27 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 260/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 5 avem Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 260/2020. Tot din partea Comisiei pentru muncă, o rog pe doamna deputat Violeta Răduţ să prezinte raportul, şi apoi domnul Simion Lucian la dezbateri. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 30 alin. (1) şi a art. 56 din Legea nr. 263/2010, în sensul introducerii unei noi categorii de activităţi considerate locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi instituirea unei noi excepţii de la art. 55 alin. (1) lit. b), prin stabilirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă pentru persoanele care au lucrat în sectorul de construcţii de nave, desfăşurând următoarele activităţi specifice: izolare cu vată minerală, lăcătuşerie montaj, mecanică montaj, electrică montaj, tubulatură montaj, polizare montaj. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Simion Lucian-Eduard. Vă rog, faceţi legătura!

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş dori să vorbesc, în primul rând, din partea iniţiatorului, pentru că este o iniţiativă pornită de la mine, împreună cu câţiva colegi. Stimaţi colegi, Am iniţiat şi depus în Parlamentul României, în procedura aceasta de legiferare, o iniţiativă prin care solicit, de fapt, recunoaşterea muncii în condiţii speciale pentru lucrătorii din sectorul construcţiei de nave, completând astfel Legea privind sistemul de pensii publice. Condiţiile de muncă din industria navală sunt grele, acestea fiind considerate nu numai inconfortabile, dar şi periculoase pentru sănătatea lucrătorilor. Munca în construcţia navală se desfăşoară, după cum ştim cu toţii, în principal în aer liber, adesea în condiţii meteo neprietenoase, de frig, ploaie, ger, căldură sau în hale de mare capacitate, puţin sau deloc încălzite sau ventilate, hale în care frigul se simte semnificativ iarna, iar vara senzaţia de căldură este amplificată. Riscurile la care se expun angajaţii din şantierele navale sunt unele semnificative, în comparaţie cu alte sectoare economice. Avem astfel riscul de apariţie a bolilor articulare, cervicale, lombare şi pe fondul desfăşurării activităţii în spaţii extrem de înguste, în anumite cazuri azbestoza şi chiar cancer al pleurei reprezintă una dintre cele mai importante riscuri cu care se confruntă salariaţii din şantierele navale, în condiţiile inhalării de azbest sau de alte gaze, astfel generând o stare totală de inconfort şi de reducere a condiţiilor bune de sănătate. Starea de sănătate a forţei de muncă din sectorul construcţii nave se degradează, aceasta devenind una precară, pe fondul condiţiilor acestea de muncă. Reducerea vârstei de pensionare pentru navalişti ţine cont de condiţiile speciale zilnice pe care aceştia le îndură, dar totodată trebuie să ţinem cont de faptul că aceste condiţii nu permit menţinerea pe piaţa muncii a lucrătorilor din domeniul naval până la o vârstă înaintată, deoarece starea de sănătate nu le mai permite să livreze o productivitate competitivă. Acest proiect vine să rezolve o problemă socială, vizând o categorie de salariaţi care sunt angajaţi în sectorul privat şi reprezintă în toate zonele în care lucrează un pilon de stabilitate pentru comunităţile locale. Mulţumesc pentru colaborare sindicatelor navaliştilor, atât din Constanţa, cât şi din Tulcea, preşedintelui Solomon, de la Comisia pentru muncă, cu care m-am consultat şi am definitivat acest proiect. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul Antal István.

István-János Antal Domnule preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc foarte mult. Faţă de cele auzite, cu care suntem întru totul de acord, vreau să mai menţionez că înainte de aderarea la Uniunea Europeană aceşti muncitori lucrau în grupa I, grupa II, deci după aderare s-a făcut o nedreptate. UDMR va vota pentru acest amendament. Eu am biroul parlamentar chiar în Mangalia, cel mai mare şantier naval. Mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Da. Domnul Roman. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege, pentru că, practic, se repară o inechitate, o discriminare care afecta această categorie profesională. În altă ordine de idei, a fost acceptat şi un amendament al Partidului Naţional Liberal, care rezolvă o altă inechitate, cea a înlăturării prescripţiei generale de trei ani, în cazul pensionarilor care au obţinut drepturi din pensie mai mici, vă repet, din cauza culpei unui funcţionar. Practic este înlăturat termenul general de prescripţie de trei ani de zile, şi acum nu mai există niciun termen de prescripţie, astfel încât, în cazul în care un funcţionar greşeşte, pensionarul nu va mai fi văduvit de aceşti bani şi practic, în urma recalculării, îşi va primi întreaga sumă de bani care i se cuvine. Din acest punct de vedere, considerăm că, practic, acest proiect de lege vine să rezolve două probleme extrem de importante, şi, prin urmare, vom vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Florin Popa.

Florin Popa Bună ziua, domnule preşedinte! Vorbesc în calitate de coiniţiator şi arăt că parlamentarii din Grupul Partidului Social Democrat vor susţine şi vor vota această modificare la Legea nr. 263, având în vedere necesitatea care impunea această modificare. Fac câteva precizări legate de industria construcţiilor navale. În acest sector lucrează peste 12.000 de angajaţi, iar impactul care va fi prin aplicarea noii formule legislative nu va afecta bugetul de stat, întrucât, prin contribuţia suplimentară de 2,4% plătită, suma care se colectează la bugetul de stat era de aproximativ 15 milioane de lei, în timp ce cheltuiala, care va fi generată în viitor, va fi de maximum 10 milioane de lei. În această situaţie sunt mulţi dintre lucrătorii care lucrează în sistemul naval. E cunoscut că şi la Galaţi funcţionează un şantier naval puternic, e vorba de Şantierul Naval Damen, în care lucrează peste 3.500 de lucrători, în momentul de faţă, dar cifra este variabilă, în funcţie de comenzile pe care le au, motiv pentru care vom susţine şi vom vota acest proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem opt amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 8? Rămâne la votul final. Caracter organic.