19 noiembrie 2018 – Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017 (PL-x 345/2014/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Mergem mai departe. 14. Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017 - PL-x 345/2014/2017. Dacă iniţiatorii doresc? Nu. Raport comun Comisia pentru buget şi Comisia juridică. Vă rog, doamnă.

Alina-Elena Tănăsescu Domnule preşedinte, Nu prea merge microfonul. Sper să nu o retrimitem comisiei şi pe aceasta! Raport comun asupra Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În data de 25 octombrie 2016 a fost formulată sesizare de neconstituţionalitate de către Guvernul României. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 62/2017, a declarat neconstituţională legea în ansamblul său. În conformitate cu deciziile Curţii Constituţionale, când o lege este declarată neconstituţională în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta îşi încheie procesul legislativ. Senatul a respins legea, în calitate de primă Cameră sesizată. În consecinţă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a acestei legi, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2017, care a declarat Legea neconstituţională în ansamblul său. În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Dacă sunt intervenţii? Domnule Andronache, vă rog. S-a propus respingerea. Vă rog.

Gabriel Andronache Mulţumesc pentru precizare, domnule preşedinte de şedinţă. Păi, tocmai lucrul acesta este problema pe care doresc să o pun în discuţia dumneavoastră. De ce pentru această lege se propune respingerea şi de ce pentru legea votată de dumneavoastră, majoritatea parlamentară, săptămâna trecută, aţi propus adoptarea? Situaţia este identică. Legea a fost declarată în totalitate, în ansamblul său, neconstituţională. Ca atare, procedura corectă este cea pe care o propuneţi astăzi. Procedura incorectă, neconstituţională, a fost cea pe care aţi propus-o săptămâna trecută şi pe care, din păcate, aţi votat-o.

Florin Iordache Domnule coleg, precizarea este că eu sunt obligat să anunţ raportul comisiei. Raportul în cazul acestui proiect de lege, de la cele două comisii, e raport de respingere. Rămâne la votul final de miercuri, la ora 12.00. Eu aici nu pot întoarce un raport de respingere într-unul de adoptare sau invers! Mergem mai departe.