5 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară (PL-x 143/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Doamna Violeta Răduţ, vă rog, pregătiţi-vă. 4 2 . Proiectul de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară; PL-x 143/2019. Guvernul? Avem...? Da. Domnul secretar de stat, vă rog. Şi, apoi, Comisia pentru muncă. Doamna Violeta Răduţ sau domnul Solomon. Doamna Violeta Răduţ, bun. E vorba de transpunerea directivei. Vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru muncă? Vă rog, doamnă deputat Violeta Răduţ, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin Adresa PL-x 143/2019 din 20 martie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cerinţelor minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară, în acord cu normele europene incidente. Proiectul de lege prevede transpunerea în legislaţia internă a Directivei (UE) 2014/50 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul urmăreşte reducerea obstacolelor din calea liberei circulaţii a lucrătorilor între statele membre ale Uniunii Europene, prin îmbunătăţirea regimului aplicabil dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară, legate de existenţa unui raport de muncă. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul deputat Oprea, vă rog. Nu avem amendamente. La dezbateri generale, vă rog.

Dumitru Oprea Da, nu sunt amendamente. A fost supusă votului varianta prezentată de Senat. Dar am luat cuvântul pentru că a fost un proiect de lege cu un regim mai special, fiind o lege organică. Din cei 22 de deputaţi - câţi are, ca membri, comisia -, toată lumea a fost de acord cu un astfel de proiect de lege. Iar Partidul Naţional Liberal a achiesat la punctul de vedere, pentru reducerea unor obstacole din calea liberei circulaţii a lucrătorilor din statele membre ale Uniunii Europene. Aşadar, Partidul Naţional Liberal este pentru promovarea unui astfel de proiect de lege.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Rămâne la votul final; caracter organic.