2 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere (Pl-x 379/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 86. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere; Pl-x 379/2016. Raport de la Comisia pentru industrii şi de la Comisia pentru transporturi. Da, vă rog, domnule coleg.

Nicolae Velcea Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere, transmisă cu adresa Pl-x 379 din 26 septembrie 2016 şi înregistrată la comisii sub nr. 4c-3/379/2016, respectiv nr. 4c-26/145/2016. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, în sensul instituirii măsurii ca staţiile publice să aibă un administrator, numit de autoritatea locală, care să răspundă de buna funcţionare a staţiilor şi a dotărilor acestora, de mentenanţă, curăţenie şi de utilizarea cronologică a staţiilor pentru evitarea congestionării, precum şi al instituirii în sarcina utilizatorilor staţiei a obligaţiei de a obţine de la administratorul staţiei publice avizul de utilizare pentru încadrarea în graficul staţiei. În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă şi documentele conexe în şedinţe separate. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final.