6 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Pl-x 418/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; în procedură de urgenţă. Raportul comisiei speciale, vă rog.

Alina-Elena Tănăsescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, observând dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi ale art. 102 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, având în vedere Hotărârea nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 95/2017, în temeiul art. 75 alin. (1) din Constituţia României, Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost sesizată în data de 31 octombrie 2017 pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004; Pl-x 418. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 944/2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a adresei transmise de Camera Deputaţilor, a comunicat Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.148 din 9 noiembrie 2017, prin care a avizat negativ cele trei propuneri legislative. Guvernul, în punctul de vedere transmis Parlamentului, apreciază că Parlamentul urmează să decidă asupra oportunităţii adoptării iniţiativei legislative, propunând o serie de modificări şi completări cu privire la actul normativ supus dezbaterii. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. Conform expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează, în principal, punerea în concordanţă a textelor declarate neconstituţionale cu deciziile Curţii Constituţionale, precum şi stabilirea unor noi soluţii legislative referitoare la statutul procurorilor şi judecătorilor. Membrii comisiei comune speciale au examinat propunerea legislativă pe parcursul a mai multor şedinţe, iar în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017 au hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în Anexa nr. 1, şi amendamente respinse, cuprinse în Anexa nr. 2. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport. La şedinţele comisiei au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Asociaţia Procurorilor din România, reprezentanţi ai mediului academic, care au propus amendamente şi au făcut precizări cu privire la modificările care se impun asupra legii în vigoare. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc. (Vociferări.)

Gabriel Andronache Procedură!

Raluca Turcan Procedură!

Petru Gabriel Vlase Procedură... Da, doamnă! Vă rog, domnule Andronache, procedură.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Intervenţia mea este pe procedură, conform art. 151 alin. (2) din Regulament şi se referă la nerespectarea art. 60 pct. 13 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care arată în mod clar faptul că, prin Hotărârea Parlamentului, adoptată în şedinţă comună, au fost uzurpate competenţele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, deoarece la pct. 13 se arată că această comisie se ocupă de "constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative din domeniul civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală, cât şi cele care au legătură cu organizarea judecătorească". Scrie în mod expres în Regulamentul Camerei chestiunea aceasta. Practic, stimaţi colegi din majoritatea parlamentară, sunteţi într-un cerc vicios, din care este foarte interesant cum veţi putea ieşi; în opinia noastră, nu veţi putea ieşi. De ce? Pentru că aţi adoptat un raport al Comisiei comune speciale pe chestiuni care ţin de competenţa Comisiei juridice din Camerei Deputaţilor. Aţi sesizat, după aceea, Camera Deputaţilor, deşi prin raportul unei comisii speciale comune nu poate fi sesizat decât Parlamentul României, întrunit în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Ca atare, ar fi trebuit discutat acest raport, eventual, în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, numai că nici acolo nu-l puteţi discuta pentru că, în Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, veţi vedea la art. 13 punctele 2, 10, 11 şi 12 că în mod exclusiv sunt reglementate competenţele de legiferare ale plenului comun. Se referă la adoptarea Legii bugetului, se referă la Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi se mai referă strict la revizuirea Constituţiei. Ca atare, cercul vicios este perfect. Este foarte interesant cum veţi ieşi din acest cerc vicios. Noi constatăm că suntem sesizaţi în mod neregulamentar şi pentru acest aspect vă solicit scoaterea de pe ordinea de zi a acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase A mai votat o dată plenul această propunere. Am o chestiune procedurală eu... Vă rog, liderii, un minut, să stabilim împreună, să nu ne mai certăm la microfon. (Consultări.) Mulţumesc frumos, domnilor lideri. Procedură, domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Cererea pe care noi o formulăm este aceea de a retrimite această iniţiativă legislativă la comisia specială. Şi o să vă rog să mă urmăriţi cu atenţie. Cu toţii ne dorim ca Legile justiţiei, în forma în care le vom adopta, să-şi atingă scopul ultim, cel de a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Cu toţii ne dorim ca înfăptuirea justiţiei să însemne un act de mare calitate civică. Dacă vom adopta aceste modificări legislative, astfel cum ele se regăsesc în acest raport, vom face o mare greşeală. Un astfel de raport, în 5 ani de experienţă parlamentară, nu mi-a fost dat să văd. Şi vă rog să mă urmăriţi. (Vociferări.) Deci forma pe care o veţi supune votului, a acestui raport, mai precis Anexa nr. 1, acolo unde se regăsesc amendamentele admise, care dau substanţă iniţiativei care va fi supusă votului, este alta decât cea pe care noi am votat-o la ora 19,00 ale zilei de miercuri, săptămâna trecută, în 29 noiembrie. S-au adăugat, la textele asupra cărora noi ne-am aplecat, cele care au fost dezbătute, încă cel puţin trei articole. Sunt ultimele articole pe care le veţi regăsi în Anexa nr. 1. Aceste articole nu se regăsesc în iniţiativa legislativă şi nu se regăsesc - subliniez acest lucru - în nicio propunere şi cu atât mai mult în niciun amendament care să fi fost supus dezbaterii şi apoi admis. Sunt articolele de pe ultima pagină ale raportului. Dacă-mi permiteţi, o să le şi dau citire. Sunt articolele 111, 112 şi respectiv art. III, care au fost adăugate - subliniez acest lucru - raportului pe care noi l-am votat în cursul zilei de miercuri, la ora 19,00. Este inacceptabil ca Parlamentul României să se pronunţe asupra unui raport care în mod esenţial conţine un neadevăr. Deci nu există o astfel de propunere sau astfel de propuneri în iniţiativa legislativă şi nu există propuneri sau amendamente care să fi fost dezbătute. Drept urmare, acest raport nu poate fi supus votului. Fals este un cuvânt mare, dar adăugarea unor texte fără a fi dezbătute, este o expresie potrivită. Ce se mai întâmplă? În mod obligatoriu, într-un astfel de raport, acolo unde o parte din normele juridice care se adoptă ar fi trebuit adoptate, ca şi Cameră decizională, de Camera Deputaţilor, iar o altă parte, dacă admitem teza colegilor noştri de la putere, ar fi însemnat că trebuie adoptate în Cameră decizională de către Senat, ar fi născut obligaţia regulamentară să fie identificate acele texte în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Lipseşte cu desăvârşire această precizare. Este obligaţie regulamentară! Şi este obligatoriu să existe o astfel de precizare, pentru că, dacă la Senat se va dispune altfel în legătură cu acele texte normative pe care le avem în atribuţii, ca şi Cameră decizională, va trebui să se reîntoarcă, pe procedura regulamentară, va trebui să se reîntoarcă această iniţiativă legislativă şi să o dezbatem pe acele texte în divergenţă, aici, în Camera Deputaţilor. Lipseşte şi această prevedere! Deci raportul, şi din acest punct de vedere, este unul neconform, unul neregulamentar. Mai mult decât atât, Partidul Naţional Liberal a înţeles, pentru ca dezbaterea să aibă consistenţă, să-şi însuşească propunerile asociaţiilor profesionale, a tuturor asociaţiilor profesionale, precum şi ale CSM-ului. Propunerile respective au devenit amendamente şi ar fi fost firesc, chiar dacă au fost respinse, să se regăsească în Anexa nr. 2, la amendamente respinse, cu menţiunea: "Amendamente susţinute de către Partidul Naţional Liberal". Ne lipsiţi de oportunitatea regulamentară de a susţine amendamente pe care le-am dezbătut şi le-am susţinut în comisia specială, de a le susţine astăzi în plen. Este, de asemenea, inacceptabil. Se întâmplă... Voci din sală : Timpul!

Ioan Cupşa Decât să câştigăm două, trei minute, cred că este mai important să decidem informaţi în legătură cu soarta acestei iniţiative legislative.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, deci care este propunerea procedurală?

Ioan Cupşa Mergem mai departe. Ca textul să fie susţinut aşa cum se cuvine, o să vă dau citire Deciziei nr. 292/2012 a Curţii Constituţionale a României, în legătură cu ceea ce vă spuneam: "Lipsa unei dezbateri reale în legătură cu anumite texte normative...", în orice comisie, pentru că comisia permanentă nu a fost sesizată, iar comisia specială nu a dezbătut, nefiind, la rându-i, sesizată cu aceste texte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Ioan Cupşa Permiteţi-mi să termin, este un lucru...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, dar puteţi discuta la dezbateri generale...

Ioan Cupşa Permiteţi-mi să-mi întemeiez...

Petru Gabriel Vlase Pe procedură nu pot să stau să discutaţi toată legea acum!

Ioan Cupşa Este foarte important să decidă încă o dată... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Trebuia să discutaţi la comisie asta! Vă rog, propunerea!

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Nu puteam discuta în comisie, pentru că în comisie n-a apărut această oportunitate!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, propunerea, domnule deputat!

Ioan Cupşa Este o oportunitate generată de ceea ce aţi făcut...

Petru Gabriel Vlase Propunerea procedurală!

Ioan Cupşa Propunerea este de retrimitere, pentru a îndrepta toate aceste...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Vot pentru retrimitere la comisie. 80 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu a votat. Conform discuţiilor din Comitetul liderilor, s-au luat următoarele decizii şi în consultarea cu liderii: dezbateri generale - cinci minute pentru fiecare grup parlamentar şi două minute pentru deputaţii neafiliaţi, fiind şi în procedură de urgenţă; pentru dezbaterea pe articole şi amendamente - până la ora 13,10. Da? Vot, vă rog.

Raluca Turcan Procedură!

Petru Gabriel Vlase 139 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Acest program a fost aprobat. Procedură. Doamna Turcan.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Vă mărturisesc că este înfiorător modul în care procedaţi astăzi! (Rumoare.) Ne întrebăm până unde puteţi merge...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, procedura, doamnă!

Raluca Turcan ...cu această distructivitate de care sunteţi dispuşi...

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat, îmi cereţi cuvântul pe procedură...

Raluca Turcan ...doar pentru a-l apăra pe domnul Dragnea de...

Petru Gabriel Vlase Vă rog!

Raluca Turcan ...de răspunderea în faţa justiţiei!

Petru Gabriel Vlase Vă rog!

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, În primul rând, intervenţiile mele de procedură ar fi trebuit ascultate înainte de a supune votului, pe repede înainte, pentru a vă spăla pe mâini, acest program care, de fapt, arată lipsa dumneavoastră de deschidere pentru o dezbatere reală pe această lege care are un singur scop, din punctul dumneavoastră de vedere - controlul Justiţiei şi timorarea magistraţilor!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă! Mulţumesc. Dacă nu aveţi o intervenţie procedurală...

Raluca Turcan Nu! Da, vă rog să mă ascultaţi, eu sunt dispusă să stau oricât aici, pentru că este dreptul Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal să-şi facă auzit punctul de vedere pe un subiect pe care dumneavoastră l-aţi expediat rapid.

Petru Gabriel Vlase Aveţi ocazia...

Raluca Turcan Noi nu suntem de acord cu acest program de lucru!

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat... Aşa!

Raluca Turcan Considerăm că dezbaterile generale trebuie să meargă până la finalizarea oricărei intervenţii pe această lege, care nu este nici în procedură de urgenţă. Singura dumneavoastră...

Petru Gabriel Vlase Este în procedură de urgenţă!

Raluca Turcan ...este apărarea domnului Dragnea! Procedura de urgenţă este forţată, pentru că aşa aţi introdus-o dumneavoastră, aşa aţi forţat-o în Biroul permanent! Nici la ANI, nici la Legea răspunderii magistraţilor nu există nicio urgenţă...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să aveţi intervenţia pe procedură!

Raluca Turcan ...alta decât scăparea domnului Dragnea! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat!

Raluca Turcan Vă solicităm ca această lege să fie retrimisă la comisie, să intre într-un parcurs normal, parlamentar, de dezbatere în comisiile parlamentare, să aşteptaţi avizul comisiei...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat!

Raluca Turcan Există solicitarea Comisiei Europene de a avea avizul comisiei...

Petru Gabriel Vlase Măi, dar opriţi microfonul acela!...

Raluca Turcan De a avea... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat!

Raluca Turcan Vreau să-mi... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Vreau să...(I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Doamnă, mulţumesc!

Raluca Turcan Doresc să închei... Este pe... (I se întrerupe microfonul.) Este... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Am înţeles propunerea dumneavoastră procedurală!

Raluca Turcan ...blocaţi... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Doamnă, am înţeles propunerea dumneavoastră! S-a votat o dată retrimiterea, s-a votat tot! Vă rog, lăsaţi un pic să ascult dacă mai e altă propunere! Vă rog, doamnă deputat, dacă mai aveţi altă propunere?

Raluca Turcan Propunerea este de a completa dezbaterea pe acest punct al ordinii de zi cu o rezoluţie a Camerei Deputaţilor prin care să solicităm Comisiei de la Veneţia avizul pe aceste Legi ale justiţiei care aduc controlul politic asupra unei instituţii fundamentale... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Am înţeles!

Raluca Turcan Vă rog să supuneţi votului această solicitare a PNL!

Petru Gabriel Vlase S-a votat programul de lucru, s-a votat ordinea de zi. Punct!

Raluca Turcan ...Rezoluţia Camerei Deputaţilor pentru avizul Comisiei de la Veneţia. Vă solicităm răspicat lucrul acesta, întrucât avem în Mecanismul de Cooperare şi Verificare obligativitatea aşteptării avizului Comisiei de la Veneţia.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă mulţumesc! Deci programul de lucru şi ordinea de zi au fost votate. Orice modificare se face la începutul şedinţei. Am încheiat acest subiect, din moment ce suntem deja în desfăşurarea şedinţei.

Raluca Turcan Domnule preşedinte, Plenul este suveran. Domnul Munteanu, liderul dumneavoastră, a propus sistarea dezbaterilor. Noi, pe procedură, voiam, la ordinea de zi, să suplimentăm ordinea de zi cu această rezoluţie a Camerei Deputaţilor, astfel încât măcar să încercaţi să intraţi într-o normalitate a României sănătoase, nu a României confiscate...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... de un grup de interese!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Această propunere trebuia făcută la începutul şedinţei!

Raluca Turcan Vă rog să ... (I se întrerupe microfonul.) Plenul este suveran!

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat, dumneavoastră vreţi să ne ridicăm toţi din sală, să rămâneţi doar dumneavoastră la microfon? Voci din sală : Daaa! (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog! Deci nu putem aşa! Dar nu putem aşa! Nu putem aşa!

Raluca Turcan Plenul este suveran! Vă rog să supuneţi votului propunerea noastră!

Petru Gabriel Vlase Orice modificare se face la începutul programului!

Raluca Turcan Ne-aţi interzis dreptul de a face o modificare la program, pentru că v-aţi grăbit şi "securea" votului a funcţionat. Aşa că, în virtutea faptului că plenul este suveran, vă rugăm să supuneţi votului această cerere de a avea avizul Comisiei de la Veneţia, reprezentant al unui parteneriat important pe care România îl are cu Uniunea Europeană!

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Citiţi stenograma, să vedeţi...

Raluca Turcan Supuneţi votului!

Petru Gabriel Vlase ...cam cât v-am interzis eu la început intervenţia pe modificarea programului, cam vreo 50 de legi au fost!

Raluca Turcan Datoria dumneavoastră este să fiţi democratic, domnule preşedinte de şedinţă! Nu-mi faceţi o favoare, nici mie, nici Partidului Naţional Liberal, nici opoziţiei! Opoziţia este aici să se exprime! Şi dacă avem multe puncte de vedere, înseamnă că dumneavoastră le creaţi...

Petru Gabriel Vlase Vă rog!

Raluca Turcan ...aceste puncte de vedere!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, am înţeles! Supun votului dumneavoastră modificarea programului, aşa cum a cerut doamna lider. 79 de voturi pentru, 143 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Mulţumesc. Intrăm în dezbateri generale.

Cristian-Gabriel Seidler Procedură!

Petru Gabriel Vlase Procedură? Domnul Seidler. (Vociferări.)

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Da, aceasta este Biblia noastră, se numeşte Regulamentul Camerei Deputaţilor şi la art. 62 spune că: "Biroul permanent trimite, spre examinare şi în vederea elaborării rapoartelor, proiecte de lege, propuneri legislative... comisiei permanente sesizate în fond, în competenţa căreia intră materia reglementată prin proiectul sau propunerea respectivă". Am observat că nu a existat nicio comisie permanentă sesizată în fond cu acest proiect de lege. De aceea, acest proiect de lege nu trebuie retrimis la vreo comisie, pentru că nu a fost la vreo comisie de fond, ci trebuie retrimis la Biroul permanent care ar trebui să ia, să lectureze acest Regulament - Biblie cum îi spuneţi unii dintre dumneavoastră - şi să îl citească şi să vadă la care dintre comisii - şi are 21 de opţiuni înscrise - vă indic şi art. 60, dacă doriţi...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, dacă-mi permiteţi? S-a mai cerut o dată asta, s-a votat şi...

Cristian-Gabriel Seidler S-a cerut retrimiterea la comisie...

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, la BP!

Cristian-Gabriel Seidler ...eu cer retrimiterea la Biroul permanent, în baza art. 62!

Petru Gabriel Vlase La BP s-a cerut!

Cristian-Gabriel Seidler ...alt articol regulamentar, nu art. 62...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Vă mulţumesc. S-a cerut la BP. Votul a fost pentru BP, nu pentru comisie! Domnul... Dacă mai sunt proceduri, să începem dezbaterile? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Aţi menţionat despre timpul de dezbatere care s-ar încheia la ora 13,00, deşi în Comitetul liderilor s-au aprobat 38 de minute. Indiferent de situaţie, vă citez art. 120 alin. (2), care se referă la proiectele de lege în procedură de urgenţă şi care spune aşa: "În situaţia în care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat - deci dacă cumva ajungem în situaţia în care se epuizează timpul de dezbatere - dezbaterea se încheie şi preşedintele Camerei supune votului..."

Petru Gabriel Vlase Ştiu, domnule deputat!

Cătălin Drulă "... fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond şi fiecare articol amendat". Da? Deci după ce se termină, dacă cumva se termină timpul de dezbatere, dumneavoastră, conform art. 120 alin. (2), fix ca la proiectul de lege anterior, trebuie să supuneţi votului ...

Petru Gabriel Vlase Aşa voi face!

Cătălin Drulă ...fiecare amendament!

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc frumos! Sigur aşa voi face, nu voi ieşi din cuvântul dumneavoastră! (Aplauze.) Alte intervenţii?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru că mi-aţi permis şi pentru că aveţi răbdare. Am încercat acum 10 minute să iau cuvântul pentru a da o replică domnului Márton Árpád. Să-mi permiteţi să-i spun într-un minut... Şi dumnealui i-aţi permis să vorbească fără să invoce un articol. Da, într-adevăr, s-a făcut o greşeală la început, când s-a spus că primele două puncte de pe ordinea de zi ar fi parcurs până acum un proces legislativ greşit, pentru că ar fi mers în această comisiei specială. Dar, aveţi dreptate, prima lege de pe ordinea de zi nu a fost în comisia specială! Dar, vedeţi dumneavoastră, chiar asta arătaţi, că este o greşeală aici. Această comisie, când a fost înfiinţată, specială, aşa cum este ea, scrie în Regulament că toate legile din arealul justiţiei vor trece prin această comisie. Şi în acest caz, în care se elimină nişte incompatibilităţi, nu a mers în această comisie. Deci undeva este o greşeală, aveţi dreptate! Ori Legea ANI este greşit trimisă la Comisia juridică, ori Legea nr. 303 este greşit trimisă la comisia specială. Urmează ca Curtea Constituţională să ne elucideze în acest caz. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Doamnă Tănăsescu, sunteţi pe procedură sau pe dezbateri? Dacă mai e cineva pe vreo procedură? Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Raportul are 500-600 de pagini. Nu pot să fac o afirmaţie foarte clară că ne aflăm în faţa unui fals, pentru că nu ştiu elementul intenţional, nu ştiu dacă s-a întâmplat cu intenţie - e o posibilitate - sau a fost o pură întâmplare şi neconcordanţele din acest raport şi faptul că a fost omisă introducerea unor amendamente în acest raport e o pură întâmplare sau e o chestiune intenţionată. Oricum ar fi e foarte grav! Aşa cum au spus şi colegii din PNL, sunt amendamente care nu au fost incluse în raport. Am avut o înţelegere pe care eu o consider una a unor oameni de onoare, şi această înţelegere nu se respectă. Am avut înţelegerea ca amendamentele respinse în comisia specială să se regăsească în raportul final. Vă amintesc doar câteva articole la care amendamentele noastre nu au fost introduse în raport: art. 15 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (1), (2), art. 39, art. 53, art. 55. Deci sunt multe astfel de amendamente care nu au fost incluse în raport şi de aceea se impune trimiterea la comisie, retrimiterea către comisie. Vă rog să constataţi că a fost o grabă nemaipomenită, stafful a făcut tot posibilul să facă faţă acestei presiuni, dar s-au făcut greşeli; sunt greşeli foarte mari. Pe de altă parte, cu privire la procedura de adoptare a raportului şi de desfăşurare a lucrărilor comisiei, vreau să spun foarte clar, de la tribuna acestui plen, că nu a existat transparenţă, pentru că nu am putut invita organizaţii ale magistraţilor care au un alt punct de vedere...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion ...cu al dumneavoastră.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, mulţumesc!

Stelian-Cristian Ion Nu-mi mulţumiţi, că n-am terminat!

Petru Gabriel Vlase Păi dar n-am înţeles procedura pe care o invocaţi! Îmi povestiţi iar aceeaşi situaţie care nu vă convine! Aveţi dreptul să vă exprimaţi prin vot.

Stelian-Cristian Ion Bine! Haideţi să vă spun procedura!

Petru Gabriel Vlase Invocaţi-mi procedura, cereţi-mi ceva şi eu mă supun atenţiei dumneavoastră! Vă rog!

Stelian-Cristian Ion Cu privire la timpul de lucru, aţi luat decizia să lucrăm, să dezbatem până la ora 13,00...

Petru Gabriel Vlase Nu am luat-o eu! Comitetul liderilor!

Stelian-Cristian Ion Da, da, dumneavoastră, care aveţi majoritatea acolo!

Petru Gabriel Vlase Domnule Stelian ...

Stelian-Cristian Ion Dumneavoastră, care aveţi majoritatea, nu dumneavoastră personal!

Petru Gabriel Vlase A... Comitetul liderilor, nu ştiu cine!

Stelian-Cristian Ion Comitetul liderilor!

Petru Gabriel Vlase Aşa!

Stelian-Cristian Ion Aşa! Potrivit art. 118, se poate lua o asemenea decizie, într-o procedură de urgenţă, numai că pierdeţi din vedere art. 112 din acelaşi Regulament, care spune în felul următor: "În cazul prevăzut la art. 38 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obişnuite..." şi ne aflăm exact în ipoteza art. 38 lit. c), pentru că, dacă veţi verifica, acest raport a fost dat cu depăşirea termenului stabilit. Deci s-a stabilit termen pentru raport 27 noiembrie, raportul a fost dat pe 4 decembrie. Ca atare, în asemenea situaţii, nu puteţi limita pe procedură de urgenţă dezbaterile, ci trebuie să mergeţi, potrivit art. 112...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ...pe procedura obişnuită...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ...şi să discutăm toate articolele.

Petru Gabriel Vlase Sigur! Am avut o propunere de la Comitetul liderilor, am supus-o plenului, s-a votat, decizia e luată, nu depinde de mine. Mulţumesc frumos. Dacă mai e vreo intervenţie pe procedură? Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Domnule preşedinte, Cred că ştiţi şi dumneavoastră foarte bine cum a fost încălcată această procedură, ştiţi foarte bine că legea aceasta nu a trecut prin procedura normală parlamentară, încălcaţi acest regulament, dar o să vă spun exact procedura şi articolul la care mă refer. Iniţial mă refer la art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului, prevederi la care va face referire în intervenţia sa". Şi acum voi face referire la această prevedere care a fost încălcată de dumneavoastră - nu că ar fi prima. Este vorba de art. 60 al aceluiaşi regulament, art. 60 care spune: "Comisiile permanente se aleg, de regulă, pe întreaga durată a legislaturii. Constituirea de noi comisii permanente, desfiinţarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile şi domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele..." Şi acum mergem la pct. 13, care este cel care reglementează Comisia juridică, cea care a fost nesocotită de dumneavoastră, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care spune că se ocupă de ce? "Constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească...."

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui "... alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic..."

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui "...probleme de disciplină parlamentară..."

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, mă ascultaţi puţin?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui "...incompatibilităţi şi imunităţi". Acesta este articolul pe care l-aţi încălcat!

Petru Gabriel Vlase OK!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Acesta este motivul pentru care această lege trebuie să meargă, fie la Biroul permanent, de unde să se ducă la Comisia juridică, fie să fie trimisă direct acum la Comisia juridică şi nu să încălcăm procedura parlamentară, constituind ale comisii,...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ...încălcând Regulamentul, pentru nişte interese care sunt deja vădite!

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Vă mulţumesc frumos. Dezbateri generale? Vă rog. Domnul Stelian? Aţi rămas sau interveniţi la dezbateri generale? Dezbateri generale. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion În zi de doliu naţional, când atmosfera în societatea românească ar fi trebuit să fie una sobră, liniştită, aţi ales să mergeţi înainte cu asaltul asupra Justiţiei şi să adânciţi astfel tensiunea socială. Este limpede pentru toţi cei care privesc atent mişcările pe care le faceţi şi care nu se lasă manipulaţi şi păcăliţi de minciunile dumneavoastră, că nu grija pentru reformarea Justiţiei este cea care vă animă şi vă mână în luptă, ci teama teribilă pe care o au unii dintre dumneavoastră, în primul rând liderii dumneavoastră, şefii de partid, domnul Dragnea, domnul Tăriceanu, de a ajunge în faţa Justiţiei şi de a da socoteală pentru fărădelegile comise. Din momentul în care Justiţia a început să funcţioneze şi să vi se aplice şi dumneavoastră, celor imuni în faţa legii atâta amar de vreme, aceasta a început să vă stea în gât, iar acum faceţi totul pentru a o sabota, pentru a o subordona intereselor dumneavoastră. În ultimul an, grija dumneavoastră principală a fost dezincriminarea abuzului în serviciu, a neglijenţei în serviciu, a conflictului de interese, oprirea valului de denunţuri care vă deranjează atât de tare, oprirea oricăror interceptări care scot la iveală mizeriile pe care le faceţi - graţierile, amnistiile, eliberarea fără discernământ din penitenciare, crearea unor noi imunităţi pentru dumneavoastră şi tovarăşii dumneavoastră. Această lege este o palmă dată peste obrazul justiţiei, peste obrazul a mii şi mii de magistraţi a căror voce nu vreţi să o auziţi. O declaraţie de război la adresa a milioane de români, la adresa decenţei, moralităţii şi bunului-simţ. (Vociferări.) Aţi creat o comisie specială pentru a merge pe repede înainte cu aceste legi şi pentru a da o aparenţă de dezbatere, deşi în general aţi invitat doar prietenii la dezbatere, refuzând explicit participarea celor care au o altă opinie decât a dumneavoastră. Nu mai minţiţi spunând că magistraţii îşi doresc această lege! Peste 4.000 de magistraţi din întreaga ţară şi-au exprimat explicit dezacordul faţă de aceste legi şi mai ales faţă de modalitatea netransparentă de adoptare a lor. Aţi ales ca această comisie să fie condusă de cel care şi-a asumat Ordonanţa nr. 13 care a scos milioane de români în stradă şi care a devenit astfel simbol al luptei împotriva justiţiei. Aţi călcat în picioare principiul independenţei procurorului, pentru că ştiţi unde să loviţi. Dacă procurorii sunt legaţi de mâini, nu mai are cine să pună pe masa judecătorilor fărădelegile dumneavoastră. Invocaţi deciziile CCR numai atunci când vă convine, dar nu v-aţi sfiit să le încălcaţi chiar la elaborarea acestei propuneri legislative. În Programul de guvernare clamaţi că vreţi să contribuiţi la ridicarea MCV-ului. În realitate, nu vă sfiiţi să încălcaţi recomandările Comisiei Europene, afirmând că acest Mecanism nu a fost asumat de România şi de Guvernul României, aşa cum spune domnul senator Nicolae Şerban, coiniţiator al acestei propuneri legislative. Vreţi să puneţi pumnul în gură magistraţilor, să le îngrădiţi inclusiv libertatea de exprimare. Vreţi să verificaţi magistraţii, în comisiile dumneavoastră parlamentare. Vreţi să introduceţi arbitrariul şi subiectivismul în aprecierea activităţii magistraţilor, prin înlocuirea examenelor cu interviuri, mult mai greu de contestat. Vreţi să daţi posibilitatea unor magistraţi să devină miniştri, da, să aibă o activitate politică, deşi acest lucru e interzis în mod expres de Constituţie. Şi multe alte orori, a căror amploare nici măcar dumneavoastră nu o puteţi anticipa pe deplin. Dacă mai aveţi o fărâmă de raţiune şi onoare, retrageţi acest proiect! (Vociferări.) Sunt printre dumneavoastră oameni decenţi, fără probleme cu legea şi cu moralitatea, pentru care aceste legi nu au o miză personală şi de partid. Vă rugăm să aveţi coloană vertebrală şi să vă opuneţi acestui atac la adresa justiţiei şi democraţiei noastre! (Vociferări.) Demonstraţi că aveţi coloană, nu doar afirmaţi! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Doamnă Chichirău, procedură? Suntem în dezbateri generale şi aveţi dreptul doar la un singur vorbitor, fiind în procedură de urgenţă. (Discuţii în sală.) Doamnă deputat... Vă rog, aveţi...

Cosette-Paula Chichirău Procedura de urgenţă nu se justifică. Care este urgenţa?... Să vă scăpaţi hoţii?

Petru Gabriel Vlase Doamnă, aşa este legea, e în procedură de urgenţă...

Cosette-Paula Chichirău N-aţi furat destul? Care este urgenţa? (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc frumos. Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu mai sunt. (Rumoare.)

Cosette-Paula Chichirău ... la OUG... de aici aveaţi o scuză...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Cupşa. Vă rog, domnule Cupşa. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog, domnule Cupşa. (Doamna deputat Cosette-Paula Chichirău încearcă să vorbească la microfon.) Doamnă deputat... vă rog. Doamnă... Vă mulţumesc. Vă rog să mergeţi în sală. Da. Mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă mulţumesc, onorabili colege şi colegi. Voci din sală : Mai tare!

Ioan Cupşa Mai tare? Vă mulţumesc încă o dată, tuturor membrilor Parlamentului, că mă ascultaţi în aceste momente. Partidul Naţional Liberal nu va vota această iniţiativă legislativă. Nu vom vota această iniţiativă legislativă, deşi iniţiativa legislativă în sine, mai precis, cei care sunt iniţiatori au clamat că există o nevoie obiectivă de a se modifica Legile justiţiei - Legea nr. 303/2004 fiind primul calup, primul experiment parlamentar pe care îl face puterea. În mod obiectiv, Legea nr. 303, Legea nr. 304, Legea nr. 317/2004 se cer a fi modificate. Se cer a fi modificate pentru că a trecut un număr mare de ani, sunt 13 ani de când au fost adoptate. Atunci când ele au fost interpretate şi mai apoi aplicate în practică, şi-au dovedit, uneori - textele normative - şi-au dovedit limitele. Şi, de asemenea, ar trebui modificate Legile justiţiei, pentru că, între timp, între 2004 şi prezent, relaţiile sociale, relaţiile economice în România s-au modificat. Însă dacă această nevoie obiectivă ar fi fost tratată cu respect, dacă etica parlamentară ar fi însemnat ceva pentru cei care vremelnic au puterea, deţin puterea în... (Vociferări. Discuţii în sală.) Iertaţi-mă, cred că vorbiţi mai tare decât vorbesc eu.

Petru Gabriel Vlase Vă rog... vă rog.

Ioan Cupşa Bun. Deci, cum spuneam, dacă aceste nevoi obiective ar fi fost tratate cu responsabilitate şi, respectiv, s-ar fi văzut un dram de etică parlamentară, nu am fi venit în faţa Camerei Deputaţilor cu un raport plin - plin, subliniez acest lucru - de texte neconstituţionale. În egală măsură, există motive extrinseci pentru care această iniţiativă legislativă n-ar putea fi adoptată. N-o să revin, sau voi reveni, dar doar pe scurt, în legătură cu Hotărârea nr. 69, respectiv Hotărârea nr. 95/2017, hotărâri care s-au dovedit imprecise, inapte de a vă servi scopului pe care îl urmăriţi. În data de 13 decembrie 2017, Curtea Constituţională a României, sunt convins, ne va da dreptate. Ce se va întâmpla după ce veţi vota această iniţiativă legislativă, aşa cum o veţi face astăzi, nu am niciun semn de întrebare, nu se ridică... o veţi face astăzi în Parlament. În ceea ce priveşte conţinutul, vă vorbeam despre neconstituţionalitatea iniţiativei legislative, a textelor normative din iniţiativa legislativă, care vă sunt supuse astăzi adoptării, supuse votului dumneavoastră. Sunt texte neclare, sunt texte imprecise. Texte neclare şi texte imprecise care încalcă principiul predictibilităţii; care vor face imposibil de aplicat în practică respectiva normă juridică; încalcă Legea nr. 24/2000; încalcă astfel prevederile art. (1) alin. (5) din Constituţie. Se regăsesc paralelisme juridice interzise în mod expres de aceeaşi lege pe care v-am citat-o şi care, de asemenea, duc în mod evident la admiterea unei critici de neconstituţionalitate pe care noi cu certitudine o vom face. Se încalcă în mod expres, prin mai multe texte normative, o decizie a Curţii Constituţionale - Decizia nr. 375/2005, prin această poziţie pe care o adoptaţi, neurmărind nimic altceva decât să goliţi de conţinut funcţia prezidenţială - în ceea ce priveşte, sigur, numirile. Vă atenţionez însă că s-a mai pronunţat Curtea Constituţională, în cursul vremurilor, şi de fiecare dată a spus acelaşi lucru: nu poate fi golită funcţia prezidenţială în ceea ce priveşte numirea în funcţiile de demnitate publică de conţinut prin refuzarea dreptului preşedintelui, la rându-i, de a refuza, chiar motivat, respectiva propunere. V-aţi folosit de acest alibi şi se pare că scopul ultim pe care l-aţi urmărit - cel puţin pentru mine - a fost relevat deplin de ceea ce aţi... (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vorbiţi, domnule deputat, că vă spun eu când e timpul...

Ioan Cupşa Bun. Iertaţi-mă. Deci scopul ultim... relevat... de actuala coaliţie care se află la putere a fost relevat de tot ceea ce s-a întâmplat în acest an, de tot ceea ce... (Discuţii în sală. Rumoare.) Îmi este... îmi este foarte greu să vorbesc astfel. V-am respectat de fiecare dată, indiferent ce aţi spus de la acest microfon. (Se adresează membrilor Grupului parlamentar al PSD.) Vă rog, trataţi-mă şi pe mine cu respect. Revin. Scopul ultim pe care îl urmăreşte această coaliţie care se află vremelnic la putere este acela de a reuşi să controleze justiţia. Să controleze justiţia, numind şi revocând procurori şi judecători; să controleze justiţia inspectându-i; să controleze justiţia anchetându-i. Acesta este singurul sens pe care îl poate da demersului dumneavoastră o analiză atentă. Ce s-a întâmplat însă între timp? S-a întâmplat un miracol. Se pare că coaliţia de la putere îşi retrage ambasadele. Tinde să renunţe la o parte dintre propunerile care sunt mai mult decât toxice. Ce s-a întâmplat între timp? Aproape întreaga societate românească - sigur, cu excepţia celor aflaţi la putere - s-a coalizat. Asociaţii profesionale, asociaţii sindicale, societatea civilă, prin reprezentanţii săi, celelalte partide politice - toţi au fost împotriva adoptării unor astfel de texte normative. E firesc, sigur, să vă simţiţi - deşi aparent sunteţi la putere - să vă simţiţi astăzi mai slabi şi, drept urmare, să renunţaţi la o parte din pretenţiile dumneavoastră absurde privitoare la controlul justiţiei. Aţi spus de la bun început că vă interesează în mod special să protejaţi drepturile şi libertăţile...

Petru Gabriel Vlase Aveţi cinci minute. Vă rog să concluzionaţi.

Ioan Cupşa Concluzionez. Mulţumesc. Aţi spus de la bun început că ceea ce vă interesează - sigur, aţi afirmat public, acesta fiind scopul aparent - că doriţi să protejaţi drepturi şi libertăţi fundamentale, că doriţi să protejaţi dreptul la un proces echitabil, că doriţi să aduceţi înfăptuirea justiţiei, ca activitate de mare importanţă socială, acolo unde îi este locul. Cum protejaţi interesele, drepturile şi libertăţile fundamentale? Cum perfecţionaţi? Cum aduceţi în normalitate înfăptuirea justiţiei, atunci când, tocmai în legătură cu instituţia juridică a răspunderii magistraţilor, a răspunderii patrimoniale a magistraţilor, aţi adoptat texte normative care în actuala formulă sunt mai puţin eficiente decât cele care se regăseau şi se regăsesc în textul de astăzi al Legii nr. 303/2004? Acestea fiind spuse, pentru că demersul dumneavoastră este profund neregulamentar, este neconstituţional, pentru că... conţinutul...

Petru Gabriel Vlase Da. Vă mulţumesc, domnule deputat.

Ioan Cupşa ... pentru că... conţinutul acestei iniţiative legislative... conţinutul acestei iniţiative legislative este... (Rumoare.) ... plin de texte neconstituţionale, cu certitudine, noi nu vom vota această iniţiativă legislativă. Şi vă îndemn pe toţi cei care...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă mulţumesc.

Ioan Cupşa ... mai preţuiţi acest Parlament, să faceţi la fel. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Nu, doamna Tănăsescu. Doamna Tănăsescu.

Alina-Elena Tănăsescu Mulţumesc, domnule preşedinte. A trecut aproape un deceniu de la republicarea Legilor justiţiei. Realităţile şi nevoile sistemului judiciar s-au schimbat, impunându-se reformarea lor, situaţie care a fost constatată astăzi atât de Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi de celelalte instituţii din sistemul justiţiei. Am auzit aici vorbindu-se că am mers pe repede înainte cu aceste proiecte legislative. Păi, vă amintesc că în anul 2005, Legile justiţiei au fost adoptate prin răspunderea Guvernului. Niciunul dintre parlamentari n-a putut depune măcar un amendament. Proiectul de Lege al Partidului Social Democrat a stat o lună de zile în dezbatere publică. De două săptămâni discutăm în Comisia specială. Au fost invitaţi reprezentanţi ai tuturor asociaţiilor magistraţilor, ai CSM-ului, au fost reprezentanţi ai tuturor partidelor politice, care au putut depune şi susţine amendamente. Partidul Social Democrat a promovat şi a susţinut în permanenţă respectarea statului de drept, a Constituţiei şi a legilor ţării. Acesta este motivul pentru care - deşi ştiam că ne asumăm o mare responsabilitate, unele critici din partea sistemului juridic, critici din partea celor care din principiu sunt împotrivă pentru orice formă de progres - am considerat că în România este mai important să se respecte Constituţia şi legile, şi am demarat acest proiect legislativ. Modificările la Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, susţinute de PSD, au vizat în principal punerea în concordanţă a textelor declarate neconstituţionale cu deciziile Curţii Constituţionale. Separarea carierei judecătorilor şi procurorilor, separarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera acestora a fost o dorinţă exprimată, de câţiva ani, de Colegiul Magistraţilor, de Corpul Magistraţilor, iar noi nu am făcut altceva decât să transpunem în lege o solicitare a acestora. Am greşit cu ceva de suntem acuzaţi că vrem să îngrădim justiţia în ţara asta? Din păcate, în ultimele săptămâni, am auzit şi am asistat în spaţiul public la numeroase dezinformări cu privire la activitatea comisiei, cu privire la activitatea parlamentarilor Partidului Social Democrat. Se spune că ignorăm în totalitate propunerile Consiliului Superior al Magistraturii şi ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor. Deşi mulţi s-au lăudat că susţin propunerile asociaţiilor magistraţilor şi ale CSM-ului, vă spun, şi noroc că şedinţele comisiei sunt publice, sunt înregistrate, că Partidul Social Democrat, membrii acestuia şi-au asumat propunerile CSM-ului şi ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor şi le-au votat. S-a spus, de asemenea, şi de la această tribună, se spune în spaţiul public, că Partidul Social Democrat îl lipseşte în mod intenţionat pe Preşedintele României de un atribut constituţional - acela de a numi, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Vă spun că a fost propunerea CSM şi a UNJR în comisie, ca preşedintele să nu mai poată refuza aceste numiri. Iar membrii Partidului Social Democrat şi-au asumat acest amendament al Consiliului Superior al Magistraturii şi al UNJR, pentru că ne-au adus argumente juridice temeinice, având la bază Constituţia ţării, că ar fi o ingerinţă asupra puterii judecătoreşti prin menţinerea acestei prevederi legislative. Răspunderea magistraţilor - o altă temă care a suscitat interes. Deşi există formal în lege, nu a putut fi aplicată niciodată. Este motivul pentru care susţinem modificarea art. 96 alin. (7) din Lege - judecătorul sau procurorul care a încălcat cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă legea şi drepturile omului trebuie să răspundă. Considerăm că magistraţii care respectă legea, care îşi respectă profesia, care îi respectă pe cetăţeni nu au de ce să se teamă că prin această modificare legislativă afectăm independenţa magistraţilor şi a justiţiei. Este normal ca fiecare dintre noi - parlamentar, magistrat, cetăţean de rând - să răspundem atunci când greşim. Aşa cum este normal ca statul să plătească cetăţenilor care au suferit prejudicii ca urmare a unei hotărâri definitive şi apoi să se îndrepte împotriva celui care a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Auzim manipulări de genul că PSD... (Discuţii în sală.) ... elimină principiul independenţei procurorilor. Păi, cei care spun asta de ce nu menţionează că... Constituţia vorbeşte de independenţa judecătorilor? La statutul procurorului vorbim de principiul legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic. Deci am ajuns să fim acuzaţi că respectăm Constituţia? Am adoptat o mare parte din amendamentele CSM şi ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor. Ne dorim ca răspunderea magistraţilor să nu fie doar de formă, scrisă în lege. Ne dorim să nu mai existe abuzuri în justiţie care să rămână nepedepsite. Ne dorim ca cetăţenii României să se bucure de o justiţie corectă...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi, doamnă...

Alina-Elena Tănăsescu ... şi echitabilă... Imediat...

Petru Gabriel Vlase ... vă rog...

Alina-Elena Tănăsescu Ne dorim ca magistraţii să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu Constituţia României şi cu legislaţia internaţională în domeniu. Acestea sunt dezideratele pe care Partidul Social Democrat le-a transpus în iniţiativa legislativă care astăzi se află în dezbatere în faţa dumneavoastră. Mulţumesc. Îmi cer scuze dacă am depăşit timpul de... (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Încep prin a spune că domnul deputat Cupşa are dreptate - cel puţin în ceea ce priveşte două elemente - în susţinerea sa. Pentru că, aşa cum spunea şi Domnia Sa, era nevoie de modificarea acestor legi. Suntem de acord. Drept urmare, poate nu ştiţi cu toţii, a venit un proiect de lege, o iniţiativă legislativă care, la legea actuală în vigoare, de 106 articole, a propus, în 50 de puncte, nişte amendări. A fost dezbătută această iniţiativă în prezenţa diferiţilor reprezentanţi ai diferitelor profesii. Şi s-a venit cu amendamente. Deci la aceste 50 de poziţii s-a adoptat un număr de 302, 303 poziţii de amendări; dintre acestea, mai bine de o treime, la propunerea CSM. CSM care înainte spunea că nu e nevoie de modificarea legii. Şi toate propunerile acestea, venite din partea CSM, nu s-au referit la iniţiativa legislativă, ci la legea în vigoare astăzi. Doi. Din păcate, în această procedură - aşa cum domnul Cupşa a susţinut, foarte corect - au fost amendate şi articolele propuse de iniţiatori, astfel ca ele să fie mai puţin eficiente decât sunt astăzi. Şi aici suntem de acord. Şi o să spun de ce. Deci suntem de acord cu iniţiativa, cu tot parcursul adoptat de iniţiativă - cu patru ani de studiu, cu practică, cu stagiatură de doi ani -, însă s-a modificat - stagiarii au dreptul de... dacă în iniţiativa legislativă participau colegial în luarea unor decizii, acum, prin modificările aduse, singuri pot decide în cazuri civile - de exemplu, în uzucapiune, în refacerea înscrisurilor dispărute, în cauţiunea judiciară, iar în penal - loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, ameninţare, hărţuire, violarea de domiciliu, sediul profesional, al corespondenţei, furtul între membri de familie, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea copilului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti - pedeapsa maximă care poate fi atacată de un stagiar fiind de cinci ani. Ei, bine, noi nu suntem de acord cu asta. Şi am propus - şi tot aici cei care au fost înaintea mea au dreptate -, am propus să se elimine câteva elemente din propunerea adoptată în comisie, care nu toate au ajuns printre amendamentele respinse. Deci propunerea noastră de a fi eliminate punctele g), i) şi m) din aceste competenţe n-a mai fost trecută la amendamente respinse. La fel, dacă în iniţiativa legislativă era clar că atunci când o instanţă internaţională a decis ca România să plătească, atunci statul să fie obligat să se îndrepte împotriva magistratului căruia i se datorează această pedeapsă. Ei, s-a mai înmuiat, în loc de actualul "poate", am ajuns la "are dreptul", în loc de "trebuie". Ca atare, nici cu asta nu suntem de acord. Şi acolo are domnul Cupşa dreptate, deşi nu în susţinerea pe care o expune, pentru că, într-adevăr, un control politic asupra justiţiei, totuşi, cât de cât, trebuie să rămână - dreptul preşedintelui ţării ca o dată să retrimită propunerile pentru funcţiile de conducere în magistratură. Ca atare, această decizie, venită din partea CSM, care rupe de tot de politic, de controlul politic, magistraţii, CSM având putere absolută în aceste decizii, noi o considerăm eronată. Ca atare, ne pare foarte rău că din cauza colegilor noştri din opoziţie, nu putem dezbate, vom vota doar amendamentele din lege, că aşa spune, cum bine aţi citit, Regulamentul nostru. Noi, în orice caz, solicităm să se supună votului amendamentele noastre care se regăsesc printre amendamentele respinse, la 65, 69, inclusiv cu eliminarea literelor g), i) şi m), 109, 224 şi 433. Vă mulţumesc. (În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc.

Árpád-Francisc Márton Şi, evident, votul nostru va fi în funcţie de ce se va constata în decursul dezbaterilor pe articole. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog, aveţi un minut. Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Nu, iau cuvântul ca să-i mulţumesc, pentru o primă parte... pentru o primă parte a susţinerii, domnului Márton Árpád. Sigur, cu partea ultimă nu sunt de acord. Asta e, suntem... S-a afirmat că CSM-ul n-ar fi dorit câtuşi de puţin modificarea legii. Nu, CSM-ul a afirmat că nu doreşte să se modifice legea aşa cum a propus ministrul Tudorel Toader sau aşa cum au propus cei 10 iniţiatori. Aceasta este afirmaţia corectă şi nicidecum alta. S-a mai afirmat aici că - atenţie - Asociaţiile Profesionale ale Magistraţilor in corpore susţin iniţiativa legislativă a colegilor de la PSD şi ALDE. Este fals! Peste 4.000 de magistraţi au semnat, olograf, au semnat un memoriu prin care îşi manifestă dezacordul cu propunerile pe care le-aţi făcut, dragi colegi de la putere. Să vă dau însă un exemplu despre ce înseamnă graba. A afirmat cineva mai devreme, onorata reprezentantă a Partidului Social Democrat, că n-a fost câtuşi de puţin grabă, că a fost un mers normal al lucrurilor. Păi, haideţi să vă citesc din prevederile normative legate de pregătirea auditorilor pentru justiţie. "Auditorii pentru justiţie se vor pregăti astfel: patru ani, dintre care un an la INM, pregătire teoretică, şi alţi trei ani, o pregătire practică". Este minunat, am susţinut şi noi, am votat acest amendament. Cu o singură corecţie. În textul normativ scrie aşa: "Cei trei ani vor fi formaţi din cicluri de câte şase luni - atenţie - în care vor desfăşura activitatea - şi urmăriţi-mă, vă rog - la instanţe de judecată, la parchete, la cabinete notariale, la cabinete avocaţiale, la Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului, la Oficiul Registrului Comerţului, la ANCPI" - da, şi am mai scăpat una, sunt opt. Deci 8 X 6 luni...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Ioan Cupşa ... în accepţiunea celor care sprijină...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat...

Ioan Cupşa ... această iniţiativă legislativă înseamnă trei ani. Deci dacă nici asta nu este grabă, dacă nici ăsta nu este un act vădit ratat, să mă ierte Dumnezeu.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog, aveţi cinci minute, domnule deputat.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară nu va vota acest proiect de lege. Argumentele pro şi contra au fost expuse de colegii Andronache, Cupşa, Márton Árpád. Sigur, şi argumente pro. Pe noi ne interesează cele care fac să nu votăm acest proiect de lege. În filosofia noastră, prioritatea modificărilor Legilor justiţiei ar fi trebuit să fie..., să înceapă cu introducerea în legislaţia românească a hotărârilor Curţii Constituţionale. De fapt, Comisia specială... acesta a fost scopul ei, să pună în acord hotărârile Curţii Constituţionale cu legislaţia. Din păcate, şi-a pierdut această direcţie şi s-a apucat de salvat lumea cu alte legi. A doua... sau al doilea şir de legi care trebuiau modificate - Codul penal şi Codul comercial, legi care sunt vechi din 2004 şi care au creat multe probleme, foarte mulţi oameni au fost închişi din cauza acestor legi care nu sunt updatate, şi, în final, Statutul magistraţilor, da, trebuie adus la zi. Tot din perspectiva Partidului Mişcarea Populară, credem că aceste proiecte de lege trebuiau modificate pe procedura clasică, parlamentară, prin comisiile de specialitate. Avem Comisie juridică, şi la Senat, şi la Cameră, nu era nevoie de o altă comisie, o comisie specială. Pentru că... crearea acestei Comisii speciale a creat suspiciune şi mai mare în rândul... şi al politicienilor şi al cetăţenilor români. De asemenea, au fost admise foarte puţine amendamente la aceste proiecte de lege. Şi, ultimul lucru, reprezentantul Partidului Mişcarea Populară s-a retras de la dezbaterile acestei comisii. Vă mulţumesc. (În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Drept la replică? Domnul Andronache, drept la replică, un minut.

Gabriel Andronache Da. Domnul Movilă mi-a pomenit numele. Şi, în continuarea a ceea ce a spus dânsul, poate fi şi o luare de cuvânt pe procedură, fără nicio problemă. Pentru că vreau să revin la chestiunea încălcării Regulamentului, în sensul în care noi sesizăm neregulamentar acest proiect. Pentru că eu îl întreb pe domnul Iordache: când a fost sau când este consecvent? A fost consecvent în 2009, când, în cadrul Comisiei speciale de elaborare a Codului penal, dânsul, alături de toţi membrii acelei Subcomisii de Cod penal au semnat un proiect de lege care a ieşit, în urma dezbaterii din acea Comisie specială comună, şi s-a sesizat Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, cu proiectul de lege? Uitaţi aici fişa acelui proiect! (Arată un document.) Chiar aşa, domnule Iordache? În 2009 aţi procedat corect, semnând un proiect de lege - pentru că acea Comisie specială comună era de fapt doar un grup de lucru, ceea ce este şi această Comisie specială comună -, şi nu un raport, cum faceţi acum şi sesizaţi Camera Deputaţilor cu un raport? În mod evident, procedura este neconstituţională. Faţă de situaţia aceasta, şi pentru că aţi aprobat program de lucru până la 13,10, vă rugăm să sistaţi lucrările şedinţei Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc. Solicit încheierea dezbaterilor şi încheierea şedinţei de astăzi. Programul de lucru a expirat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamnă Prună, aveţi procedură? Vă rog. (Vociferări.) Păi, mi-a cerut cuvântul, ce să fac? Nu, nu, nu s-a încheiat programul, s-a încheiat programul de dezbateri. Programul de dezbateri s-a încheiat.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum au spus şi colegii mei mai devreme, pe procedură, art. 151 alin. (3) - "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului, prevederi la care va face referire în intervenţia sa". Este vorba de art. 60 alin. (13). Aşa cum vi s-a spus, am dezbătut neregulamentar acest raport.

Petru Gabriel Vlase Doamnă deputat...

Cristina-Mădălina Prună Totodată...

Petru Gabriel Vlase ... s-a mai vorbit despre acest subiect. Au mai fost colegii dumneavoastră. Au spus de trei ori chestiunea asta...

Cristina-Mădălina Prună ... însă... însă dumneavoastră...

Petru Gabriel Vlase Dar nu putem să spunem toţi acelaşi lucru...

Cristina-Mădălina Prună ... nu aţi ascultat ceea ce colegii mei v-au spus...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles...

Cristina-Mădălina Prună În acelaşi timp, timpul de dezbateri s-a încheiat, într-adevăr, la 13,10...

Petru Gabriel Vlase Sigur...

Cristina-Mădălina Prună ... aşa că vă propun să sistăm lucrările acestei şedinţe.

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, s-a încheiat timpul de dezbateri, nu timpul de şedinţă.

Cristina-Mădălina Prună Aşa este. Şi nu am trecut prin 700 de amendamente...

Petru Gabriel Vlase Păi, acum intrăm... dacă...

Cristina-Mădălina Prună Deci veţi prelungi timpul de şedinţă...

Petru Gabriel Vlase ... dacă nu mai aveţi proceduri. Dacă nu mai aveţi proceduri... Vă rog să mă lăsaţi să intru în dezbateri, că mai sunt vreo câteva minute...

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Stanciu, procedură? Nu? Nu.