13 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 312/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache Bună ziua, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 135. Ordinea de zi şi programul au fost distribuite şi afişate pe pagina de Internet a Camerei Deputaţilor. Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice. Chestiuni de procedură dacă sunt? Da, vă rog, domnule deputat.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Foarte scurt. Vreau să-l rog pe domnul preşedinte al Comisiei juridice să convoace Comisia juridică şi să dea un raport pe Proiectul "Fără penali în funcţii publice!", proiect care a fost pus pe ordinea de zi a acestei sesiuni. Şi ar fi păcat să-l lăsaţi deoparte, aşa cum aţi lăsat, de un an şi trei luni de zile, acest proiect, în sertarele comisiei. Haideţi să ascultăm vocea celor un milion de români care au votat pentru Iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" şi să dăm drumul în sfârşit... (Vociferări.) ... acestui proiect! Mulţumesc mult.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii pe procedură? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi. Până la poziţia 9 nu avem rapoarte. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; PL-x 312/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Avem raport din partea Comisiei pentru apărare şi Comisiei pentru politică externă. Vă rog, domnule deputat, prezentaţi...

Dumitru Lupescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, transmis cu adresa PL-x 312 din 27 mai 2020. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 mai 2020. Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 274 din 30 martie 2020, avizează favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005, în sensul renunţării la sintagma "în faţa autorităţilor române şi străine", astfel încât identitatea să poată fi confirmată şi în faţa unor entităţi terţe. Membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege - online - în şedinţele din 9 iunie 2020. La lucrările comisiilor, deputaţii au fost prezenţi conform prezenţei înregistrate online. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ai Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în forma prezentată. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog să-l conectaţi pe domnul deputat Matei Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Bună ziua, domnule preşedinte!

Florin Iordache Vă rog.

Matei-Adrian Dobrovie Vă mulţumesc pentru posibilitatea de a exprima câteva gânduri, în calitate de iniţiator, pe acest proiect. Este vorba, practic, despre un proiect care vine în întâmpinarea celor care sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate. Deci, practic, au nişte paşapoarte CRDS, în baza cărora, din păcate, nu-şi puteau deschide conturi bancare, nu aveau drepturi de acest gen, pentru că nu se făcea referire în această lege decât la autorităţile din străinătate sau din România, prin care aceşti cetăţeni români cu domiciliul în străinătate pot face dovada identităţii lor. Ca urmare, li se restricţionau anumite drepturi, de a-şi deschide un cont bancar şi aşa mai departe. Şi prin eliminarea acestei sintagme - "faţă de autorităţile române şi străine" - se face exact acest lucru, se extinde aria de acoperire, astfel încât aceste paşapoarte CRDS să nu fie un obstacol pentru cetăţenii români din diaspora. Avem aproximativ 700.000-800.000 de paşapoarte CRDS, în momentul de faţă, cam 500.000 valabile şi vreo 200.000 expirate. Şi, pe baza numărului paşapoartelor acestor cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, se face inclusiv acea estimare privind, vezi Doamne, numărul de deputaţi pentru diaspora. Şi aici este o mare problemă, pe care vreau să o ridic, şi anume, diaspora este în continuare subreprezentată, cras subreprezentată, cu doar 2 senatori şi 4 deputaţi la un număr de români foarte, foarte mare, de câteva milioane, plecaţi în afara graniţelor. Chiar dacă ne-am raporta la acest număr de CRDS, de aproximativ 700.000-800.000 de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, aceşti cetăţeni tot nu sunt reprezentanţi corespunzător. Deci sunt reprezentanţi la nivelul minim al unui judeţ cel mai puţin populat din România, dacă vreţi. Or, acest lucru nu poate să continue. Trebuie să mergem mai departe şi să le oferim românilor din diaspora dreptul să voteze pentru un număr mai mare de parlamentari de diaspora, de senatori şi deputaţi, măcar să dublăm acest număr. Şi sunt foarte interesat să văd cum se va ţine şi PSD de această promisiune pe care a făcut-o, că va susţine această dublare a numărului de parlamentari. Deocamdată vedem că, din păcate, în Comisia specială pentru legile electorale trenează aceste proiecte. PNL a depus un proiect în acest sens. Acest proiect nu este discutat. Vedem, din păcate, că nici votul prin corespondenţă extins nu este aprobat. Iar aceste proiecte extrem de importante pentru reprezentarea diasporei sunt, din păcate, în continuare îngropate la Comisia pentru legile electorale. Fac în acest sens apel la colegii din PSD, dacă chiar susţin, aşa cum spun, buna reprezentare a diasporei şi dreptul tuturor românilor de a vota, să facă diligenţele necesare pentru ca să avem cât mai repede dublarea numărului de parlamentari, în conformitate cu proiectul depus de PNL în acest sens. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Din partea Grupului PMP - este şi iniţiator - vă rog faceţi legătura cu domnul deputat Constantin Codreanu.

Constantin Codreanu Bună ziua! Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă! Bună ziua, distinşi colegi! Săptămâna aceasta încheiem un parcurs anevoios al unei iniţiative legislative solicitate de cetăţenii români din afara graniţelor ţării. Vorbim despre un proiect de lege care elimină o situaţie discriminatorie la adresa celor care sunt posesori de paşapoarte de tip CRDS. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, că au susţinut alături de mine această iniţiativă atât de necesară. Vreau să le mulţumesc tuturor care au dat avize negative, rapoarte pozitive. Şi sunt optimist că mâine vom da un vot pozitiv şi în Camera Deputaţilor. Atunci când vorbim despre interesul românilor din afara graniţelor ţării, diferenţa de partid contează mai puţin. Ceea ce contează este ca statul român şi Parlamentul României să poată veni cu soluţii optime pentru ca relaţia dintre noi şi cetăţenii români din afara graniţelor ţării să fie una exemplară, oferindu-le soluţiile pe care aceştia le aşteaptă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt. Rămâne la votul final, mâine; caracter ordinar.