20 martie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 10/2017). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia?

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. E un raport suplimentar. Consiliul Legislativ, Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, cu personalitate juridică, care, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României. În urma reexaminării iniţiativei legislative, membrii Comisiei juridice au hotărât, în unanimitate de voturi, să dea un aviz favorabil acestei iniţiative legislative.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Din partea grupurilor, dezbateri generale? Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal va susţine Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă. Am fi fost însă mult mai mulţumiţi dacă amendamentele care se regăsesc în anexa de amendamente respinse ar fi fost adoptate de Comisie, pentru că noi le considerăm utile pentru buna funcţionare a acestei structuri specializate de parchet. În măsura în care binevoiţi, vă rugăm să supuneţi votul amendamentul nr.1 şi amendamentul nr. 3 de la amendamente respinse. Mulţumesc. ... în sensul de a fi aprobate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Iordache.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi PSD va susţine acest proiect de lege, cu observaţia că, din amendamentele admise care au fost acceptate la comisie, din cele patru, ne rezervăm dreptul de a nu vota decât două dintre ele, pentru că, aşa cum spunea şi doamna secretar de stat, cel de-al patrulea amendament admis face referire numai la ordonanţă de urgenţă, şi acolo trebuie trecută ordonanţă şi lege. Celălalt, care vizează statutul magistraţilor, discută despre statutul judecătorilor şi al procurorilor, deci, pentru aceasta, trebuie eliminat, să rămână în formula iniţială. Iar ultimul amendament propus de colegi, care a fost respins, cel care vizează mărirea schemei de personal cu 280 de posturi de ofiţeri judiciari, aici există o diferenţă de abordare între cele două ministere - mă refer la Ministerul Justiţiei şi la Ministerul de Interne. Sper ca până la discuţia în Senat, pentru că Senatul este Cameră decizională, din partea Guvernului să se vină cu un punct de vedere, pentru că, din observaţiile care ni s-au prezentat la comisie, numai cu cele 40 de posturi de ofiţeri judiciari ar fi insuficientă schema şi nu s-ar rezolva decât structura centrală. Deci, încă o dată, domnule preşedinte, amendamentele, aşa cum veţi parcurge dumneavoastră raportul, PSD-ul o parte le va susţine, o parte nu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Evident, noi vom susţine proiectul de lege cu amendamentele admise. Iau act şi intervin aici în legătură cu două amendamente cu care colegii noştri din PSD nu sunt de acord, pentru că noi avem o interpretare distinctă, legată de ceea ce înseamnă inclusiv o hotărâre a Curţii Constituţionale, legată de structura instanţelor şi a parchetelor care activează pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi alte instanţe. Este unul dintre amendamentele noastre. Noi credem că, având în vedere că există chiar acea decizie prin care din PNA s-a născut DNA, ar fi bine ca toate structurile din Ministerul Public să activeze pe lângă instanţă. Aşa vedem noi. Pe de altă parte, trebuie să accept că este o formulă din legea respectivă, prin care, în loc de "magistraţi" se spune "judecători şi procurori", ceea ce iarăşi e corect conform Constituţiei, pentru că, din păcate, Constituţia noastră vorbeşte că magistraţii ar fi judecătorii şi procurorii. Dar noi nicicum nu credem că într-un stat de drept, un organ de cercetare poate să fie... deci o persoană care activează într-un organ de cercetare poate să fie asimilat judecătorului. Ca atare, chiar dacă există această sintagmă, în loc de magistraţi, noi nu credem că ar putea fi asimilat cineva care activează în acest domeniu de investigare, cu un judecător, care decide dacă investigarea a fost făcută corect sau nu. Legat de cea de-a treia problemă, cu care suntem de acord, ceea ce a spus domnul Iordache, într-adevăr şi aici este o problemă. Nu suntem de acord cu susţinerea Guvernului, pentru că în legea iniţială, deci lege, prin care se spune că "...este vorba despre un număr de..." deci în lege, şi acest număr - se scrie mai la vale - "poate fi modificat prin hotărâre de Guvern". În concepţia noastră, aceasta este o problemă de constituţionalitate, căci o lege nu poate fi modificată printr-o hotărâre de Guvern. Ca atare, am propus acea idee de a se modifica, dacă este urgenţă, să fie modificată prin ordonanţă de urgenţă, ca Parlamentul, pe urmă, să-şi spună punctul de vedere. Dar, într-adevăr, este şi cealaltă problemă, că dacă eu o spun doar prin ordonanţă, atunci exclud legea, ceea ce iarăşi nu e corect. Ca atare, suntem de acord că, într-adevăr, din punct de vedere constituţional, modificarea trebuie să sune... "ordonanţă şi lege", dar nicidecum să rămână prin "hotărâre de Guvern". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt... Vă rog. Domnul Stelian?

Stelian-Cristian Ion Susţinem adoptarea acestui act normativ, cu excepţia amendamentelor de la punctul 85, acela care se referă la modificarea numărului de posturi prin ordonanţă de urgenţă; de asemenea, cu excepţia amendamentului de la punctul 41, care se referă la o derogare de la art. 301 din Codul penal. Considerăm că a ne exprima în acest sens, că ne poziţionăm printr-o derogare de la art. 301 din Codul penal, ar conduce la concluzia că, din start, acea ipoteză este supusă... este considerată o infracţiune, ceea ce este greşit. Înţelegem temerea, dar considerăm că nu este oportună o asemenea prevedere. De asemenea, am dori să susţinem amendamentul care ne-a fost respins în Comisia juridică...

Petru Gabriel Vlase Domnule Stelian, când începem dezbaterea pe articole şi pe amendamente, atunci veniţi... să cereţi cuvântul. Mulţumesc. Mai sunt intervenţii de ordin general? Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Ca procedură, domnule preşedinte. Vă rog să ne precizaţi dacă amendamentele respinse le veţi supune dezbaterii şi votului ulterior parcurgerii articolelor sau corespondent articolelor unde sunt făcute aceste amendamente. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Ca procedură, mergem cu ele la rând, cu admise şi respinse. Le urmăriţi, citesc numărul curent şi le susţineţi. Da? Deci... mergem... fiind... avem mai mult de 100... luăm câte 10? De la 1 la 10, intervenţii? De la 10 la 20? 20. Susţineţi? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Da, domnule preşedinte, acesta este amendamentul, de pe poziţia 20, pe care colegii noştri din PSD nu doresc să îl susţină. Ca atare, trebuie să îl supuneţi votului. Dacă nu trece amendamentul, supuneţi textul nemodificat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, ştiam asta.

Árpád-Francisc Márton Este textul prin care în loc de cum scrie iniţial - alin. (5) - "Prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se pot înfiinţa în localităţile în care îşi au sediul parchetele de pe lângă curţile de apel ori tribunale şi în raport cu circumscripţiile acestora ori desfiinţa, după caz, servicii sau birouri teritoriale..." - în locul acestei formulări, deci "în localităţile în care îşi au sediul parchetele", acesta-i textul iniţial, amendamentul meu zicea că... "se pot înfiinţa în cadrul parchetelor de pe lângă...". Deci aceasta este diferenţa. În una este vorba "în localităţile... poate înfiinţa", ceea ce una înseamnă o structură de la nivel central în jos, şi cealaltă este o structură integrată în structura din teritoriu.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vă rog, vot. 16 voturi pentru, 173 împotrivă, 4 abţineri şi un coleg care nu votează. Vot pentru textul iniţial, vă rog. 188 de voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abţineri, doi colegi care nu votează. Textul a rămas în forma iniţială. De la 20 la 30? Nu. De la 31 la 40 inclusiv? Adoptate. De la 41 la... (Vociferări.) Păi am întrebat... Mergem în ordine. La 31?

Gabriel Andronache Da. Vă mulţumesc. Avem rugămintea de a supune votului amendamentul respins. Se regăseşte la poziţia 1 din Anexa nr. 2 - Amendamente respinse. Se referă la art. 7 alin. (1). O să dau citire amendamentului: "În cadrul Direcţiei funcţionează ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară detaşaţi, în vederea desfăşurării de activităţi specifice în cadrul urmăririi penale, sub directa conducere şi controlul nemijlocit al procurorilor direcţiei, în limita posturilor prevăzute de lege". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, vot. 71 de voturi pentru, 140 împotrivă, un coleg care nu votează. Vot pentru textul iniţial. 153 de voturi pentru, 57 împotrivă, 3 abţineri. Textul iniţial a fost adoptat. Până la 40 dacă mai sunt intervenţii? 40 inclusiv? De la 41la 50 inclusiv? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Amendamentul nostru, respins în Comisia juridică, se referă la art. 8 alin. (5). În forma iniţială acest articol se referea doar la constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului, de specialiştii prevăzuţi la alin. (1), care ar constitui mijloc de probă. În realitate, potrivit Codului de procedură penală, nu doar constatările tehnico-ştiinţifice efectuate de aceşti specialişti sunt mijloace de probă, ci şi procesele-verbale întocmite în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală, în urma percheziţiilor informatice. Dacă nu s-ar adopta acest amendament, ar însemna ca, potrivit textului de lege care va fi adoptat, aceste procese-verbale să nu fie considerate mijloace de probă, ceea ce ar fi greşit. Ca atare, amendamentul nostru prevede includerea în text şi a sintagmei "şi procesele-verbale întocmite prin dispoziţia scrisă a procurorului", pentru a face o corelare între textul de lege supus votului şi textul din Codul de procedură penală. Argumentul din Comisia juridică, în momentul în care s-a respins acest amendament al nostru, în sensul că această neregulă poate fi corectată în cadrul discuţiilor în Senat, mi se pare că nu poate fi primit. Noi suntem obligaţi să vedem şi să observăm toate neregulile şi să le corectăm în Camera Deputaţilor. Să nu lăsăm texte să treacă către Senat, fără a fi corectate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci aveţi, la poziţia 2, de la respinse, art. 8 alin. (5) care este, la admise, art. 8 alin. (5), poziţia 48, da? Amendament respins de comisie. Vot, vă rog. 69 de voturi pentru, 145 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Vot pentru textul iniţial, de la poziţia 48. 147 de voturi pentru, 61 împotrivă, o abţinere, adoptat în forma iniţială. Până la 50. Dacă mai sunt? Vă rog. Domnul Márton Árpád. Poziţia 49, da?

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Aici este acel amendament adoptat. Lipseşte din amendament... deci amendamentul constă în eliminarea cuvântului "judecător". Textul iniţial zicea astfel: "Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu personal asimilat judecătorilor şi procurorilor, personal auxiliar de specialitate, personal economic şi administrativ, în limita posturilor aprobate potrivit legii". Ca atare, a fost... eu mi-am explicat punctul de vedere, care este al grupului nostru, că aceia care au activitate în urmărire penală nu pot fi asimilaţi judecătorilor. Colegul nostru din PSD a argumentat că există această sintagmă, folosită în toată legislaţia pentru magistraţi, judecători şi procurori. Ca atare, trebuie să supuneţi votului, prima dată, amendamentul, şi dacă nu trece, evident, forma iniţială.

Petru Gabriel Vlase Asta şi făceam, domnule deputat. Deci aveţi un amen... Asta şi făceam... Amendament admis, la poziţia 49. Vot, vă rog. 23 de voturi pentru, 181 împotrivă, o abţinere. Vot pentru textul iniţial. 193 de voturi pentru, 20 împotrivă, 2 colegi care nu votează. Adoptat în forma iniţială. De la 50 la 60? Nu. Adoptate. De la 60 la 70? Nu. Adoptate. De la 70 la 80? Nu. Adoptate. De la 80 la 90? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Este vorba de nr. crt. 83 din tabel, corespondent nr. crt. 3 din Anexa nr. 2 - amendamente respinse. Este vorba despre art. 18 alin. (1) la lit. d). Textul actual prevede "40 de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară" care să fie detaşaţi la DIICOT, amendamentul nostru propune "290 de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară". Vă rugăm să supuneţi la vot acest amendament. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Deci amendament respins la poziţia 3, amendamente respinse, corespondent cu 83, din admise. Vot, vă rog. 61 de voturi pentru, 143 împotrivă, un coleg care nu votează. Vot pentru textul iniţial, de la 83. 149 de voturi pentru, 60 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat, în forma iniţială. Până la 90? 85, da?

Árpád-Francisc Márton 85. Pentru a nu avea o problemă de constituţionalitate, accept acea observaţie. Ca atare, "modificat prin lege sau ordonanţă". Că a rămas deci... ca şi Parlamentul să poată să modifice această lege... deci "modificat prin lege sau ordonanţă". Ordonanţă a Guvernului.

Petru Gabriel Vlase Deci supun votului amendamentul dumneavoastră, cu modificarea... cu lege, da?

Árpád-Francisc Márton Cu modificarea... cu completarea... cu lege.

Petru Gabriel Vlase Cu completare... Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache În mod evident... Domnule preşedinte de şedinţă, Această completare nu reprezintă o eroare materială, aşa cum dispune Regulamentul, ci vorbim în mod evident despre o completare a amendamentului. Or, o astfel de procedură nu poate fi admisă. De aceea, la vot ar trebui supus articolul, aşa cum se regăseşte... amendamentul... aşa cum se regăseşte în tabelul transmis plenului. Vă rugăm să procedaţi în consecinţă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Regulamentul nostru vorbeşte despre cu totul altceva. Eroarea materială nu se supune votului, ci se anunţă. Şi pot fi supuse votului plenului corecturile de tehnică legislativă sau gramaticale. Având în vedere această observaţie, eu cred că ea este de tehnică legislativă, pentru că legea şi ordonanţa sunt, conform Constituţiei, legi primare, deci norme generale primare care se adoptă, evident, de diferite instituţii. Ca atare, este o problemă de tehnică legislativă, care se poate supune votului.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă, dar pe procedură, dacă vreţi...

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, În forma propusă, este o aberaţie juridică. Practic articolul spune că se poate modifica, prin lege sau ordonanţă de urgenţă, o lege, că e prevederea de mai sus cu două alineate. Asta se poate oricum, orice lege se poate modifica prin lege sau ordonanţă de urgenţă, deci nu trebuie să avem prevederea expresă la alin. (3). Şi în al doilea rând, şi eu consider că este vorba de un amendament făcut în plen. Regulamentul prevede explicit, împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Liderii, vă rog frumos, la prezidiu. Liderii, vă rog frumos la prezidiu. (Consultări.)

Árpád-Francisc Márton Liderii de grup au convenit că dezbaterile pe această ordonanţă vor continua mâine. Până atunci, să se întoarcă la comisie.

Petru Gabriel Vlase Deci retrimitere la comisie, cu raport mâine...

Árpád-Francisc Márton Cu raport mâine.

Petru Gabriel Vlase Mâine, la ora 10,00. Şi o introducem pe ordinea de zi. Vot. 211 voturi pentru, unul împotrivă, 3 colegi care nu vor să voteze... deloc. Mâine... la plenul de mâine, la ora 10,00.