24 octombrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 247/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 247/2017; propunere de respingere. Iniţiatorul? Nu. Comisia pentru învăţământ. Doamnă preşedinte Gavrilă, vă rog. Avem raport de respingere.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă vizează modificarea prevederilor art. 105 alin. (1) şi art. 107 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru asigurarea cadrului legislativ unitar prin care să existe posibilitatea acordării finanţării complementare şi suplimentare tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv celor particulare acreditate şi confesionale acreditate. Ţinând cont de conţinutul şi obiectul acestei propuneri, ea face parte din categoria legilor organice , iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Am formulat la nivelul comisiei raport de respingere, din următoarele considerente: - conform prevederilor art. 105 şi art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere faptul că unităţile de învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre cele două forme de proprietate, finanţarea complementară nu se poate realiza pentru anumite categorii de cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular sau confesional acreditat; - iniţiativa legislativă nu cuprinde prevederi referitoare la criteriile de acordare a acestei finanţări; - iniţiatorii nu au indicat nici sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative, potrivit art. 138 alin. (5) din Constituţia României, legat de faptul că: "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare". Deci nu există nici fişa financiară însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul, nu există nici studiul de impact prevăzut de normele legislative în vigoare. În esenţă, această solicitare nu poate fi onorată, motiv pentru care comisia a respins şi a propus raport de respingere. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Turcescu, dezbateri generale.

Robert-Nicolae Turcescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PMP va vota pentru acest raport de respingere, dar vreau să vă atrag atenţia asupra unui lucru. Această propunere legislativă vine - să vedeţi! - tocmai de la fostul ministru de finanţe, domnul Orlando Teodorovici. Iar dacă citiţi punctul de vedere al Guvernului Tudose, o să vedeţi că în acest punct de vedere domnul Tudose îi dă în cap domnului Orlando Teodorovici, spunându-i că a făcut un proiect de lege în care, cum bine a zis şi doamna preşedinte a Comisiei pentru învăţământ, nu e precizată sursa de finanţare. Toate chestiunile sunt legate de finanţe. Şi atunci nu ne rămâne decât, sigur, să-i atragem atenţia senatorului Teodorovici că am înţeles că n-a trecut pe la şcoală când şi-a luat diploma de la Academia SRI-ului, dar măcar ca fost ministru de finanţe, poate să mai pună şi el mâna pe carte când scrie un proiect de lege. Sau există şi o altă variantă - nu cumva şi la redactarea acestui proiect de lege domnul Teodorovici nici măcar n-a pus mâna pe pix când l-a scris, şi i l-a scris altcineva?! Ruşinos pentru un fost ministru de finanţe să facă un astfel de proiect de lege! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Rădulescu, Grupul USR.

Dan-Răzvan Rădulescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR va vota pentru acest raport de respingere. Această propunere legislativă este prea ambiguă, pentru că finanţarea acordată de stat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi preuniversitar particular acreditat trebuie să se realizeze în acelaşi cuantum şi trebuie să existe criterii de acordare şi control, astfel încât formele de învăţământ să fie tratate nediscriminatoriu. Apoi, legea nu are un studiu de impact, iar sumele alocate sunt insuficiente, pentru că finanţarea ar trebui extinsă şi la învăţământul particular acreditat, ceea ce ar afecta bugetul pentru învăţământul de stat. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Cherecheş, Grupul PNL. Vă rog, doamnă deputat.

Florica Cherecheş Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei iniţiative, care prevede posibilitatea acordării subvenţiilor de bază complementare şi suplimentare tuturor unităţilor şcolare preuniversitare. Nu susţinem iniţiativa pentru că noi considerăm că finanţarea complementară pentru anumite categorii de cheltuieli nu se poate realiza pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular sau confesional, în condiţiile în care nu se asigură buget suficient nici pentru a acoperi cheltuielile generale, inclusiv legate de infrastructură pentru unităţile preuniversitare de stat. Şi, din această cauză, nu este oportun acum să se extindă finanţarea complementară şi suplimentară şi la învăţământul preuniversitar particular acreditat. De asemenea, nu se indică sursa de finanţare din care se vor suporta aceste cheltuieli bugetare şi nici nu sunt prevăzute implicaţiile financiare ale unei astfel de măsuri. În consecinţă, Grupul PNL va vota pentru respingere.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zisopol, Grupul minorităţilor naţionale. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale nu vor susţine această propunere legislativă. Am şi câteva motive bine întemeiate. Aşa cum spuneam, am prezentat colegilor mei şi în grupul parlamentar această propunere şi iată că prevederile actului normativ, în primul rând, clar, foarte clar pot sublinia, sunt superficiale. Nu se respectă prevederile art. 15 din Legea responsabilităţii financiar bugetare nr. 69/2010. Nu se respectă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform art. 33 din Legea nr. 24/2000. Nu sunt alocate sumele suficiente pentru acoperirea nevoilor generale, inclusiv de infrastructură din învăţământul preuniversitar de stat. Şi exemplele ar putea continua. Toate aceste argumente - şi nu numai acestea - stau la baza votului pe care membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale îl vor da. Deci nu susţinem această propunere legislativă şi vom vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final cu propunere de respingere. Următoarea.