28 decembrie 2016 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Vă rog să luaţi loc, stimaţi colegi, ca să putem începe, domnule Cozmanciuc, haideţi să putem începe. Rog colegii să ia loc în sala de plen, colegii să poată număra. Începem cu legi ordinare, respingeri. 1. Propunerea legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii. Comisia pentru agricultură propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Colegi care nu-şi exprimă votul? Abţineri? 27 de abţineri. 28 de abţineri, da? 213 pentru şi 28 împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată. Abţineri, Grupul USR, ca să ştim. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? 77 de abţineri. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu. Şi cu 165 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 3. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. 165. Voturi împotrivă? PNL-ul. 65. Abţineri? 28. 40 de abţineri. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu. Deci cu 165 de voturi pentru, a fost adoptată propunerea de respingere. 4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Comisia pentru cultură propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 28 plus 12, 40: USR plus MPM. 203 pentru, 40 s-au abţinut. A fost adoptată propunerea de respingere. 5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii. Comisia pentru agricultură propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Abţineri? 40 de abţineri. USR plus PMP. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu. 212 voturi pentru. Propunerea de respingere a fost adoptată. 6. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 40. Deci PMP plus USR, 40 abţineri. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu. Cu 223 de voturi pentru a fost adoptată. 7. Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Comisia juridică şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 40. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu. Cu 223 a fost adoptată. 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Cine este pentru? Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Tot cu 40 de abţineri şi 224 de voturi pentru, propunerea de... sunt 41 de abţineri şi 224 de voturi pentru a fost adoptată. Mergem mai departe. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 41 de abţineri. Şi 224 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Comisia pentru muncă propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Adună şi PNL-ul. 165 de voturi pentru şi 89 de abţineri propunerea de respingere a fost adoptată. 10. Proiectul de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic. Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. 43 de abţineri. Sunt 3 de la PNL. Cu 43 de abţineri şi 220 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Tot 44. 218 voturi pentru, 44 abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 12. Propunerea legislativă privind asociaţiile de elevi. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Da. Deci, cu 192 de voturi pentru şi 62 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 43, că a plecat unul de la USR. Cu 43 de abţineri şi 211 pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 14. Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 40... e şi domnul Nicolăescu... 45. Deci, cu 45 de abţineri şi 218 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 şi art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru buget propune respingerea. Cin e este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 43, cu 3 de la PNL. Cu 43 de abţineri şi 220 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 16. Proiectul de Lege privind combaterea risipei alimentare. Comisia pentru industrii propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 40, şi cu doi de la PNL, 42. Cu 42 de abţineri şi 222 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. Următoarea. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 alin. (1) lit. g şi a art. 34 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri. Sunt 5 de la PNL. 45, că sunt 5 de la PNL. Deci, cu 45 de abţineri şi 222 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată. 220. OK. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 45. Deci, cu 45 de abţineri şi 220 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor şi reglementarea echivalării funcţiilor. Comisia juridică şi pentru politică economică propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Deci, cu 175 de voturi pentru respingere şi 90 de abţineri, propunerea a fost adoptată. 20. Propunerea legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 42. Cu 223 de voturi pentru şi 42 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. Următorul. 21. Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? PNL şi PMP. Da. Abţineri? Deci, cu 171 de voturi pentru, 44 de abţineri şi 50 împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată. Trecem la secţiunea legi organice - respingeri. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 90. Cu 175 de voturi pentru şi 90 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. Următoarea. 23. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 139 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Comisia pentru muncă propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? Deci, cu 220 de voturi pentru şi 42 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 24. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată. Comisia pentru cultură propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Deci, cu 222 de voturi pentru şi 43 de abţineri, a fost adoptată. Mai departe. 25. Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Cu 175 de voturi pentru, cu 90 de abţineri, propunerea legislativă de respingere a fost adoptată. 26. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Cine este pentru respingere? Mulţumesc. Împotrivă? Nu sunt. Abţineri? USR plus PMP. Deci, cu 222 de voturi pentru şi 41 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 27. Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Cu 224 de voturi pentru şi 41 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 28. Proiectul de Lege privind conflictele de muncă. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? 90. Cu 174 de voturi pentru şi 90 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor, nr. 85/2003. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii propón respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? UDMR-ul împotrivă. 16. Abţineri? 41. Cu 207 voturi pentru, 41 de abţineri şi 16 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată. Următoarea. 30. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Deci cu 43... Vă dau imediat explicarea votului. Cu 220 de voturi pentru şi 44 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. Vă rog, PNL-ul, doamna Cherecheş, vă rog.

Florica Cherecheş M-am abţinut, deşi s-a votat respingerea acestui proiect legislativ, pentru că este un proiect pe care l-am depus în urmă cu mai bine de doi ani, pentru a modifica Legea adopţiei. La câteva luni după depunerea acestui proiect, Guvernul PSD, de la acea vreme, şi-a însuşit în mare parte propunerile mele şi ale colegilor din Grupul PNL şi, chiar dacă propunerea mea a primit un punct de vedere nefavorabil de la Guvern, a fost o sursă de inspiraţie pentru un proiect bun, aşa că până la urmă am ales să colaborăm cu Ministerul Muncii şi să susţinem interesul superior al copilului, pentru ca un număr cât mai mare de copii să reuşească să trăiască într-o familie alături de o mamă şi un tată. Reducerea unor termene în procesul adopţiei, măsuri concrete pentru a creşte numărul familiilor care doresc să adopte, concediul de 12 luni şi indemnizaţia acordată mamelor care adoptă copii peste doi ani, sunt astăzi prevederi ale Legii nr. 57/2016, prevederi preluate din iniţiativa noastră pe care tocmai am respins-o şi până la urmă ne bucurăm că astăzi această lege funcţionează şi este una foarte bună pentru copii. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Dacă mai sunt alte intervenţii la explicarea votului? Nu. Mergem mai departe. 31 marginal. Vreţi să interveniţi? Vă rog, domnule deputat. Domnul Nicolicea, liderul Grupului PSD.

Eugen Nicolicea Solicit o pauză de consultări de zece minute.

Florin Iordache OK. Zece minute, pauză de consultări. Cu liderii, da. După o scurtă pauză.

Florin Iordache Da. Domnule Nicolicea, v-aţi consultat? Da? Bun. Rog colegii să ia loc, să putem continua. Da, suntem la 31 marginal, domnule Nicolicea.

Eugen Nicolicea În urma consultărilor, la punctele 31 şi 32 am hotărât, liderii, că este bine să votăm împotriva respingerii, astfel că ele se întorc şi împreună cu celelalte facem un pachet de legi în care să rezolvăm toate problemele care ţin de Codul penal, de Codul de procedură penală.

Florin Iordache Deci, propuneţi concret. Domnule Nicolicea, la 31 retrimitere sau ce?

Eugen Nicolicea Nimic. Doar v-am informat că singura soluţie este să votăm respingerea. Soluţia este dată de colegul lider de la UDMR.

Florin Iordache OK. Bun. Vă rog să luaţi loc, că am început, să putem continua, da? Deci 31. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. PNL-ul este pentru respingere şi PMP-ul. Bun. Abţineri? 13. Împotrivă? Deci împotrivă 164, pentru - a fost PNL cu PMP - 69 şi abţineri 14. Propunerea de respingere nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi respinsă. 32 marginal. Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art. 199 din Codul de procedură penală. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru respingere? PNL - 53, da? Abţineri? 16. Împotrivă? 164. Propunerea de respingere nu a întrunit numărul de voturi. Mergem mai departe. 33. Proiectul de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune respingerea. Cine este pentru? ALDE, PSD, Minorităţi... da. Mulţumesc. Împotrivă? Nu. Abţineri? Cu 177 de voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 34. Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, republicată. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? PMP plus USR. Cu 218 voturi pentru, propunerea de respingere a fost adoptată. 35 marginal. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? La fel, PMP şi USR. Cu 214 voturi pentru şi 36 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. Hai că mai avem puţin. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Comisia juridică propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? La fel. 40 de abţineri. Cu 213 voturi pentru şi 40 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 36. Proiectul Legii Turismului. Comisia pentru industrii propune respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Deci, cu 166 de voturi pentru respingere, 53 de voturi împotrivă şi 40 de abţineri, propunerea de respingere a fost adoptată. 37. Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. Comisia juridică, agricultura şi mediu propun respingerea. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? 43. Deci, cu 43 de abţineri şi 216 pentru, a fost adoptată. 38. Următoarea. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă. Conform prevederilor art. 104, procedura se finalizează cu propunerea de adoptare. Deci voi supune votului dumneavoastră, stimaţi colegi, vă rog să urmăriţi, propunerea de adoptare. Cine este pentru adoptare? Nu. Abţineri? PMP-ul. 40. Împotrivă? Cu 219 voturi pentru... abia în acest moment a fost respinsă, cu 219 voturi pentru. 39. Următorul. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale. Şi în cazul acestui proiect, potrivit art. 104, procedura se finalizează cu propunerea de adoptare. Deci cine este pentru adoptare? Nimeni. Abţineri? 42. Împotrivă? Cu 217 pentru şi 42 de abţineri, a fost finalizată şi această procedură. Şi, ultimele două legi, stimaţi colegi, vă rog să fiţi foarte atenţi! Urmează secţiunea de legi organice, adoptări. 40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Comisia juridică propune adoptarea. Deci este lege organică. Cine este pentru adoptare? Vă rog să votaţi. Toată lumea, mai puţin USR. Mulţumesc. Abţineri? USR-ul. 22. Vă abţineţi sau ce? Ce faceţi? Bun. Deci la abţineri, nimeni. Împotrivă, atunci? 22. Imediat. Explicarea votului sau ce? Cu 238 de voturi pentru şi 22 de abţineri, a fost adoptat. 22 împotrivă. Domnule Preda, vă rog. Domnule Cezar Preda, vă rog.

Cezar-Florin Preda Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că s-a vorbit de prea multe ori astăzi de începerea cu stângul a noii legislaţii. De la Legea defăimării, noi n-am mai putut să mai votăm cu cartela, pentru că s-au supărat şefii cei mari că nu le-a ieşit. Eu vă spun că de 25 de minute numărăm. Majoritatea nu are cvorum să treacă o lege organică. De ce insistaţi iarăşi să fie...hai să facem vot. Propun vot prin apel nominal. Să lămurim dacă aveţi sau nu cvorum şi majoritate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, propunerea de apel nominal. Cine este pentru apel nominal? 74 de voturi pentru. Abţineri? Nu. Împotrivă? 186... Ca să concretizăm. ALDE, PSD, minorităţi minus unu şi UDMR-ul au votat în felul ăsta, ca să ştim unde ajungem. 41. Acum, stimaţi colegi, vă supun votului Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru buget propune adoptarea. Cine este pentru? Deci, pentru stenogramă, ALDE, PSD, Minorităţi minus unu şi UDMR au votat pentru. 174. Abţineri? O abţinere. Împotrivă? 85. Acesta este rezultatul. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. A fost adoptată. La explicarea votului, vă rog, Grupul UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Am votat pentru această lege, pentru că ea este aşteptată de cetăţenii ţării, cu toate că suntem convinşi că, în cazul taxei radio-tv s-a făcut o mare greşeală. Vă spun din start. Finanţiştii, ştiţi cu toţii că, dacă, şi, în mod sigur n-o să avem bugetul pentru anul 2017 din 1 ianuarie, până când vom reuşi să votăm acest buget, toate autorităţile vor primi 8,5 din ceea ce au primit pentru anul trecut, adică 2016. Or, pentru Radiodifuziune şi Televiziune nu există niciun leu pentru funcţionarea acestor instituţii. Suma primită de la buget este virată în întregime către transportul emisiunii, către retehnologizare, deci niciun leu nu poate fi cheltuit pentru funcţionare. Prin acest vot dat astăzi aţi împins inclus Radiodifuziunea spre faliment. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul PNL. Imediat. Explicarea votului, toată lumea. Vă rog. Grupul PNL, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Stimaţi colegi, Prin votul de astăzi al majorităţii, cu siguranţă punem cruce independenţei presei naţionale, a TVR-ului, în România, de către cea mai democratică instituţie a României, Parlamentul României. Prin votul de astăzi, stimaţi colegi, întoarcem TVR-ul în perioada PCR-ului, atât de drag unora dintre dumneavoastră. Singura diferenţă era că atunci aveam un program de două ore. Acum o să-l vedem pe domnul Dragnea toată ziua la televizor şi, cu siguranţă, ne vom bucura. (Vociferări.) Asemănarea e că finanţarea de la Guvern înseamnă cenzură şi pumnul în gura presei libere. Felicitări, stimaţi PSD-işti! Aţi întors astăzi România la PCR. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimaţi colege, stimaţi colegi, N-aş fi ieşit să-mi explic votul, dacă nu s-ar fi consacrat astăzi în Parlament sintagma "minorităţi minus unu". Dat fiind faptul că acest lucru s-a întâmplat, m-am simţit dator să explic faptul că m-am abţinut, pentru că, de principiu, sunt absolut de acord cu eliminarea a 101 taxe. Nu sunt de acord cu eliminarea taxei radio-tv. Asta e convingerea mea personală. Aşa că, de aceea, am ales să mă abţin. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule preşedinte Dragnea, vă rog.

Nicolae-Liviu Dragnea Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să mulţumesc tuturor colegilor mei care, astăzi, au votat încă o dată această lege, care este aşteptată de milioanele de români, care nu mai vor să fie umiliţi la cozi, care nu mai vor să plătească taxe inutile, care nu mai... Din sală : Nu li se dă voie.

Nicolae-Liviu Dragnea Cei şapte ani de acasă lipsesc la mulţi... ...care nu mai vor să plătească taxe care se încasează şi care se ţin în bănci, pentru că aşa vrea un anumit sistem. Rar mi-a fost dat să văd o asemenea încrâncenare şi o asemenea înverşunare împotriva unei legi care face atât de mult bine. Sincer. A fost adoptată, criticată imediat de unii care au votat-o chiar atunci. A fost contestată la Curtea Constituţională. Curtea a respins contestaţia şi a declarat legea constituţională. A fost retrimisă la Parlament, doar, doar, renunţăm la această lege pentru ca românii, în continuare, să stea ca în perioada comunistă, într-adevăr, la cozi şi umiliţi. Vreau, de asemenea, să mulţumesc şi colegilor din Senat care au adoptat rapid această poziţie faţă de solicitarea Preşedintelui. Aş vrea să nu mai plângă nimeni pe umărul TVR-ului şi Radio-ului. De-abia de aici înainte aceste două instituţii pot ieşi din politizare şi pot ieşi din dependenţa faţă de politic. În condiţiile în care în fiecare an, prin lege, vor şti că au o sumă foarte clară, n-au de ce să se mai căciulească nici la primul-ministru, nici la Parlament, nici la ministrul de finanţe, nici la alt lider politic cu influenţă în momentul respectiv. De asemenea, procesul de restructurare necesar în TVR trebuie să înceapă, dar trebuie să înceapă, dar trebuie să înceapă nu sub presiune şi nu dând oamenii afară. Nu mai văd nicio scuză posibilă care ar putea fi inventată ca această lege să nu fie promulgată rapid de preşedinte. Vă mulţumesc mult. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul ALDE. Vă rog, domnule deputat.

Varujan Vosganian Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul ALDE a susţinut anularea integrală a acestor taxe. Şi aş vrea să explic şi votul nostru, pentru că, sigur, în condiţiile în care opiniile sunt atât de împărţite, e bine ca opinia publică să cunoască punctele de vedere şi să judece în consecinţă. Eu am privit cu îngăduinţă această înverşunare a colegilor noştri care apără acum această taxă. Dar aş vrea să-i întreb pe colegii noştri, ce răspuns au dat atunci când s-a pus problema creşterii acestei taxe. Avem o taxă care din 2003 stă nemişcată. Au fost mai multe solicitări de creştere a taxei, pentru ca ea să fie un real sprijin pentru Televiziune. Consiliile de administraţie succesive au semnalat că taxa care a fost stabilită printr-o hotărâre din 2003 nu mai corespunde şi că rata inflaţiei de atunci şi până acum a făcut ca acest suport, chiar dacă el a fost învelit într-o cifră atât de impresionantă, nu este suficientă. De fiecare dată, parlamentarii s-au opus. E limpede, deci, că parlamentarii, ei înşişi, ca voinţă politică, au socotit că această taxă nu este suficientă, dar, în acelaşi timp, s-au temut s-o mărească. Deci, atunci, stimaţi colegi, dacă dumneavoastră consideraţi că această taxă care a fost votată în 2003 nu mai poate fi mărită, şi nu este un instrument real pentru funcţionarea Televiziunii, atunci, nu înţeleg de ce această înverşunare de a o menţine, doar ca s-o transformaţi într-un instrument ridicol de luptă politică împotriva celor care vor s-o anuleze. Dacă dumneavoastră aveaţi această opinie că taxa asta este un sprijin real, atunci de ce de atâţia ani v-aţi ferit s-o indexaţi, aşa cum totul se indexează pe această lume, şi, dacă socotiţi că din 2003 şi până astăzi rata inflaţiei are deja de mult încă două zerouri, atunci vă întreb dacă sunteţi cu adevărat sinceri în a apăra taxa, sau dacă doriţi cu tot dinadinsul să vă opuneţi unei măsuri care v-a scăpat printre degete şi anume aceea a eliminării unor taxe? Şi încă ceva. Refuz să cred că orice ban care pleacă de la buget este rezultatul unei presiuni de natură politică. Noi nu cumpărăm nici pe profesori dacă le dăm lefuri de la buget, nu cumpărăm nici pe medici dacă le dăm lefuri de la buget, nu cumpărăm nici anumite sectoare de activitate atunci când, cu îngăduinţa Uniunii Europene, le dăm subvenţii, şi sunt convins că Televiziunea, care are un consiliu de administraţie, care este, potrivit structurii politice a Parlamentului..., deci în niciun caz nu putem spune că Televiziunea nu are o administrare cu vector politic, a doua zi se va pune la remorca Parlamentului, la remorca majorităţii parlamentare. De aceea, eu spun să dăm la o parte orice tentativă de a masca jocul politic explicit prin argumentaţii de natură economică, să acceptăm faptul că noi până acum am fost cu totul neîndemânatici în a aborda această taxă, prin îngheţarea ei la nivelul anului 2003 şi că de fapt soluţia aceasta vine să dea o viziune clară, limpede de susţinere în viitor a Televiziunii, a cărei restructurare sigur că trebuie s-o avem în vedere. Şi nu vă temeţi atât de mult că în luna ianuarie Televiziunea va fi într-un vacuum financiar, pentru că există resurse ca până la votarea bugetului, lucrul acesta să poată fi îndeplinit, şi vă asigur că bugetul va fi votat foarte repede. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Procedură. Vă rog, doamnă deputat.

Raluca Turcan Procedură, domnule preşedinte. Dragi colegi, S-au spus aici două lucruri care trebuie corectate. Această taxă atât de ridicolă putea fi modificată în perioada celor trei ani de guvernare în care PSD-ul a avut majoritatea şi guvernul. În acelaşi timp, tot pe procedură, au existat nenumărate iniţiative legislative de modificare a formei de finanţare a Televiziunii şi Radioului public, astfel încât să nu fie zdruncinate, să nu fie aruncate în derizoriu, să nu fie puşi pe drumuri foarte mulţi oameni profesionişti şi un pilon fundamental al democraţiei româneşti să ajungă acum să fie în pericol de a fi desfiinţat.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Am rugămintea... Regulamentul, în vacanţă, vă rog eu citiţi-l. declaraţii politice nu acum. Aţi avut o intervenţie la finalul votului. Mulţumesc. Înainte de a închide... A! Mai aveţi... USR-ul, vă rog frumos. Explicarea votului.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Dragi colegi, Din ce înţeleg eu, majoritatea, PSD şi ALDE, au votat eliminarea acestei taxe pentru a o impune tuturor cetăţenilor, practic, lucru care se întâmplă. Finanţând de la buget, înseamnă că impunem tuturor cetăţenilor această taxă. Ca soluţie generală, eu văd aşa, şi cred că soluţia va fi PSD şi ALDE tot timpul... (Vociferări.)

Florin Iordache Continuaţi, domnule coleg.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Problema, generic am putea s-o numim aşa: afară este frig, soluţia PSD şi ALDE este "hai să spargem termometrul". Mulţumesc. (Aplauze; Vociferări.)

Florin Iordache Şi ultimul vorbitor, Varujan Pambuccian. Vă rog, explicarea votului, Grupul minorităţilor naţionale. Vă rog, domnule lider.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu despre votul acesta vreau să vorbesc. E bine să avem cât mai puţine taxe, ăsta e un lucru foarte bun. Vreau să vorbesc însă despre un alt vot pe care eu l-am aşteptat fără nicio emoţie, am fost convins că va fi unanimitate. N-a fost, şi am o mare surprindere că n-a fost. Este vorba de Propunerea legislativă pentru abrogarea unei ordonanţe de urgenţă care privea interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist, xenofob, sunt o grămadă de orori acolo trecute, genocid şi aşa mai departe. Noi aveam de votat respingerea abrogării, adică negarea negaţiei. Şi, atunci, vorba lui nea Iancu "Din două, una primesc!". Ori cei care au votat să se abroge această ordonanţă n-au înţeles cum e cu negarea negaţiei, şi am mari rezerve să cred lucrul ăsta, ori este prima dată când iniţiativa unei persoane din Parlamentul trecut este îmbrăţişată acum de mai mulţi colegi, ceea ce începe să mi se pară periculos. Şi vreau să subliniez lucrul ăsta. Eu cred că, în momentul în care vorbim de fascism, de genocid, de crime împotriva umanităţii, nu cred că poate să existe decât un caz, două, izolate, psihiatrice, într-un parlament democratic, care să fie de acord cu aşa ceva. Nu ştiu cine a votat. Eu am stat şi am auzit rezultatul votului. Dar este şocant că se poate să se voteze aşa ceva. Vă mulţumesc.