27 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice (PL-x 383/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 35. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice; PL-x 383/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat de la Ministerul Transporturilor. Şi apoi raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură.

Florin Iordache Vă rog. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Tinel! Raportul prezentat de Comisia juridică. Domnul Costel Dunava. Vă rog. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură. Şi apoi intervenţii.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe, la dezbateri generale.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Necesitatea modificării Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice a venit de la raţiunea că documentul de transport prevăzut în Legea nr. 108 era avizul de însoţire a mărfii. Or, corelat cu legislaţia corespunzătoare în domeniul transportului rutier era cel puţin inexact sau era insuficient. Şi atunci s-a completat Legea nr. 108, în sensul că documentul de transport, pe lângă avizul de însoţire, este şi scrisoarea de transport. Aceasta este principala modificare a actului normativ. Celelalte au venit ca urmare a aplicării Legii nr. 108 în teritoriu şi a neajunsurilor pe care le-a provocat această lege. Au fost adăugaţi, ca organe ale statului care pot controla, care pot întocmi contravenţiile, şi agenţii de poliţie scăpaţi în Legea nr. 108, ceea ce contravenea Ordonanţei Guvernului nr. 2. Deci, e un act normativ bun pe care Partidul Naţional Liberal îl va susţine.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem nouă amendamente. La titlul legii? Nu. De la 2 până la 9, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Ne oprim aici. La ora 12,00 începe şedinţa de vot final.