3 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PL-x 38/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; PL-x 38/2020. Raport din partea comisiilor, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru buget. Vă rog, cine prezintă? Da, domnul Steriu, vă rog, prezentaţi raportul.

Valeriu-Andrei Steriu Raport comun suplimentar. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea spre reexaminare Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în conformitate cu art. 75, în şedinţa din 10 februarie 2020. La reexaminarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informaţiei, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018, în sensul corelării textelor din lege cu textele anexelor care fac parte integrantă din lege. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul comun suplimentar de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol cu amendamentele admise în prezenta anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. De la Grupul USR s-a înscris domnul deputat Daniel Popescu. Vă rog, faceţi legătura cu dumnealui. Domnul Popescu, vă rog, v-am dat cuvântul.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Sigur, noi am susţinut iniţiativa legislativă încă din etapa dezbaterilor din Comisia pentru agricultură, deoarece considerăm că România trebuie să-şi dezvolte capacitatea de producţie şi incubaţie în sectorul avicol. În contextul crizei cauzate de noul coronavirus, şi nu numai, independenţa şi securitatea alimentară a României sunt la fel de importante ca independenţa energetică. Măsurile cuprinse în această iniţiativă sunt necesare. Pentru relansarea aviculturii româneşti e nevoie de altele, de susţinere a fermierilor, în special a micilor fermieri, prin ajutoare de stat şi fonduri europene. Trebuie să încurajăm producţia autohtonă de carne de pasăre şi a produselor româneşti, în general, şi credem că prin modificările aduse acestui proiect de lege, Guvernul şi instituţiile abilitate vor putea face calculul necesar pentru construcţia de ferme de reproducţie, staţii de incubaţie, ca acţiune împotriva... (Probleme tehnice.) ... de prăbuşire a producţiei de carne din România. Aşadar, Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaţilor va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Şi sigur că vom urmări implementarea şi rezultatele acestui program ca şi a celorlalte ajutoare de stat adoptate până acum. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 8 dacă sunt intervenţii? Nu. Anexa nr. 1? Anexa nr. 2? Anexa nr. 3? Anexa nr. 4? Anexa nr. 5? Rămâne la votul final. Caracter ordinar. Următoarea.