27 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (PL-x 465/2019) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing; PL-x 465/2019. Raport comun, Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică economică. Domnul Vişan. Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acordării unor facilităţi locatarilor/utilizatorilor care au calitatea de consumatori. Se are în vedere situaţia contractelor de adeziune, aşa cum este operaţiunea de leasing, în care profesionişti ai leasingului şi ai creditului impun clauze-tip, preformulate, la care debitorul nu poate decât să adere, prin simpla semnătură, fără posibilitatea de a influenţa natura sau conţinutul. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - 6 voturi împotrivă şi o abţinere -, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa nr. I, ce face parte integrantă din prezentul raport comun. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Avem două amendamente respinse. Se susţin? Nu se susţin. Avem 4 amendamente admise. La titlu dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 4, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Următorul.