4 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 COM (2019) 22 (PHCD 15/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030; COM (2019) 22; PHCD 15/2019. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Daţi-mi voie, distinşi colegi, înainte de a începe dezbaterea pe COM, să le mulţumesc tuturor colegilor, indiferent de partidele politice pe care le reprezintă, pentru implicarea în asigurarea dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Eu am resimţit sprijinul lor atunci când am fost implicat în toate aceste acţiuni. Le mulţumesc încă o dată, în faţa dumneavoastră! Acum, daţi-mi voie să dau citire opiniei privind Documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030; COM (2019) 22, pe care l-am elaborat în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, care au fost sesizate pentru examinarea fondului comunicării documentului de reflecţie. Având în vedere proiectele transmise de comisiile pe care le-am menţionat, noi recunoaştem necesitatea accelerării punerii în aplicare a Agendei 2030, atât la nivel mondial, cât şi pe plan intern, ca o prioritate generală a Uniunii Europene, în beneficiul cetăţenilor săi şi pentru a menţine credibilitatea acesteia în Europa şi la nivel mondial. Recunoaştem că punerea în aplicare a Agendei 2030 este esenţială pentru omenire, în vederea asigurării unei vieţi paşnice şi sigure pentru generaţiile actuale şi viitoare, respectând totodată protejarea climei şi a mediului, asigurând apărarea democraţiei, a drepturilor omului, a egalităţii de gen, dezvoltarea unor economii moderne, dinamice şi favorabile incluziunii, îmbunătăţirea nivelului de trai şi reducerea inegalităţilor, astfel încât nimeni să nu fie lăsat la urmă. Susţinem principalele fundamente de politică pentru un viitor durabil, identificate de Consiliul Uniunii Europene, care includ o tranziţie hotărâtă către o economie circulară, urmărirea neutralităţii climatice, protejarea biodiversităţii şi a ecosistemelor, combaterea schimbărilor climatice, sustenabilitatea agriculturii şi a produselor alimentare, precum şi a unor sectoare ale energiei, construcţiilor şi mobilităţii sigure, durabile şi cu emisii reduse de dioxid de carbon. Susţinem concluziile Consiliului Uniunii Europene care reiterează solicitarea adresată Comisiei Europene, de a elabora o strategie generală şi cuprinzătoare, de punere în aplicare, cu termene, obiective şi măsuri concrete, care să reflecte Agenda 2030 şi să integreze obiectivele de dezvoltare durabilă în toate politicile interne şi externe relevante ale Uniunii Europene. Evidenţiem că în cadrul discuţiilor referitoare la următoarea agendă strategică a Uniunii Europene, pentru perioada 2019-2024, trebuie să se ţină seama de politicile şi orientările necesare pentru un viitor durabil al Europei. Susţinem o implicare puternică a Uniunii pe plan internaţional, din punct de vedere economic şi cultural, revigorarea tradiţiilor Europei în dialog cu valorile culturale din alte state ale lumii, precum şi o extindere a colaborării internaţionale pe plan ştiinţific, pentru a beneficia de cunoştinţe solide necesare fundamentării politicilor care vizează dezvoltarea durabilă. Solicităm prezentarea mai eficientă a oportunităţilor şi mecanismelor instituţionale de colaborare cu state din Africa şi din Asia, pentru a fructifica acordurile de comerţ şi investiţii, în condiţiile respectării obiectivelor dezvoltării durabile asumate de Uniune. Şi recomandăm identificarea unor căi şi mijloace prin care educaţia din Uniune să beneficieze mai mult de oportunităţile oferite de piaţa unică. Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 12 iunie 2019, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Propunem informarea instituţiilor Uniunii Europene şi Guvernului României asupra observaţiilor şi recomandărilor noastre, ca o contribuţie la procesul de formulare a unor politici eficiente în domenii de referinţă. Propunem, în acelaşi timp, transmiterea observaţiilor şi recomandărilor noastre Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în comunicarea numită, furnizând rezultate pentru Europa - COM 211. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri din partea grupurilor parlamentare? Intervenţii? Domnul Andrei Daniel Gheorghe, Grupul PNL. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota această comunicare către Comisia Europeană, cu privire la punctul de vedere exprimat aici de Parlamentul României. În mod cert trebuie să gândim evoluţia societăţii omeneşti într-un tot unitar care să cuprindă atât câştigurile de natură materială, în ceea ce presupune avansul tehnologic şi dezvoltarea industrială, economică, cât şi ceea ce înseamnă păstrarea mediului, păstrarea unui echilibru ecologic, în consonanţă cu legile naturii, şi care să permită un anumit nivel de sănătate publică, echilibrat şi să dea voie cetăţeanului să se dezvolte în mod sănătos. De asemenea, între inovaţie, cercetare, între ceea ce înseamnă noile tehnologii şi noile experimente din sectoarele de înaltă ştiinţă există o linie, există câteva direcţii coordonatoare şi, în mod cert, economia viitorului va fi una care va ţine cont de tot ce înseamnă atât natură, mediu, biodiversitate, sănătate, felul în care omul îşi petrece timpul liber, dar, de asemenea, va ţine cont şi de dezvoltarea tehnologică, industrială şi materială şi de investiţiile publice pe care fiecare naţiune şi le propune. În rest, ca să spun aşa, ca alte elemente, am mai văzut acolo, se vorbeşte la un moment dat de egalitate de gen. Sper că vorbim despre competiţia liberă şi nu discriminatorie, între bărbaţi şi femei, referitor la ceea ce înseamnă atât piaţa muncii, cât şi acest domeniu al cercetării, inovaţiei şi dezvoltării noilor tehnologii, şi nicidecum de ideologia de gen sau alte elemente la modă printre unii dintre birocraţii de la Bruxelles. Ca atare, trebuie să gândim echilibrat, mai puţine dogme ideologice şi să ne raportăm tot mai mult la ceea ce vedem în realitate - realitatea naturală, realitatea economică, în realitatea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor, şi de aici politicile publice să îşi găsească resorturile prin care să devină mai departe norme. Mai puţine ideologii, şi mai puţine elemente artificiale, şi mai mult să ne băgăm pur şi simplu picioarele în apă şi să înţelegem care sunt rădăcinile de la care se poate porni oricare dezvoltare. Aşadar, dezvoltarea durabilă reprezintă evident o prioritate şi pentru România şi pentru Uniunea Europeană. Şi Partidul Naţional Liberal susţine aceste principii.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.