26 aprilie 2017 – Raportul comun al Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat şi al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor cu privire la audierea candidaţilor ce urmează a fi numiţi în comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. ( respins )

Florin Iordache Mai avem unul... Mai avem unul... La punctul 7 pe ordinea de zi avem numirea unor membri şi a unui vicepreşedinte în Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat şi al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. Vă rog, domnule lider, Marcel Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule preşedinte de şedinţă, Aş dori să propun plenului reunit respingerea raportului, deoarece este un raport al vechiului legislativ. Între timp, Biroul permanent reunit a declanşat şi a aprobat o nouă procedură de numire. Şi, mai mult decât atât, în raport sunt propuse persoane care deja s-au retras, pentru a ocupa această funcţie.

Florin Iordache Supun, stimaţi colegi, proiectul de hotărâre care a fost înaintat şi, la propunerea liderului Grupului PSD,... se propune respingerea acestui proiect de hotărâre, pentru a fi continuată... Cine este pentru respingere? Vă rog să votaţi. Respingere. Voturi împotriva respingerii? Abţineri? 14. Cu 240 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. Mai avem un singur vot de dat, propunerea pe care ne-o vor face colegii din Comisia pentru cultură, şi apoi suspendăm.