22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 135/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; PL-x 135. Guvernul? Vă rog. Vă rog, Guvernul.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Comisia pentru mediu. Vă rog, domnule preşedinte.

Ion Cupă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, trimis cu adresa PL-x 135 din 20 februarie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, în vederea transpunerii Directivei 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în scopul îndeplinirii angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 13 februarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ - nr. 1281 din 12.12.2016 - şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului - nr. 4c-6/90 din 28.02.17. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege, în şedinţa din 11 aprilie 2018. Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi la dezbatere 10 deputaţi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art. 54 şi art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Deleanu Constantin-Dan, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, doamna Tudoriţa Lungu. Vă rog, doamnă deputat, dezbateri generale.

Tudoriţa Lungu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 modifică şi completează Legea apelor nr. 107/1996, în sensul armonizării acesteia cu legislaţia europeană în domeniu, respectiv Directiva 2014/101, directivă care modifică strategia de monitorizare a elementelor calitative care definesc starea apelor. Totodată, ordonanţa vine şi stabileşte cadrul legal pentru diminuarea efectului negativ al inundaţiilor, clarificând art. 76 1 cu privire la faptul că actualizarea planurilor naţionale privind managementul riscului la inundaţii se produce prin hotărâre de Guvern. Toate aceste modificări ar trebui să crească şi gradul de absorbţie a fondurilor europene pentru proiectele ce au ca obiect lucrările de apărare împotriva inundaţiilor. Faţă de aceste modificări, Partidul Naţional Liberal îşi exprimă acordul şi va vota pentru acest proiect de lege.

Florin Iordache Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Locuitorii oraşului Cape Town, una dintre cele mai mari metropole din lume, au decretat "Ziua 0", ziua în care la robinete nu va mai curge deloc apă. Criza apei a dus la restricţionarea consumului, la 50 de litri/persoană/zi. Noi nu suntem în Africa. Am fost înzestraţi cu resurse naturale din abundenţă, însă nu ştim să le gestionăm. Şi, paradoxal, nici la noi nu prea curge apă potabilă la robinet. Am întârziat cu 2 ani preluarea Directivei europene pentru politica managementului resurselor de apă, deşi acest domeniu are o importanţă strategică şi un impact major asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor. Consecinţele sunt grave: lipsa accesului la apă potabilă pentru o mare parte din populaţie, management al riscului la inundaţii deficitar şi întârzierea absorbţiei fondurilor europene pentru proiecte indispensabile pentru traiul decent în Europa secolului XXI. Şi, atunci când reuşim să atragem aceste fonduri, ele sunt investite adesea ineficient, iar beneficiile nu ajung în final la cetăţean. Aş vrea să atrag atenţia în special asupra calităţii proaste a apei potabile, o problemă de interes major ce mi-a fost semnalată de multe ori în deplasările prin ţară. În oraşul Buftea, de exemplu, cetăţenii au ajuns să protesteze chiar şi în stradă pentru dreptul la apă. Deşi s-au cheltuit zeci de milioane de euro pentru proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apă a oraşului, iar tarifele sunt printre cele mai mari din ţară, cetăţenii reclamă că apa este chiar mai murdară, imposibil de consumat. Ministerul Mediului afirmă că totul este în regulă, parametrii de calitate sunt conform normelor în vigoare. Şi a fost nevoie de multe interpelări, pe la diverse instituţii, ca să dau de sursa problemei. Este un adevărat proiect fantomă, fără autorizaţie de mediu şi a cărui recepţie nu a avut niciodată loc. S-a ajuns astfel la o situaţie dramatică, atât din punctul de vedere al poluării mediului, cât şi al disperării cetăţenilor care nu pot bea apă de la robinet, deşi plătesc bani buni pentru ea. În aceste condiţii, întreb: unde sunt cele 70 de milioane de lei cheltuiţi pentru acest proiect din fonduri europene? Cu toate acestea, USR va vota pentru această iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Simion Lucian-Eduard, Grupul PSD.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege se realizează o punere de acord cu directivele europene - Directiva 2014/101 şi Directiva 2000/60 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comună în domeniul apei, în scopul îndeplinirii angajamentelor pe care le are România, în calitate de stat membru. Motiv pentru care PSD va vota acest proiect de lege.

Florin Iordache Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect pentru această seară. Vom continua mâine, la ora 10,00.