20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 227/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată - PL-x 227/2017; caracter ordinar. Dacă iniţiatorii doresc? Nu doresc. Comisia pentru buget? Cine prezintă raportul? Vă rog. Avem 6 amendamente admise.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 alin.(3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin.(3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare includerea în categoria persoanelor juridice care realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 50.000 de euro şi care au obligaţia de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit, a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de prestări servicii. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Băncii Naţionale a României. În urma examinării Proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Heiuş. Vă rog frumos!

Lucian-Ovidiu Heiuş Evaziunea fiscală este un flagel care afectează grav economia României, cu efecte nocive asupra veniturilor bugetare şi asupra existenţei unui mediu concurenţial onest. Unul dintre mijloacele de reducere a evaziunii fiscale este limitarea circulaţiei monetare şi introducerea de instrumente electronice moderne de plată. Guvernul a înţeles acest lucru şi, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 193/2002, a făcut un pas important în acest sens. Astăzi Partidul Social Democrat doreşte să renunţe la drumul început şi să revină la plăţile făcute în numerar. Partidul Naţional Liberal doreşte modernizarea României şi reducerea evaziunii fiscale, lucru care, prin acest proiect de lege, nu se întâmplă. Din acest motiv, nu susţinem această modificare legislativă.

Florin Iordache Domnul Năsui. Grupul USR, vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mi se întâmplă destul de rar să vin la această tribună şi să laud un proiect iniţiat de un membru al Partidului Social Democrat. Dar de data aceasta o voi face. Este un proiect pe care l-am semnat alături de domnul Marius Budăi, pe care-l felicit pentru acest proiect, dar şi alături de alţi colegi din USR. Este un proiect care spune, pe scurt, că evaziunea fiscală nu se combate prin a plăti o rentă unor bănci şi a obliga micii antreprenori din România să achiziţioneze servicii de care nu au nevoie. Prin această lege, se îndreaptă o injustiţie şi anume, faptul că întreprinderi foarte mici, care nu sunt capabile probabil nici să plătească măcar un salariu minim, erau obligate să plătească peste 600 de lei pe an băncilor, ceea ce nu este normal. Mulţumesc.

Florin Iordache Al doilea vorbitor de la PNL, domnul Pavel Popescu.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Prin această lege s-a promovat foarte mult conceptul de digitalizare. Şi îmi aduc aminte că, la comisie, am avut nişte discuţii cu toţi actorii mari din piaţă, privind plăţile electronice. Evident, punctul de vedere al Guvernului, cel referitor la plafonul de 10.000 de lei, a fost încurajat şi susţinut de PNL şi era una dintre acele comisii în care eram foarte bucuroşi pentru că am avut un dialog cum rar avem între opoziţie şi coaliţie. Şi toată lumea căzuse de acord. Cei cu sistemele de plată au venit cu diferite metode de plată. Una dintre metode - şi îmi permit aici să îl contrazic pe colegul meu de la USR, care a vorbit înainte - avea o valoare de un euro pe lună, adică poţi să intri într-o prăvălie şi să plăteşti cu telefonul, în timp ce acea prăvălie plăteşte un singur euro pe lună. Deci variante există, variante pentru modernizare, pentru digitalizare, pentru procesul de educare a cetăţeanului în raport cu plăţile pe care le face. Şi acolo trebuie să tindem cu toţii, spre modernizare. Ei, totul a fost bine până când a sunat telefonul unui coleg de-al nostru, pe ecranul căruia scria Darius Vâlcov. Noi ne-am obişnuit cu astfel de practici şi dintr-o dată s-a întâmplat ceea ce se întâmplă în mod clasic - un vot care pleca într-o direcţie s-a schimbat. Aceasta este situaţia! Noi ne-am obişnuit cu ea, dar vom vota împotriva acestei legi.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Trecem la dezbateri. Avem 6 amendamente admise. La titlul legii, observaţii, intervenţii? Nu. La articolul unic, observaţii, intervenţii? Nu. 3 marginal? 4? 5? 6? Rămâne la votul final; caracter ordinar.