4 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 465/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 465/2017; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Vă rog. Domnul Paşcan. Sunt colegii noştri, deputaţi şi senatori ai PMP, iniţiatori ai acestui proiect de lege.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Am iniţiat acest proiect legislativ, la care s-au raliat mai mulţi colegi - le mulţumesc pe această cale -, întrucât am identificat un lapsus, o sincopă legislativă legată de legislaţia în domeniul audiovizualului, anume că, în timp ce mesajele cu caracter comercial sunt reglementate de noi, cele care sunt cu caracter necomercial nu sunt reglementate de noi, ci sunt reglementate, în locul nostru, de către Consiliul Naţional al Audiovizualului. Şi aşa vedem, zi de zi, pe toate canalele, auzim şi la radio, în media, în general, acele informaţii, acele mesaje necomerciale: "Faceţi sport 30 de minute pe zi", "Consumaţi doi litri de apă pentru sănătate" etc. Ei bine, în această cheie - am aflat cu această ocazie, audiind reprezentantul CNA la comisie - că aceste mesaje nu sunt ale noastre; vin impuse din afara României, sunt mesaje generice, general valabile şi asumate, nu ne aparţin măcar. Eu consider că aici avem un cuvânt de spus, în primul rând să reglementăm această zonă a mesajelor necomerciale, şi în acest sens am asumat toate observaţiile care au fost făcute la comisie de către Consiliul Naţional al Audiovizualului şi am impus două mesaje care ne aparţin nouă, românilor. Având în vedere că astăzi România este într-o competiţie oarecum dezechilibrată şi inegală cu multe ţări dezvoltate din Uniunea Europeană, că se vorbeşte de o Europă care funcţionează în două viteze, că astăzi se fac anchete la nivelul Uniunii Europene privind produsele second hand care invadează pieţele estice, implicit cele ale României, venind din vest, dar produse de aceleaşi firme şi cu preţuri mult mai mari, am promovat două mesaje care vin să răspundă necomercial nevoii noastre identitate, naţionale. Primul este: "Pentru sănătatea economiei, pentru un mediu sănătos, învăţaţi copiii să iubească natura!". Iar cel de-a doilea: "Pentru sănătatea economiei, cumpăraţi produse fabricate în România!". Cred că nu sunt deranjante pentru nimeni şi în acest fel stimulăm apetitul cumpărătorilor de a căuta produse româneşti. Şi aici mă refer îndeosebi la cele alimentare, pentru că am ajuns să importăm şi pe această zonă, 70% din produsele din necesarul de consum al României vine din afara României. Şi vă asigur că produsele noastre pe zona agricolă alimentară sunt superioare calitativ, sunt sănătoase şi nu văd de ce n-am stimula apetitul alor noştri pentru a le cumpăra, în spirit naţional; n-ar fi deranjant pentru nimeni. Repet, sunt mesaje cu caracter necomercial. Le mulţumesc colegilor din Comisia pentru cultură că unanim au votat acest proiect, au votat pentru adoptarea sa. Vă rog şi pe dumneavoastră să o faceţi, pentru că n-avem decât de câştigat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Comisia pentru cultură. (Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, raportul! Domnule coleg, întâi iniţiatorii, Comisia pentru cultură şi apoi... A vorbit în calitate de iniţiator.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu adresa Pl-x 465 din 18 decembrie 2017, înregistrată la comisie cu nr. 4/10/281/19 decembrie 2017. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data redactării raportului s-a primit avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, în scopul corelării acesteia cu Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care vizează comunicările necomerciale audiovizuale, anunţul de interes public, campania socială şi apelul în scop caritabil. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc pentru completul raport prezentat. Domnul Socotar.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum am apreciat la Comisia pentru cultură, iniţiativa colegilor noştri vine să umple nu neapărat un vid, dar o neclaritate legislativă în Legea audiovizualului şi, în ciuda criticilor formulate de Asociaţia producătorilor de televiziune, eu nu cred că dacă câte un spot de 15 secunde, o dată, de două ori pe zi, cu mesajul de ocrotire a naturii sau de a consuma produse româneşti, este unul care să le dea peste cap structura de programe. Deci Grupul PSD va susţine această iniţiativă legislativă. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu mulţumesc. Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR şi apoi domnul Turcescu, Grupul PMP.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mulţumesc pentru ideea care mi-a fost dată de coleg, că poate era mai bine "produsele din România", şi nu "cele româneşti", pentru că şi cele secuieşti ar fi bine să fie arătate; dar facem noi promovare, nicio problemă! Revenind la proiectul de lege, se pare că este un proiect bun şi nişte idei bune, dar, cu toate că aţi zis de observaţiile producătorilor că ar fi împovărător şi că ... Eu am o altă teamă: că se vor folosi de el! Nu ştiu dacă aţi observat, dar foarte multe posturi, în primul rând de televiziune, să nu vorbim, chiar şi unele de radio, au publicitate peste 30 de minute, în jur de 40 de minute pe oră. Din cele 12, folosesc 40 pe oră, evident cu diferite denumiri. Mai scoatem şi aceste promovări, în care includem şi acea promovare de ordin social. Unele, după mine, par a fi nişte spălări de bani, dar aceasta este! Deci am o presimţire că, din contră, se vor folosi de acest instrument, în primul rând în domeniul social, pentru a-şi promova imaginea, pentru a promova anumiţi sponsori, dar, cu toate acestea, această lege este binevenită pentru a promova, într-adevăr, nişte idei de interes public. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Turcescu, Grupul PMP.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, dragi colegi. Sunt coiniţiatorul acestui proiect de lege şi o fac şi din poziţia omului care a lucrat foarte mulţi ani în televiziune. Nu este o problemă pentru ceea ce înseamnă grila de programe sau grila de spoturi publicitare pentru televiziune. Apariţia unor astfel de spoturi nu afectează teribil, să spunem, grila de publicitate a posturilor de televiziune, cu atât mai mult cu cât aceste anunţuri arareori depăşesc în rostire cinci secunde. Este un moment important, pentru că, pe principiul picăturii chinezeşti - prin povestea cu "Consumaţi doi litri de lichide", "Consumaţi fructe şi legume" - a ajuns mesajul la o largă categorie de telespectatori. Trăim în videocraţie, de altfel, şi repetarea unor astfel de masaje este benefică. În momentul în care, împreună cu colegul Marius Paşcan, am propus aceste sloganuri, să ştiţi că am lăsat portiţa deschisă pentru modificări făcute, să spunem, de copywriteri care au o profesie în zona respectivă. Prin urmare, dacă apar modificări, cum spunea domnul Árpád, de nuanţă "Folosiţi produse..." Bun! Am spus noi "fabricate în România". Dacă un copywriter vine cu o idee mai bună pentru un astfel de slogan, n-am avea nimic împotrivă, atât ne-am priceput noi să spunem, deşi sloganurile respective trebuie să admiteţi că sună foarte bine şi cred că este un început foarte, foarte bun. Le mulţumim tuturor colegilor care, şi în Comisia pentru cultură, şi sper ca şi în plenul Camerei Deputaţilor, astăzi, vor vota acest proiect de lege. Este un pas important. Mulţumiri anticipate, tuturor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am terminat dezbaterile. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. 2 marginal până la 7, dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic. Şi ultimul proiect de lege.