4 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 570/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; caracter organic. Are propunere de respingere. Domnul vicepreşedinte Călin, vă rog.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Suntem primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001, în sensul reglementării unor drepturi aferente funcţiilor de primar şi viceprimar, precum: dreptul la indemnizaţie, asimilată salariului, ca formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei; dreptul la timp de odihnă anual; dreptul la concediu medical; dreptul la zile libere plătite pentru diverse evenimente. În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, din următoarele considerente. În primul rând, propunerea legislativă prezintă deficienţe, atât sub aspectul unora dintre soluţiile preconizate sau precizăm că soluţia propusă este în contradicţie cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care, la art. 7 lit. d), prevede că: "Indemnizaţia lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei acestora; persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de doctorat". În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Roman, Grupul PNL.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Este un proiect iniţiat de parlamentari ai PSD, iar Guvernul are un aviz negativ pe acest proiect şi nu pot decât să constat dublul limbaj. Parlamentarii PSD iniţiază şi spun în spaţiul public că doresc facilităţi pentru aleşii locali, vin în Parlament şi le resping, iar pentru ca lucrurile să fie foarte clare, trebuie să ştie că Guvernul nu susţine acest proiect de lege. Ce mi-a atras mie atenţia, uitându-mă pe răspunsul Consiliului Legislativ, este modul de redactare al acestui proiect. Şi vă rog să fiţi atenţi, pentru că eu cred că nu face cinste deloc Parlamentului României. La pct. 5, din punctul de vedere al Consiliului Legislativ se precizează: "Cu titlu preliminar, semnalăm că prezenta propunere nu respectă prevederile art. 36...", mă rog, trec peste aceste date... "Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie". Şi merg mai departe: "Astfel, propunerea legislativă prezentă..." - e şi greşeala lor, voiau să spună "prezintă" - "...deficienţe, atât sub aspectul unora dintre soluţiile preconizate, exprimate prin faze ambigue şi eliptice - cum ar fi cele de la alin. (5 1 ) şi alin. (5 7 ) -, cât şi sub aspectul redactării, existând erori de ortografie. În loc de "indemnizaţie" - "inseminaţie" şi în loc de "autorităţi contractante" - "autorităţi contarctante". În loc de "având activitate" - "având o activitate". Şi, dacă doriţi, putem continua la nesfârşit. În acest mod este redactat un proiect de lege în Parlamentul României! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Cristian Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Sigur, proiectul pe care-l discutăm astăzi propunea creşterea indemnizaţiilor cu 75% pentru primari şi viceprimari, atunci când desfăşoară fonduri europene. Avea şi o prevedere de bun simţ, de limitare a acestor creşteri a indemnizaţiilor, în funcţie de numărul de proiecte. Totuşi, proiectul dublează, de fapt, sau ar dubla, dacă ar fi adoptat, prevederile din Legea salarizării. După cum ştiţi, în momentul de faţă, în Legea salarizării, creşterea indemnizaţiilor primarilor şi viceprimarilor este de doar 25%, dacă desfăşoară proiecte cu finanţare europeană. În schimb, o prevedere care lipseşte din Legea finanţării este referitoare la suma proiectelor respective sau la numărul lor. Astfel încât, adăugând faptul că toate salariile din administraţia publică locală depind, de fapt, sau sunt plafonate la nivelul maxim al viceprimarului sau al vicepreşedintelui Consiliului judeţean, în momentul de faţă putem avea situaţii şi avem situaţii în care suma salariilor, crescute din cauza acestei indemnizaţii, este mai mare chiar decât beneficiul adus de proiectele cu finanţare europeană. Se întâmplă, dragi colegi din PSD şi ALDE, că după ce aţi votat Legea salarizării şi aţi dat liber, efectiv liber, la haos în salarizarea din administraţia publică locală, se întâmplă că a trebuit să reveniţi cu o mulţime de ordonanţe de urgenţă, în preambulul cărora chiar aţi precizat că deficitul bugetar ar sări de 5%. Asta este când iei măsuri populiste, când îţi aperi, în primul rând, clientela politică şi nu te gândeşti să eficientizezi actul administrativ al României! Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Seres Dénes, UDMR.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că şi eu am votat împotriva acestei iniţiative legislative, din mai multe considerente. În primul rând, este o reglementare paralelă, fiindcă cele inserate sunt deja reglementate în legile specifice, înţelegând în acest fel, începând de la Constituţie, Legea nr. 215, Legea salarizării şi aşa mai departe. Cu toate acestea, sunt nişte noţiuni consacrate în administraţia publică care nu pot fi modificate printr-o asemenea iniţiativă. Bunăoară, funcţia de primar este o funcţie de demnitate publică, este autoritate; nu este angajat al autorităţii locale şi nu este salariat. Deci sunt aceste reglementări care vin în contradicţie cu noţiunile consacrate, ceea ce nu pot fi acceptate la ora actuală. Sigur, avem în vedere Codul administrativ, unde se pot face o serie de modificări la legislaţia specifică în domeniu şi, atunci, eventual, putem discuta de aceste chestiuni mai în profunzime şi să fim, de altfel, în tandem cu Constituţia României. Deci şi noi vom vota împotriva acestei iniţiative. Mulţumesc.

Florin Iordache Alte intervenţii? Dacă nu mai sunt, rămâne la votul final cu propunere de respingere.