27 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca "Ziua naţională a copilului prematur din România" (PL-x 211/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 6 avem Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca "Ziua naţională a copilului prematur din România"; PL-x 211/2020. Doamna doctor Maricela Cobuz, din partea Comisiei pentru sănătate. Vă rog.

Maricela Cobuz Mulţumesc. Raport asupra Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca "Ziua naţională a copilului prematur din România". La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru sănătate şi familie a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a copilului prematur din România. Ziua naţională a copilului prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile neguvernamentale, prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri. În săptămâna care include data de 17 noiembrie, Ministerul Sănătăţii prezintă în faţa comisiilor de sănătate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor un raport privind situaţia copiilor prematuri din România, precum şi progresele înregistrate în acest domeniu. În urma dezbaterilor online ale proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, prezenţi online, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca "Ziua naţională a copilului prematur din România", cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul doctor Vasile Stamatian, Grupul PNL. Vă rog, faceţi legătura!

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Astăzi se va vota, cu siguranţă, în unanimitate, existenţa unei noi zile în calendarul programului societăţii româneşti. Dar nu este o zi în care să sărbătorim ceva, ci este o zi în care se atrage atenţia asupra unui fenomen foarte grav şi foarte important pentru viitorul naţiei române. Această patologie are determinisme multiple. Nu sunt numai determinisme care ţin de Ministerul Sănătăţii, de sistemul de sănătate, ci care ţin de mediu, de situaţia socio-economică, de viaţa de zi cu zi, cu greutăţile care sunt. În acest moment trebuie să subliniem faptul că prematuritatea, în România, uneori, poate în unele zone atinge până la 15 la mie. Un născut normal necesită o îngrijire de, ştiu eu, 20-30 de euro pe zi. Un prematur de gradul IV sau de gradul III ajunge la nişte cheltuieli de zeci de mii de euro. Aceste cheltuieli însă, din păcate, nu împiedică ca acest copil, în viitor, să nu dezvolte patologii importante, cum este diabetul, cum este hipertensiunea, dar poate să aibă afecţiuni oculare ori afecţiuni auditive care pot să-l pună într-o categorie de persoană cu handicap. Trebuie să ne îndreptăm cu toţii atenţia, toată societatea, pentru a lupta împotriva acestui flagel. M-am bucurat că vineri preşedintele României a promulgat Proiectul de Lege pe care Parlamentul l-a votat, respectiv Legea privind finanţarea serviciilor de prevenţie a îmbolnăvirilor. Trebuie să fie programe complexe, trebuie să luptăm cu toţii pentru sănătatea naţiei române. Nu uitaţi trauma psihică şi psihologică şi cheltuielile pentru familiile care au un astfel de copil. Şi să nu uităm că la prematurii de grad mare mortalitatea este între 30 şi 50%. Eu le mulţumesc iniţiatorilor şi sper ca întreaga societate românească să-şi îndrepte atenţia spre acest fenomen. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt doritori la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii? Articolele 1, 2, 3? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect pentru astăzi.