24 septembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 89/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 86. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 89/2016; propunere de respingere. Cine susţine propunerea? Doamna Violeta Răduţ? Vă rog. Doamna deputat Violeta Răduţ, vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunându-se ca la determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 să se utilizeze şi sumele cuvenite pentru lucrul efectuat "în acord global", indiferent dacă acestea au avut sau nu caracter permanent. Totodată, se propune ca şi persoanele care au fost deja pensionate să aibă posibilitatea de a depune cerere pentru recalcularea pensiei, însoţită de actele doveditoare. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 14 martie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final; propunere de respingere.