6 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x 482/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Începem cu punctul 2. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; în procedură de urgenţă. Comisia juridică, raport.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu această propunere legislativă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în sensul încetării de drept a interdicţiei aplicate persoanelor care au avut calitatea de deputat sau senator în perioada la care se referă Decizia Curţii Constituţionale, în baza art. 25 alin. (2) din Legea nr. 174/2010 prin care în mod nedrept au fost interzise dreptul de a fi ales sau de a ocupa o funcţie sau o demnitate publică. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, dar cu observaţii şi propuneri, conform Adresei cu nr. 1032 din 28 noiembrie. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei din prezenta anexă. Deputaţii PNL şi USR au solicitat respingerea iniţiativei legislative, întrucât soluţiile legislative propuse încalcă Constituţia României, republicată, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 460/2013. În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, ulterior, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare un raport de adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu unele amendamente admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Pe procedură. Pentru că textul propus în proiectul de lege nu are efectiv legătură cu funcţionarea ANI. Şi conform art. 75 alin. (1) din Constituţie, care ne vorbeşte despre primele Camere sesizate, având în vedere că norma propusă atenţiei noastre are implicaţii în sfera dreptului de a fi ales, reglementat de art. 37 din Constituţie, şi a incompatibilităţilor, reglementate de art. 71 din Constituţie, iar aceste două articole nu se regăsesc în enumerarea limitativă de la art. 75 alin. (1) din Constituţie şi care sunt reluate, la rândul lor, în art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, considerăm, pe aceste considerente juridice, că prima Cameră sesizată trebuia să fi fost Senatul, şi nu Camera Deputaţilor. De aceea, solicităm trimiterea acestui proiect de lege înapoi la Biroul permanent, ca acesta, pe baza art. 32 alin. (1) lit. g), să trimită corect propunerea legislativă la Senat, ca primă Cameră sesizată, şi nu la Camera Deputaţilor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, retrimitere la Biroul permanent. Vot. 76 de voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Continuăm, dezbateri generale. Domnul Predoiu.

Marian-Cătălin Predoiu Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor, Vă cer îngăduinţa, în două cuvinte, să precizez mai clar la ce se referă acest proiect pe care îl avem în faţă. În momentul de faţă, legea prevede faptul că persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese sau starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a exercita o funcţie sau demnitate publică, respectiv îi încetează de drept mandatul - aşa spune art. 25 alin. (2) din Legea pe care ne propunem - ne-o propuneţi, dumneavoastră, majoritatea - s-o modificăm. Curtea Constituţională, în Decizia nr. 418 din 2014, a statuat că legea se referă la toate funcţiile eligibile, inclusiv la deputaţi şi senatori. Aceeaşi Curte Constituţională, prin Decizia nr. 460 din 2013, a spus că există un conflict juridic de natură constituţională între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Senatul României, prin imixtiunea Senatului României de a finaliza procedura parlamentară de aplicare a interdicţiilor şi de aplicare a sancţiunilor de mai sus, cu privire la sesizarea ANI în legătură cu mandatul unui parlamentar - unui senator, la vremea respectivă. În speţă, Senatul spunând atunci că legea s-ar aplica, în ceea ce priveşte sancţiunea, numai funcţiilor avute în exerciţiu la data intervenirii conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate. Dimpotrivă, spune Curtea Constituţională, voinţa legiuitorului a fost de a se referi la toate funcţiile, la toate mandatele, fără relevanţă cu privire la momentul intervenirii stării de incompatibilitate sau a conflictului de interese. Ce ne propune proiectul de faţă? 1. Să restrângă sfera de aplicare a încetării mandatului de drept la cel în care a existat conflictul de interese, respectiv starea de incompatibilitate. Şi 2. Să înceteze de drept interdicţiile aplicate deputaţilor şi senatorilor prin rapoartele de evaluare întocmite de ANI anterior acestei modificări pe care ne-o propune. Aşadar, de ce noi ne vom opune acestui proiect? Pentru că el prezintă câteva vicii evidente. În primul rând, este imoral, în sensul tehnicii legislative - există un concept al moralităţii/imoralităţii, în tehnica legislativă -, sub un dublu aspect. Vi-l explic acum, domnule Bejinariu. Mă bucur că tocmai dumneavoastră aţi întrebat. Se înlătură retroactiv efectele rapoartelor de evaluare ale ANI, întocmite pe baza aplicării unei legi în vigoare, legi votate aici, în Parlament. Se dă practic, pentru viitor, o primă de încredere celui care a fost într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Mai pe româneşte, mai simplu spus, astfel: ai fost în conflict de interese când ai fost consilier local, ai vocaţia legală să devii parlamentar, nu? În al doilea rând, alte vicii de fond sunt de ordin... de tehnică legislativă. Şi în acest moment, daţi-mi voie să citesc din avizul Consiliului Legislativ, care a fost, într-adevăr, pozitiv, dar cu serioase observaţii. În primul rând, momentul la care se aplică dispoziţia legală va fi foarte dificil de stabilit în practică. Drept pentru care se recomandă reanalizarea soluţiei - o spune Consiliul Legislativ. Apoi, acelaşi Consiliu Legislativ spune că potrivit expunerii de motive, dispoziţia vizează persoane care au avut calitatea de deputat, senator, în anii 2007-2013. În fapt, din modul în care este reglementată legea, ar rezulta că se referă inclusiv la mandatele actuale, ceea ce de fapt arată adevărata voinţă din spatele proiectului. Asta, apropo de moralitate/imoralitate. Apoi - tot Consiliul Legislativ o spune - soluţia nu are nicio legătură cu situaţia în care în expunerea de motive se preconizează a fi reglementat. În fine, există pe rol cazuri în care se dezbate starea de conflict de interese, respectiv incompatibilitate, şi care ar putea fi dezlegate de injusteţe, după momentul intervenirii acestei modificări, dacă va fi votată. Ceea ce ne-ar pune din nou în situaţia, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, să fim în conflict juridic de natură constituţională cu puterea judecătorească. Deci, prin însăşi adoptarea acestei legi, creăm premisele unui conflict de putere între Parlament şi Justiţie. Iată câteva motive doar pentru care, din punct de vedere tehnic, proiectul este prost alcătuit. Din punctul de vedere al voinţei legiuitorului şi al scopului urmărit este ilegitim, este imoral, pentru că rezolvă în trecut o serie de stări de incompatibilitate - ca să fiu blând cu termenul -, se spală de fapt toate rapoartele ANI din trecut, iar pentru viitor se dă o primă de încredere celor care practică conflictul de interese şi starea de incompatibilitate. În fine, este nu numai ilegitim, nu numai imoral, este şi neconstituţional, pentru că încalcă deciziile Curţii Constituţionale, am citat doar două dintre ele. Dacă mai e cazul să mai spun că încalcă şi Mecanismul de Cooperare şi Verificare...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Marian-Cătălin Predoiu ... poate că mă extind prea mult şi ştiu că vă creează alergie. Ştiu că pentru dumneavoastră o obligaţie pe care dumneavoastră aţi luat-o, adoptând Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, nu înseamnă nimic. (Vociferări.) Pentru că, într-adevăr, un om înseamnă un cuvânt. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ghinea.

Cristian Ghinea Domnule preşedinte, Pe procedură. Am avut o cerere mai devreme şi nu am glumit. Domnul Bacalbaşa a înjurat în Parlamentul României un coleg deputat. V-am cerut...

Petru Gabriel Vlase Dar v-am promis că o să am o discuţie cu domnul Bacalbaşa...

Cristian Ghinea ... să îl aduceţi la ordine. Ce înseamnă aducerea la ordine? Măcar spuneţi ceva de la tribuna Parlamentului. Sau dacă nu, puneţi la vot. Puneţi la vot şi votaţi, dragi colegi din majoritatea parlamentară, că se dă voie la înjurat în Parlament, da?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Cristian Ghinea Haideţi să ne asumăm ce facem. Deci... Domnule preşedinte, A aduce la ordine nu înseamnă că o să aveţi o discuţie pe hol, doi la doi cu domnul Bacalbaşa...,

Petru Gabriel Vlase Dar cum?

Cristian Ghinea ... ci că fie aveţi o intervenţie de la tribuna Parlamentului, fie votează majoritatea că nu e nicio problemă. Deci un coleg deputat a fost înjurat în plen. Nu se poate să trecem peste acest fapt...

Petru Gabriel Vlase Sigur...

Cristian Ghinea ... ca şi cum nu s-ar fi întâmplat, mai ales astăzi. Mai ales astăzi!

Petru Gabriel Vlase Aveţi dreptate. Vă mulţumesc frumos. Domnul Stelian? Dezbateri generale, domnule Stelian? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Am impresia că se lasă, aşa, încet-încet, bezna peste ţara asta. S-o luăm cronologic. Pe 15 noiembrie, Comisia Europeană a emis un Raport cu privire la progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului. Aşa e titlul - "progresele înregistrate". În realitate, din cuprins, vedem că nu sunt tocmai progrese în ultimul an. La fila 9 şi la fila 10 se face referire tocmai la această situaţie, a solicitărilor venite din partea Agenţiei Naţionale de Integritate către Parlamentul României, în special. Se critică în mod explicit faptul că trei solicitări nu au primit niciun răspuns, au fost puse în sertar şi au fost uitate acolo; se critică, de asemenea, faptul că în trei situaţii, în ciuda faptului că era clar cazul unor interdicţii, s-a decis să se valideze mandatele în cazul acestor trei colegi. Recomandarea pe acest capitol se finalizează cu nişte măsuri pe care ar trebui să le ia Parlamentul. O recunoaştere... şi se dau câteva exemple. Spre exemplu, ar trebui să se recunoască public de către preşedintele Camerei - Deputaţilor, în cazul nostru - primirea hotărârilor judecătoreşti definitive. Nu am auzit nimic vorbindu-se pe acest subiect, e o tăcere totală. S-a spus, de asemenea, că este nevoie să se anunţe un calendar foarte clar pentru luarea unor decizii şi măsurile luate de Parlament să fie luate cu celeritate. În ciuda acestor recomandări care, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale - pentru că vă place de foarte multe ori să invocaţi, doar atunci când vă convine, aceste decizii - potrivit Deciziei 2 din 2012, aceste recomandări sunt obligatorii pentru România. Deci, de vreme ce ne-am asumat noi înşine, votându-se în Parlamentul României acest Mecanism, aceste recomandări asumate de noi sunt obligatorii. Deşi - cum spuneam - ne-am asumat aceste lucruri, deşi în Programul PSD de guvernare, spre final se spune foarte clar că aţi dori să contribuiţi la măsurile pentru ridicarea MCV-ului, constatăm că în fapt faceţi exact invers. Şi, pe 21 noiembrie, cine altcineva decât colegul nostru, domnul deputat Florin Iordache, ne propune o lege prin care doreşte să spele, să şteargă cu buretele toate - toate?! -, da, toate interdicţiile emise pentru perioada 2007-2013 de către ANI şi, mai mult decât atât, confirmate de instanţele de judecată. Pe 21 noiembrie! Suntem la nici o lună de zile şi ne aflăm cu această propunere legislativă în plen. Aşa, nu pe repede înainte, evident; foarte lent s-a trecut. Cu alte cuvinte, este o lege cu dedicaţie. O lege cu dedicaţie dată pentru prietenii politici, pentru amici, pentru cei care deservesc, aşa, această reformă a justiţiei. Sunt câţiva colegi, cel puţin trei la număr, în cazul de faţă, pentru care ANI a formulat în februarie o nouă solicitare de a se lua act de aceste interdicţii şi a se lua o măsură. Şi nu s-a făcut nimic. Am formulat o sesizare din partea USR către Biroul permanent prin care solicităm în mod expres să se ia aceste măsuri. Dumneavoastră vreţi să daţi o lege prin care să ştergeţi aceste interdicţii. Se încalcă foarte grav principiul separaţiei puterilor în stat, pentru că este inadmisibil ca odată ce o hotărâre judecătorească stabileşte o interdicţie, să venim în Parlament şi să ştergem această interdicţie prin lege. Este ceva nemaiîntâlnit aşa ceva. Pe de altă parte, s-au invocat mai devreme - şi sunt pe deplin aplicabile - aceste decizii ale Curţii Constituţionale care au mai observat anterior astfel de derapaje. Invoc Decizia Curţii Constituţionale nr. 460/2013. Ca urmare, e jenant, este o ruşine să asişti la aşa ceva, să vezi cum colegi de-ai tăi, fără nici cea mai mică jenă, îşi dau legi unii pentru alţii, se acoperă unii pe alţii şi fac lucrul acesta cu o lejeritate incredibilă, cu mâinile în buzunar şi fluierând.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion Concluzia este ca, pentru aceia dintre dumneavoastră, pentru că mă uit în primul rând la deputaţii PSD, la deputaţii ALDE, sunt convins că sunt printre dumneavoastră persoane integre, persoane care n-au probleme cu legea, n-au probleme de moralitate şi în primul rând către dumneavoastră mă adresez - nu fiţi părtaşi la asemenea gesturi! Votaţi împotriva unei asemenea legi. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Sunt trei colegi de la USR înscrişi la cuvânt pe procedură, da? Vă rog. Domnul Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă, din nou. Vă mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul. Am mai multe intervenţii pe procedură. În primul rând aş vrea să reafirm solicitarea colegului meu Cristian Ghinea, pe care am făcut-o şi eu, de chemare la ordine, şi am să vă citesc din Regulament...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, ştiu Regulamentul... Îmi asum eu responsabilitatea pentru acţiunile mele. Vă rog să treceţi la a doua propunere.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Eu vă rog pe dumneavoastră să respectaţi Regulamentul... Domnul Petru Gabriel Vlase: Îl respect eu cum vreau eu, aşa! Continuaţi cu a doua propunere. Am înţeles-o pe aceasta cu chemarea la ordine!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Sunteţi obligat să faceţi chemarea la ordine care se notează în stenogramă - art. 245 alin. (2)!

Petru Gabriel Vlase Aşa, am înţeles! Doi!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Deci v-aş ruga să faceţi acest lucru!

Petru Gabriel Vlase Sigur! Doi!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Punctul 2. Aş vrea să invoc art. 149 alin. (1) din Regulamentul din 2016 sau, pe ritul nou, art. 151 alin. (1) care permite oricărui deputat să ia cuvântul pe chestiuni de ordin personal. Este la latitudinea dumneavoastră dacă-mi daţi cuvântul acum sau la sfârşitul şedinţei.

Petru Gabriel Vlase Aveţi o chestiune de ordin personal?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da.

Petru Gabriel Vlase La sfârşitul şedinţei!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Punctul 3!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Atât! Să ne clarificaţi şi nouă după ce Regulament, că v-am atenţionat că acesta pe care-l folosiţi dumneavoastră nu mai este în vigoare!

Petru Gabriel Vlase După ultimul Regulament votat de plen!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Şi care este acesta, să ne indicaţi şi unde...

Petru Gabriel Vlase Nu ştiu! Interesaţi-vă dumneavoastră, că nu ştiu pe de rost! Mulţumesc frumos. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Consiliul Legislativ, aşa cum a mai fost citat de la acest microfon, ne spune că există neclarităţi în textul de lege propus şi nu este foarte clar la cine se referă, cine sunt subiecţii acestui proiect de lege, dacă sunt senatorii şi deputaţii aflaţi acum în funcţie sau senatorii şi deputaţii aflaţi în funcţie în perioada 2007-2013? Pentru a clarifica această inexactitate, aşa cum ne spune chiar Consiliul Legislativ, eu vă propun retrimiterea la Comisia juridică, pentru ca textul să fie clarificat şi propun un termen de două săptămâni, în care, printre altele, doamna Cătăniciu, domnul Roman şi domnul Suciu ne pot explica cum acest proiect de lege nu este o dedicaţie pentru dânşii? Deci propun retrimiterea la comisie două săptămâni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot, vă rog. 67 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 12 abţineri. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Roman. A vorbit domnul Predoiu de la PNL! Procedură, vă rog. Drept la replică.

Florin-Claudiu Roman Îl rog pe domnul Seidler, având în vedere că suntem mai mulţi colegi cu numele de Roman în actuala legislatură, să precizeze exact la cine se referă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nu se referea la dumneavoastră, nu ştiu de ce... Vă rog. Mulţumesc. Domnul Benga, procedură.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Vă rog foarte frumos să ţineţi cont de această solicitare, pentru că domnul Seidler a vorbit de la tribuna Parlamentului, nu la conferinţa de presă.

Petru Gabriel Vlase Precizaţi, domnule Seidler! Eu eram ferm convins că nu e vorba de dumneavoastră!

Cristian-Gabriel Seidler Stimate coleg, aveţi dreptate! Îmi cer scuze, am omis acest fapt! Să fie şi mai clar, mă refer la doamna Cătăniciu de la ALDE, la domnul Roman de la PSD şi la domnul Suciu de la PSD. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Vedeţi că şi la PSD au fost mai mulţi! Domnul Benga, USR, procedură.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, domnule preşedinte. Articolul la care fac referire este art. 246. Alineatul 1: "Înainte de a chema la ordine un deputat, preşedintele de şedinţă al Camerei - dumneavoastră, domnule Vlase - îl invită să îşi retragă sau să explice cuvântul care a generat incidente şi care ar da loc la aplicarea sancţiunii". Domnul Bacalbaşa a şi înjurat, şi a şi numit un coleg de-al meu - maimuţă. Dumneavoastră trebuie să-l chemaţi la ordine şi înainte de a o face trebuie să-l invitaţi să-şi retragă sau să-şi explice cuvântul. Mulţumesc frumos. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole, dacă vrea cineva? Nu. Legea merge la votul final. Punctul 3...

Cătălin Drulă La articole!

Petru Gabriel Vlase Domnule Drulă, am întrebat, am vorbit, a rămas pe stenogramă! Eu n-am văzut! (Vociferări.) O să stau câte o oră să aştept până... Vă rog, la articole...

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Conform procedurii, vă rog să treceţi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Am întrebat! Ia verificaţi stenograma! Că am întrebat ...

Cătălin Drulă Păi, ce stenogramă?! Stenograma... dacă dumneavoastră nu daţi cuvântul... Aici este stenograma! Pe stenogramă, pentru posteritate, cer dezbaterea pe amendamente!

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Reiau, încet şi... Ar dori cineva să intervină pe articole? Doamna Gilia? Vă rog. La marginal 1? Începem cu admise. Dacă doreşte cineva? Domnul Drulă? Doriţi, domnule Drulă?

Cătălin Drulă Da.

Petru Gabriel Vlase Nu v-aţi înscris la cuvânt, domnule Drulă! Acum da!

Cătălin Drulă Am o obiecţie faţă de acest articol, conform Regulamentului, şi propun să îl supuneţi la vot, vă rog.

Petru Gabriel Vlase Marginal 1 - este vorba de amendamentul admis de la nr. crt. 1. Vă rog. Amendament admis. Vă rog, vot. 112 voturi pentru, 67 împotrivă şi 10 abţineri. La marginal 2?

Cătălin Drulă Marginal 2. Obiectăm asupra acestui articol, la fel cum obiectăm asupra conţinutului întregii legi. Articolele... Voci din sală : De ce?!

Cătălin Drulă De ce? Pentru că aţi dat o lege să o scăpaţi pe colega dumneavoastră de incompatibilitate! (Vociferări.) Şi vă rog să-l supuneţi la vot, conform Regulamentului.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Deci marginal 2, art. 1, cu alineatele respective - amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 76 voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Marginal 3? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Marginal 3. Domnule preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat cuvântul. Este vorba de alin. (2): "Persoana eliberată sau destituită din funcţie, potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau încetării de drept a mandatului în care a existat conflictul de interese ori starea de incompatibilitate. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului în care a existat conflictul de interese ori starea de incompatibilitate". Vă rog să supuneţi la vot, conform Regulamentului, acest amendament.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, marginal 3 alin. (2), amendament admis. Vot. 132 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Marginal 4. Domnul Stelian?

Stelian-Cristian Ion Acesta este articolaşul cu problema foarte mare. Sună în felul următor art. 25 1 : "Interdicţiile aplicate deputaţilor şi senatorilor în temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate şi care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, încetează de drept." Adică de ce să înceteze de drept? De ce să înceteze de drept şi pentru perioada aceasta - 2007-2013? Vedeţi că este exact perioada pentru care s-au dat, s-au constatat conflicte de interese pentru colegii noştri. Şi, mai mult decât atât, trebuie să ţineţi cont de faptul că, aşa cum spuneam, se încalcă principiul separaţiei puterilor în stat, se şterge o interdicţie stabilită prin hotărâre judecătorească. Vă rugăm să votaţi împotriva acestui articol.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Marginal 4, art. 25, amendament admis. Vot. 131 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Şi ultimul.

Cătălin Drulă Vot pentru forma iniţială!

Petru Gabriel Vlase Păi a rămas în forma... N-a fost respins!

Cătălin Drulă Să mai facem un vot, pentru că altfel dispare!

Petru Gabriel Vlase Vot pentru forma iniţială, domnule Drulă. 124 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care n-a votat. Marginal 5. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat cuvântul. E important să supunem la vot forma iniţială a fiecărui articol, întrucât, în cazul respingerii, dispare din lege acel articol, ceea ce ar fi fost foarte bine. Acum, la punctul 5 marginal, avem art. II: "Modificările aduse prin prezenta lege se aplică începând cu data intrării în vigoare". Suntem împotriva acestui articol. Vă rugăm să-l supuneţi la vot.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. 123 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, două abţineri. Vot pentru forma iniţială. 127 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, o abţinere. Legea merge la votul final.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Procedură!

Petru Gabriel Vlase Procedură.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ţinând cont că suntem în procedură de urgenţă, vă mulţumesc în primul rând că aţi respectat acest lucru, supunând la vot fiecare amendament cuprins în raport. Dar vă atrag atenţia, în conformitate cu art. 120 alin. (2), trebuie să supuneţi la vot şi fiecare articol amendat. Deci după ce supuneţi toate amendamentele, supuneţi la vot şi fiecare articol amendat - conform Regulamentului, art. 120 alin. (2). Dumneavoastră aţi făcut Regulamentul, vă rog să-l aplicăm. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Acestea au fost articole, cele cinci pe care le-am votat, nu mai sunt altele.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Poate am vorbit prea repede. Aţi supus la vot fiecare amendament. Acum supuneţi la vot şi fiecare articol amendat. Vă citesc articolul: "...se supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond şi fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Supun la vot art. 1, care a rămas nemodificat. Vot. 131 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, două abţineri. Articolul 25, cu amendamentul admis. Vot. 128 de voturi pentru, 70 de voturi împotrivă, două abţineri. Articolul II. Vot. 125 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. Domnul Cupşa?

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dorim, noi, cei din PNL, să ne explicăm votul. Am votat de fiecare dată împotrivă, pentru că de fiecare dată ne-aţi supus la vot fie un text propus de către iniţiator - domnul Florin Iordache -, fie un amendament care a fost formulat de către Partidul Social Democrat. Consecvenţi fiind, considerând că această iniţiativă legislativă este profund neconstituţională, am votat aşa cum vă spuneam mai devreme. E un lucru, însă, de subliniat. Nici noi, Partidul Naţional Liberal, nici colegii din opoziţie, nu am formulat niciun amendament în legătură cu această iniţiativă legislativă, pentru că nici măcar nu merita formulat un astfel de amendament; a b initio , din start, în profunzimea ei, propunerea legislativă fiind una neconstituţională. Eu vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Benga?

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, domnule preşedinte. În virtutea art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului". Vreau să vă spun că în momentul acesta, revin, în momentul în care aţi trimis acest proiect de lege la votul final, încălcaţi din nou Regulamentul, dat fiind că acest proiect de lege trebuia să treacă prin comisiile permanente, şi nu prin comisia specială. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Stimaţi membri ai USR, Adineauri am atras atenţia colegei dumneavoastră, ca, înainte de a lua cuvântul de la acest microfon, să se documenteze şi să nu spuneţi lucruri neadevărate; Domnia Sa s-a supărat. A venit un alt coleg de la dumneavoastră şi a spus acelaşi lucru neadevărat. Dacă măcar la această şedinţă aţi fi fost atenţi, v-aţi fi dat seama că raportul pe care l-a susţinut domnul vicepreşedinte Varga, din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, care nici măcar nu este membru în acea comisie specială, este un raport care a trecut prin Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Am scăpat, domnule Benga! Mai încercăm o dată, poate tura viitoare!

Ioan Munteanu Hai Gabi!

Petru Gabriel Vlase Domnul Gabi!

Petru Gabriel Vlase Întrucât am depăşit programul de dezbateri, voi intra direct în vot. (Vociferări.) (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Tocmai dumneavoastră aţi spus că am depăşit programul de dezbateri. Mergem amendament cu amendament, articol cu articol, aşa cum prevede Regulamentul. La art. 1, amendament admis. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.) Deci... mai explic încă o dată. A fost aprobat de plenul Camerei, dezbatere pe articole, până la ora 13,10. Doamna Turcan ne-a informat că am ieşit deja din programul de dezbatere. Conform articolului invocat de domnul Drulă mai înainte, din acest moment, preşedintele de şedinţă supune votului fiecare amendament şi articol, bob cu bob. Vă mulţumesc. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită dreptul la replică.) La replica mea? Vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Mi-aţi invocat numele şi vreau să clarificăm un lucru. (Rumoare.) Tot ceea ce vă solicităm este să vă menţineţi - atât cât se poate, atât cât reuşiţi dumneavoastră - în limitele Regulamentului. Astăzi am votat un program de lucru. Acest program de lucru fusese depăşit. Evident că vă încurcaţi în sintagme şi nu ştiţi dacă este programul de lucru sau sistarea dezbaterilor generale. Dar, pentru că aţi prelungit programul de lucru, vă atragem atenţia să nu insistaţi şi să nu persistaţi în abuzul pe care îl înfăptuiţi astăzi în Parlamentul României, şi anume să nu permiteţi dezbaterea pe articole la această lege atât de importante. Există amendamente respinse, există comentarii la fiecare articol. Aşadar, vă solicităm răspicat, în baza Regulamentului şi a Constituţiei, să dezbatem această lege firesc, până la epuizarea ei în totalitate. Vă propunem să mai acordaţi încă 20 de minute din graba pe care v-o impune domnul Dragnea ca să finalizaţi rapid această lege şi să mimaţi măcar democraţia în această instituţie. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Deci... reiau. Plenul a votat dezbateri până la ora 13,10. Programul de dezbateri, din cauza intervenţiilor pe procedură, s-a epuizat. Programul de lucru a fost prelungit, la propunerea liderului Grupului PSD şi a votului plenului, până la epuizarea acestei legi. Eu, din acest moment, sunt total regulamentar, mai ales că am fost şi atenţionat de un coleg de la USR să respect art. 120 alin. (2), care spune în felul următor: "În situaţia în care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat, dezbaterea se încheie şi preşedintele de şedinţă supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond şi fiecare articol amendat, fără a mai fi permise intervenţii..." (Aplauze.) Dacă de aici... Domnule Drulă, nu mai porniţi spre microfon, până nu termin eu, vă rog eu. Staţi aici, în picioare, nu e... Deci... dacă eu am încălcat ceva, vă rog să mă reclamaţi la instituţiile competente. Completaţi, domnule Drulă, dacă aveţi o chestiune procedurală.

Cătălin Drulă Deci, la art. 38, da, lit. b): "alocarea timpului afectat dezbaterilor este [...] facultativă la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege", deci nu este obligatorie. Este obligatorie numai la dezbateri politice, când avem moţiune, când... Aici, fiind un proiect de lege, prin voinţa plenului, putem să prelungim acest program, astfel încât să ne putem pronunţa şi să putem aduce argumente asupra fiecărui amendament. Acesta e punctul 1. Deci o să vă rog să supuneţi la vot prelungirea... Staţi un pic, că... nu arătaţi încă îndemnul de vot. Prelungirea timpului alocat dezbaterii amendamentelor şi articolelor, până la epuizarea tuturor intervenţiilor. Asta e o propunere. Al doilea lucru. Dacă treceţi la votul la foc automat pe amendamente, conform art. 120 alin. (2), cel pe care l-aţi invocat, vă rog să mergeţi pe numere marginale, pentru că deputaţii trebuie să voteze în cunoştinţă de cauză şi să poată să urmărească ce se întâmplă acolo. Şi la fiecare să identificaţi măcar sumar, prin unu, două cuvinte, despre ce e vorba. Deci: marginal 3 art. (1)... ca să putem urmări pe raportul respectiv şi... voturile... Dar, vă rog, întâi să supuneţi la vot prelungirea programului de dezbateri. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Deci... într-adevăr... art. 38 pct. b) cu propunerea facultativă. A fost propunerea pe care a votat-o plenul, nu eu... nu am stabilit-o eu. Plenul a stabilit până la 13,10, da? Dumneavoastră veniţi acum şi propuneţi, în calitate de vicelider, suplimentarea acestui timp de dezbateri. Vă rog să votaţi. 83 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, o abţinere. Mulţumesc. Intrăm în procedura regulamentară. (Rumoare.) Vă rog... Vă rog, procedură. Procedural, la subiectul de aici, domnule Viziteu, da?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da. Deci... Dragi colegi, Aştept de 10 minute, liniştit. Şi am aşteptat să ne dea cuvântul. M-am înscris la cuvânt regulamentar. Deci, în primul rând. Domnule preşedinte, Vă mulţumesc că respectaţi art. 120 alin. (2). Specificarea "fără intervenţii" se referă la fără intervenţii de dezbatere, dar intervenţii procedurale pot fi oricând, în afara momentului de vot final. Pentru acest lucru, v-aş solicita următorul aspect. Această lege este o lege foarte importantă, o ştim cu toţii. Sunt 783 de amendamente şi nu toţi colegii de aici din sală sunt jurişti şi nu toţi votează în grup. Noi votăm fiecare, ne formăm o părere individuală. Din acest motiv, aş dori... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog... vă rog...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... aş dori ca în momentul în care supuneţi la vot amendamentele - şi trebuie să le supuneţi şi pe cele admise şi pe cele respinse -, să şi citiţi amendamentul, ca oamenii să ştie despre ce vorbesc. Nu putem... (Vociferări. Rumoare.) Deci normal ar fi fost ca fiecare deputat să aibă mapa cu toate amendamentele pe masă. La căsuţe nu ne-au fost puse şi nu toţi avem dispozitive prin care să citim. Deci v-aş ruga să citiţi textul amendamentului, înainte să-l supuneţi la vot. Chiar dumneavoastră spuneţi că... ceea ce supuneţi la vot dumneavoastră şi e pe stenogramă este suveran. Deci v-aş ruga să citiţi articolul, nu doar numărul lui. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Voi citi aşa cum mi-a propus domnul vicelider Drulă, cu nr. crt., ca să fiţi... să puteţi urmări. Procedură, domnul Daniel Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Cred că pentru o astfel de zi este deja prea mult ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României. De aceea, noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, vă cerem o pauză de consultări de 30 de minute. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Pauză de consultări, 3 minute. Aici în sală, da. 3 minute. Vă rog... Mi-a cerut viceliderul, am aprobat-o. Vă rog, domnule Gheorghe. Nu vă mai consultaţi? (Consultări.) Pauza de consultări a luat sfârşit cu succes. Stimaţi colegi, O informaţie tehnică. Vă rog să fiţi atenţi puţin la mine. Nu... Întrucât sistemul nostru de vot are o anumită limită, mai înainte s-a resoftat, s-a resetat. Deci, vă rog să vă scoateţi cartelele, să facem un vot de control. Vă rog, vot. Vot de control. Deci... deci... deci... vă rog, încă o secundă mai aveţi răbdare, o secundă, da? Scoatem cartelele şi le introducem din nou. Acum, vă rog, vot. Voci de la PNL : Nu merge!

Petru Gabriel Vlase Încercăm încă o dată. Vă rog, vot. Mulţumesc. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Ceva nu funcţionează în sistemul de vot, într-adevăr. Observ că 140 de colegi nu votează. Şi în plus, chiar şi la o numărare ochiometrică, suntem mult mai mulţi. Haideţi să vedem pe cineva de la Departamentul tehnic care să vadă care e problema cu sistemul de cartele, vă rog mult. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Păi, aşa au apăsat. Asta a fost opţiunea dumnealor. (Rumoare.) Mai facem încă... Vă rog. Hai ca să facem aşa. Facem încă o dată vot pentru. Apăsaţi "prezent". Vot cu prezent. Bineînţeles că mai sunt unii care nu vor... Da, e în regulă! Începem. Marginal 1. Citesc "amendament admis/respins", în funcţie de ordine. Da? La art. 1 avem doar amendament admis. Vă rog, vot. (Vociferări.) Articolul 1, nr. crt. 2, marginal 2. Vot pentru amendament admis. 143 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. Marginal 3, tot art. 1, amendament admis. Vot, vă rog. 150 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Articolul 1 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 145 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 4, art. 2, amendament admis. Vot, vă rog. 143 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. La art. 2 nu mai avem amendament admis, dar avem amendament respins. Deci nr. crt. 1 de la Anexa nr. 2, art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. (Vociferări.) Nu văd rezultatul! Vă rog, reluăm acest vot, pentru că nu văd rezultatul. Deci art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. 15 voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, 16 abţineri, 2 colegi care nu votează. Articolul 2, nr. crt. 2, la Anexa nr. 2. Art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. 8 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, 13 abţineri, 2 colegi care nu votează. Frumoasă majoritate! Nr. crt. 3. Este tot art. 3, la Anexa nr. 2... Răbdare cu votul! Da? Vă rog, amendamentul de la nr. crt. 3, Anexa nr. 2, amendament respins. Vot. 24 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, 7 abţineri, 2 colegi care nu votează. A rămas respins. Nr. crt. 4. Suntem tot pe Anexa nr. 2, la art. 2. Da? Alin. (4). Amendament respins. Vot, vă rog. 6 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, 12 abţineri, 3 colegi care nu votează. La nr. crt. 4, tot art. 2 alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. 4 voturi pentru, 213 voturi împotrivă, 5 abţineri, 3 colegi care nu votează. Articolul 2 în integralitatea lui. Vă rog, vot. Procedură! (Vociferări.)

Dumitru Oprea O fac pentru stenogramă, că altfel văd că nu ne mai înţelegem. V-au rugat să corectaţi rezultatul votului, pentru că acolo nu că nu votează, nu optează! Şi 2. Nr. crt. nu înseamnă număr criteriu, ci număr curent! Deci citiţi în stenogramă, unde este număr criteriu, de fapt este număr curent!

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule profesor!

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, Colegii mei v-au rugat să ne citiţi măcar câteva cuvinte despre amendamente, ca să votăm în cunoştinţă de cauză. Aţi spus că veţi respecta acest lucru şi nu o faceţi! Vă rog să citiţi amendament cu amendament, ca toată lumea să voteze în cunoştinţă de cauză! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă. Nu am nicio obligaţie să citesc eu textul amendamentului!

Cristina-Mădălina Prună Dar aţi spus că veţi spune măcar câteva cuvinte despre acest amendament!

Petru Gabriel Vlase Nu am promis aşa ceva! Mulţumesc.

Cristina-Mădălina Prună Avem pe stenogramă!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc frumos!

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, Avem pe stenogramă!

Petru Gabriel Vlase Te rog! Articolul 2 în integralitatea lui, cu amendamentele admise şi respinse pe care le-am votat. Articolul 2 în integralitatea lui. Vot. Mulţumesc. Articolul 3, Anexa nr. 1, amendamente admise. Număr curent aţi spus, domnule profesor, da? Nr. crt. 5, art. 3, amendament admis. Vot. 144 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu votează. Amendamentul a rămas admis. La Anexa nr. 2 acum, la art. 3 alin. (1), amendament respins. Vot. 23 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 3 colegi care nu votează. La art. 3 nu mai avem amendamente, nici admise, nici respinse. Articolul 3 în integralitatea lui. Vot. 144 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 6 din Anexa nr. 1, art. 4, amendament admis, alin. (2). Vot. 147 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. Alineatul (3) al art. 4, amendament admis. Vot. 144 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Şi ultimul amendament admis, la nr. crt. 6, art. 4 alin. (4), amendament admis. Vot. 196 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Nu sunt amendamente respinse la art. 4. Vă rog, vot pe art. 4 în integralitatea sa. 142 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 7 de la Anexa nr. 1, cu art. 5 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 145 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 8, la Anexa nr. 1, amendament admis, art. 5 alin. (2). Vot, vă rog. 158 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 9, ultimul amendament admis la art. 5. Vot, vă rog. Amendament admis. 193 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 4 colegi care nu optează. Trecem la Anexa nr. 2, la respinse. La acelaşi art. 5 alin. (1), amendament respins. Vot. 10 voturi pentru, 210 voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins. Următorul. Tot la art. 5, alin. (1), nr. crt. 8. Vot, vă rog. Amendament respins. Două voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 16 abţineri, 5 colegi care nu optează. A rămas aşa. La nr. crt. 9, art. 5 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. 11 voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 4 abţineri, 6 colegi care nu optează. A rămas aşa. Nr. crt. 10, la art. 5 alin. (1 1 ), (1 2 ), amendament respins. Vot, vă rog. 22 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţineri, 3 colegi care nu optează. A rămas aşa. Nr. crt. 11, art. 5 alin. (1 2 ), amendament respins. Vot, vă rog. A obţinut un vot pentru, totuşi. 214 voturi împotrivă, două abţineri şi 3 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 12, art. 5 alin. (1 2 ), amendament respins. Vot, vă rog. 22 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 13, art. 5 alin. (1 3 ), amendament respins. Vot, vă rog. 26 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu votează. Nr. crt. 14, art. 5 alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog. 218 voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Şi am terminat cu art. 5. Vot pentru art. 5 în integralitatea sa. 144 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Ne întoarcem la Anexa nr. 1. Articolul 6 nu a fost amendat. Articolul 7...

Cătălin Drulă Articolul 6 trebuie supus la vot!

Petru Gabriel Vlase Nu trebuie supus la vot! Haideţi să mai citim din Regulament, domnule Drulă! "...supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond şi fiecare articol amendat".

Cătălin Drulă Bine!

Petru Gabriel Vlase Te pup! Articolul 7, Anexa nr. 1, la admise. Alineatul 1, amendament admis. Vot, vă rog. 189 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu optează. Nr. crt. 11, la Anexa nr. 1, art. 7 alin. (2), amendament admis. Vot. 186 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 12, art. 7 alin. (3), amendament admis. Vot. 191 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 13, art. 7 alin. (4), amendament admis. Vot. 191 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 14, art. 7 alin. (5), amendament admis. Vot. 144 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 15, art. 7 alin. (6), amendament admis. Vot. 139 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2. Da? Art. 7, nr. crt. 15, alin. (2), amendament respins. Vot. Respins. 21 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. A rămas respins. Nr. crt. 16, alin. (2) al art. 7, amendament respins. Vot. 217 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. A rămas aşa, respins. Şi nr. crt. 17, art. 7 alin (2), amendament respins. Vot. 14 voturi pentru, 208 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 18, art. 7 alin. (4). E ultimul de la Anexa nr. 2. Amendament respins. Vot. 9 voturi pentru, 217 voturi împotrivă. Respins. Articolul 7 în integralitatea sa. Vot. 146 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu optează. Articolul 7 adoptat cu amendamentele respective. Anexa nr. 1, nr. crt. 16, art. 8. Admise, da? Nr. crt. 17, la alin. (1), amendament admis. Vot. 151 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 18, de la Anexa nr. 1, art. 8 alin. (1 1 ), amendament admis. Vot. 151 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă, 20 de abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 19, articolul... Nu, deja suntem la 9. Ne oprim aici. Trecem la Anexa nr. 2. La art. 8, nr. crt. 19, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 229 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 20, amendament... E nemodificat. Amendament respins. Vot, vă rog. 52 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abţineri, 18 colegi care nu optează. A rămas aşa, e nemodificat. Nr. crt. 21, alin. (1 1 ) art. 8, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 221 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu votează. Respins. Şi mai e nr. crt. 22, la Anexa nr. 2, alin. (1 1 ), la art. 8, amendament respins. Vot. 224 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Articolul 8 în integralitatea sa. Vot. 153 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat art. 8 cu amendamentele respective, admise şi respinse. Nr. crt. 19, art. 9 alin. (3), amendament admis. Vot. 153 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu votează. Amendamentul admis a rămas în forma adoptată de comisie. Art. 9 în integralitatea sa. Vot. 153 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 20, la Anexa nr. 1, art. 14. (Vociferări.) V-aş fi foarte recunoscător dacă puteţi vorbi un pic mai încet între dumneavoastră! Art. 14 alin. (2) lit. e), amendament admis, nr. crt. 20. Amendament admis. Vot. 201 voturi pentru, două voturi împotrivă, 19 abţineri, 4 colegi care nu optează. Trecem la Anexa nr. 2, tot la art. 14, nr. crt. 23, alin. (1), amendament respins. Vot. 13 voturi pentru, 210 voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 24, de la Anexa nr. 2, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 223 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Articolul 14 în integralitatea sa. Vă rog să votaţi. 196 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, doi colegi care nu optează. Articolul 14 a fost adoptat. Anexa nr. 1, nr. crt. 21, art. 15, amendament admis la alin. (1). Vot, vă rog. Admis, vă rog. 217 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Articolul 15 alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. Nr. crt. 22. 203 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 23, art. 15, amendament admis. Vot. 209 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Nr. crt. 24, alin. (4) al art. 15, amendament admis. Vot, vă rog. 217 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 25, alin. (5), amendament admis. Vot, vă rog. 218 voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 26, alin. (6), amendament admis. Vot, vă rog. 223 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Nr. crt. 27, alin. (7), amendament admis. Vot, vă rog. 213 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 28, amendament admis. Vot, vă rog. 207 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere, 18 colegi care nu votează. Nr. crt. 29, la admise, art. 15 1 , amendament admis. Vot, vă rog. (Vociferări.)

Cristina-Mădălina Prună Procedură!

Petru Gabriel Vlase Suntem în procedură de vot, doamnă! Nu, suntem în procedură de vot! Mulţumesc. 206 voturi pentru, un vot împotrivă, 17 abţineri, 3 colegi care...

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, (Rumoare şi gălăgie.) Ne-aţi supus la vot un amendament fără număr! Nici măcar numărul nu-l mai spuneţi acum?

Petru Gabriel Vlase Nu, am supus un text. Nu era un amendament, era un text.

Cristina-Mădălina Prună Păi, şi care e contextul acestui text? Vedeţi dacă nu ne daţi informaţii despre ceea ce votăm?

Petru Gabriel Vlase Discutăm după plen, nu la microfon, în timpul plenului! Mulţumesc. Am încheiat cu Anexa nr. 1. Vă rog, stimaţi colegi... La Anexa nr. 2 a art. 15, amendamente respinse. Alineatul 3, nr. crt. 25, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 222 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 26, alin. (5) al art. 15, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 218 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu votează. Respins. (Gălăgie.) Nr. crt. 27, alin. (7), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 216 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 28, alin. (7), amendament respins. Vot. 20 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 29, alin. (8), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 220 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Nr. crt. 30, art. 15 alin. (8), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 216 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 31, art. 15 alin. (10), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 217 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu votează. Respins. Articolul 15 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 181 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 16 abţineri, 3 colegi care nu votează. Adoptat art. 15. Stimaţi colegi, Întrucât am avem şedinţă de Birou permanent reunit, suspendăm plenul 30 de minute şi mergem la Biroul permanent reunit. Deci ne revedem la 14,45. După pauză

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, vă rog, reluăm şedinţa. Continuăm cu marginal 30.

Stelian-Cristian Ion Procedură!

Petru Gabriel Vlase Nu avem procedură, domnule Stelian!

Stelian-Cristian Ion Aş vrea să vă supun atenţiei nişte greşeli pe care tocmai le-am comis şi mi se par impardonabile. Spre exemplu, pe Anexa nr. 1, cea cu amendamentele admise, la pct. 28 am votat nimic. Pentru că dacă vă uitaţi pe tabelul respectiv, n-avem niciun text pe care să-l fi votat! Deci maniera aceasta de lucru mi se pare un pic... nu zic nepotrivită - e o bătaie de joc, de fapt, să votăm nimic. Da? Lucrul acesta s-a întâmplat şi la Anexa nr. 2, cu amendamente respinse, la nr. marginal 20. Am votat un cuvânt - "nemodificat". Vă rog frumos să revenim, să luăm această lege în serios şi să vorbim pe fiecare amendament, să le discutăm şi să nu trecem mai departe, pentru că uitaţi ce facem, şi ne facem de râs în faţa întregii lumi! Deci nu e admisibil aşa ceva, să votăm un tabel gol! Mai mult decât atât, s-a trecut fără nicio dezbatere peste nişte articole absolut importante, în care s-a dispus că procurorii nu mai sunt independenţi pe viitor, la art. 3. Este vorba de amendamentul de la pct. 5, marginal 5, unde s-a decis să se adopte următorul text: "Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei", fără să avem absolut nicio dezbatere. Sunt câteva chestiuni extraordinar de importante în această lege şi ele trebuie dezbătute, indiferent că stăm... Uitaţi, că luăm fiecare amendament în parte acum, îl votăm şi veţi vedea că vom sta mai mult decât dacă stăm şi discutăm amendamentele; măcar cele importante! La fel, la pct. marginal de la amendamente admise, pct. 13, s-a decis ca, pe viitor, comisiile speciale parlamentare pentru controlul activităţii serviciilor de informaţii să verifice declaraţiile magistraţilor. Avem de discutat aici! Puteţi spune că e corect aşa? Noi vom argumenta că nu e corect! De asemenea, la pct. marginal 19, la art. 9: "Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativă şi executivă". Imaginaţi-vă că judecătorii, în activitatea lor, trebuie să-şi motiveze hotărârile. Vă dau un simplu exemplu, da? În contencios administrativ au de soluţionat cauze şi trebuie să îşi spună punctul de vedere cu privire la modul cum s-a respectat sau nu s-a respectat legea într-o anumită speţă. Dacă trecem acest articol - şi mai ales dacă-l trecem fără nicio dezbatere -, se ajunge la situaţia în care judecătorii vor fi acuzaţi de defăimare, pentru că şi-au permis să critice o autoritate publică ce a comis un abuz. Este absolut inadmisibil! Lucrurile acestea trebuie reluate şi trebuie dezbătute! Şi pe viitor avem articole foarte importante şi trebuie să le dezbatem! De aceasta există Parlamentul!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion Nu este o fabrică de legi, nu suntem la normă, la şaibă aici, nu facem legi...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... pe bandă rulantă. Şi eu vă mulţumesc pentru răbdare şi pentru faptul că m-aţi ascultat şi că mă veţi asculta în continuare. Avem de dezbătut amendamente şi dorim să facem acest lucru, pe viitor, la următoarele amendamente ce le supuneţi votului.

Petru Gabriel Vlase Sigur! A fost dezbătută această chestiune, votată de plen... Domnul Márton Árpád.

Stelian-Cristian Ion Am să revin la amendamente, domnule preşedinte.

Árpád-Francisc Márton Procedură. Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Dacă vă aduceţi bine aminte, dacă nu, puteţi să verificaţi stenograma şedinţei, tocmai reprezentantul Partidului Uniunii Salvaţi România a citit acel articol care ne spunea că, după ce s-a terminat, în procedură de urgenţă, timpul alocat pentru dezbateri, se ia în considerare şi se supune votului fiecare amendament admis, fiecare articol, fiecare amendament respins. S-a mai intervenit de două ori şi s-a spus că trebuie să votăm asupra tot ce cuprinde acest raport, în primul rând. În al doilea rând, eu chiar am atras atenţia că, din cauza acelor tertipuri de care a uzat opoziţia - e la îndemâna fiecărui partid din opoziţie sau la putere să uzeze de astfel de tertipuri -, dar s-a ajuns în ipostaza în care eu nu pot să-mi justific amendamentele. Pur şi simplu pentru că aşa aţi dorit dumneavoastră! Deci aţi tras de timp până am trecut cu propuneri de procedură, până când s-a ajuns la terminarea timpului de dezbatere. Iar referitor la cele invocate de dumneavoastră, şi mie mi-ar fi făcut foarte mare plăcere să am o dezbatere, pentru că în primul caz, despre care aţi vorbit şi că n-a fost dezbatere, este un text reluat, în formă identică, din Constituţia României. Deci n-aveaţi cum să aveţi o altă prevedere decât cea din Constituţia României. Evident, putem să facem şi altfel de completări la un astfel de text, dar textul respectiv este un text exact identic, din Constituţia României, un text care a fost votat de o constituantă şi de poporul român. Bun. Cea de-a doua problemă, pe care aţi ridicat-o, foarte importantă - e foarte important că aţi avut şi acolo un punct de vedere, e adevărat, tranşat altfel - noi, cu toţii, adică marea majoritate, am susţinut că, indiferent cu care servicii au colaborat sau colaborează, nu pot fi magistraţi şi că trebuie să fie verificaţi nu numai cei care au fost înainte de 1989, ci şi cei care sunt acum; cine îi poate verifica? Şi aceasta a fost... cele două comisii care verifică activitatea celor două servicii. Bun. Deci imediat s-ar fi făcut lumină; cred că aveţi dreptate. Din păcate, cu toate amendamentele respinse, şi ale noastre, nu le putem dezbate, că am ajuns în această ipostază. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. L-am ascultat cu mare atenţie pe colegul nostru de la UDMR, care nu scapă niciun prilej de a ne spune şi lucruri bune, dar a exagera în a da poveţe. Astăzi eu ştiam că marele câştig va fi al celor de la PSD. Nu, astăzi marele câştig e al colegilor de la UDMR. Dacă vă uitaţi în acel sector, e gol! Colegii dumneavoastră, în timp ce noi suntem în sală, ei stau la grup şi aşteptă o negociere mai bună pe Legea bugetului. Aşadar, astăzi, marele câştigător al zilei nu veţi fi dumneavoastră, ci vor fi colegii de la UDMR! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Barna.

Ilie Dan Barna Am sentimentul că trăim într-o piesă absurdă! Deci de la tribuna Parlamentului spunem: "Nu putem avea dezbateri pe o Lege a justiţiei, pe o Lege a justiţiei a acestei ţări?! Nu putem avea dezbateri, pentru că am consumat timpul pe nişte chestiuni prealabile! Vai ce ghinion pentru România! O s-o adoptăm din pix! Am înnebunit cu toţii? Vă întreb. (Rumoare şi vociferări.) Cum să nu putem avea dezbateri pe o lege de importanţă naţională?! (Gălăgie.) Cum să nu putem avea dezbateri?! Nu putem fi atât de ridicoli cu toţii! (Aplauze.) Este absurd! Evident că este important să avem dezbateri şi evident, domnule Márton, că trebuie să vă susţineţi amendamentele! Şi asta spunem şi noi - că trebuie să susţinem amendamentele! (Gălăgie.) Degeaba urlaţi, că problema e aceeaşi! Noi, Parlamentul, spunem: "Nu putem dezbate?!". Suntem absurzi! Hai să plecăm acasă, dacă suntem atât de idioţi! Nu se poate aşa ceva! (Gălăgie. Aplauze.) Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. Nr. crt. 30, la Anexa nr. 1, art. 16 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Îmi cer scuze...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Stelian-Cristian Ion ...pentru faptul că...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion ...că nu voi urma indicaţiile dumneavoastră. Trebuie să dezbatem! Vă place, nu vă place, trebuie să dezbatem aceste articole!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, suntem în procedură de vot, domnule!

Stelian-Cristian Ion Ştiu foarte bine, domnule preşedinte!

Petru Gabriel Vlase Nu luaţi cuvântul când doriţi dumneavoastră! Vă rog frumos să mergeţi în bancă!

Stelian-Cristian Ion În faţa unor abuzuri nu reacţionăm bine, domnule preşedinte!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă rog!

Stelian-Cristian Ion Deci haideţi să dezbatem articol cu articol, pentru că acesta este rolul Parlamentului, până la urmă, da?! Şi nu ne face rău, nu strică! Veţi putea trece legile exact în varianta în care o doriţi! Numai că, daţi-ne măcar aparenţa sau daţi acestei ţări măcar aparenţa unor discuţii! Pentru că ştim că sunteţi foarte hotărâţi în direcţia pe care aţi pornit! Haideţi să discutăm!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule deputat! Vă rog să mergeţi în bancă!

Stelian-Cristian Ion Articolul 16...

Petru Gabriel Vlase Vreau să văd...

Stelian-Cristian Ion Articolul 16....

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, suntem în procedură de vot, dezbaterile s-au epuizat, timpul de dezbateri, vă rog să înţelegeţi şi să mergeţi în bancă, pentru că ce faceţi acum nu este regulamentar!

Stelian-Cristian Ion Eu înţeleg foarte bine, şi în faţa unui abuz, întotdeauna, nu ai altă posibilitate decât să forţezi...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să mergeţi în bancă, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion ...şi să impui dreptatea! Da?

Petru Gabriel Vlase Vă rog să mergeţi în bancă!

Stelian-Cristian Ion Şi atunci dreptatea în cazul acesta este să ne ascultaţi, să aveţi măcar răbdarea asta şi măcar politeţea asta, să ne ascultaţi şi, chiar mai mult decât atât, să intraţi într-o dezbatere cu noi, să ne demonstraţi că nu avem dreptate pe fiecare amendament în parte!

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Vă rog să mergeţi în bancă! Rezultatul votului: 130 de voturi pentru, 56...

Stelian-Cristian Ion Articolul 16 alin. (3)...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să opriţi microfonul de la tribună!

Stelian-Cristian Ion ...are următoarea...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să opriţi microfonul! (Gălăgie şi vociferări.)

Stelian-Cristian Ion "Durata discursurilor..." (Gălăgie şi vociferări.) (Domnului deputat Stelian-Cristian Ion îi este adusă o portavoce şi toţi membrii Grupului parlamentar ai USR s-au adunat în jurul tribunei.) Puţină atenţie, vă rog! (Vorbeşte la portavoce, dar nu se aude.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii de grup, veniţi până la prezidiu! (Gălăgie.) Domnule Munteanu! Domnule Seidler! (Şedinţa a fost întreruptă, deoarece deputaţi, membri ai Grupului parlamentar al USR, s-au adunat în jurul tribunei, iar domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbeşte la portavoce.)

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, În situaţia în care suntem, sunt nevoit să continuăm şedinţa... Asta fac... (Vociferări.) Atâta minte avem... Asta au făcut în Parlament... domnii colegi de la USR... Continuăm şedinţa, stimaţi colegi. Reluăm, pentru că am fost întrerupt în timpul procedurii de vot. La nr. crt. 30 - alin. (3) al art. 16... Vă rog să fiţi atenţi, liderii... da? Domnule Munteanu, vă rog să fiţi un pic atent la mine! (Vociferări.) Eu am început şedinţa. Da. Amendament admis. Vot. (Vociferări.)(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbeşte la portavoce.) Amendament admis. Vă rog, vot. 131 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Numărul curent 31 - alin. (3) al art. 16, amendament admis. Vă rog să votaţi. 135 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 32 - alin. (4) al art. 16, amendament admis. Vot. (Gălăgie.) 136 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Procedură, domnul Tinel. (Gălăgie. Vociferări.)

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Dat fiind faptul că suntem în imposibilitatea de a ne desfăşura activitatea, vă propun, domnule preşedinte, să sistaţi dezbaterile lucrărilor Camerei Deputaţilor, în acest moment, şi să reluăm dezbaterile săptămâna viitoare, din momentul în care vom putea să discutăm acest proiect de lege. Mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog... Avem o propunere din partea Grupului PNL, vot. (Gălăgie. Vociferări.) 50 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, un coleg care nu a optat. Continuăm. Punctul 33. Închideţi microfonul acela! (Se adresează staffului tehnic.) Art. 16 alin. (4 1 ), amendament admis. Vot, vă rog. Vot! 135 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Am încheiat cu amendamentele admise de la art. 16. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbeşte la portavoce.) La Anexa nr. 2, la art. 16... Opriţi microfonul... (Se adresează staffului tehnic.) Alin. (3) al art. 16, nr. crt. 31, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. La nr. crt. 32 - alin. (3) al art. 16, amendament respins. Vot, vă rog. 186 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Nr. crt. 33 - art. 16 alin. (3), amendament respins. Vă rog, vot. (Gălăgie.) Un vot pentru, 186 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Nr. crt. 34 - art. 16 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 183 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Nr. crt. 35 - art. 16 alin. (3 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. 177 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 2 colegi care nu optează. Nr. crt. 36 - alin. (3 1 ), tot la art. 16, amendament respins. Vot, vă rog. 174 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Poziţia 37 din Anexa nr. 2, art. 16 alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 176 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Nr. crt. 38 - alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. 175 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 39 - alin. (4) art. 16, amendament respins. Vot, vă rog. 181 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 40 - art. 16 alin. (4 2 ) şi... alin. (4 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. 176 de voturi pentru, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 41 - art. 16 alin. (4 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. 180 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 42 - se elimină alin. (4 1 ) al art. 16, amendament respins. Vot, vă rog. 179 de voturi împotrivă, un coleg care nu optează. Respins. Poziţia 43 - art. 16 alin. (4 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. 170 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează... nu optează. Respins. Art. 16, în integralitatea sa. Vot, vă rog. 141 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Art. 16 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Ne întoarcem la Anexa nr. 1, la nr. crt. 34, art. 17 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. 140 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu votează. Domnule Solomon, este de ajuns ce aud...! Dacă puteţi să mă cruţaţi un pic. Poziţia 35 - alin. (4) al art. 17, amendament admis. Vot. 138 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 36 - la art. (17 1 )... (17 2 ), amendament admis. Vot, vă rog. 138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Şi, ultimul, art. (17 3 ), amendament admis. Vot, vă rog. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Sunt în vot acum, vă dau cuvântul imediat. 135 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, o abţinere şi 3 colegi care nu votează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2. Procedură.

Andrei Daniel Gheorghe Domnilor colegi, Dată fiind situaţia existentă în acest moment, în Parlament, credem că, pentru credibilitatea Parlamentului, principala putere în această ţară - pentru că Legislativul trebuie să fie principala putere în orice ţară democratică - ar fi bine să încheiem lucrările aici. Deci eu vă spun acum, colegial, tuturor - nu vorbesc neapărat în numele PNL, ci în numele unui reprezentant al României, într-o instituţie care dorim să rămână credibilă în continuare. Vă mulţumim. Vă rugăm, supuneţi votului încetarea lucrărilor de astăzi.

Petru Gabriel Vlase Am mai supus asta de vreo câteva ori. Art. 17, la Anexa nr. 2, nr. crt. 44, amendament respins. Vot, vă rog. 5 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Nr. crt. 45 - alin. (17 1 ), alin. (17 2 ) şi alin. (17 3 ), amendamente respinse. Vot, vă rog. Un vot pentru, 181 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. La poziţia 46, Anexa nr. 2, art. (17 2 ), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 182 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Vot pentru art. 17, în integralitatea sa. Vă rog, vot. 140 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Art. 17 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr.1, art. 18 alin. (2) - amendament admis. Vot, vă rog. 135 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat. La poziţia 39 din Anexa nr. 1, alin. (4) al art. 18 - amendament admis. Vot. 137 de voturi pentru, 48 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Nr. crt. 40, la Anexa nr.1, alin. (5) - amendament admis. Vot. 136 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Doamna Turcan... Domnul Roman... Domnul Florin Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Conform art. 151 alin. (2) şi alin. (3), pe procedură, rugămintea este să înţelegem cu toţii că am fost trimişi aici să legiferăm chiar împotriva unei majorităţi abuzive... (Vociferări.) ... care, astăzi, a transformat Parlamentul României într-un loc care nu face cinste nimănui. (Vociferări.) Rugămintea, domnule preşedinte, este să sistaţi lucrările din această seară, pentru că aceste imagini nu fac bine, nicidecum, Parlamentului României. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Am suspus votului plenului, de vreo două ori, sistarea şi plenul a hotărât altceva. Îmi pare rău. (Vociferări.) Continuăm. Nr. crt. 41 - alin. (8) al art. 18, amendament admis. Vot. 137 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 42, Anexa nr.1, art. 18 - după alin. (8) se introduc alineate noi - amendament admis. Vot, vă rog. 136 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Alin. (11) - amendament admis. Vot, vă rog. La poziţia 42, alin. (11). Vot. 136 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. La nr. crt. 43, art. 18, alin. (1 1 ) - amendament admis. Vot, vă rog. 134 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Vă rog, doamnă Turcan.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, şi de-o parte, şi de cealaltă, România nu este aşa, pe fond, România este una puternică, una solidară. Românii sunt oameni muncitori, cinstiţi, calmi, primitori, dornici să dezbată şi să facă planuri pentru viitor. Vă întreb, ce mesaj transmitem, astăzi, în această instituţie? (Vociferări.) Cum arată România reprezentanţilor care sunt astăzi în majoritatea de guvernare?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat. Procedura!

Raluca Turcan Domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase Procedura!

Raluca Turcan Pe procedură, o să vă rog frumos, în baza art. 151, şi de-o parte, şi de cealaltă, să facem un apel la calm şi la înţelepciune! Nu înseamnă că cei care sunt în faţa noastră sunt hoţi. Nu înseamnă nici că toţi cinstiţii sunt aici la tribună. (Rumoare. Aplauze.) Cred cu tărie că, atunci când începem un demers, trebuie să ne gândim şi cum ieşim din el, şi aş vrea să cred că ieşim cu fruntea sus. Haideţi să redăm Parlamentului României demnitatea, să dezbatem amendamente, (Aplauze.) , să oferim argumente - de ce le respingem, de ce le susţinem - astfel încât oamenii să ne creadă. Ştiu că există o mare suspiciune, în momentul de faţă, din cauza problemelor penale ale domnului Liviu Dragnea, că tot ce înseamnă decizie în justiţie... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Doamnă, mulţumesc frumos.

Raluca Turcan ... are un scop final. Însă eu cred că, indiferent de problemele penale... (I se întrerupe microfonul.) ... aici... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă. Continuăm.

Raluca Turcan Vreau doar să-mi închei... daţi-mi voie...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles procedura... vă rog... Am înţeles...

Raluca Turcan ... pentru că, dacă vreţi, este un apel la raţiune şi la înţelepciune. Nu asta vor să vadă românii în instituţia Parlamentului. Vor să vadă nişte oameni serioşi şi aplecaţi la problemele pe care ei le au. Opriţi astăzi dezbaterea! Avem legi importante şi săptămâna viitoare. Şi legile justiţiei vor putea fi dezbătute, dar, astăzi, aici, aşa, nu mai putem continua... (Gălăgie. Vociferări. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Art. 18 alin. (2) - amendament admis. Vot, vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbeşte la portavoce.) 135 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează. Art. 18 alin. (3) - amendament admis. Vot, vă rog. 137 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu votează. Art. 18 alin. (4) - amendament admis. Vot, vă rog. 140 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 18 alin. (5) - amendament admis. Vot, vă rog. 137 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Adoptat. Art. 18, Anexa nr. 2, alin. (2) - amendament respins. Vot, vă rog. 172 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 48 - amendament respins. Vot, vă rog. 174 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Am terminat cu art. 18. Art. 18 - în integralitatea sa. Vot, vă rog. 137 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Art. 18 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr.1, nr. crt. 44, art. 19 alin.(1) - amendament admis. Vot. 138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 45 - amendament admis. Vot, vă rog. 138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Adoptat. Procedură, domnul Viziteu. (Gălăgie.)

Ilie Dan Barna Acestea au fost o parte dintre amendamentele pe care noi ar fi trebuit să le dezbatem. Lipsa dezbaterii la o lege a justiţiei, în Parlamentul României, este o ruşine pentru adoptarea pe care aveţi de gând să o faceţi astăzi. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Vă rog... vă rog... Mulţumesc. Nr. crt. 46... Vă rog din suflet, un pic de linişte în sală. Domnule Cătălin, te rog eu... personal... (Se adresează domnului deputat Cătălin Drulă.) Nr. crt. 46, alin. (3) - amendament admis. Vot. (Membrii Grupului parlamentar al USR părăsesc sala de şedinţa.) 138 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Nr. crt. 47, alin. (4) al art. 19 - amendament admis. Vot. 133 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 48 - amendament admis. Vot. 132 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă. Adoptat. Nr. crt. 49 - amendament admis, alin. (6). Vot. 129 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Nr. crt. 49, art. 19 alin. (7) - amendament admis. Vot. 137 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, amendamente respinse, art. 19 alin. (1), poziţia 49 - amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Poziţia 50, alin. (2), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează. Poziţia 51, tot alin. (2), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 169 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Poziţia 52, art. 19 alin. (2), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 53, amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 163 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 54, amendament respins. Vot. 174 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 55, amendament respins. Vot. 171 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 56, alin. (4), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 173 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Poziţia 57, amendament respins. Vot. 167 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 58, amendament respins. Vot. 167 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Poziţia 59, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 163 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Art. 19 - în integralitatea sa. Vot. 135 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, un coleg care nu optează. Art. 19 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Trecem la Anexa nr. 1, nr. crt. 50, art. 20 alin. (1), amendament admis. Vot. 136 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează. Alin. (2), amendament admis. Vot. 137 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Art. 20 nu are amendamente respinse, aşa că votăm art. 20 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 132 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Art. 20 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, nr. crt. 51, art. 21 alin. (1), amendament admis. Vot. 131 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot. (Rumoare.) (Membrii Grupului parlamentar al USR revin în sala de şedinţă.) 128 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Alin. (3), amendament admis. Vot. 136 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Alin. (4), amendament admis. Vot. 134 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 17 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (5), amendament admis. Vot. 133 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (6), amendament admis. Vot. 139 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 52, textul nemodificat, amendament admis. Vot. La Anexa nr. 2, la art. 21, nr. crt. 60, alin. (1), amendament respins. Vot. 7 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, o abţinere, 15 colegi care nu optează. Nr. crt. 61, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Nr. crt. 62, alin. (1) al art. 21, amendament respins. Vot. 159 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Nr. crt. 63, amendament respins. Vot, vă rog. 165 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Nr. crt. 64, amendament respins. Vot, vă rog. 166 de voturi împotrivă, 12 colegi care nu optează. Articolul 21 în integralitatea sa. Vot, vă rog. (Vociferări.) Am omis nr. crt. 65, nu? Îmi cer scuze. Anexa nr. 2, nr. crt. 65, amendament respins. Amendament respins la poziţia nr. 65 din Anexa nr. 2. Vă rog, vot. Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Şi acum art. 21 în integralitatea sa. Vot. 128 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Articolul 21 adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, nr. crt. 53, art. 22 alin. (1), amendament admis. Vă rog. Text nemodificat. Vot. 130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. La Anexa nr. 2, la art. 22, poziţia nr. 66, alin. (1), amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri, 13 colegi care nu optează. Respins. Poziţia nr. 67, art. 22 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Articolul 22 în integralitatea sa. Vot. 131 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu optează. Articolul 22 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, nr. crt. 54, art. 23 alin. (1), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 12 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia nr. 55, amendament admis. Vot. 122 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 56, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 57, amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 58, amendament admis. Vot. 126 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 59, amendament admis. Vot. 126 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 60, amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 61, amendament admis. Vot. 119 voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 62, amendament admis. Vot, vă rog. 119 voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 63, amendament admis. Vot, vă rog. 125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 64, art. 23 alin. (2), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Şi nr. crt. 65, text aprobat. Vă rog, vot. Admis. 123 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. La Anexa nr. 2, la art. 23, nr. crt. 68, amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 69, amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Nr. crt. 70, amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 71, amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Nr. crt. 72, amendament respins. Vot, vă rog. 5 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 73, amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Nr. crt. 74, amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Nr. crt. 75... Ce e aici la 75? O voce din sală : Solicitare de eliminare!

Petru Gabriel Vlase Solicitare de eliminare, da? Solicitare de eliminare de text. Vot. 5 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Nr. crt. 76, respins. Vot. 4 voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 77, amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 78, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 79, amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 80, art. 23 alin. (1), amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 81, amendament respins. Vot. 158 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 82, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Suntem la art. 23, da? Vot, art. 23, în integralitatea sa. Vă rog, vot. 124 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat art. 23, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, nr. crt. 66, la art. 24 alin. (2), amendament admis. Vot. 135 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu optează. Articolul 24 nu are amendamente respinse. Supun votului art. 24 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 135 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Articolul 24 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1...

Tudor - Vlad Benga Intervenţie pe procedură, conform art. 151 alin. (3), legat de încălcări ale Regulamentului. Şi am o nelămurire vizavi de art. 110 alin. (2), care spune în felul următor: "Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele de modificare şi/sau de completare propuse de comisia sesizată în fond, urmând amendamentele de modificare şi/sau de completare respinse şi cuprinse în raportul comisiei şi apoi cele de corelare tehnico-legislativă, gramaticale şi lingvistice". Înţelegerea mea este că noi nu respectăm în acest moment ordinea, domnule preşedinte! (Vociferări. Gălăgie.)

Petru Gabriel Vlase Pot accepta că fiecare are un anumit grad de înţelegere, eu mai puţin ca dumneavoastră, de aceea mă şi comport ca atare...

Tudor - Vlad Benga Eu am ţinut să vă atrag atenţia, am reţinut...

Petru Gabriel Vlase Ştiu! Aveţi încredere că urmăresc cu atenţie subiectul acesta! Nr. crt. 67, art. 26 alin. (1), amendament admis. Vot. 129 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 68, amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 69, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 70, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 71, amendament admis. Vot. 123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 72, amendament admis. Vot, vă rog. 123 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, nr. crt. 83, art. 26 alin. (1), amendament respins. Vot. 8 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 84, alin. (1 1 ), amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 85, amendament respins. Vot. 155 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Nr. crt. 86, amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu votează. Am terminat cu ...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Procedură!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Viziteu!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Din constatările ultimelor trei voturi au fost sub 165 de voturi exprimate, astfel încât invoc, din procedura de vot, art. 129 alin. (7), care spune că: "Dacă în sala de şedinţe nu se află majoritatea deputaţilor, preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal", care este solicitat conform acestei proceduri de vot. Deci dacă puteţi dispune verificarea cvorumului şi dacă nu este, suspendaţi şedinţa până la întrunirea acestui cvorum. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Suntem la dezbateri, domnule deputat, nu avem nevoie de cvorum! (Vociferări.) Dezbateri! Doar la procedura de vot final... Suntem la dezbateri!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Lăsaţi-mă să vă edific! La procedura de vot, la art. 122 se spune...

Petru Gabriel Vlase Procedura de vot final, domnule deputat!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... că "Orice amendament... se consideră adoptat dacă... nu există obiecţie". Deci nu suntem în procedura de vot final! Nu există specificat aşa ceva! E procedură de vot, care se aplică la orice vot! Îl supuneţi la vot doar în prezenţa majorităţii. Majoritatea nu este prezentă! Vă rog să verificaţi articolul...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Aveţi ...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Ştiţi că s-a mai întâmplat şi la plenul comun, când v-am solicitat acelaşi lucru, aţi refuzat şi apoi CCR-ul a invalidat legea! Este din respect pentru toţi deputaţii să faceţi o verificare şi să o amânaţi până la întrunire, altfel va fi anulată din nou de CCR pe motiv de neconstituţionalitate. E foarte simplu să verificaţi cvorumul şi să amânaţi până se face... Poate sunt mulţi colegi plecaţi pe hol. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Articolul 26? Continuăm cu Anexa nr. 2, pentru că nu am văzut amendamentele respinse de la art. 25, şi după aceea ne întoarcem la art. 26 - vot integral. Nr. crt. 87, art. 25 alin. (1), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu votează. Respins. Alineatul (2) al art. 25, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Şi alin. (3) al art. 25, amendament respins. Vot. 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Alineatul (4), amendament respins, la art. 25. Vot. Respins. Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Articolul 25, în integralitatea sa. Vă rog, vot. 129 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Articolul 25 a fost votat, cu amendamentele admise şi respinse. Continuăm la Anexa nr. 2, nr. crt. 88, amendament respins la art. 26. Vot. Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Nr. crt. 89, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 90, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 91, amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 92, alin. (3), amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Nr. crt. 93, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Articolul 26 în integralitatea sa. Vot. 131 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Articolul 26 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, nr. crt. 73, art. 27 alin. (1), amendament admis. Vot. 131 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 74, amendament admis. Vot. 126 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Aprobat. Anexa nr. 2, nr. crt. 94, art. 27 alin. (1), amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 95, amendament respins. Vot. Procedură, domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi...

Petru Gabriel Vlase Domnule Gheorghe, numai o secundă! Eram şi eu într-o chestie, aici! Să citesc votul şi după aceea...

Andrei Daniel Gheorghe Bine!

Petru Gabriel Vlase Un vot pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Vă rog, propuneţi.

Andrei Daniel Gheorghe Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal solicită o pauză de un sfert de oră. (Vociferări.) Trei minute sunt prea puţine! Haideţi 7, 8, totuşi, să aibă timp oamenii să mai intre, să mai iasă din sală, totuşi!

Petru Gabriel Vlase Nici nu mai supun la vot! Dacă vreţi, faceţi cum spun eu. Facem art. 28, să-l terminăm, şi luăm 10 minute pauză.

Andrei Daniel Gheorghe E bine.

Petru Gabriel Vlase 27, pardon! Poziţia 96, alin. (2) al art. 27, amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 97, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 154 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Articolul 27 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 130 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Articolul 27 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Pauză până la 17,10, deci 12 minute. După pauză

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă; secretarii, la prezidiu. Reluăm. Secretarii, la prezidiu! Unul e aici. Anexa nr. 1, nr. crt. 75, art. 28 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 87 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Nr. crt. 76, amendament admis. Vot, vă rog. 95 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 77, amendament admis. Vot, vă rog. 100 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Nr. crt. 78, amendament admis. Vot, vă rog. 97 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, nr. crt. 98, art. 28 alin. (1), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 99, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog. 4 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Articolul 28 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 110 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Anexa nr. 1, poziţia nr. 79, art. 29 alin. (1), amendament admis. Vot. 115 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia nr. 80, alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia nr. 81, alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Alineatul (4), la acelaşi nr. crt. 81, amendament admis. Vot, vă rog. 122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Alineatul (5) la nr. crt. 81, amendament admis. Vot, vă rog. 122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, poziţia 100, art. 29 alin. (1), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 29, alin. (2), la poziţia 100, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 101, art. 29 alin. (3), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Nr. crt. 102, alin. (4), amendament respins. Vot. 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 103, alin. (5), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Articolul 29 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 131 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Articolul 29 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, poziţia nr. 82, art. 30, amendament admis. Vă rog, vot. 130 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 83, amendament admis la alin. (2). Vot, vă rog. 131 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Aprobat. La Anexa nr. 2, poziţia nr. 104, alin. (1), art. 30, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 105, tot alin. (1), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 106, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 107, amendament respins. Vot, vă rog. 159 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Amendamentul a fost respins. Nr. crt. 109, amendament respins. Vot, vă rog. 4 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Şi nr. crt. 110, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Articolul 30 în integralitatea sa. Vot. 133 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Articolul 30 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, poziţia 84, la art. 31 alin. (3), amendament admis. Vot. 132 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 28 de abţineri, 11 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 85, amendament admis. Vot. 132 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 38 de abţineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat. La Anexa nr. 2, art. 31, poziţia nr. 111, amendament respins. Vot. 155 de voturi împotrivă, 15 abţineri, 5 colegi care nu optează. Respins. Articolul 31 în integralitatea sa. Vot. 130 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 9 abţineri, 5 colegi care nu optează. Articolul 31 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, poziţia nr. 86, art. 33 alin. (1), amendament admis. Vot. 131 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Alineatul 2, amendament admis. Vot. 134 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 87, art. 33 alin. (2 1 ), amendament admis. Vot. 130 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 88, amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 7 abţineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 89, amendament admis. Vot. 130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 90, amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Aprobat. Anexa nr. 2, poziţia 112, art. 33, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 160 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 113, alin. (1) al art. 33, cred... Da? Da. Amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 114, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 115, amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 116, amendament respins. Vot. 44 de voturi pentru, 116 voturi împotrivă, 4 abţineri, 8 colegi care nu optează. Nr. crt. 117, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 118, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 162 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 119, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 120, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 162 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 121, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 122, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 123, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Nr. crt. 124, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 125, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 126, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Nr. crt. 127, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 128, alin. (2), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Art. 33 în integralitatea sa. Vot. 129 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Art. 33 a fost adoptat cu amendamentele admise şi respinse. Continuăm cu art. 35, la poziţia 91. Art. 35 alin. (1), amendament admis. Vot. 129 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Aprobat. Deci la art. 35 avem doar acest amendament admis, respinse nu avem. Vot pe art. 35 în integralitatea sa. Vot. 128 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 35 a fost adoptat cu amendamentele admise şi... admise, atât. Continuăm cu poziţia 92 de la Anexa nr. 1. La art. 37 alin. (1 1 ), amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 93, Anexa nr. 1, art. 37 alin. (2), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Nu avem amendamente respinse. Supun votului art. 37 în integralitatea sa. Vot. 126 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 37 a fost adoptat cu amendamentele admise. Poziţia 94, Anexa nr. 1, art. 38, amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 95, amendament admis, vot. 126 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 96, amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Amendamente respinse nu avem la art. 38. Vot pe art. 38 în integralitatea sa. 126 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat cu amendamentele admise. Nr. crt. 97, la Anexa nr. 1, art. 39 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 133 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 98, amendament admis. Vot, vă rog. 132 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 99, amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 100, amendament admis. Vot, vă rog. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 101, amendament admis. Vot, vă rog. 130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 102, amendament admis. Vot, vă rog. 132 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, la art. 39 alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 130, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 131, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 132, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. 159 de voturi pentru, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 133, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Poziţia 134, alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Art. 39, da, în integralitatea sa. Vot. Vot am zis. 130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Art. 39 a fost adoptat cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, pct. 103, art. 40 alin. (1), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 104, alin. (3) al art. (40), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 105, amendament admis. Vot. 130 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, poziţia 135, art. 40, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 136, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri şi 10 colegi care nu optează. Respins. Art. 40 în integralitatea sa. Vot. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Doamnelor şi domnilor colegi, Domnule preşedinte de şedinţă, Daţi-mi voie să urăm la mulţi ani, tuturor sărbătoriţilor zilei, celor care poartă numele Sf. Nicolae! (Aplauze.) Vă mulţumesc. (Domnul deputat Nicolae Giugea solicită să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, nu... nu a precizat care Nicolae. Vă rog.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propun să nu mai acordaţi pauză, fiindcă am două motivaţii foarte bine argumentate. Unu...

Petru Gabriel Vlase Faceţi economie în seara asta...

Nicolae Giugea Puneţi preşedintele dumneavoastră în postura de a alege între Moş Livache şi Moş Nicolae, care nu sunt de acelaşi calibru. Şi, în al doilea rând, probabil, nu ştiu ce se întâmplă în pauză, că îl copleşiţi cu pupături, cu îmbrăţişări, mai ales cred că i-aţi dus şi cele 27 de articole aprobate, că nu şi-a mai revenit în sală... V-aş ruga să... deci să-mi îndepliniţi această dorinţă, astăzi, să nu mai acordaţi pauză. (Vociferări. Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Eu vă doresc multă sănătate, domnule Giugea. Atâta pot, din calitatea asta, de moderator... Anexa nr. 1, nr. crt. 106, alin. (3) al art. 41, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Art. 41 în integralitatea sa. Vot. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere. Aprobat. Pct. 107, Anexa nr. 1, art. 42 1 , amendament admis. Vot. 129 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Aprobat. Alin. (2), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (3), amendament admis. Vot. 123 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, la art. 42 alin. (1), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi nu votează. Respins. Alin. (2) al art. 42, amendament respins. Vot. 153 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (3) de la art. 42, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 138, art. 42 1 alin. (1), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Alin. (2) de la art. 42 1 , amendament respins. Vot. 153 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Alin. (3) de la art. 42 1 , amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Respins. Art. 42 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 125 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Art. 42 a fost adoptat cu amendamentele admise şi respinse. Anexa nr. 1, poziţia 108, art. 43 alin. (1), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Alin. (3) al art. 43, amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Aprobat. Alin. (4) al art. 43, amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Alin. (5) al art. 43, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, poziţia 139, art. 43 alin. (1), amendament respins. Vot. 8 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Respins. Alin. (2) al art. 43, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (4) al art. 43, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Respins. Alin. (5) al art. 43, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Amendamentul a fost respins. Art. 43 în integralitatea sa. Vot. 127 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Art. 43 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 109, art. 44 alin. (1), amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 110, lit. a), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Adoptat. În continuare, lit. b), amendament admis. Vot. 126 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Lit. c), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 111, alin. (2) al art. 44, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 112, alin. (3), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 113, alin. (3), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 114, amendament admis. Vot, vă rog. 125 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu votează. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, poziţia 140, cu art. 44 alin. (1), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 141, lit. a), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Lit. b), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Lit. c), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 142, art. 44 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. 154 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 143, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 144, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 145, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 146, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 147, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 148, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 149, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Şi poziţia 150, amendament respins, alin. (5). Vot, vă rog, amendament respins. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Art. 44 în integralitatea sa, cu amendamente admise şi respinse. Vot. 122 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu votează. Art. 44 a fost adoptat. Poziţia 115, la Anexa nr. 1, art. 45, amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat. Anexa nr. 2, poziţia 151, art. 45, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Art. 45 în integralitatea sa. Vot. 122 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Art. 45 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 116, art. 46, alin. (1), amendament admis. Vot. Vot. 122 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 117, alin. (2), amendament admis. Vot. 119 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Aprobat. Poziţia 118, amendament admis. Vot. 118 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 119, amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu votează. Aprobat. Poziţia 120, amendament admis, art. 46 1 alin. (1). Vot. 123 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Aprobat. Art. 46 1 alin. (2), amendament admis. Vot. 122 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu votează. Aprobat. Art. 46 1 alin. (3), amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Art. 46 2 alin. (1), amendament admis. Vot. (120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 deputaţi nu optează.) Şi alin. (2) al art. 46 2 , amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 121, art. 46 3 alin. (1), amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Art. 46 3 alin. (2), amendament admis. Vot. 123 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu vor să voteze sub nicio formă. Aprobat. Voci din sală : ... nu optează...

Petru Gabriel Vlase Aţi... optat, corect. Art. 46 3 alin. (3), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 7 colegi care nu au optat. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, cu art. 46, poziţia 152, alin. (1), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 153, alin. (2) al art. 46, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 154, alin. (3), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 155, alin. (5) al art. 46, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 156, amendament respins. Vot. A venit domnul Şerban. (Se referă la domnul senator Şerban Nicolae.) Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Şi poziţia 157, alin. (6), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 147 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Supun votului art. 46 cu amendamentele admise şi cu art. 46 1 , art. 46 2 , art. 46 3 , pe care le-am aprobat, în integralitatea sa. Vot. 125 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 122 din Anexa nr. 1, art. 47 1 alin. (1), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Alin. (2), amendament admis. Vot. 128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Aprobat. Poziţia 123, art. 47 2 , amendament admis. Vot. 130 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat. La Anexa nr. 2, poziţia 158, art. 47, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu votează... care nu optează. Respins. Poziţia 159, art. 47 1 alin. (1), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Alin. (2), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot. 148 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Art. 47, cu art. 47 1 şi art. 47 2 , cu amendamentele admise şi propuse, în integralitatea sa. Vot, vă rog. 125 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 124 din Anexa nr. 1, la art. 48 alin. (1), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 125, art. 48 alin. (4), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 126, alin. (5) al art. 48, amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 127, alin. (6) al art. 48, amendament admis. Vot, vă rog. 116 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 128, alin. (7), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 129, alin. (8), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Procedură.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte. Suntem aproape la jumătatea numărului de amendamente şi aş fi vrut să stric, să rup un pic monotonia şi să vă felicit pentru modul în care aţi condus şi aţi avut răbdare. Chiar vă felicit şi sper să fiţi viitorul preşedinte al Camerei Deputaţilor. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Sincer, aş fi mers la domnul Giugea, la o bere, dar... Poziţia 130, alin. (9)... Domnul profesor... (Discuţii în sală.)

Corneliu Bichineţ Mulţumesc. Stimaţi colegi, Eu ştiu că nicio zi nu trece fără să nască un erou. Dumneavoastră aproape aţi devenit un erou. E drept, unul negativ, dar erou se cheamă. (Râsete. Aplauze.) Cel care ne-a pus să muncim aici ca pe plantaţie nu este în sală, dar este şi el un fel de erou. Dar eroina zilei este doamna deputat Chichirău... (Râsete. Aplauze.)... care, aţi văzut, a dat dovadă de mai multă virtuozitate decât şi-a putut imagina cineva. La capcana pe care i-aţi întins-o dumneavoastră, aprinzând, stingând, microfonul, doamna a continuat să exerseze, să ni se adreseze nouă la rece, şi s-a descurcat... (Râsete. Aplauze.) ... foarte bine. Eu vreau să vă spun că am apreciat şi colegul cu goarna (Râsete. Aplauze.)... domnule... care, într-o perioadă prolifică pentru noi, v-a luat maul (Râsete.) ... cum se spune... Schimbul de replici - pentru care am regretat şi am şi suferit - dintre mine şi domnul Bacalbaşa - e un fel de preludiu faţă de schimbul de replici la care dumneavoastră n-aţi avut acces, ce s-a produs între colegul nostru, Şerban Nicolae, şi doamna Chichirău. (Aplauze.) Şi pentru ca toată lumea să fie în temă cu ce se discută, eu vreau ca acele dialoguri absolut halucinante să fie făcute publice, pentru că doamna Chichirău este o comoară. Mulţumesc. Iar domnul Şerban Nicolae este mai mult decât o comoară, două comori.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.) Mai încolo un pic. (Vociferări.) Mai făceam ceva şi mai făceam după aceea o pauză...

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Procedură, art. 145 alin. (3): "Preşedintele este asistat obligatoriu de doi secretari stabiliţi prin rotaţie, dintre care unul, de regulă, este din opoziţie". Având în vedere că domnul Buican a fost până acum, şi la pupitru e o doamnă colegă care rezistă cu stoicism de atâta vreme, eu propun ca secretarul din partea colegilor de la USR s-o înlocuiască pe doamna. (Se referă la doamna deputat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaţilor.) A rezistat cu stoicism la tribună. Mulţumesc. (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Poziţia 130 din Anexa nr. 1, alin. (9), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 131, amendament admis. Vot, vă rog. 121 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 132, alin. (10), amendament admis. Vot, vă rog. 127 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 133, alin. (11), amendament admis. Vot, vă rog. (Vociferări.) Ar trebui cineva de la o opoziţie şi în locul meu un pic... (Vociferări.) Aţi vrea voi! (Râsete.) 121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 134, alin. (12), amendament admis. Vot, vă rog. 118 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Am încheiat cu Anexa nr. 1, la art. 48. Trecem la Anexa nr. 2. Articolul 48 alin. (2), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 161, alin. (2), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi nu optează. Respins. Poziţia 162, alin. (2 1 ), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 163, alin. (3), amendament respins. Vot. 135 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi nu votează. Respins. (Vociferări.) Vă rog! Vă rog! (Vociferări.) Domnule deputat, am o rugăminte la dumneavoastră... Vă rog! Vă rog! Nu dialogaţi aşa cu mine, v-am rugat să nu deranjaţi colegii! Filmaţi-vă singur, că vă ajută... Poziţia 164, alineat... (Vociferări.) Vă rog! Vă rog! Poziţia 164, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Respins. Vot. 3 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 165, nemodificat. Vă rog. Amendament respins. Vot. Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 166, amendament respins. Vot. (Gălăgie.) Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 167, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 149 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Poziţia 168, art. 48, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 169, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 170, amendament respins. Vot, vă rog. 151 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Şi poziţia 171 - ultimul de la art. 48 - amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Articolul 48 în integralitatea sa. Vot. 123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Articolul 48 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 135, art. 49 alin. (1), amendament admis. Vot. Admis. Vot. Mă scuzaţi că nu sunt atât de atent ca dumneavoastră, să vă fac atenţi! Îmi cer scuze! (Vociferări.) Da, v-am verificat, da! 124 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 136, alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 137, text admis. Vă rog, vot. 122 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 138, amendament admis. Vot. 123 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 139, alin. (7), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 140, alin. (8), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 141, alin. (9), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi nu optează. Adoptat. Poziţia 142, amendament admis. Vot. 123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2 la art. 49, la respinse. Alin. (2), amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 173 alin. (2 1 ), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 11 colegi care nu votează. Respins. Alineatul (2 2 ), amendament respins. Vot. 154 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu votează. Da, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acum câteva minute pe site-ul Senatului a fost publicat anunţul conform căruia ceea ce discutăm noi astăzi a fost adoptat. Rugămintea către stafful tehnic este să ia legătura cu colegii de la Senat, să scoată acest proiect ca fiind adoptat de către noi, pentru că eu cred că suntem aici cu toţii să încercăm să dezbatem. Acest lucru nu face cinste, în primul rând Senatului, şi aruncă în derizoriu orice dezbatere care are loc în Camera Deputaţilor. Rugămintea este să verificaţi şi dumneavoastră! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Noi suntem în Cameră aici, camera serioasă... Alineatul (3), de la poziţia 174, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 175, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 176, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog. 148 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 177, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 178, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 145 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 179, alin. (8), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 140 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 180, alin. (9)... (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Voi fi rapid, domnule preşedinte! Problema nu e doar că au apărut pe site-ul Senatului, problema e că au şi numere de înregistrare şi sunt foarte curios cum nişte legi care n-au plecat de la Camera Deputaţilor au şi numere de înregistrare. Deci abuzurile pe care le faceţi sunt absolut incredibile în ziua de astăzi şi aş dori - şi vă rog, domnule preşedinte de şedinţă - să notificaţi funcţionarii din Camera Deputaţilor care se ocupă de relaţia cu Senatul - să înţelegem şi noi exact ce a primit număr de înregistrare, ce a fost exact înregistrat la Senat, cine a votat lucrul acela? Mulţumim frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Am înţeles! E problema la Senat, nu la noi! Aveţi senatori... Mă rog. (Vociferări.) Poziţia 180, alin. (9), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 181, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 182, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 147 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Respins. Articolul 49 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 120 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Articolul 49 a fost adoptat. Articolul 50, la Anexa nr. 1, poziţia 143, alin. (1), amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Articolul 50 lit. a). Vot, vă rog. Amendament admis. 124 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Litera b), amendament admis. Vot. 118 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Litera c), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 146, amendament admis. Vot. 122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 147, alin. (3), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Eu am dat cuvântul pe procedură - nu există nicio procedură până acum - să mai facem pauză, dar nu vreau să abuzaţi de chestia aceasta. Vă rog, e ultima dată când vă mai dau cuvântul!

Raluca Turcan Mulţumesc. Nu abuzez câtuşi de puţin, domnule preşedinte de şedinţă. Tocmai vreau să vă atrag atenţia asupra unui fapt deosebit de periculos, şi anume faptul că, la Senat - aşa cum au spus şi colegii mei - a fost înregistrată iniţiativa legislativă pe care dumneavoastră aţi depus-o şi pe care noi ne chinuim să o dezbatem astăzi, ca fiind votată astăzi în Parlamentul României şi există deja număr de înregistrare de intrare la Senat. Or, lucrul acesta, domnule preşedinte - permiteţi-mi să nu vă răpesc foarte mult timp - arată un singur lucru: că aici a fost o acţiune cu premeditare! (Vociferări. Rumoare.) Dumneavoastră urmăreaţi ca astăzi, cu paravanul de comemorare a Majestăţii Sale, Regele Mihai, să daţi o lovitură la adresa Justiţiei, să votaţi această lege...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ...şi v-aţi grăbit să o şi înregistraţi la Senat, crezând că vă va ieşi acest joc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumim.

Raluca Turcan Noroc că opoziţia a reuşit să blocheze acest demers şi aceasta înseamnă că societatea trebuie să fie trează, activă, pentru că încă mai sunt şanse să fiţi opriţi din această destructurare a instituţiilor statului.

Petru Gabriel Vlase Doamnă, mulţumesc! Nu era nicio procedură la Cameră... Adresaţi-vă Senatului, cui doriţi dumneavoastră! Continuăm. Nr. crt. 148, alin. (4), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Nr. crt. 149, alin. (5), amendament admis. Vot. 122 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 150, alin. (6), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Şi alin. (7), la poziţia 151, amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu votează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, poziţia 183, art. 50 alin. (1), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 143 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 184, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 185, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 186, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, trei abţinere, 7 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 187, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 145 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 188, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 189, amendament respins. Vot. 139 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 190, amendament respins. Vot. 142 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 191, amendament respins. Vot. 141 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu-şi exprimă votul. Respins. Poziţia 192 - şi ultima - amendament respins. Vot. 140 de voturi împotrivă, trei abţineri, 7 colegi care nu votează. Respins. Articolul 50 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 117 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, trei abţinere, 5 colegi care nu votează. Articolul 50 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 152, art. 51 alin. (1), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 153, amendament admis. Vot. 118 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 154, amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 155, amendament admis. Vot. 119 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 156, amendament admis. Vot. 116 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Şi poziţia 157, amendament admis. Vot. 119 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, poziţia 193, art. 51 alin. (1), amendament respins. Vot. 5 voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 194, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 195, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 143 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 196, amendament respins. Vot, vă rog. 139 de voturi împotrivă, trei abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 197, amendament respins. Vot, vă rog. 141 de voturi împotrivă, trei abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 198, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Şi alin. (8 2 ) aici... Vot, vă rog. Tot respins e. Un vot pentru, 146 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 199, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 200, art. 51, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 144 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Domnule Roman, vă rog să nu mă puneţi în situaţia să vă tai microfonul! Dacă-mi spuneţi acelaşi lucru...?! Invocaţi o chestiune procedurală! (Vociferări.)

Florin-Claudiu Roman N-am spus acelaşi lucru, domnule preşedinte, şi eu cred că sunt lucruri foarte serioase! Se repetă exact aceeaşi situaţie, domnule deputat "Mitralieră", şi în cazul propunerii ANI a apărut deja pe site-ul Senatului exact acelaşi lucru, că legea a fost... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Poziţia 200... (Vociferări.)) Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat! (Aplauze.) Articolul 51. Vot în integralitatea sa. 125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Articolul 51 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 158, la art. 52 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 159, art. 52 1 , amendament admis. Vot. 115 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 160, amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 162, alin. (4). Vot. Amendament admis. 118 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 163, alin. (5), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Articolul 52 2 alin. (1), amendament admis. Vot. 122 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Articolul 52 3 , amendament admis, la poziţia 165. Vot, vă rog. 119 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere şi 9 colegi care nu optează. Tot la art. 52, îmi cer scuze, dar am sărit eu un amendament admis, poziţia 161, art. 52 1 alin. (2), amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Nr. crt. 166, la art. 52 2 , amendament admis. Vot. 52 3 , mă scuzaţi! 119 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Nr. crt. 167, art. 52 4 alin. (1), amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Şi art. 52 4 alin. (1 1 ), amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. La poziţia 168, alin. (2), amendament admis. Vot. 120 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 169, art. 52 7 , amendament admis. Vot. 112 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, la art. 52...

Tudor - Vlad Benga Tot în virtutea art. 151 alin. (3) vreau să atrag atenţia asupra unui alt articol din Regulament, art. 239: "Deputaţii care sunt membri ai Guvernului vor primi indemnizaţia şi diurna de deplasare de la autorităţile la care îşi desfăşoară activitatea". O să-i rog politicos pe miniştrii care astăzi şi-au pierdut ziua aici să nu primească şi să nu încaseze diurna de la Guvern. Mulţumesc frumos de tot. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Bacalbaşa, nu v-am dat cuvântul! (Vociferări.) Nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău! Nu! Nu v-am dat cuvântul! Vă rog! (Vociferări.) Aţi vrea voi! Articolul 52... (Gălăgie.) Alin. (2) al art. 52... Am trecut la respinse! Poziţia 201, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 202, alin. (3) al art. 52, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 132 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 203, alin. (3) al art. 52, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 204, amendament respins. Vot. Trei voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 205, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 206, amendament respins. Vot. 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 207, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, două abţineri, 13 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 208, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, trei abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 209, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 210, amendament respins. Vot, vă rog. 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 211, amendament respins. Vot, vă rog. Trei voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 212, amendament respins. Vot, vă rog. 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 213, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu îşi exprimă votul. Respins. Poziţia 214, amendament respins. Vot, vă rog. 124 de voturi împotrivă, un vot pentru, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 215, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 216, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Poziţia 217, amendament respins. Vot, vă rog. 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 218, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 219, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Poziţia 220, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 221, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, trei abţineri, 13 colegi care nu optează. Poziţia 222, amendament admis. Vot, vă rog. Respins, mă scuzaţi! Am greşit, reluăm votul! Reluăm votul, că am greşit eu! Amendament respins, poziţia 222. Vot, vă rog. Trei voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, trei abţineri, 10 colegi care nu optează. Poziţia 223, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, două abţineri, 13 colegi nu votează. Respins amendamentul. Articolul 52 în integralitatea sa. Vot. (111 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 deputaţi nu optează.) (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Mai încolo puţin, Lucian! Mai încolo, da? (Râsete.) Poziţia 170, art. 53, la Anexa nr. 1, alin. (1), amendament admis. Vot. 111 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 15 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 171, amendament admis. Vot, vă rog. 105 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 172, amendament admis. Vot. 110 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Dintr-o greşeală de redactare, 173 a fost bătut... e gol şi atunci continuăm cu 174. "Dispoziţiile nemodificate", alin. (4), amendament admis. Vot. 109 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 175, amendament admis. Vot. 111 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 176, amendament admis. Vot. 111 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 177, amendament admis. Vot. 111 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 178, amendament admis. Vot. 108 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere,... A venit Şerban! (Se referă la domnul senator Şerban Nicolae.) ...9 colegi care nu votează... (Domnul deputat Tudor-Vlad Benga solicită să ia cuvântul.) Îmi pare rău, domnule Benga, nu vă mai dau cuvântul! Nu vă mai dau cuvântul, că nu aveţi nicio procedură, n-aţi invocat nicio procedură până acum!

Tudor - Vlad Benga E important! (Vociferări şi nemulţumire.)

Petru Gabriel Vlase Mă lăsaţi un pic să termin eu, că am o chestie aici! Numai un pic, dacă aveţi răbdare? Adoptat. Poziţia 179, amendament admis. Vot. 107 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Poziţia 180, amendament admis. Vot. 108 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Trecem la Anexa nr. 2. Domnul Benga, un minut, procedură.

Tudor - Vlad Benga Ştiţi, totdeauna voi invoca, ca de obicei, art. 151 alin. (3), în virtutea căruia cer cuvântul. Şi mă voi referi la art. 242 din Regulament: "Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârşite de deputaţi dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni: a. încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle deputaţilor prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare...". Acum, vreau să vă spun următorul lucru: Statutul deputaţilor şi al senatorilor este lege în vigoare. Şi vreau să fac referire la art. 10 - principiul interesului naţional: "Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni şi al locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le reprezintă...". Şi întrebarea mea adresată dumneavoastră este: cu acest proiect de lege credeţi sincer că aţi acţionat în interesul întregii naţiuni? Mulţumesc frumos. (Rumoare. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase E ultima oară când mă mai păcăliţi. (Rumoare.) Anexa nr. 2. Poziţia 224, art. 53, amendament respins. Vot. 7 voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 225, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, 2 colegi care se abţin, 13 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 226, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 132 voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 227, amendament respins. Vot. 132 împotrivă, un vot pentru, două abţineri, 13 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 228, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 129 împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 229, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Poziţia 230, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Poziţia 231, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Poziţia 232, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 233, amendament respins. Vot. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 234, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Poziţia 235, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 236, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 126 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 237, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 132 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 238, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 239, amendament respins. Vot. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Un vot pentru, 136 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 240. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.) Lăsaţi-mă să termin articolul acesta. Chiar contează miştoul pe care îl faceţi în timpul procedurii? Că e acum sau la sfârşitul articolului? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Procedură, art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului"...

Petru Gabriel Vlase Nu suntem în dezbateri, suntem în procedură de vot.

Florin-Claudiu Roman Vreau să vă rog, domnule preşedinte de şedinţă, să-l rugaţi pe domnul senator Şerban Nicolae, care nu are calitatea de deputat, are calitatea de senator şi de iniţiator, să ia loc acolo unde îi este destinat spaţiul unui iniţiator, reprezentanţilor Guvernului şi altor invitaţi. Mai ales că au apărut şi acele declaraţii total nepotrivite. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Da. Vă rog, domnule senator. Domnul... hai, ca să fac şi eu o pauză de minut, domnul Stanciu. Vă rog, domnule senator, nu dialogaţi cu sala.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi mă bucur că puteţi să faceţi pauză. O să vă invoc la sfârşit articolul. Şi chiar am o solicitare de vot. În primul rând, aş vrea, şi în numele meu, personal, şi al Grupului USR, să mulţumesc întregului staff al Camerei Deputaţilor care ne asistă în aceste lucrări. Bănuiesc că veţi intenţiona să terminăm astăzi... (Aplauze.) ... aşa că profit şi de faptul că doamna ministru al muncii este aici şi poate confirma ceea ce voi spune. Conform Codului muncii, dacă într-o zi se ajunge la 12 ore de muncă, trebuie urmate de o pauză de 24 de ore... (Rumoare. Aplauze.)... şi în jumătate de oră se va face acest lucru. Aşa că... ceea ce vă solicit, şi liderii să ia în considerare acest lucru - este pentru staff, nu pentru noi -, să supunem votului, să modificăm programul de lucru de mâine, să fie zi liberă, astfel încât stafful Camerei să poată avea această pauză de 24 de ore, exact cum indică Codul muncii. Şi doamna ministru al muncii poate confirma că aşa este. Vă mulţumesc. Şi vă rog să supuneţi la vot acest lucru. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Tocmai am vorbit cu dânşii şi nu vor. (Vociferări. Rumoare.) Nu vor. Insistă. Rezistă. Continuăm. Rezistă... Poziţia 239, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 142 de voturi împotrivă, două abţineri, 17 colegi care nu optează. Poziţia 240, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 135 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 241, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 242, amendament respins. Vot. 131 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 243, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 244, amendament respins. Vot. 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 245, amendament respins. Vot. 134 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 246, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 247, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 248, amendament respins. Vot. 130 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 249, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 250, amendament respins. Vot. Puteţi să mă auziţi, că nu... n-auziţi ce trebuie. Alin. (10). Vot. Amendament respins. 127 de voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins. Alin. (11), amendament respins. Vot. 127 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Alin. (12), amendament respins. Vot.

Cătălin Drulă ... dar şi numărul curent...

Petru Gabriel Vlase La poziţia 250... mergem cu toate... 128 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins. Alin. (13), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Alin. (14), amendament respins. Vot. 123 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Alin. (15), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, două abţineri. Art. 53 în integralitatea lui. Vot. 99 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Art. 53 a fost votat cu amendamentele admise şi respinse. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte. Art. 15 alin. (3). Până vă uitaţi dumneavoastră, aş vrea să vă propun să facem o pauză. Motivaţia este şi că suntem obosiţi şi că deja s-au strâns nişte oameni aici. Şi vă pun aici să auziţi... (Prezintă o înregistrare a protestatarilor.) Asta spun oamenii care sunt afară. Poate mergem şi noi să-i ascultăm. Facem o pauză de 15 minute. Este şi târziu...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Eşti băiat corect, Cătălin. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Totul are o măsură. (Aplauze.) Colegii noştri din USR, după ce au solicitat sobrietate, comportament normal de la această tribună, organizează de o oră nişte manifestaţii, după ce au anunţat că nu vor face manifestaţii. Cam atât... (Vociferări.) ... cam atât înseamnă cuvântul dat de colegii noştri care au şi nişte expresii elocvente, frumoase, nu jignesc pe nimeni, ne fac numai "hoţi", că asta nu e jignire pentru ei, probabil. Ca atare, e pur şi simplu revoltător ceea ce se întâmplă aici, stimaţi colegi. Voci de la USR : Care e procedura?

Árpád-Francisc Márton Procedura e să fiţi chemaţi la ordine, aşa cum aţi solicitat celorlalţi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Vreau să adaug doar două-trei propoziţii. Vă rog, şi insist, să nu mai acordaţi dreptul pe procedură - să vină la microfon. Pentru că de fiecare dată se pleacă cu intenţii bune din sală, şi când se ajunge aici, ajungem la cu totul şi cu totul alt subiect. Vă rog foarte mult, şi insist, dacă cineva doreşte şi adună mult venin în el, după ce finalizăm dezbaterile în această seară, daţi-le voie să vorbească. Şi nu mai suntem atunci obligaţi să-i ascultăm. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Da. Continuăm. Art. 54, Anexa nr. 1, poziţia 181, amendament admis. Vot. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul pe procedură.) Îmi pare rău, nu mai dau cuvântul pe nicio procedură. (Vociferări.) Domnule Stelian, în momentul în care mi se spune ceva şi se întâmplă altceva... Nu am dreptul să dau cuvântul pe procedură, un lider mi-a cerut, am încheiat orice discuţie pe proceduri. Sunt în procedură de vot. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion semnalează că s-a sărit un anumit număr curent de la amendamente.) Unde? Nu, nu, nu am sărit. Am anunţat 173-ul, ştia şi domnul secretar, e un număr care a fost introdus gol şi am sărit peste el. Da. OK. Deci consideraţi că e acel număr. Amendament admis, pct. 181, art. 54. Vot. 90 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 182, amendament admis. Vot. 89 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 183, amendament admis. Vot. 102 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 184, amendament admis. Vot. 89 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Şi poziţia 185, amendament admis. Vot. 85 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, la art. 54, amendamente respinse, poziţia 251, amendament respins. Vot. 13 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 252, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 109 voturi împotrivă, 13 abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins Poziţia 253, amendament respins. Vot. 119 voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins. Poziţia 254, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 255, amendament respins. Vot. 124 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins. Poziţia 256, amendament respins. Vot. 125 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins. Poziţia 257, amendament respins. Vot. 119 voturi împotrivă, 3 voturi pentru. Respins. Poziţia 258, amendament respins. Vot. 116 voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins. Poziţia 259, amendament respins. Vot. 14 voturi pentru, 114 voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Poziţia 260, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins. Poziţia 261, amendament respins. Vot. 115 voturi împotrivă, un vot pentru. Respins. Poziţia 262, amendament respins. Vot. 10 voturi pentru, 108 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 264. Iar este un număr, precizez, 263, trecut, din greşeală, gol. Poziţia 264, care se referă la alin. (3), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Poziţia 265, amendament respins. Vot. 12 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 266, amendament respins. Vot. 8 voturi pentru, 117 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 267, amendament respins. Vot. 120 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 268, amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 269, amendament respins. Vot. 125 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 270, amendament respins. Vot. 8 voturi pentru, 121 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 271, amendament respins. Vot. 127 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 272, amendament respins. Vot. 121 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 273, amendament respins. Vot. 129 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 274, alin. (1), amendament respins. Vot. 120 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (2), amendament respins. Vot. 121 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot. 120 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Respins. Poziţia 274, alin. (4), amendament respins. Vot. 123 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 275, amendament respins. Vot. 124 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 274, art. 54 3 alin. (1), amendament respins. Vot. 121 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (2), amendament respins. Vot. 125 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (4), amendament respins. Vot. 123 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 277, amendament respins, art. 54 4 alin. (1). Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (2), amendament respins. Vot. 115 voturi împotrivă. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot. 123 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (4), amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (5), amendament respins. Vot. 126 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 278, art. 54 4 alin. (1). Vot. 125 de voturi împotrivă. Alin. (2). Vot. 120 de voturi împotrivă. Respins. Alin. (3). Vot. 119 voturi împotrivă. Alin. (4). Vot. 122 de voturi împotrivă. Şi alin. (5). Vot. (111 voturi împotrivă, 7 abţineri, 8 deputaţi nu optează.) Art. 54 în integralitatea sa. Vot. Art. 54, adoptat. (99 voturi pentru, 38 împotrivă, 12 deputaţi nu optează.) Anexa nr. 1, poziţia 186, art. 55 alin (1), amendament admis. Vot. 105 voturi pentru. Adoptat. Marginal 187, amendament admis. Vot. 104 voturi pentru. Adoptat. Marginal 188, amendament admis. Vot. 103 voturi pentru. Adoptat. Marginal 189, amendament admis. Vot. 106 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă. Adoptat. Marginal 190, amendament admis. Vot. 105 voturi pentru. Adoptat. Marginal 191, amendament admis. Vot. 99 de voturi pentru. Adoptat. Anexa nr. 2, la art. 55, amendamente respinse, poziţia 279, amendament respins. Vot. 126 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 280, amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 281, amendament respins. Vot. 126 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 282, amendament respins. Vot. 119 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 283, amendament respins. Vot. 128 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 284, amendament respins. Vot. 121 de voturi împotrivă. Respins. Greşeală de redactare - 285 nu are niciun articol. Poziţia 286, amendament respins. Vot. 120 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 287, amendament respins. Vot. 128 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 288, amendament respins. Vot. 127 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 289, amendament respins. Vot. 127 de voturi împotrivă. Respins. Art. 55 în integralitatea lui. Vot. 104 voturi pentru. Adoptat. Poziţia 192 de la Anexa 1, cu art. 56, amendament admis. Vot. 101 voturi pentru. Adoptat. Anexa nr. 2, art. 56, poziţia 290, amendament respins. Vot. 124 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 291, amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Art. 56 în integralitatea lui. Vot. 104 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 193, art. 57, amendament admis. Vot. 101 voturi pentru. Adoptat. Poziţia 194, amendament admis. Vot. 99 de voturi pentru. Adoptat. Poziţia 195, amendament admis, alin. (4). Vot. 98 de voturi pentru. Admis. Alin. (5), amendament admis. Vot. 102 voturi pentru. Adoptat. Poziţia 196, amendament admis. Vot. 100 de voturi pentru. Adoptat. Poziţia 197, alin. (7), amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru. Adoptat. Poziţia 198, amendament admis. Vot. 98 de voturi pentru. Adoptat. Poziţia 199, amendament admis. Vot. 95 de voturi pentru. Adoptat. Anexa 2, amendamente respinse, la poziţia 292, art. 57 alin. (1), amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 293, amendament respins. Vot. 118 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 294, amendament respins. Vot. 122 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 295, amendament respins. Vot. 120 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 296, amendament respins. Vot. 123 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 297, amendament respins. Vot. 118 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 298, amendament respins. Vot. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.) 113 voturi împotrivă. Respins. Poziţia 299, amendament respins. Vot. (113 voturi împotrivă, 2 abţineri, 9 deputaţi nu optează.) (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu urcă la prezidiu.) Îmi pare rău... Poziţia 300, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Art. 57 în integralitatea lui. Vot. 99 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Art. 57, adoptat. Poziţia 200, Anexa nr. 1, art. 58, amendament admis. Vot. 91 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 201, amendament admis. Vot. 95 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 202, amendament admis. Vot. 94 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 203, amendament admis. Vot. 97 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 204, alin. (7), amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 205, amendament admis. Vot. 92 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2. Pct. 301, amendament respins. Vot. 112 voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu votează. Respins. Pct. 302, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 117 voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Pct. 303, amendament respins. Vot. 112 voturi contra, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Pct. 304, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 113 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 305, amendament respins. Vot. 110 voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 306, amendament respins. Vot, vă rog. 113 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 307, amendament respins. Vot. 111 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 308, amendament respins. Vot. 112 voturi împotrivă, un vot pentru, o abţinere, 10 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 309, amendament respins. Vot. 113 voturi împotrivă, două voturi pentru, o abţinere, 6 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 310, amendament respins. 310... nu, nu, că e la art. 61. Mă scuzaţi! Am terminat cu art. 58. Vot pentru art. 58 în integralitatea lui. 97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Art. 58 a fost adoptat. Nr. crt. 206, Anexa nr. 1, art. 59, amendament admis. Vot. 88 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 59 nu are amendamente respinse. Vot pentru art. 59 în integralitatea lui. 90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 207, art. 60, amendament admis. Vot. 88 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 60 nu are amendamente respinse. Vot pentru art. 60 în integralitatea lui. Vă rog. 88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu vor să opteze. Art. 60 a fost adoptat. Anexa nr. 1, nr. crt. 208, art. 61, amendament admis. Vot. 86 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 209, amendament admis. Vot. 85 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Anexa nr. 2, la poziţia 310, art. 61, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 105 voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins. Poziţia 311, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 101 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 312, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 97 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 313, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 107 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 314, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Şi poziţia 315, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 111 voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Art. 61 în integralitatea sa. Vă rog, vot. 86 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Art. 61 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 210, art. 62, amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Poziţia 211, amendament admis. Vot. 94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 212, amendament admis. Vot. 90 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 213, amendament admis. Vot. 92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 214, amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 215, amendament admis. Vot. 96 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Admis. Poziţia 216, amendament admis. Vot. 94 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 217, amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Din nou o greşeală de redactare - apare din nou nr. crt. 217; e vorba de alin. (1 3 ). Da? Amendament admis. Vot. 94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 218, amendament admis. Vot. 97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 219, amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 221, pentru că nr. crt. 220 nu a fost numerotat. Amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu votează. Adoptat. Nr. crt. 222. Se introduc 5 noi alineate - de la 4 la 9 - amendament admis. Vot. 95 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 223, amendament admis. Vot. 89 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 224, amendament admis. Vot. 87 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 225, amendament admis. Vot. 92 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 226, amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 227, amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, trei abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Nr. crt. 228, amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, trei abţineri, 5 colegi care nu optează. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, art. 62, amendament respins, poziţia 316. Vot. Un vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 317, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 113 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 318, amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 319, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 320, amendament respins. Vot. 107 voturi împotrivă, un vot pentru, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 321, amendament respins. Vot. (Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere, 9 deputaţi nu optează.) (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistat de doamna deputat Ioana Bran şi de domnul deputat Georgian Pop, secretari ai Camerei Deputaţilor.)

Florin Iordache La marginal 322, alin. (2). Să înceapă votul. Este amendament respins. Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu şi-au exprimat votul. Următorul, tot la amendamente respinse, marginal 323, alin. (3). Să înceapă votul. Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu şi-au exprimat votul. Marginal 324, alin. (3 1 ), nou introdus, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Marginal 325, tot la respinse. Să înceapă votul. Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu şi-au exprimat votul. Marginal 326, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Două voturi pentru, 115 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi nu şi-au exprimat votul. Următorul, marginal 327, alin. (3), tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Niciun vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi nu şi-au exprimat votul. Respins. Marginal 328, alin. (4), tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 11 colegi care nu şi-au exprimat votul. Şi ultimul, 329, tot la amendamente respinse, alin. (5). Să înceapă votul. Două voturi pentru, 114 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Şi supun votului dumneavoastră art. 62 în integralitate, conform propunerii comisiei. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Art. 63 alin. (1), marginal 229, Anexa nr. 1. Deci mergem pe amendamente admise. Marginal 229. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, trei abţineri, 6 colegi nu şi-au exprimat votul. Următorul, alin. (2), marginal 230, de la amendamente admise. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi nu şi-au exprimat votul. Următorul, tot la amendamente admise, marginal 231, alin. (2 1 ). Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, trei abţineri, 6 colegi nu şi-au exprimat votul. Ultimul alineat de la art. 63, alin. (3), marginal 232, de la amendamente admise. Să înceapă votul. Am terminat Anexa nr. 1 cu amendamente admise. Avem...

Ioan Munteanu Citeşte rezultatul votului!

Florin Iordache Staţi puţin! Numai puţin! Afişaţi, să vă pot anunţa rezultatul votului. 89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi nu şi-au exprimat votul. Avem la nr. crt. 330, Anexa nr. 2, amendamente respinse, art. 63, 330 marginal. Să înceapă votul. Un vot pentru, 112 voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu şi-au exprimat votul. Următorul, nr. crt. 331, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Două voturi pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi nu şi-au exprimat votul. Nr. crt. 332, la amendamente respinse. Să înceapă votul. Două voturi pentru, 113 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi nu şi-au exprimat votul. Respins. Nr. crt. 333, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi nu şi-au exprimat votul. Nr. crt. 334, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. 110 voturi împotrivă, 6 colegi nu şi-au exprimat votul. Respins. Următorul, nr. crt. 335, de la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Nr. crt. 335, tot de la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 109 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Nr. crt. 336, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 107 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi nu şi-au exprimat votul. Şi ultimul de la art. 64, nr. crt. 337, tot de la amendamente respinse. Să înceapă votul. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Supun votului, stimaţi colegi, art. 63 în integralitate, la propunerea comisiei. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Anexa nr. 1, nr. crt. 233, art. 64, amendament admis. Vot, vă rog. 89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 234, amendament admis. Vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 235, amendament admis. Vot, vă rog. 84 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 236, amendament admis. Vot, vă rog. 86 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 237, amendament admis. Vot, vă rog. 89 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 238, amendament admis. Vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 239, amendament admis. Vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nu avem amendamente respinse la art. 64. Vot pentru art. 64 în integralitatea lui. Vă rog. 94 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Art. 64 a fost adoptat. Poziţia 240 din Anexa nr. 1, la art. 65, amendament admis. Vot. 87 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 241, amendament admis. Vot. 89 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 242, amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 243, amendament admis. Vot. 92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 244, amendament admis. Vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 245, amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 246, amendament admis. Vot, vă rog. 89 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 247, amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 248, art. 65 1 , amendament admis. Vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Poziţia 249, amendament admis. Vot, vă rog. 90 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, art. 65, poziţia 338, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 339, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 106 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 340, amendament respins. Vot, vă rog. 106 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 341, amendament respins. Vot, vă rog. 112 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Respins. Vot pentru art. 65 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 93 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 65 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 250, art. 66, amendament admis. Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, art. 66, poziţia 342, amendament respins. Vot. 118 voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 343, amendament respins. Vot, vă rog. 114 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 344, amendament respins. Vot, vă rog. 118 voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Poziţia 345, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu votează. Respins. Art. 66 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 97 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat art. 66. La Anexa nr. 1, poziţia 251, art. 67, cu amendament admis, alin. (3). Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 252, amendament admis. Vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 253, amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 254, amendament admis. Vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, art. 67, poziţia 346, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. 115 voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Respins. Art. 67 în integralitatea lui. Vot. 92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 67 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 255, art. 68, un amendament admis. Vot, vă rog. 90 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Vot pentru art. 68 în integralitatea lui. 88 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 68 a fost adoptat. Poziţia 256 din Anexa nr. 1, art. 69, amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Următorul e 70... Art. 69 în integralitatea lui. Vot. 92 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 69 este adoptat. Poziţia 257, din Anexa nr. 1, la art. 70, amendament admis. Vot, vă rog. 90 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 70 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 86 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Art. 70 a fost adoptat. Poziţia 258 din Anexa nr. 1, art. 73, amendament admis. Vot. 96 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 73 în integralitatea sa. Vot. 92 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Art. 73 a fost adoptat. Poziţia 259 din Anexa nr. 1, art. 75, amendament admis. Vă rog, vot. 92 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 260, amendament admis. Vot, vă rog. 94 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 75, poziţia 347, Anexa nr. 2 - respinse, amendament respins. Vot, vă rog. 118 voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 348, amendament respins. Vot, vă rog. 113 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins. Şi poziţia 349, amendament respins. Vot, vă rog. 115 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins. Art. 75 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează. Art. 75 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 261, art. 76, un amendament admis. Vă rog, vot. 90 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, art. 76, poziţia 350, amendament respins, alin. (2). Vot, vă rog. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. 120 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 351, amendament respins. Vot, vă rog. 117 voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins. Art. 76 în integralitatea lui. Vă rog, vot. 91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Art. 76 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 262, art. 77, amendament admis, alin. (2). Vot. 89 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (3), amendament admis. Vot. 87 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 77 nu are amendamente respinse. Votăm art. 77 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 87 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Art. 77 a fost adoptat. Poziţia 263 din Anexa nr. 1, art. 78, amendament admis. Vot, vă rog. 90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 264, amendament admis. Vot, vă rog. 85 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, poziţia 352, la art. 78, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 108 voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Vot pentru art. 78 în integralitatea lui. 90 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 78 a fost adoptat. Poziţia nr. 265 din Anexa nr. 1, art. 79 alin. (8), amendament admis. Vot. 93 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (9), amendament admis. Vot. 90 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 353 din Anexa nr. 2, la art. 79, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Art. 79 în integralitatea lui, vot. 87 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 6 colegi care nu optează. Art. 79 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 266, art. 81, amendament admis. Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 267, la amendamente admise. Vă rog, vot. 96 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Nu avem amendamente respinse la art. 81. Vă rog, vot pe art. 81 în integralitatea lui. 99 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Art. 81 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 268, art. 82, amendament admis. Vot. 96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 269, amendament admis. Vot, amendament admis. 98 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 270, amendament admis. Vot. 92 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (6), la poziţia 270, amendament admis. Vot. 96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, poziţia 354, amendamente respinse, la art. 82, amendament respins, vot. 9 voturi pentru, 117 voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 355, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Tot la poziţia 350, art. 82 alin. (2), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 356, alin. (3), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 117 voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (4), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 112 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Alin. (5), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 358, alin. (6), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Alin. (7), amendament respins. Vot.

Raluca Turcan Domnul Moşteanu lipseşte.

Petru Gabriel Vlase I-am dat eu voie. Două voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Alin. (8), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (9), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Art. 82 în integralitatea sa. Vot, vă rog. 99 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Art. 82 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 271, cu art. 83, amendament admis. Vot, vă rog. 91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 272, amendament admis. Vot, vă rog. 99 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 273, amendament admis. Vot, vă rog. 98 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 274, amendament admis. Vot, vă rog. 98 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 275, alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 99 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (4), amendament admis. Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat. Trecem la Anexa nr. 2, la art. 83, poziţia 359, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 360, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 114 voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 361, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 362, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins. Art. 83 în integralitatea lui. Vă rog, vot. 97 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu optează. Art. 83 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 276, art. 84 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 98 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 4 abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 98 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Nu are amendamente respinse. Vot pentru art. 84 în integralitatea lui. 101 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 8 colegi care nu optează. Art. 84 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 277, art. 85, amendament admis. Vot, vă rog. 101 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 278, amendament admis. Vot, vă rog. 97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Nu avem respinse la art. 85. Art. 85 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 105 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Art. 85 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 279, art. 86 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 102 voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 102 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, art. 86, la poziţia 363, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins. Poziţia 364, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi nu optează. Respins. Art. 86 în integralitatea lui. Vă rog, vot. 101 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 86 a fost adoptat. Până la 94 nu avem... Avem art. 94, la amendamente respinse, Anexa nr. 2, poziţia 366, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins. Art. 94 în integralitatea lui... 104 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Art. 94 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 280, art. 95 alin. (1), amendament admis. Vă rog să votaţi. 103 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 281, amendament admis. Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, art. 95, pct. 367, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Pct. 368, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Art. 95 în integralitatea lui. Vă rog, vot. La Anexa nr. 1, poziţia 282, art. 96, amendament admis. Vot. 104 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Adoptat. Poziţia 283, amendament admis. Vot. 106 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 284, amendament admis. Vot. (Doamna deputat Steluţa-Gustica Cătăniciu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Sunt în vot acum, vă rog, aşteptaţi puţin. 90 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 9 colegi care nu au optat. Adoptat. Vă rog, doamna Cătăniciu, procedură.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Da. Vă rog frumos să spuneţi şi numărul curent şi numărul alineatului de la acest articol, pentru că eu, cel puţin, nu ştiu alţi colegi cum au trecut în Anexa nr. 1, eu am diferenţă de un număr. La mine în Anexa nr. 1 este diferenţă de un număr. Şi, pentru a nu ne încurca, vă rog frumos să spuneţi şi numărul curent, şi numărul de ordine, şi alineatul.

Petru Gabriel Vlase Da. 284 - nr. crt., alin. (3) al art. 96, amendament admis. Vot. 107 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 9 colegi care nu optează. Nr. crt. 285, alin. (4) al art. 96, amendament admis. Vot. 104 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 9 colegi care nu optează. Poziţia 286, alin. (5), amendament admis. Vot, vă rog. 104 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 287, alin. (6), amendament admis. Vot, vă rog. 104 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 288, alin. (6 1 ), amendament admis. Vot. 99 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Poziţia 289, amendament admis, la alin. (7). Vot, vă rog. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu au optat. Amendamentul admis a fost respins. Supun votului dumneavoastră textul iniţial al legii. Vă rog, vot.

Florin Iordache ... al propunerii...

Petru Gabriel Vlase Stop... Stop, vot. Textul iniţial al propunerii, da. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.) Imediat, că o luăm până dimineaţa... 100 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu au optat. A rămas textul din propunere, da? Bravo! Poziţia 290, alin. (8), amendament admis. Vot. 111 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 291, alin. (9), amendament admis. Vot, vă rog. (109 voturi pentru, 23 împotrivă, 2 abţineri, 7 deputaţi nu optează.) Şi 292, alin. (10), amendament admis. Vot. 91 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 4 colegi care nu optează. (Membrii Grupului parlamentar al USR cer cuvântul pe procedură.) Nu avem cuvânt pe procedură, nu... Nu avem cuvânt... s-a cerut sistarea mai înainte. Poziţia 293 alin. (11), amendament admis. Vot, vă rog. 96 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 9 abţineri...

Cătălin Drulă Nu putem să votăm când nu avem... deci sunt decalate cu un număr... (Vociferări. Rumoare. I se întrerupe microfonul.) Domnule preşedinte, ... de ce nu-mi daţi voie să vorbesc? Trebuie să ştim ce votăm... (Vociferări. Rumoare. I se întrerupe microfonul.)... şi trebuie să avem... Chiar şi doamna Cătăniciu, care face parte din majoritate, reclamă acelaşi lucru... Haideţi să...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Cătălin Drulă ... vedem despre ce este vorba, pentru că nu putem urmări textul. Citiţi un număr şi este vorba despre altceva acolo. Nu-mi trebuie portavoce...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.)

Cătălin Drulă ... pot să vorbesc... Este vorba de o chestiune... (Vociferări. Rumoare.) ... în timp ce votăm, nu putem urmări. Nici colega dumneavoastră. A sesizat acelaşi lucru - nu se poate urmări textul, pentru că este o eroare de tehnoredactare, probabil, în materialul dumneavoastră. Noi toţi avem alt material.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am înţeles. Poziţia 294 alin. (12) de la art. 96, amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul admis, la alin. (12), a fost admis. A fost aprobat. Mergem la Anexa nr. 2, poziţia 369, art. 96 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins. Poziţia 370, art. 96 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 371, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 372, alin. (2) al art. 96, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 373, alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, două abţineri, 13 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 374, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 375 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 376, tot alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 377, tot alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 378, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă" două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 379, tot alin. (4), amendament respins. Vot vă rog. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 380, alin. (3), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 120 voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 381, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 382, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 382, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 116 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 382, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 383, tot alin. (5), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 384, alin. (6), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 385, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 386, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog. 12 voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 387, art. 96 alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 13 colegi care nu optează. Respins. Şi o altă formă de modificare, un alt amendament, alin. (6), tot la art. 96, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri, 14 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 388, alin. (7) şi (8), primul amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. 13 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Al doilea amendament la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Al treilea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Şi al patrulea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 389, al cincilea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 390, al şaselea amendament respins de la alin. (7). Vot, vă rog. Două voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi nu optează. Respins. Poziţia 391, al optulea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 392, al nouălea amendament la alin. (7), amendament respins. Vot. 3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 393, alin. (7 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Alin. (7 2 ), amendament respins. Vot, vă rog. 2 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, 2 abţineri, 7 deputaţi nu optează.). Poziţia 394, alin. (8), amendament respins. Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 394, al doilea amendament respins la alin. (8). Vot, vă rog. 14 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 nu optează. Respins. Poziţia 395, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 124 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 396, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 397, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 398, tot alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 399, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 117 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Şi tot la alin. (8), la poziţia 399, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Stimaţi colegi, Avem 730... aproape 740 de voturi. Trebuie să resetăm softul. 5 minute - pauză. După pauză

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Dacă ne putem lămuri... Am prelungit, programul, votăm toate amendamentele; votul final trebuia să fie la ora 12,30. Când va fi votul final? Ca să ştim.

Petru Gabriel Vlase O să aflaţi la final. Vă rog, luăm loc, dacă doriţi. Şi scoatem cartelele, le introducem din nou. Vot test, vă rog. Mulţumesc. Continuăm de la poziţia 400 din Anexa nr. 2, alin. (9), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Tot la alin. (9), al doilea amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Al treilea amendament respins la alin. (9). Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 401, tot la alin. (9), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 402, alin. (10). Vot, vă rog. Amendament respins. Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 403, alin. (10), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 137 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 404, alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 405, alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 406, tot alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 407, alin. (12), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 135 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 408, alin. (12). Vot, vă rog. Amendament respins. Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 409, alin. (13), amendament respins. Vă rog, vot. Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 410, tot alin. (13), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 411, alin. (14), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 412, alin. (14), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 413, alin. (15), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 6 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 414, alin. (16), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abţinere, 5 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 415, alin. (17), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Vot pentru art. 96 în integralitatea lui. Vă rog. 101 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, nouă abţineri, 6 colegi care nu optează. Art. 96 a fost adoptat, cu amendamentele admise şi respinse. La Anexa nr. 1, poziţia ... Nu! Rămânem la Anexa nr. 2, că avem art. 98 înainte, la respinse. Da? Poziţia 416, art. 98 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Art. 98 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 102 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 98 a fost aprobat. Poziţia 295 din Anexa nr. 1, la art. 99, amendament admis. Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. La Anexa nr. 2, la poziţia 417, art. 99 amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 418, lit. d) a art. 99, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 419, lit. h), amendament respins. Vă rog, vot. 3 voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 420, la lit. i 1 ), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 421, amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 422 de la Anexa nr. 2, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 7 colegi nu optează. Respins. Poziţia 423, lit. o), amendament respins. Vot, vă rog. 5 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 424, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 425, lit. r), amendament respins. Vot, vă rog. 9 voturi pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 426, lit. s), amendament respins. Vă rog, vot. Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 427, lit. ş), amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Din nou lit. ş), la poziţia 428, amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 121 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 429, lit. t), amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 430, art. 99 1 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 122 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu votează. Respins. Poziţia 430, tot alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere, 12 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 431, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog. Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 432, alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. 123 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Respins. Şi ultimul, nr. crt. 433, art. 99 1 , şi art. 99 2 , amendament respins. Vot, vă rog. 3 voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Respins. Art. 99 în integralitatea lui. Vot. 105 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 11 colegi care nu optează. Art. 99 a fost adoptat. Anexa nr. 1, poziţia 296, art. 100, cu lit. b) şi c), amendament admis. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abţinere, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Poziţia 297, tot la art. 100, lit. d), amendament admis. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. La Anexa nr. 2, nr. crt. 434, art. 100 lit. d 1 ), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere, 9 colegi care nu votează. Respins. Nr. crt. 435, amendament respins. Vot, vă rog. Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abţinere, 11 colegi care nu optează. Respins. Poziţia 436, alin. (2), amendament respins. Vot. 6 voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu optează. Respins. Şi tot la 436, tot alin. (2) al art. 100, amendament respins. Vot, vă rog. 6 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri, 14 colegi care nu optează. Respins. Art. 100 în integralitatea lui. Vot. 105 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 298 din Anexa nr. 1, art. 101, amendament admis. Vot. 107 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat. Art. 101 în integralitatea lui. Vot. 108 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Art. 101 a fost adoptat. Poziţia 299 din Anexa nr. 1, art. 105, amendament admis. Vot, vă rog. 104 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 105 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 300, art. 108, amendament admis, alin. (1). Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Şi alin. (2) de la art. 108. Vot. 104 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Art. 108 în integralitatea lui. Vot, vă rog. 107 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 301, art. 109 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu votează. Adoptat. Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat. Art. 109 în integralitatea lui. Vă rog, vot. 100 voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu optează. Art. 109 a fost adoptat. Poziţia 302, art. 110, cu amendament admis. Vot, vă rog. 98 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 7 abţineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 110 în totalitatea lui. 98 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 111, amendament admis. Vot. 104 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat. Art. 111 în totalitatea lui. Vă rog, vot. 103 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Art. 111 în totalitatea lui. 103 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat. Art. 112, amendament admis. Vot. 103 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost admis. Art. 112 în integralitatea lui. 104 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abţineri, 5 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 303, art. III, amendament admis. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost aprobat. Art. III în totalitatea lui. 103 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abţineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat. Mai aveţi?

Ioan Munteanu Nu.

Petru Gabriel Vlase Nu. Vă rog, domnule lider, propuneţi cu votul final, că a cerut domnul Drulă.

Ioan Munteanu Stimaţi colegi, Vă felicit pentru rezistenţă şi vă mulţumim că aţi participat la această şedinţă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Votul final va fi stabilit în următoarea şedinţă de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 22,50.