6 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (PL-x 396/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; PL-x 396/2017; caracter ordinar; fără amendamente. Doreşte cineva, în numele iniţiatorilor? Nu. Domnul... Da, vă rog.

Lucian-Eduard Simion Având în vedere interesele strategice pe care le avem faţă de Ucraina şi ţinând cont de interesele comune ale României şi Ucrainei, consider că pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii, programe comune, cultural-sportive, de tineret, educaţionale, stagii de pregătire profesională, acţiuni de păstrare a identităţii şi culturii naţionale a populaţiei minoritare româneşti, respectiv, ucrainene, precum şi alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, este necesară modificarea Legii nr. 273 privind finanţele publice locale. Amendamentul propus permite autorităţilor administraţiei publice locale din România, care au încheiat acorduri de înfrăţire şi de cooperare cu autorităţile administraţiei publice din Ucraina, să poată dezvolta proiecte comune într-un mod facil şi cu finanţare locală. Reamintesc faptul că, încă din 2014, Guvernul României a promovat o ordonanţă de urgenţă, prin care se introducea un articol privind finanţele, la modificarea Legii nr. 273 privind finanţele publice locale, care permitea autorităţilor locale din România să finanţeze unele obiective de investiţii, pe baza acordurilor de înfrăţire între România şi Republica Moldova. Aşadar, s-a creat un precedent care a permis facilităţi în derularea proiectelor comune cu Republica Moldova. Vă rog să aprobaţi acest proiect de lege care poate demonstra, fără echivoc, faptul că relaţiile cu Ucraina sunt pentru noi prioritare şi transmitem un semnal clar pentru populaţia de naţionalitate română, care aşteaptă mai mult interes şi implicare din partea administraţiei româneşti pentru dezvoltarea, rezolvarea problemelor de identitate naţională, păstrarea obiceiurilor şi culturii strămoşeşti. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie, cât şi Comisia pentru buget. Domnul Roman. Vă rog, prezentaţi raportul comun; fără amendamente.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 24 octombrie 2017. A existat avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege care, aşa cum v-a spus şi colegul, reglementează mult mai bine colaborarea dintre administraţiile publice locale din România şi din Ucraina. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Simion Eduard, PSD? Domnul Codreanu, PMP? Domnul Gheorghe Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Evident că Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea acestei propuneri legislative şi devenirea ei ca lege, dat fiind faptul că noi considerăm că trebuie să avem o atenţie deosebită faţă de comunitatea românească din Ucraina, o comunitate care numără o jumătate de milion de oameni, iar aceste acorduri de cooperare şi colaborare care au impact atât în domeniul investiţiilor publice locale, cât şi în domeniile de cultură, tineret, sport, artă, sunt esenţiale pentru păstrarea şi continuarea identităţii românilor din Ucraina. Dat fiind faptul că în Ucraina avem o comunitate românească, o comunitate mare, o comunitate veche şi o comunitate care în bună măsură a făcut parte din România Mare, acum, în anul Centenarului Marii Uniri, mi se pare esenţial ca noi să nu-i uităm pe românii din nordul Bucovinei, pe românii din sudul Basarabiei, pe românii din regiunea Odessa, pe românii din fostul judeţ Hotin, pe românii din Cernăuţi, vechea capitală a Bucovinei şi pe românii din Maramureşul de nord. Acest tip de acorduri deja funcţionează pe relaţia cu Republica Moldova. Foarte multe comunităţi locale, primării de comune şi oraşe şi chiar consilii judeţene s-au înfrăţit cu entităţi administrativ-teritoriale similare, de dincolo de Prut. Comunităţile româneşti de aici au reuşit să dea o mână de ajutor pe mai multe paliere fraţilor noştri dintre Prut şi Nistru, iar acest lucru poate fi repetat cu succes şi în cazul românilor, spre exemplu, din regiunea Cernăuţi şi din restul Ucrainei. Mi se pare un lucru absolut firesc, un lucru absolut normal şi un lucru de încurajat ca această relaţie transfrontalieră să se dezvolte şi să-i putem ţine aproape pe aceşti fraţi ai noştri care au suferit atât de mult din pricina ocupaţiei sovietice a Pactului Ribbentrop-Molotov şi a comunismului de tip sovietic din fosta Republică Sovietică Ucraineană. De asemenea, aş vrea să mai accentuez un aspect. Trebuie ca toate autorităţile publice din România, în special Guvernul României, dar şi noi, Parlamentul României, să avem mare grijă, în continuare, cu privire la Legea educaţiei din Ucraina. Acel articol 7, care anulează învăţământul în limba minorităţilor naţionale, doar a fost amânat temporar. Avem de-a face mai curând cu o temporizare a autorităţilor ucrainene, ca urmare a presiunilor internaţionale şi a presiunilor care au existat la nivel european, odată cu verdictul dat de Comisia de la Veneţia, şi, în fapt, noi trebuie să fim în continuare atenţi la ceea ce se întâmplă în Ucraina şi să punem acea presiune internaţională necesară pe Guvernul de la Kiev, nu doar ca acest articol 7 din Legea educaţiei din Ucraina să fie amânat sau să fie temporizat, sau să fie mascat sub alte reglementări legislative, ci să fie anulat. Pentru că Ucraina este obligată, ca o ţară care are pretenţii de integrare euroatlantică, să respecte drepturile minorităţilor naţionale, iar dreptul la educaţie în limba minorităţilor este un drept esenţial peste tot în Europa şi în lume. Aşadar, Partidul Naţional Liberal va vota această lege şi sperăm că ea va duce la efecte practice în relaţia dintre comunităţile locale şi comunităţile din România şi comunităţile din Ucraina şi va reuşi să-i ţină aproape de noi pe fraţii noştri rămaşi dincolo de graniţele actualei Românii, o Românie sfârtecată de cel de-al Doilea Război Mondial. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Codreanu, PMP.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară rămâne, constant şi consecvent, un susţinător al oricăror demersuri legislative care vin în sprijinul românilor din afara graniţelor ţării. Şi acest demers legislativ care facilitează realizarea de înfrăţiri între comunităţi, între localităţi din România şi din Ucraina este un lucru bine-venit, mai ales acum în anul Centenarului. El trebuie realizat şi trebuie să urmărim acest proces de realizare a acestor înfrăţiri, pentru că, dincolo de acordurile formale, scrise, puse pe hârtie, trebuie să existe şi acţiuni practice în acest sens. Pe cei care sunt interesaţi de subiect, vă recomand un răspuns pe care l-am primit din partea Ministerului Afacerilor Externe - este din martie 2017 - privind situaţia înfrăţirilor localităţilor din România cu cele din Ucraina, şi nu numai. Din păcate, am studiat mai multe cazuri de aceste înfrăţiri şi, din păcate, aşa cum spuneam, am rămas la acea etapă de înfrăţire doar pe hârtie şi mi-aş dori ca, odată cu acest vot, să trecem la cealaltă etapă, mai ales că avem, ca reper, situaţia înfrăţirilor din Republica Moldova, acolo unde numărul localităţilor a crescut la câteva sute şi acolo unde numărul proiectelor care sunt implementate a crescut şi avem acum fonduri nu de zeci sau sute de mii, ci de milioane de euro care sunt implementate şi care aduc beneficii pentru etnicii români şi cetăţenii români din aceste comunităţi. Bineînţeles că această nouă lege care aduce mai aproape, chiar virtual, aceste comunităţi de români, este importantă şi prin prisma discuţiilor privind Legea educaţiei din Ucraina care, după cum bine cunoaşteţi, nu şi-a găsit o soluţie eficientă, nu şi-a găsit o soluţie pe care s-o acceptăm noi, toţi, ci avem doar, deocamdată, o temporizare, într-adevăr, a acestei Legi a educaţiei. Noi trebuie să fim foarte conştienţi de faptul că singura soluţie pe care o putem accepta în cazul acestei legi, antidemocratice, este revenirea la situaţia care a existat înainte de 5 septembrie. În concluzie, Partidul Mişcarea Populară votează acest proiect de lege şi vă invită şi pe dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Următorul.