulă care deja duce chiar către situaţii arbitrare, nu e bine deloc. Nici nu cred că aici trebuie să mai discutăm despre tot felul de chichiţe avocăţeşti. Aici trebuie să discutăm despre un principiu fundamental pe care eu sper că societatea noastră continuă să se bazeze, pe cel al proprietăţii. Şi spun aceasta către colegi din toate partidele şi ştiu de ce spun aceasta. Părerea mea este că am votat în mod absolut eronat neretrimiterea la comisie, aşa cum a solicitat-o reprezentantul UDMR-ului şi, vă rog, haideţi să nu ne jucăm cu o asemenea lege, haideţi s-o retrimitem la comisie. Vă rog să vă gândiţi foarte bine că aici nu mai contează nici campanie, nici chichiţe avocăţeşti, nici nimic. Aici vorbim despre proprietate. Vă rog să retrimitem la comisie această lege şi s-o readucem în nişte parametri funcţionali, dar în acelaşi timp şi normali pentru societatea pe care zicem că o reprezentăm. Vă mulţumesc. O săptămână, da!

Florin Iordache Bun. Voi supune votului retrimiterea, dar problema de fond n-o rezolvăm aşa. Pentru că, repet, între forma venită de la Senat, care avea un articol - şi cel puţin două grupuri parlamentare, PNL şi PSD, au fost de acord cu aceste modificări - văd că singura soluţie legislativă ar fi un nou proiect în procedură de urgenţă, trecut prin Senat şi la Cameră, pentru că altfel o retrimitem ca să scăpăm de ea de pe ordinea de zi, dar nu rezolvăm problema. Domnul Korodi. Imediat supun votului retrimiterea. Domnule Korodi, eu v-am dat microfonul.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Da, aveţi dreptate. Dacă comisia va menţine să aibă o abordare extinsă a problematicii, atunci este neconstituţională adoptarea acestui proiect de lege, chiar dacă va reveni din comisie. Trebuie să fim foarte precauţi. Cred că ar trebui să ne axăm pe prima iniţiativă care a venit de la Guvern, dezbaterea şi analiza acelei propuneri. Şi dacă este nevoie de o dezbatere pe tot ce înseamnă PPP şi alte tipologii de proiecte, să fie pe un nou proiect de lege.

Florin Iordache Domnule Ganţ, vă rog.

Ovidiu Victor Ganţ Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ideea e simplă. Se duce înapoi la comisie pentru o săptămână şi revine cu raport de respingere, nu de adoptare. Şi vom vota în favoarea respingerii, tocmai pe considerentul nerespectării principiului bicameralismului, şi vine un nou proiect din urmă care va fi în regulă şi va avea un raport corect de adoptare. De ce insistăm să venim cu proiectul acesta care are raport de adoptare? Merge o săptămână înapoi şi se întoarce cu raportul corect de respingere, pentru că aşa este în regulă. Îl respingem şi între timp Guvernul vine cu un proiect pe care-l putem aproba.

Florin Iordache O retrimitem. Bun. Supun votului retrimiterea. Să înceapă votul. Dar în acelaşi timp, Guvernul, - este domnul Ghizdeanu - haideţi să pregătim un proiect de lege cap-coadă, trece prin Senat şi rezolvăm problema. Cu unanimitate - 139 de voturi - a fost retrimis o săptămână. Următorul.