24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 16. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; PL-x 315/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun din partea Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru industrii. Cine prezintă raportul comun? Haideţi, Comisia pentru agricultură, domnul vicepreşedinte Păle, vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 mai 2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, în scopul creării cadrului propice organizării de reţele de plasare a alimentelor între donatori şi beneficiari şi de valorificare a produselor agroalimentare improprii consumului uman. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Da, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Risipa de alimente este o problemă care apare de-a lungul întregului lanţ alimentar, şi, prin urmare, măsurile trebuie să vizeze toate componentele acestuia. Pentru a facilita donarea de alimente care altfel ar fi irosite, ne-am propus să clarificăm într-un mod util maniera în care să fie interpretate dispoziţiile legale ce pot îngreuna sau descuraja donaţiile de acest tip. Astfel, pentru simplificarea procedurii de transfer prin donare, venim astăzi în sprijinul operatorilor donatori care donează alimente destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei de valabilitate, prin excluderea de la plata TVA a acestor bunuri. Simplificăm, de asemenea, încheierea contractelor de transfer, pentru ca alimentele donate să ajungă în timp util la beneficiari. Totodată, am făcut posibilă funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale specializate în activităţi de transfer de alimente. Prin prezenta propunere legislativă întărim sensul legii, prevenirea şi combaterea risipei alimentare, prin eliminarea unor obstacole identificate la apariţia legii. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.