3 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea (PL-x 527/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La punctul 7, Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea; PL-x 527/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Iniţiatorii? Da, domnul Lucian Simion, deputat de Tulcea. Puteţi face legătura?

Lucian-Eduard Simion Da. Bună ziua, domnule preşedinte!

Florin Iordache Vă rog. Vă rog, domnule coleg.

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc. Acest proiect a fost şi este necesar pentru ca să închidem marele program pornit în 1996, care vizează mai multe localităţi din Delta Dunării. După multe blocaje datorate atât nefinanţărilor, cât şi schimbării constructorilor, în anul 2018, iată, s-a făcut o recepţie parţială a ultimelor 3 lucrări, ca în 2019 să avem recepţia finală pentru acestea. Iată că a fost nevoie de aproape 23 de ani pentru ca locuitorii celor două comune să poată beneficia de apă potabilă şi de o minimă civilizaţie. Astfel, datorită faptului că judeţul Tulcea este într-un mare program, ITI, care are linii de finanţare în zona dezvoltării acestor infrastructuri de apă, era necesar ca administrarea acestor infrastructuri să treacă la comunitate pentru ca să poată fi integrate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară. Vreau să le mulţumesc colegilor pentru... şi îi rog să voteze acest proiect de lege pentru că astfel arătăm că standardul de civilizaţie asigurat de apă potabilă nu este un lux pentru localităţile din Delta Dunării. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Avem raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Da, vă rog, doamna deputat Laura Moagher, raportul comun.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea; PL-x 527/2019. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate cu dezbaterea în fond a proiectului de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport preliminar, comisiile au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, bunurile imobile reprezentând alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi, Pătlăgeanca şi Caraorman. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Începem dezbaterile. Îl avem înscris pe domnul deputat Paşcan. Vă rog să faceţi legătura cu domnul deputat Paşcan, din partea Grupului PMP.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua, distinşi colegi! Reglementările, având ca obiect transferuri interdomeniale, au făcut obiectul deciziei Curţii Constituţionale, care arată că atunci "când bunurile pot aparţine, potrivit destinaţiei lor - în temeiul criteriului uzului sau interesului public naţional, judeţean sau local -, iar nu printr-o declaraţie expresă a legii, fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al statului în cel al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers se face în condiţiile legii, după caz, prin hotărâre a Guvernului, sau, simetric, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, sau a consiliului local". Aşadar, bunul ar fi trebuit trecut din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului judeţean. Motiv temeinic pentru care şi Consiliul Legislativ a acordat un aviz negativ propunerii legislative. La fel prevede, de altfel, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Se ştie însă că de la tertipurile administrative, procedurale şi problemele penale generate la nivelul Guvernului - de pildă, prin transferul proprietăţii Lacului Belina către Consiliul Judeţean Teleorman, purtând marca Liviu Dragnea şi a acoliţilor politici - funcţionarii din Guvern se feresc astăzi să mai promoveze acte normative privitoare la transferul unor bunuri din patrimoniul statului în patrimoniul administraţiilor publice locale. Iar acest blocaj deserveşte categoric nevoilor şi proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale. De aceea, Parlamentul, din păcate, a devenit practic unica variantă de promovare prin lege a unor transferuri patrimoniale. Pentru această propunere legislativă avem, în opinia PMP, o garanţie în plus privitoare la monitorizarea utilizării corecte a bunurilor cuprinse în transferul interdomenial, constând în prevederea cuprinsă la art. 5, conform căreia în situaţia în care imobilele transmise nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia şi scopul pentru care acestea au fost construite, respectiv alimentarea cu apă a localităţii Ceatalchioi, alimentarea cu apă a localităţii Pătlăgeanca din comuna Ceatalchioi şi alimentarea cu apă a localităţii Caraorman din comuna Crişan, judeţul Tulcea, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, în condiţiile legii.

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Emil-Marius Paşcan În concluzie. Noi am dori ca în toate prevederile, în toate proiectele şi actele normative privitoare la transferuri interdomeniale de patrimoniu să existe o astfel de prevedere - ca într-un termen în care nu se pune în aplicare sau nu se materializează actul normativ de transfer, acestea să revină în proprietatea statului. Pentru toate aceste argumente, PMP va vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ, conform şi raportului favorabil emis de cele două comisii de specialitate. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Avem 9 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9? Nu. Anexa modificată, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.