3 aprilie 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a şedinţei, respectiv exprimarea votului final - printr-un singur apel telefonic- asupra tuturor iniţiativelor legislative dezbătute astăzi. Potrivit dispoziţiilor regulamentare, urmează explicarea obiectului votării pentru fiecare dintre iniţiativele legislative dezbătute. Astfel, la primul punct al ordinii de zi - 1. Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor; PL-x 132/2020. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiei pentru buget - de adoptare cu amendamentele admise în proiectul de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, minimum 83de voturi pentru. Procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La punctul 2 - Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice; PL-x 130/2020. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiei pentru buget, aşa cum a fost amendatăîn timpul desfăşurării şedinţei plenuluişi prezentată de către preşedintele comisiei, domnul Lazăr Sorin. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, minimum 83 de voturi pentru. Procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La punctul 3- Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială; PL-x 131/2020. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiei pentru muncă - de adoptare cu amendamentele admise a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor, minimum 165 de voturi pentru. Procedură de urgenţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Punctul 4 al ordinii de zi - Proiectul de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; PL-x 595/2019. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiei pentru cultură - de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, minimum 83 de voturi pentru. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La punctul 5 -Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământulpreşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; PL-x 638/2019. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiilor pentru administraţie şi pentru muncă - de adoptare cu amendamentele admise a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor, minimum 165 de voturi pentru. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La punctul 6 al ordinii de zi -Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 600/2019. Urmează să ne pronunţăm prin vot asupra propunerii Comisiei pentru muncă, aşa cum a fost amendată în timpul desfăşurării plenului. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, minimum 83 de voturi pentru. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Stimaţi colegi, Având în vedere toate cele prezentate, vă rog să vă pregătiţipentru exprimarea votului prin apel nominal telefonic. Vă reamintesc că deputatul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va fi considerat absent. Deasemenea, în conformitate cu prevederile regulamentare,vă reamintesc şi sensul cuvintelor "pentru", "contra" şi "abţinere". Astfel, opţiunea "pentru" înseamnă că sunteţi de acord cu adoptarea iniţiativei legislative, cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv opţiunea "contra" înseamnă că nu sunteţi de acord cu adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opţiunii "abţinere" vă veţi abţine de la vot. Îl invit pe domnul Dragoş Zisopol pentru efectuarea apelului nominal. Deci, avem la punctele 2 şi 6 amendamente respinse - citite de către preşedinţii de comisii, respectiv domnul Lazăr Sorin şi domnul Solomon Adrian -, care, în momentul în care se va vota pentru, vor fi şi ele votate, implicit, ca amendamente admise. Domnule secretar Dragoş Zisopol, vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Simonis Alfred. Se pregăteşte domnul deputat Andruşcă Dănuţ.

Alfred - Robert Simonis Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Nu s-a auzit? Alfred Simonis, Timiş. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Şi cu amendamentele respinse, transformate în admise, citite de către cei doi preşedinţi de comisii.

Alfred - Robert Simonis Da. Sunt implicit în proiect.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Andruşcă Dănuţ. Se pregăteşte domnul Axinte Vasile.

Dănuţ Andruşcă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dănuţ Andruşcă Dănuţ Andruşcă, deputat, judeţul Neamţ. Votul meu este pentru toate proiectele de lege incluse în ordinea de zi, aşa cum au fost ele propuse pentru votul final. Doresc să transmit multă sănătate tuturor românilor, indiferent unde se află. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Axinte Vasile. Se pregăteşte domnul deputat Babuş Radu.

Vasile Axinte Axinte Vasile, Iaşi. Votez "pentru"la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Babuş Radu. Se pregăteşte domnul deputat Băişanu Ştefan.

Radu Babuş Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă ascultăm.

Radu Babuş Bună ziua! Radu Babuş, Constanţa. Votez pentru proiectele de lege aflate pe ordinea de zi, cât şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Băişanu. Se pregăteşte domnul deputat Bârlădeanu Dragoş. Vă rugăm, domnule deputat. Domnule deputat Băişanu, vă rugăm.

Ştefan-Alexandru Băişanu Alexandru Băişanu sunt. Votez pentru toate proiectele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Bârlădeanu. Se pregăteşte domnul deputat Bejinariu. Domnul deputat Bârlădeanu nu răspunde. Vom reveni. Vă rog, domnul deputat Bejinariu. Se pregăteşte doamna deputat Boboc Tudoriţa-Rodica.

Eugen Bejinariu pţiunea "pentru" înseamnă că sunteti de acord cu adoptarea iniţiativei legislative, cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv opţiunea "contra" înseamnă că nu sunteţi de acord cu adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opţiunii "abţinere", vă veţi abţine de la vot Eugen Bejinariu, deputat, Suceava. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc.

Eugen Bejinariu Vă salut! O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Doamna deputat Boboc Tudoriţa. Se pregăteşte...

Tudoriţa-Rodica Boboc Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol ... domnul deputat Boboc Valentin. Sărut mâinile! Vă rugăm.

Tudoriţa-Rodica Boboc Nu. Sunt Boboc Tudoriţa-Rodica.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm.

Tudoriţa-Rodica Boboc Nu Valentin! Da, votez pentru... Sunt din Vrancea. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi de astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul Boboc Valentin. Se pregăteşte doamna Bogaciu Alexandra. Vă rog, domnule deputat.

Valentin Gabriel Boboc Votez pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi şi inclusiv amendamentele. Boboc Valentin, Teleorman.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Bogaciu Alexandra. Se pregăteşte domnul Bogdan Gheorghe.

Alexandra-Corina Bogaciu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Vă rugăm.

Alexandra-Corina Bogaciu Bogaciu Corina, judeţul Ilfov. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Domnul Bogdan Gheorghe-Dănuţ. Se pregăteşte domnul Bontea Vlad.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat, să vă exercitaţi votul.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Bogdan, de la Bihor. Votez pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Bontea Vlad. Se pregăteşte domnul Bota Marius. Vă rog, domnule deputat.

Vlad Bontea Vă salut! Vlad Bontea, judeţul Mehedinţi. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul Bota Marius. Se pregăteşte doamna deputat Bran Ioana.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat Bota.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Vă rog, ce trebuie să...?

Dragoş Gabriel Zisopol Să vă exercitaţi votul.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol La toate proiectele?

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da. Nu ştiu altceva.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Marius Sorin-Ovidiu Bota La revedere!

Dragoş Gabriel Zisopol Doamna deputat Bran Ioana. Se pregăteşte doamna deputat Bucura-Oprescu. Doamnă deputat Bran, vă rugăm.

Ioana Bran-Voinea Da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ioana Bran-Voinea Ioana Bran, Circumscripţia electorală nr. 32, judeţul Satu- Mare. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Bucura-Oprescu. Se pregăteşte domnul deputat Budăi Marius. Doamnă deputat, vă rog.

Simona Bucura-Oprescu Bună ziua! Simona Bucura-Oprescu, Argeş. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Budăi Marius. Se pregăteşte domnul deputat Buicu Corneliu.

Marius-Constantin Budăi Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat Budăi.

Marius-Constantin Budăi Bună ziua, tuturor! Votez "pentru" la toate proiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele aprobate.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Buicu Corneliu. Se pregăteşte domnul Căciulă Aurel. Domnule deputat Buicu, vă rugăm.

Corneliu-Florin Buicu Bună ziua! Florin Buicu, deputat al PSD, Mureş. Votez pentru rapoartele de adoptare a proiectelor aflate pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Căciulă Aurel. Se pregăteşte domnul deputat Călin Ion.

Aurel Căciulă Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Căciulă?

Aurel Căciulă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Aurel Căciulă Căciulă Aurel, judeţul Vaslui. Votez pentru toate cele şase proiecte, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Călin Ion. Se pregăteşte domnul deputat Căprar Dorel. Bună ziua! Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ion Călin Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat Călin, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ion Călin Bună ziua! Ion Călin, Dolj. Votez "pentru" la cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Căprar Dorel. Se pregăteşte doamna deputat Căruceru Aida. Bună ziua, domnule deputat Căprar! Vă rugăm.

Dorel-Gheorghe Căprar O secundă. Mă numesc Dorel Căprar, sunt deputat de Arad. Votez pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Pentru toate proiectele, presupunem. Doamna deputat Căruceru Aida. Se pregăteşte domnul deputat Chiriac Viorel.

Aida-Cristina Căruceru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Aida-Cristina Căruceru Aida-Cristina Căruceru, deputat, Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Chiriac Viorel. Se pregăteşte domnul deputat Cioabă Petre.

Viorel Chiriac Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Domnule deputat Chiriac, vă rog.

Viorel Chiriac Viorel Chiriac, Braşov. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cioabă Petre. Se pregăteşte domnul deputat Ciocan Dan. Domnule deputat Cioabă, vă rugăm. S-a întrerupt legătura, da?

Dan Ciocan Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Ciocan? Vă rog frumos.

Dan Ciocan Dan Ciocan, Olt. Votez pentru toate proiectele, inclusiv pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Ciofu Tamara. Se pregăteşte domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel.

Petre Cioabă Da.

Dragoş Gabriel Zisopol A revenit domnul Cioabă Petre. Vă rugăm, domnule deputat Cioabă Petre.

Petre Cioabă Sunt Cioabă Petre, deputat, Circumscripţia nr. 36, Teleorman. Pentru punctele 1-6 şi pentru amendamentele care s-au făcut.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna Ciofu Tamara-Dorina. Vă rog, stimată doamnă deputat.

Tamara-Dorina Ciofu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Tamara-Dorina Ciofu Tamara-Dorina Ciofu, judeţul Botoşani. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Ciolacu-Ion Marcel. Se pregăteşte domnul deputat Cîtea Vasile.

Ion-Marcel Ciolacu Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, plus pentru amendamentele admise de la punctul 2 şi punctul 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cîtea Vasile. Se pregăteşte doamna deputat Cobuz Maricela.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Mocioalcă Ion. Se pregăteşte domnul deputat Mohaci Mihai. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Ion Mocioalcă Sunt Ion Mocioalcă, Circumscripţia nr. 11, Caransebeş. De şase ori da pentru proiectele de lege şi de două ori da pentru cele două amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Mohaci Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan. Stimate domnule deputat Mohaci, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Mihai Mohaci Bună ziua! Mohaci Mihai, Circumscripţia electorală nr. 8, Braşov. Pentru toate cele şase puncte votez pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan. Se pregăteşte domnul deputat Niţă Mihai. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Cătălin-Ioan Nechifor Da. Bună ziua! La 1, 2, 3, 4, 5, 6 - da, la toate.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Cătălin-Ioan Nechifor Doamne ajută!

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Niţă Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Pau Radu-Adrian. Bună ziua, domnule deputat.

Mihai Niţă Bună ziua!

Vasile Cîtea Bună ziua, stimaţi colegi!

Dragoş Gabriel Zisopol Aveţi cuvântul. Vă rugăm să votaţi.

Mihai Niţă Pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi?

Mihai Niţă Toate cele şase puncte.

Dragoş Gabriel Zisopol Da?

Mihai Niţă Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumesc pentru amabilitate. Domnul deputat Pau Radu-Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Petrea Gabriel.

Radu - Adrian Pau Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Radu - Adrian Pau Adrian-Radu Pau, Circumscripţia electorală nr. 37, Timiş. Pentru - la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi. Mulţumesc. O zi frumoasă!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Petrea Gabriel. Se pregăteşte domnul deputat Petric Octavian. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Gabriel Petrea Bună ziua! Votez cu da,pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Gabriel Petrea Gabriel Petrea, deputat de Bucureşti.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Petric Octavian. Se pregăteşte doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria.

Octavian Petric Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Stimate domnule deputat Petric, aveţi cuvântul! Vă rog să votaţi.

Octavian Petric Da. Deputat Octavian Petric, Circumscripţia electorală Satu-Mare. La proiectele de pe ordinea de zi, de la 1 la 6, votez pentru, inclusiv amendamentele care au fost aprobate de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria. Se pregăteşte domnul deputat Popa Mihai Valentin.

Gabriela-Maria Podaşcă Bună ziua!

Vasile Cîtea Vasile Cîtea sunt, judeţul Iaşi. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile, doamnă deputat! Aveţi cuvântul.

Gabriela-Maria Podaşcă Podaşcă Gabriela-Maria, deputat de Bucureşti. Votez pentru toate cele şase proiecte.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru...

Gabriela-Maria Podaşcă Mulţumesc. Numai bine!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. La revedere! Urmează domnul deputat Popa Mihai Valentin. Se pregăteşte domnul deputat Spânu Ion. Domnule deputat Popa, aveţi cuvântul.

Mihai Valentin Popa Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mihai Valentin Popa Mihai Valentin Popa, Circumscripţia electorală nr. 8, Braşov. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Spânu Ion. Se pregăteşte domnul deputat Stancu Florinel.

Ion Spânu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Cobuz Maricela. Se pregăteşte domnul deputat Cocoş Vasile.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat Spânu, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Ion Spânu Bună ziua! Pentru,la toate cele şase proiecte.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Ion Spânu O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol La revedere! Urmează domnul deputat Stancu Florinel. Se pregăteşte domnul deputat Văcaru Alin Vasile. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul. Bună ziua!

Florinel Stancu Bună ziua, tuturor colegilor! Sunt deputat Florinel Stancu din Circumscripţia electorală nr. 17, Dolj. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru amabilitate. Bună ziua!

Alin Vasile Văcaru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat.

Alin Vasile Văcaru Alin Văcaru, deputat de Gorj. Votez pentru cele şase proiecte de pe ordinea de zi.

Maricela Cobuz Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Vlăducă Oana-Silvia. După care trecem la Grupul parlamentar al UDMR.

Oana-Silvia Vlăducă Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile, doamnă deputat! Aveţi cuvântul.

Oana-Silvia Vlăducă Bună ziua! Oana Vlăducă sunt, deputat de Dâmboviţa. Votez pentru toate cele şase proiecte înscrise pe ordinea de zi, precum şi pentru cele două amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Oana-Silvia Vlăducă Mulţumesc şi eu. Zi bună! La revedere!

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Benedek Zacharie. Şi se pregăteşte doamna deputat Ambrus Izabella. Stimate domnule deputat, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Zacharie Benedek Bună ziua! Deputat Benedek Zacharie, Circumscripţia nr. 21, Harghita. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Bună ziua! Urmează doamna deputat Ambrus Izabella. Se pregăteşte domnul deputat Antal István. Bună ziua, doamnă deputat. Aveţi cuvântul.

Izabella-Agnes Ambrus Bună ziua! Votez pentru amendamente şi pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Ambrus Izabella, deputat de Braşov, Circumscripţia electorală nr. 8, UDMR.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Antal István. Se pregăteşte domnul deputat Apjok Norbert.

István-János Antal Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

István-János Antal Şi sărut mâna, doamnelor! Votez pentru. Pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul Apjok Norbert. Se pregăteşte domnul Bende Sándor.

Norbert Apjok Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Norbert Apjok Deputat Apjok Norbert, Circumscripţia nr. 24, Maramureş. Votez "pentru" la amendamente şi "pentru" la punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Bende Sándor. Se pregăteşte doamna deputat Benkő Erika. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Sándor Bende Bună ziua! Sunt Bende Sándor din Circumscripţia nr. 21, Harghita. Sunt de acord, votez pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Maricela Cobuz Maricela Cobuz, Suceava. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Benkő Erika. Se pregăteşte domnul deputat Biro Istvan.

Erika Benkő Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Erika Benkő Erika Benkő, deputat de Covasna. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Biro Istvan. Se pregăteşte doamna deputat Biró Rozália. Bună ziua!

Zsolt-Istvan Biro Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul. Vă rugăm să votaţi.

Zsolt-Istvan Biro Bună ziua! Biro Zsolt, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 28, Mureş. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Biró Rozália. Se pregăteşte doamna deputat Csép Éva.

Rozália-Ibolya Biró Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cocoş Vasile. Se pregăteşte domnul deputat Cojocaru Petru. Domnul deputat Cocoş.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Rozália-Ibolya Biró Sunt Biró Rozália, deputat, Circumscripţia electorală nr. 5, Bihor. La toate cele şase proiecte de lege votez pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Csép Éva. Se pregăteşte domnul deputat Csoma Botond. Sărut mâinile, stimată doamnă deputat! Aveţi cuvântul.

Éva-Andrea Csép Bună ziua! Deputat Andrea Csép, Circumscripţia electorală Mureş. Votez cu da pentru cele şase proiecte de lege de pe ordinea de zi. Tototdată tot cu da pentru cele două amendamente modificate la nr. 6. Vă mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Csoma Botond.

Botond Csoma Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salut, domnule deputat!

Botond Csoma Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez cu "pentru" la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv cu amendamentele aferente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Erdei István. Se pregăteşte domnul deputat Farago Petru. Bună ziua! Vă rugăm să votaţi.

István Erdei Dolóczki Bună ziua! Sunt Erdei Dolóczki István, deputat de Satu-Mare, Circumscripţia nr. 32. Votez cu da cele şase puncte înscrise pe ordinea de zi. Doamne ajută!

Vasile Cocoş Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Domnul deputat Farago Petru va vota. Se pregăteşte domnul deputat Kelemen Hunor. Domnul Farago.

Petru Farago Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Petru Farago Farago Petru, deputat de Arad. Votez cu da la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Kelemen Hunor. Se pregăteşte domnul deputat Korodi Attila.

Hunor Kelemen Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Hunor Kelemen Hunor Kelemen, Circumscripţia Harghita. Votez da pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi şi da pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Korodi Attila. Se pregăteşte pentru următorul vot domnul Kulcsár-Terza.

Attila Korodi Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Attila Korodi Korodi Attila, deputat de Harghita, Circumscripţia nr. 21. Votez "pentru" la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează la vot domnul Kulcsár-Terza. Se pregăteşte domnul Magyar Loránd-Bálint.

József-György Kulcsár-Terza Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot.

József-György Kulcsár-Terza Bună ziua! Sănătate multă! Kulcsár-Terza József-György, Circumscripţia electorală nr. 15, Covasna. Votez "pentru" la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Magyar Bálint. Se pregăteşte domnul deputat Márton Árpád. Domnule Magyar, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul la vot. Bună ziua!

Loránd-Bálint Magyar Bună ziua! Magyar Loránd, deputat, Circumscripţia electorală nr. 32, Satu-Mare. Votez "da" pentru toate proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Márton Árpád. Se pregăteşte domnul deputat Sebestyén István. Stimate domnule deputat Árpád, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Árpád-Francisc Márton Bună ziua! Márton Árpád, Circumscripţia electorală nr. 15, Covasna. Votez "pentru" la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Vasile Cocoş Să trăiţi!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Sebestyén Csaba-István. Se pregăteşte domnul deputat Seres Dénes. Bună ziua! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul la vot.

Csaba-István Sebestyén Sebestyén Csaba-István, deputat de Harghita. Şi votez "pentru" la toate punctele din ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Seres Dénes. Se pregăteşte domnul deputat Szabó Ödön. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul. (Se aude vocea domnului deputat Márton Árpád-Francisc în microfonie.) Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul deputat Vass Levente. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Ödön Szabó Alo! Szabó Ödön sunt, deputat Circumscripţia nr. 5, Bihor. Votez cu "da" pentru toate cele şase proiecte înscrise pe ordinea de zi la votul final. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Vass Levente, după care membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Domnule deputat Vass Levente, aveţi cuvântul. Vă rog, domnule deputat. Bună ziua!

Levente Vass Da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot. Domnule deputat, ne auziţi?

Levente Vass Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul la vot.

Levente Vass Da. Vass Levente, judeţul Mureş. Şi votez "da".

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog. Aşteptăm opţiunile dumneavoastră de vot.

Dragoş Gabriel Zisopol Pentru toate punctele de pe ordinea de zi înţelegem, da?

Levente Vass Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Trecem mai departe la Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Domnul deputat Varujan Pambuccian. Aveţi cuvântul.

Varujan Pambuccian Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Varujan Pambuccian Pentru punctele 1, 2, 3 şi 6 - "pentru". Şi pentru amendamentele decise de Comitetul liderilor la 2 şi 6. Pentru punctele 4 şi 5 mă abţin.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Adnagi Slavoliub. Se pregăteşte domnul deputat Ampleev Andrian.

Slavoliub Adnagi Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Slavoliub Adnagi Slavoliub Adnagi, deputat minoritatea sârbă, Circumscripţia naţională. Votez pentru cele şase proiecte de lege de pe ordinea de zi şi pentru cele două amendamente admise de Comitetul liderilor.

Vasile Cocoş A, da? Vasile Cocoş, Vâlcea. Votez toate proiectele cu "pentru", inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Slavoliub Adnagi Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează la vot domnul deputat Ampleev Andrian. Se pregăteşte doamna deputat Csokany Petronela. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Andrian Ampleev Bună ziua! Sunt Ampleev Andrian, deputat ales în Circumscripţia electorală naţională. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot doamna deputat Csokany Petronela. Se pregăteşte domnul deputat Firczak Iulius. Bună ziua, doamnă deputat! Aveţi cuvântul.

Petronela-Mihaela Csokany Bună ziua! Mihaela Csokany, deputat ales la nivel naţional. Pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Firczak Iulius Marian. Se pregăteşte domnul deputat Furic Iarco.

Iulius Marian Firczak Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să votaţi.

Iulius Marian Firczak Firczak Iulius, deputat minorităţi, Circumscripţia naţională. 1, 2, 3, 4 - abţinere. 5, 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cojocaru Petru. Se pregăteşte doamna deputat Cosma Andreea.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Furic Iarco. Se pregăteşte domnul deputat Ganţ Ovidiu Victor. Vă rog, domnule deputat, să vă exercitaţi dreptul la vot.

Iarco Furic Bună ziua! Iarco Furic, ales la nivel naţional. Punctele 1 şi 2 - abţinere. 3, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Ganţ Ovidiu. Se pregăteşte domnul deputat Ghera Slobodan. Bună ziua, domnule deputat!

Ovidiu Victor Ganţ Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot.

Ovidiu Victor Ganţ Bună ziua, domnule Zisopol! Ovidiu Victor Ganţ, deputat ales la nivel naţional. La punctele 1 şi 2 - abţinere. Şi la celelalte patru - pentru. Votul pentru amendament, în consecinţă, identic cu votul pentru proiect.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan. Se pregăteşte domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel.

Giureci-Slobodan Ghera Bună ziua, domnule deputat!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Giureci-Slobodan Ghera Ghera Giureci-Slobodan este numele meu, deputat din partea minorităţii croate. Votez "da" pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv şi amendamentele admise. Vă mulţumesc şi o zi frumoasă.

Petru-Bogdan Cojocaru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel. Se pregăteşte domnul deputat Ibram Iusein. Bună ziua, domnule deputat!

Andi-Gabriel Grosaru Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Andi-Gabriel Grosaru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot.

Andi-Gabriel Grosaru Da, domnule coleg. Pentru punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 132/2020 şi PL-x 130/2020, votez împotrivă. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 131/2020, este vot pentru. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 595/2019 - pentru. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 638/2019 - pentru. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 600/2019, votez, de asemenea, pentru. Şi pentru proiectele 3, 4, 5 şi 6 de pe ordinea de zi, amendamentele, de asemenea, le votez.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Andi-Gabriel Grosaru Vă mulţumesc foarte mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează la vot domnul deputat Ibram Iusein. Se pregăteşte doamna deputat Longher Victoria. Vă rog, domnule deputat Ibram Iusein, aveţi cuvântul.

Iusein Ibram Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă ascultăm.

Iusein Ibram Votez pentru ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Deci la toate punctele de pe ordinea de zi votaţi "da".

Iusein Ibram Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează doamna deputat Longher Victoria. Se pregăteşte domnul deputat Petreţchi Nicolae.

Victoria Longher Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Victoria Longher Sunt deputat Longher Victoria, ales la nivel naţional. Şi votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Petreţchi Nicolae. Se pregăteşte doamna deputat Popescu Mariana-Venera. Bună ziua, domnule deputat!

Nicolae-Miroslav Petreţchi Bună ziua, domnule coleg! Petreţchi Nicolae-Miroslav, deputat ales în Circumscripţia naţională. Votez pentru toate proiectele legislative aflate pe ordinea de zi.

Petru-Bogdan Cojocaru Bogdan Cojocaru, Circumscripţia electorală nr. 24, Iaşi. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează doamna deputat Popescu Mariana-Venera. Se pregăteşte domnul deputat Stoica Bogdan-Alin.

Mariana-Venera Popescu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, doamnă deputat!

Mariana-Venera Popescu Bună ziua, domnule deputat Zisopol! Votez "da" la toate punctele aflate pe ordinea de zi, cu amendamentele aferente votate în Comitetul liderilor. Popescu Mariana-Venera, deputat ales la nivelul Circumscripţiei naţionale. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim foarte mult. Urmează domnul deputat Stoica Bogdan-Alin. Se pregăteşte domnul deputat Vasile Daniel.

Bogdan-Alin Stoica Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rog să votaţi.

Bogdan-Alin Stoica Bună ziua! Sunt Stoica Bogdan-Alin, deputat ales la nivel naţional. Votez "da" pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Vasile Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Vexler Silviu. Vă rog, domnule deputat. Aveţi cuvântul. Bună ziua!

Daniel Vasile Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Cosma Andreea. Se pregăteşte domnul deputat Cuc Alexandru-Răzvan. Bună ziua, doamnă!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Aveţi cuvântul, vă rog.

Daniel Vasile But sastimos! Multă sănătate, stimate coleg!

Dragoş Gabriel Zisopol Doamne ajută!

Daniel Vasile La punctul 4 de pe ordinea de zi votez împotrivă. Nu înţelegem urgenţa şi cred că Jean Constantin râde, acolo unde este, de acest proiect legislativ, dată fiind situaţia extraordinară în care se află ţara şi în care ne aflăm noi, ca popor. În rest, pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi vot pentru şi, de asemenea, vot pentru amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Vexler Silviu, după care subsemnatul, deputat Zisopol Dragoş Gabriel.

Silviu Vexler Bună ziua, domnule profesor.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Silviu Vexler Silviu Vexler, deputat ales la nivel naţional. Votez pentru la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi, inclusiv la amendamentele admise de Comitetul liderilor. Şi profit de ocazie să vă mulţumesc atât dumneavoastră, cât şi întregului staff tehnic, pentru răbdare.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim.

Silviu Vexler O zi bună, domnule profesor!

Andreea Cosma Cosma Andreea. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Va vota în continuare deputatul Zisopol Dragoş Gabriel, subsemnatul, şi după aceea vom trece la Grupul parlamentar al PMP. Dragoş Gabriel Zisopol, deputat ales la nivel naţional. Votez "da" la toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc. Începem cu liderul Grupului PMP, domnul Paşcan Emil- Marius. Se pregăteşte domnul deputat Bichineţ Corneliu.

Emil-Marius Paşcan Bună ziua! Sunt Emil-Marius Paşcan, deputat de Mureş, lider al Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară. Votez pentru la cele şase proiecte legislative dezbătute azi în plenul Camerei Deputaţilor şi, de asemenea, votez pentru amendamentele susţinute în plen. Sănătate maximă şi numai bine tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim,asemenea. Urmează domnul deputat Bichineţ. Se pregăteşte doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina.

Corneliu Bichineţ Am votat pentru toate cele şase proiecte şi amendamentele supuse dezbaterii.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Mulţumim. Doamna deputat Bozianu Nicoleta. Se pregăteşte domnul deputat Codreanu Constantin.

Nicoleta-Cătălina Bozianu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Nicoleta-Cătălina Bozianu Bozianu Nicoleta-Cătălina, Prahova. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Codreanu Constantin. Urmează domnul deputat Coliu Doru-Petrişor. Bună ziua! Bună ziua, domnule deputat Codreanu. Vă ascultăm.

Constantin Codreanu Bună ziua! Deputat Constantin Codreanu, Circumscripţia electorală nr. 43, Diaspora. Votez pentru în cazul tuturor celor şase proiecte de lege, precum şi în cazul celor două amendamente. Mulţumesc. Sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Coliu Doru-Petrişor. Se pregăteşte domnul deputat Cristache Cătălin. Bună ziua, domnule deputat Coliu. Vă ascultăm.

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua! Votez "da".

Dragoş Gabriel Zisopol Pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Doru-Petrişor Coliu Da, pentru toate punctele de pe ordinea de zi şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim pentru amabilitate. Urmează la vot domnul deputat Cristache Cătălin. Se pregăteşte domnul deputat Cupă Ion. Bună ziua, domnule deputat Cristache! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul la vot.

Cătălin Cristache Pentru!

Dragoş Gabriel Zisopol Pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi, da?

Cătălin Cristache Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Cupă Ion. Se pregăteşte domnul deputat Mocanu Adrian. Bună ziua, domnule deputat!

Ion Cupă Bună ziua! Ion Cupă, deputat de Dolj. Votez "pentru" pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele respective.

Andreea Cosma Cosma Andreea, Prahova. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Mocanu Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Moise Sebastian. Bună ziua! Ascultăm votul dumneavoastră. Domnule deputat Mocanu?

Adrian Mocanu La toate votez "pentru".

Dragoş Gabriel Zisopol La toate cele şase puncte ale ordinii de zi, da?

Adrian Mocanu Absolut! Şi amendamente, şi tot.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Moise Costin. Se pregăteşte domnul deputat Movilă Petru.

Costin-Sebastian Moise Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rugăm.

Costin-Sebastian Moise Sebastian Moise, deputat ales în Circumscripţia Bucureşti. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, cât şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Petru Movilă. Se pregăteşte domnul deputat Sămărtinean Cornel.

Petru Movilă Da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat Movilă! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul la vot.

Petru Movilă Bună ziua! Petru Movilă, deputat de Iaşi. Voi vota pentru. Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi. Primul şi al doilea proiect - vreau să fac o menţiune specială Guvernului. Pentru că PMP a avut amendament prin care aceste facilităţi privind creditele şi şomajul tehnic să se aplice doar pentru persoanele şi firmele care au probleme din cauza epidemiei de coronavirus. Deci trebuie aplicată legea foarte corect, nu într-un populism aiurea. Pentru punctul 3, referitor la facilităţile fiscale - la fel, pentru. Pentru legea privind cinematografia - pentru. Pentru legea privind susţinerea copiilor, integrarea în procesul de învăţământ - pentru. Şi pentru punctul 6, privind modificarea salarizării personalului din funcţii publice - da, cu mare încredere. Pentru că biologii, biochimiştii...

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Petru Movilă ... chimiştii şi toţi ceilalţi au nevoie de un tratament corect în sistemul public din România.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Sămărtinean Cornel. Se pregăteşte domnul deputat Simionca Ionuţ.

Cornel-Mircea Sămărtinean Da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul! Vă salut!

Cornel-Mircea Sămărtinean Da. Bună ziua! Sunt Cornel Sămărtinean, deputat de Timiş. Votez pentru. Pentru toate proiectele şi pentru toate amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim pentru celeritate.

Cornel-Mircea Sămărtinean Vă doresc multă sănătate!

Andreea Cosma Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Sănătate! Urmează domnul deputat Simionca Ionuţ. Se pregăteşte domnul deputat Teacă Alexandru.

Ionuţ Simionca Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ionuţ Simionca Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ionuţ Simionca Deputat Ionuţ Simionca, Circumscripţia electorală nr. 6, Bistriţa-Năsăud. Votez pentru toate cele şase proiecte dezbătute astăzi, de pe ordinea de zi, şi pentru amendamentele dezbătute şi aprobate de Comitetul liderilor. Mulţumesc. Şi sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Teacă Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Todoran Adrian.

Alexandru Teacă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Alexandru Teacă Alexandru Teacă, deputat de Covasna. Votul meu este pentru, la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Cuc Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Cucşa Marian.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Alexandru Teacă Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Todoran. Se pregăteşte domnul deputat Turcescu Robert. Bună ziua, domnule deputat Todoran! Vă rog. Domnule deputat, ne auziţi?

Adrian-Mihăiţă Todoran Alo! Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot.

Adrian-Mihăiţă Todoran Bună ziua! Adrian Todoran, deputat al PMP de Maramureş. Sunt de acord cu amendamentele susţinute. Pentru, la amendamente. Şi la toate cele şase puncte suntem cu vot favorabil şi votez pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Turcescu Robert. După care vom trece la votul deputaţilor neafiliaţi. Vă rog, stimate domnule deputat Turcescu, aveţi cuvântul.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, stimaţi colegi! Pentru punctele 1 şi 2 din lista de vot final votul meu este împotrivă. Pentru 3, 4, 5 şi 6 votul meu este pentru.

Alexandru-Răzvan Cuc Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Urmează domnul deputat Anton Anton. Se pregăteşte domnul deputat Avram Constantin.

Anton Anton Anton Anton...

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salut cu respect!

Anton Anton ... deputat de Bucureşti, Circumscripţia nr. 42. Deputat ALDE, şi subliniez, ALDE, pentru că între iniţiatorii proiectelor, ai primelor trei proiecte, a fost şi ALDE, care n-a chiar fost menţionată. Sunt de acord cu toate cele şase proiecte. Deci pentru toate cele şase.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Avram Constantin. Se pregăteşte doamna deputat Birchall Ana. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul. Vă rog să vă exprimaţi dreptul la vot.

Constantin Avram Numai puţin, că vorbeşte domnul Anton.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat, să vă exercitaţi dreptul la vot.

Constantin Avram Păi, am calculatorul în faţă, încă nu m-aţi strigat de acolo.

Dragoş Gabriel Zisopol Aţi fost sunat. Dacă aţi fost sunat înseamnă că vă puteţi...

Constantin Avram Înseamnă că... da...

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat Cuc, vă rugăm.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog foarte mult.

Constantin Avram Da. OK. OK. Constantin Avram, Circumscripţia electorală nr. 4, Bacău. Avem vot pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi şi la amendamentele adiacente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează doamna deputat Birchall Ana. Se pregăteşte doamna deputat Bîzgan Oana-Mioara.

Ana Birchall Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ana Birchall Ana Birchall, deputat, Vaslui. Votez pentru cu amendamentele admise pentru toate proiectele de la punctele 2 şi 6. La punctul 1 - abţinere, cu precizarea următoare. Deşi acest proiect conţine prevederi destul de bune, care ajută, evident, pe cei aflaţi în necaz financiar, conţine şi câteva prevederi care sunt periculoase. Şi eu cred că în această perioadă este corect să spunem oamenilor adevărul. Şi nu mi se pare corect să punem pe picior de egalitate o persoană fizică care a luat un împrumut în valută cu o persoană care şi-a luat în leasing un Ferrari. Şi cred că e corect să spunem românilor adevărul pentru că numai aşa avem respectul şi încrederea lor. Mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Bîzgan Oana-Mioara. Se pregăteşte doamna deputat Cătăniciu Steluţa.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Vă rugăm.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral La punctul 1 - PL-x 132/2020 - vot pentru. Punctul 2 - PL-x 130/2020 - vot pentru. Punctul 3 - PL-x 131/2020 - abţinere. Punctul 4 - PL-x 595/2019 - împotrivă. Punctul 5 - PL-x 638/2019 - pentru. Punctul 6 - PL-x 600/2019 - vot pentru.

Alexandru-Răzvan Cuc Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul Dohotaru Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Drăghici Mircea. Doamna Cătăniciu?

Steluţa-Gustica Cătăniciu Da. Vă aud. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Vă rog să votaţi dumneavoastră, stimată doamnă.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Vot pentru la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, cu amendamentele admise incluse. Şi... Domnule secretar, Dacă îmi permiteţi, vă rog? Am auzit diverse comentarii pe procedură. Dacă tot suntem, unii dintre noi, riguroşi, când vorbim de procedură, atunci să fim până la capăt şi să realizăm că suntem în procedură de vot, nimic altceva. Sper că sunt bine înţeleasă. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Dohotaru Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Drăghici Mircea.

Adrian-Octavian Dohotaru Dohotaru Adrian-Octavian...

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salut!

Adrian-Octavian Dohotaru ... Circumscripţia electorală Cluj. Vot pentru toate proiectele legislative, plus amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Drăghici Mircea. Se pregăteşte domnul deputat Gerea Andrei. Bună ziua, domnule deputat!

Mircea-Gheorghe Drăghici Bună ziua! Votez pentru toate cele şase proiecte de lege cu vot pentru, inclusiv amendamentele admise astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Gerea Andrei. Se pregăteşte domnul deputat Iftimie Neculai. Bună ziua, domnule deputat!

Andrei Dominic Gerea Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul la vot.

Andrei Dominic Gerea Andrei Gerea sunt, în primul rând, deputat de Argeş. Sunt pentru toate punctele de pe ordinea de zi, de la 1 la 6, inclusiv amendamentele agreate astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Andrei Dominic Gerea Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează la vot domnul Iftimie Neculai. Se pregăteşte domnul Lovin Dumitru. Domnule deputat Iftimie, aveţi cuvântul.

Neculai Iftimie Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Neculai Iftimie Deputat Neculai Iftimie, Neamţ. Pentru punctul 1 şi punctul 2 - contra. 3, 4, 5 şi 6 - pentru. O zi bună!

Alexandru-Răzvan Cuc Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele aprobate. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Lovin Dumitru. Se pregăteşte domnul deputat Olteanu Daniel.

Dumitru Lovin Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Bună ziua, domnule deputat Lovin! Aveţi cuvântul.

Dumitru Lovin Dumitru Lovin...

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi...

Dumitru Lovin ... Circumscripţia nr. 40, Vâlcea. Pentru toate proiectele - da şi cele două amendamente - da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Olteanu Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Oprişcan. Bună ziua, domnule deputat Olteanu!

Daniel Olteanu Bună ziua! Daniel Olteanu, Vaslui. Votez pentru, la toate cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Oprişcan Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Pistru Manea. Bună ziua, domnule deputat! Vă rog să votaţi.

Mihai Doru Oprişcan Bună ziua! Doru Oprişcan, Mureş. Da, pentru toate cele şase proiecte cu amendamentele aprobate de Comitetul liderilor astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cucşa Marian. Se pregăteşte doamna deputat Dinu Cristina-Elena. Domnule deputat Cucşa, vă ascultăm. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează la vot domnul deputat Pistru Manea-Eusebiu. Se pregăteşte domnul deputat Vosganian Varujan. Bună ziua, domnule deputat Pistru! Aşteptăm votul dumneavoastră.

Eusebiu-Manea Pistru Da. OK.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să votaţi. Domnule deputat, ne auziţi?

Eusebiu-Manea Pistru Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Eusebiu-Manea Pistru Pentru. Sunt pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Adică pentru cele şase. Bun.

Eusebiu-Manea Pistru Pentru cele şase.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Vosganian Varujan?

Varujan Vosganian Da.

Marian-Gheorghe Cucşa Bună ziua! Marian-Gheorghe Cucşa, deputat ales în Circumscripţia nr. 37, Timiş. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Aveţi cuvântul, domnule deputat.

Varujan Vosganian Da. Deci eu votez pentru cele şase proiecte de lege, inclusiv pentru amendamentele convenite de liderii grupurilor parlamentare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc pentru amabilitate. Şi permiteţi-mi să le mulţumesc şi colegilor noştri din stafful tehnic, pentru efortul depus, şi ieri, şi astăzi, şi pentru ceea ce vor mai face pentru noi. Vă mulţumim.

Ion-Marcel Ciolacu Îi rog pe secretarii de şedinţă să facem numărarea voturilor pentru fiecare proiect de lege înscris pe ordinea de zi, în parte, ca să anunţăm rezultatul. După pauză

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog, haideţi, să fac anunţul. 1. La Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor; PL-x 132/2020. Din 329 de deputaţi au fost prezenţi 327. 214 voturi pentru, 86 de voturi contra, 27 de abţineri. Adoptat. La proiectul de lege înscris la punctul 2 pe ordinea de zi. 2. Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice; PL-x 130/2020. 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra, 3 abţineri. Adoptat. Proiectul de lege înscris la punctul 3. 3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială; PL-x 131/2020. 303 voturi pentru, un vot contra, 23 de abţineri. Proiectul de la punctul 4. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia; PL-x 595/2019. 320 de voturi pentru, 3 voturi contra, 4 abţineri. Adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; PL-x 638/2019. 326 de voturi pentru, un vot contra. Adoptat. Proiectul de lege înscris la punctul 6. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 600/2019. 325 de voturi pentru, un vot contra şi o abţinere. Adoptat.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Dinu Cristina-Elena. Se pregăteşte domnul deputat Dîrzu Ioan.

Cristina-Elena Dinu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Cristina-Elena Dinu Cristina-Elena Dinu, Giurgiu. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, cu amendamentele admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Dîrzu Ioan. Se pregăteşte doamna deputat Dobrică Ionela Viorela.

Ioan Dîrzu Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule Dîrzu! Vă rog.

Ioan Dîrzu Bună ziua! Dîrzu Ioan, Circumscripţia nr. 1, Alba. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise. Multă sănătate, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Asemenea şi dumneavoastră! Doamna deputat Dobrică Ionela Viorela. Se pregăteşte domnul deputat Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae.

Ionela Viorela Dobrică Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm.

Ionela Viorela Dobrică Dobrică Ionela Viorela, Circumscripţia electorală nr. 10, Buzău. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Sărut mâinile! Domnul deputat Dobrovici-Bacalbaşa. Se pregăteşte doamna deputat Dumitrache Ileana Cristina.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Bună ziua! Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, Galaţi. Votez "pentru" la toate cele şase puncte.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Dumitrache Ileana. Se pregăteşte domnul Dunava Costel.

Ileana Cristina Dumitrache Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ileana Cristina Dumitrache Dumitrache Ileana Cristina, Constanţa. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele de la punctele 2 şi 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Dunava Costel. Se pregăteşte doamna deputat Florea Oana. Bună ziua, domnule deputat. Vă rugăm. Domnul deputat Dunava?

Costel Neculai Dunava Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Costel Neculai Dunava Dunava Costel, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru toate amendamentele admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Doamna deputat Florea Oana. Se pregăteşte domnul deputat Floroiu Ionel. Doamnă deputat, vă rugăm.

Oana-Consuela Florea Bună ziua, dragi colegi!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Oana-Consuela Florea Sunt deputat Oana-Consuela Florea, Circumscripţia nr. 42, Bucureşti. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor. Şi vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Floroiu Ionel. Se pregăteşte doamna deputat Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela. Domnule deputat Floroiu, vă rugăm. Domnul deputat Floroiu?

Ionel Floroiu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ionel Floroiu Ionel Floroiu, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Fulgeanu. Se pregăteşte doamna deputat Furtună Mirela. Vă rog, stimată doamnă deputat.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Bună ziua! Laura Fulgeanu-Moagher, Circumscripţia nr. 31, Prahova. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Furtună Mirela. Se pregăteşte doamna deputat Gavrilă Camelia.

Mirela Furtună Mirela Furtună, Bucureşti. Votez "pentru" la proiectele de pe ordinea de zi de astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Gavrilă Camelia. Se pregăteşte doamna deputat Gavrilescu Graţiela. Doamna deputat Gavrilă?

Camelia Gavrilă Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile!

Camelia Gavrilă Bună ziua din nou! Camelia Gavrilă, Iaşi. Votez pentru cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele discutate şi avizate.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Gavrilescu. Se pregăteşte doamna deputat Gavriliţă Bianca.

Graţiela Leocadia Gavrilescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Graţiela Leocadia Gavrilescu Gavrilescu Graţiela Leocadia, Prahova. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Gavriliţă Bianca. Se pregăteşte doamna deputat Georgescu Laura. Bună ziua! Vă rugăm, doamnă deputat.

Bianca - Miruna Gavriliţă Bună ziua! Gavriliţă Bianca, deputat de Timiş. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi. La fel şi pentru amendamentele admise - tot "pentru".

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Doamna deputat Georgescu Laura. Se pregăteşte domnul deputat Georgescu Nicolae.

Laura Georgescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Laura Georgescu Georgescu Laura, Galaţi. Votez pentru toate proiectele de lege de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Georgescu Nicolae. Se pregăteşte domnul deputat Gherman Dumitru.

Nicolae Georgescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Nicolae Georgescu Deputat Georgescu Nicolae. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele propuse.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Gherman Dumitru. Se pregăteşte doamna deputat Gilia Claudia.

Dumitru Gherman Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dumitru Gherman Sunt Dumitru Gherman, PSD Bihor. Votez pentru toate cele şase proiecte de lege, cu amendamentele admise de Comitetul liderilor. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Gilia Claudia. Se pregăteşte domnul deputat Halici Nicuşor.

Claudia Gilia Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Claudia Gilia Gilia Claudia, Dâmboviţa. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Halici Nicuşor. Se pregăteşte doamna deputat Holban Georgeta. Vă rog, domnule deputat.

Nicuşor Halici Bună ziua! Halici Nicuşor, deputat de Vrancea. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte ale ordinii de zi, cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Holban Georgeta. Se pregăteşte domnul deputat Iancu Iulian. Vă rog, doamnă deputat. Doamnă deputat, vă ascultăm.

Georgeta-Carmen Holban Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Georgeta-Carmen Holban Deputat Carmen Holban, Dâmboviţa. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Iancu Iulian. Se pregăteşte domnul deputat Iancu Marius-Ionel. Vă rog, domnule deputat.

Iulian Iancu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă ascultăm.

Iulian Iancu Iulian Iancu, Constanţa. Votez pentru toate proiectele prezentate în ordinea de zi, deci cele şase proiecte, inclusiv amendamentele aprobate de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Iancu Marius-Ionel. Se pregăteşte domnul Ilişanu Claudiu-Augustin.

Marius-Ionel Iancu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Marius-Ionel Iancu Iancu Marius-Ionel, Olt. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv "pentru" la amendamentele admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin. Se pregăteşte doamna deputat Intotero Natalia. Vă rog, domnule deputat.

Claudiu-Augustin Ilişanu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Claudiu-Augustin Ilişanu Claudiu Ilişanu, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Intotero Natalia. Se pregăteşte domnul deputat Iordache Florin. Vă rog, doamnă deputat.

Natalia-Elena Intotero Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Natalia-Elena Intotero Natalia-Elena Intotero, Hunedoara. Votez pentru proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Iordache Florin. Se pregăteşte domnul deputat Itu Cornel. Vă rog, domnule deputat.

Florin Iordache Florin Iordache, Olt. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte, inclusiv amendamentele de la poziţiile 2 şi 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Itu Cornel. Se pregăteşte doamna deputat Jivan Luminiţa.

Cornel Itu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Cornel Itu Cornel Itu, Cluj. Votez pentru proiectele de la 1 la 6. Şi amendamentele pentru proiectul 2 şi proiectul 6, tot "pentru".

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Jivan Luminiţa. Se pregăteşte domnul deputat Lazăr Sorin.

Luminiţa-Maria Jivan Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Luminiţa-Maria Jivan Luminiţa Jivan, Caraş-Severin. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente. O zi frumoasă!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Lazăr Sorin. Se pregăteşte domnul deputat Lupaşcu Costel. Domnul deputat Lazăr Sorin.

Sorin Lazăr Sorin Lazăr, Circumscripţia nr. 10, Buzău. Votez "pentru" la toate proiectele aflate pe ordinea de zi, cu amendamentele admise în Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Lupaşcu Costel. Se pregăteşte domnul deputat Macovei Silviu.

Costel Lupaşcu Bună ziua, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Costel Lupaşcu Costel Lupaşcu, deputat al PSD, Botoşani. Votez "pentru" la toate proiectele de lege de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Macovei Silviu. Se pregăteşte domnul deputat Manole Petre. Bună ziua, domnule deputat!

Silviu Nicu Macovei Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm.

Silviu Nicu Macovei Silviu Macovei, Iaşi. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele de la 2 şi de la 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Manole Petre. Se pregăteşte domnul deputat Matei Călin-Vasile-Andrei. Vă rugăm, domnule deputat Manole.

Petre-Florin Manole Petre-Florin Manole, Circumscripţia Bucureşti. Votez "da" pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamente. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Matei Călin. Urmează domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius Domnule Matei, vă rugăm să vă exercitaţi votul.

Călin-Vasile-Andrei Matei Da. Matei Călin, Maramureş. "Da" - proiecte, "da" - amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Mărgărit Mitică. Se pregăteşte doamna deputat Meiroşu Emilia. Vă rog, domnule deputat.

Mitică-Marius Mărgărit Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mitică-Marius Mărgărit Numele meu este Mărgărit Mitică-Marius, deputat de Galaţi. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Meiroşu. Se pregăteşte doamna deputat Mihălcescu Carmen.

Marilena-Emilia Meiroşu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Marilena-Emilia Meiroşu Emilia Meiroşu, Circumscripţia electorală nr. 9, Brăila. Votez pentru cele şase proiecte de pe ordinea de zi şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Mihălcescu Carmen. Se pregăteşte domnul deputat Mircea Florin. Sărut mâinile! Vă rugăm.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună ziua! Carmen-Ileana Mihălcescu, Bucureşti. Sunt pentru cele şase proiecte, inclusiv amendamentele. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Mircea Florin. Se pregăteşte doamna deputat Mînzatu Roxana. Vă rog, domnule deputat.

Florin Mircea Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Florin Mircea Florin Mircea, Circumscripţia electorală nr. 9, Brăila. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele prezentate şi admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Mînzatu Roxana. Se pregăteşte domnul deputat Muşoiu Ştefan.

Roxana Mînzatu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Doamnă deputat, sărut mâinile! Vă rog.

Roxana Mînzatu Bună ziua! Roxana Mînzatu, deputat de Braşov. Votul meu este pentru proiectele de lege, cele şase proiecte de lege, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Muşoiu Ştefan. Se pregăteşte domnul deputat Nasra Gabriel-Horia.

Ştefan Muşoiu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rugăm.

Ştefan Muşoiu Bună ziua! Sunt Ştefan Muşoiu, deputat de Ialomiţa. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nasra. Se pregăteşte domnul deputat Neaţă Eugen. Vă rog. Bună ziua!

Gabriel-Horia Nasra Horia Nasra, deputat de Cluj. Votez pentru proiecte şi pentru toate amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Gabriel-Horia Nasra Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Neaţă Eugen. Se pregăteşte domnul deputat Nicolae Andrei.

Eugen Neaţă Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat Neaţă Eugen! Vă rugăm.

Eugen Neaţă Bună ziua! Deputat Neaţă Eugen, Vâlcea. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nicolae Andrei. Se pregăteşte domnul deputat Nicolicea Eugen. Vă rugăm, domnule deputat Nicolae Andrei. Bună ziua!

Andrei Nicolae Bună ziua! Andrei Nicolae, Circumscripţia nr. 31, Prahova. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, cu tot cu amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nicolicea Eugen. Se pregăteşte domnul deputat Nistor Laurenţiu. Bună ziua, domnule deputat!

Eugen Nicolicea Bună ziua! Eugen Nicolicea, Călăraşi. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nistor Laurenţiu. Se pregăteşte domnul deputat Niţă Nicu.

Laurenţiu Nistor Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Laurenţiu Nistor Laurenţiu Nistor, Hunedoara. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru toate amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Niţă Nicu. Se pregăteşte domnul deputat Nosa Iuliu. Vă rugăm, domnule deputat. Bună ziua!

Nicu Niţă Alo? Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm, domnule deputat, să vă exercitaţi dreptul de vot. Domnul deputat Niţă?

Nicu Niţă Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot. Domnule deputat Niţă, mai sunteţi pe fir?

Nicu Niţă Sunt pe fir, da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Nicu Niţă Bună ziua, stimaţi colegi! Deputatul Niţă Nicu, Brăila. Votez toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele avizate. Mulţumesc. Weekend plăcut!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Nosa Iuliu. Se pregăteşte doamna deputat Oteşanu Daniela. Vă rugăm, domnule deputat Nosa. Bună ziua!

Iuliu Nosa Bună ziua! Nosa Iuliu, deputat de Sălaj. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Oteşanu Daniela. Se pregăteşte doamna deputat Pană Doina.

Daniela Oteşanu Bună ziua, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâna!

Daniela Oteşanu Sunt Daniela Oteşanu, Vâlcea. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele admise de Comitetul liderilor. Sănătate multă tuturor vă doresc!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Doamna deputat Pană Adriana. Se pregăteşte doamna deputat Paraschiv Rodica. Bună ziua, doamnă deputat! Vă rugăm să votaţi.

Adriana-Doina Pană Bună ziua! Adriana-Doina Pană, Bistriţa-Năsăud. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Paraschiv Rodica. Se pregăteşte domnul deputat Păle Dănuţ. Bună ziua, doamnă deputat Paraschiv!

Rodica Paraschiv Bună ziua! Paraschiv Rodica, Prahova. Votez pentru toate cele şase proiecte de lege, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Păle Dănuţ. Se pregăteşte doamna deputat Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina. Bună ziua, domnule deputat! Vă rugăm să votaţi.

Dănuţ Păle Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să votaţi.

Dănuţ Păle Bună ziua! Deputat de Buzău, Circumscripţia electorală nr. 10, Păle Dănuţ. Votez "pentru" la cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele de la punctul 2 şi punctul 6. Vă mulţumesc. Toate cele bune!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina. Se pregăteşte domnul deputat Pleşoianu Liviu.

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu Peţa-Ştefănescu Eliza, judeţul Dolj. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise de Comitetul liderilor. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Pleşoianu Liviu. Se pregăteşte domnul deputat Pop Andrei.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rugăm.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Bună ziua! Pleşoianu Liviu, Bucureşti. Votez pentru toate proiectele de lege de pe ordinea de zi şi pentru toate amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Pop Andrei. Se pregăteşte domnul deputat Pop Georgian.

Andrei Pop Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Andrei Pop Pop Andrei, Ialomiţa. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Pop Georgian. Se pregăteşte domnul deputat Popa Florin.

Georgian Pop Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Georgian Pop Georgian Pop, Circumscripţia nr. 42, Bucureşti. Votez pentru toate cele şase proiecte, inclusiv pentru amendamentele adoptate de Comitetul liderilor. Sănătate multă, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Bună ziua! Domnul deputat Popa Florin. Se pregăteşte domnul deputat Popa Ştefan.

Florin Popa Florin Popa, deputat de Galaţi. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele. O zi bună, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Domnul deputat Popa Ştefan. Se pregăteşte doamna deputat Presură Alexandra. Domnule deputat Popa Ştefan, vă rugăm.

Ştefan-Ovidiu Popa Bună ziua, stimaţi colegi!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ştefan-Ovidiu Popa Ştefan-Ovidiu Popa, judeţul Vâlcea. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise de Comitetul liderilor. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Presură Alexandra. Se pregăteşte doamna deputat Radu Anişoara.

Alexandra Presură Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Alexandra Presură Alexandra Presură, Dolj. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Doamna deputat Radu Anişoara. Se pregăteşte domnul deputat Radu Valentin.

Anişoara Radu Bună ziua, stimaţi colegi!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Anişoara Radu Numele meu este Anişoara Radu, deputat în Circumscripţia electorală nr. 38, Tulcea. Votez pentru ordinea de zi şi pentru amendamentele aprobate.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Radu Sebastian. Se pregăteşte domnul deputat Rădulescu Alexandru. Domnule deputat Radu Valentin, bună ziua!

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Bună ziua! Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin, deputat de Buzău. Votez pentru cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele aprobate de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Rădulescu Alexandru. Se pregăteşte domnul Rădulescu Cătălin-Marian.

Alexandru Rădulescu Bună ziua! Sunt Rădulescu Alexandru, Circumscripţia Suceava. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte dezbătute şi la toate amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Rădulescu Cătălin. Se pregăteşte doamna deputat Răduţ Violeta. Bună ziua, domnule deputat Rădulescu.

Cătălin-Marian Rădulescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Cătălin-Marian Rădulescu Cătălin-Marian Rădulescu, Argeş. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de lege de pe ordinea de zi şi amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Răduţ Violeta. Se pregăteşte domnul deputat Roman Sorin.

Violeta Răduţ Bună ziua vă spun şi eu!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Violeta Răduţ Răduţ Violeta mă numesc, judeţul Teleorman. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Roman Sorin. Se pregăteşte doamna deputat Roşca Lucreţia.

Ioan Sorin Roman Da. Bună ziua! Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Alo? Vă ascultăm.

Ioan Sorin Roman Bună ziua! Roman Ioan, Bihor. Votez pentru toate cele şase iniţiative.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Roşca Lucreţia. Vă rog.

Lucreţia Roşca Sunt Lucreţia Roşca, deputat de Galaţi. Votez pentru proiectele de la 1 la 6 şi pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Rotaru Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Rotaru Răzvan.

Alexandru Rotaru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm.

Alexandru Rotaru Votez pentru toate proiectele de lege şi pentru amendamente. Rotaru Alexandru, Neamţ.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Rotaru Răzvan-Ilie. Se pregăteşte domnul deputat Sefer Cristian. Domnule deputat Rotaru Răzvan, vă rugăm.

Răzvan-Ilie Rotaru Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Răzvan-Ilie Rotaru Răzvan Rotaru, Botoşani. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Sefer Cristian. Se pregăteşte domnul deputat Simion Lucian.

Cristian-George Sefer Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat, bună ziua! Vă rugăm.

Cristian-George Sefer Bună ziua tuturor! Cristian Sefer, Călăraşi. Votez pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Simion Lucian. Se pregăteşte domnul deputat Socotar Gheorghe.

Lucian-Eduard Simion Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm, domnule deputat. Domnule deputat Simion, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Lucian-Eduard Simion Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Lucian-Eduard Simion Lucian Simion mă numesc, Tulcea. Votez pentru toate cele şase proiecte, plus amendamentele votate.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Socotar Gheorghe. Se pregăteşte domnul deputat Solomon Adrian. Bună ziua!

Gheorghe-Dinu Socotar Bună ziua! Socotar Dinu, Mureş. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele de la punctele 2 şi 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Solomon Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Stan Viorel.

Adrian Solomon Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat Solomon, vă rugăm.

Adrian Solomon Adrian Solomon sunt, Circumscripţia Vaslui. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Stan Viorel. Se pregăteşte domnul deputat Stativă Ioan. Domnul deputat Stan Viorel? Nu răspunde la telefon, deocamdată. Domnul deputat Stativă Irinel. Se pregăteşte domnul deputat Stănescu Alexandru.

Irinel Ioan Stativă Bună ziua! Stativă Irinel, Circumscripţia electorală nr. 39, Vaslui. Votez pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele stabilite de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Stănescu Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Steriu Andrei. Revenim la domnul Stănescu. Nu răspunde deocamdată. Domnul deputat Steriu Valeriu. Se pregăteşte domnul deputat Suciu Matei.

Valeriu-Andrei Steriu Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat Steriu.

Valeriu-Andrei Steriu Steriu Valeriu, Bucureşti. Votez pentru cele şase proiecte de lege şi pentru amendamentele fixate. Mulţumesc. Sănătate tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim, asemenea. Domnul deputat Suciu Matei. Se pregăteşte domnul deputat Suciu Vasile-Daniel. Domnule deputat Suciu Matei, vă rugăm.

Matei Suciu Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de act normativ.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi amendamentele de rigoare. Vă mulţumim.

Matei Suciu Şi amendamentele. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel. Se pregăteşte doamna deputat Şarapatin Elvira.

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua! N-aş putea spune că îmi era dor de telefoane... Daniel Suciu, Bistriţa-Năsăud. Pentru toate cele şase proiecte, "pentru" inclusiv amendamentele agreate de Comitetul liderilor. Domnule Zisopol, mult succes!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumesc. Vă mulţumesc foarte mult. Doamna deputat Şarapatin Elvira. Se pregăteşte domnul deputat Şerban Ciprian-Constantin.

Elvira Şarapatin Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâna, doamnă deputat!

Elvira Şarapatin Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Elvira Şarapatin Bună ziua! Sunt Elvira Şarapatin, deputat de Gorj, Circumscripţia nr. 20. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele rediscutate şi admise astăzi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Elvira Şarapatin O zi bună! Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Domnul deputat Şerban Ciprian-Constantin. Se pregăteşte domnul deputat Şimon Gheorghe.

Ciprian-Constantin Şerban Bună ziua! Şerban Ciprian-Constantin sunt, judeţul Neamţ. Votez "pentru" la toate proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv la amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Şimon Gheorghe. Se pregăteşte doamna deputat Şotcan Theodora.

Gheorghe Şimon Alo? Şimon Gheorghe, Maramureş.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm.

Gheorghe Şimon Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi pentru amendamente? Asemănător, da?

Gheorghe Şimon Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi vă mulţumim. Doamna deputat Şotcan Theodora. Se pregăteşte domnul deputat Şova Lucian. Vă rog, doamnă deputat.

Theodora Şotcan Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Theodora Şotcan Sunt Theodora Şotcan şi votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele admise în Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Sărut mâinile! Domnul deputat Şova Lucian. Se pregăteşte domnul deputat Ştefan Corneliu. Domnule deputat, vă rugăm.

Lucian Şova Lucian Şova, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi amendamentele agreate de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Ştefan Corneliu. Se pregăteşte doamna deputat Tănăsescu Alina-Elena. Vă rog, domnule deputat Ştefan.

Corneliu Ştefan Bună ziua! Corneliu Ştefan, Circumscripţia nr. 16, Dâmboviţa. Votez pentru toate cele şase proiecte, inclusiv pentru amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Tănăsescu Alina. Se pregăteşte doamna deputat Teiş Alina. Doamnă deputat Tănăsescu, vă rugăm.

Alina-Elena Tănăsescu Bună ziua! Tănăsescu Alina-Elena, deputat de Dolj. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise în Comitetul liderilor la punctele 2 şi 6. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Doamna deputat Teiş Alina. Se pregăteşte domnul deputat Terea Ioan.

Alina Teiş Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm.

Alina Teiş Bună ziua! Alina Teiş, judeţul Mehedinţi. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise de Comitetul liderilor. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Terea Ioan. Se pregăteşte domnul deputat Tîlvăr Angel.

Ioan Terea Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm.

Ioan Terea Sunt deputatul Ioan Terea, Circumscripţia nr. 34, Sibiu. Votez pentru cele şase proiecte de lege, inclusiv amendamentele de la punctele 2 şi 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Tîlvăr Angel. Se pregăteşte domnul deputat Todor Adrian.

Angel Tîlvăr Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, domnule deputat.

Angel Tîlvăr Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Alo! Vă ascultăm.

Angel Tîlvăr Angel Tîlvăr, deputat de Vrancea. Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi şi totodată votez pentru amendamente. Vă mulţumesc şi mult succes!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Todor Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Toma Ilie.

Adrian Todor Bună ziua! Adrian Todor, deputat de Arad. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, aşa cum au fost propuse pentru votul final, inclusiv la amendamentele de la punctele 2 şi 6. Mulţumesc. Multă sănătate tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Toma Ilie. Se pregăteşte domnul deputat Tripa Florin-Dan. Domnule deputat Toma, aveţi cuvântul.

Ilie Toma Vă mulţumesc. Bună ziua, dragi colegi! Votez pentru punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Tripa Florin. Se pregăteşte doamna deputat Tudor Beatrice.

Florin-Dan Tripa Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salutăm! Vă rugăm să votaţi.

Florin-Dan Tripa Bună ziua! Florin Tripa, Arad. Votez pentru cele şase proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise la punctele 2 şi 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Tudor Beatrice. Se pregăteşte doamna deputat Tuşa Adriana. Bună ziua, doamnă deputat.

Beatrice Tudor Bună ziua! Beatrice Tudor, Bucureşti. Votez pentru cele şase proiecte înscrise pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele acceptate de Comitetul liderilor. Mulţumesc. O zi bună! La revedere!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Tuşa Adriana. Se pregăteşte domnul deputat Ţachianu Marian. Doamnă deputat Tuşa Adriana?

Adriana Diana Tuşa Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Adriana Diana Tuşa Tuşa Adriana Diana, Bucureşti. Votez pentru toate cele şase proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele admise. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Ţachianu Marian. Se pregăteşte domnul deputat Ursu Răzvan-Ion. Vă rog, domnule deputat Ţachianu.

Marian Ţachianu Marian Ţachianu, deputat de Dâmboviţa. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Ursu Răzvan. Se pregăteşte doamna deputat Vasilescu Lia Olguţa. Domnule deputat Ursu?

Răzvan-Ion Ursu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Răzvan-Ion Ursu Ursu Răzvan, Circumscripţia nr. 31, Prahova. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele de la punctele 2 şi 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Vasilescu Lia Olguţa. Se pregăteşte domnul deputat Vasilică Radu Costin.

Lia Olguţa Vasilescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Lia Olguţa Vasilescu Lia Olguţa Vasilescu, judeţul Dolj. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de lege, inclusiv amendamentele. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Vasilică Radu Costin. Se pregăteşte domnul deputat Velcea Nicolae. Domnule deputat Vasilică, vă rog.

Radu Costin Vasilică Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Radu Costin Vasilică Votez pentru la punctele 1, 2, 3 şi 5 şi abţinere la punctele 4 şi 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Velcea Nicolae. Se pregăteşte domnul deputat Vişan George-Gabriel. Vă rog, domnule deputat Velcea.

Nicolae Velcea Bună ziua! Nicolae Velcea, Argeş. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor. Vă mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Vişan George-Gabriel. Se pregăteşte domnul deputat Vîrză Mihăiţă.

George-Gabriel Vişan Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat Vişan. Vă rugăm.

George-Gabriel Vişan Vişan George-Gabriel, Constanţa. Votez pentru amendamentele admise în Comitetul liderilor, votez pentru proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul Vîrză Mihăiţă. Se pregăteşte domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian. Domnule Vîrză, vă rugăm.

Mihăiţă Vîrză Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mihăiţă Vîrză Deputat Vîrză Mihăiţă, Bucureşti, Circumscripţia nr. 42. Votez pentru cele şase proiecte, pentru amendamentele admise. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. La revedere! Domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian. Se pregăteşte domnul deputat Weber Mihai.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat. Vă rugăm să votaţi.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Bună ziua! Sorin Vrăjitoru, Călăraşi. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de la punctul 2 şi de la punctul 6. O zi plăcută vă doresc!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Domnul deputat Weber Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Zamfira Cătălin.

Mihai Weber Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mihai Weber Mihai Weber, judeţul Gorj. Votez pentru ordinea de zi, inclusiv amendamentele. Sănătate tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Domnul deputat Zamfira Constantin-Cătălin, după care vom relua votul pentru cei care nu au reuşit să răspundă la telefon, din partea Grupului PSD. Domnul deputat Zamfira Constantin, vă rog.

Constantin-Cătălin Zamfira Sunt Cătălin-Constantin Zamfira, Circumscripţia nr. 25, Ilfov. Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Constantin-Cătălin Zamfira O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Bârlădeanu Dragoş-Petruţ, da? Domnule deputat Bârlădeanu, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Bună ziua! Bârlădeanu Dragoş, Vrancea. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Stan Viorel.

Viorel Stan Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Viorel Stan Stan Viorel, Neamţ. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Viorel Stan Weekend plăcut!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim, asemenea. Domnul deputat Stănescu Alexandru.

Alexandru Stănescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Alexandru Stănescu Alexandru Stănescu, Olt. Votez pentru cele şase proiecte legislative şi pentru cele două amendamente. Vot pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc pentru amabilitate. Începem Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, cu liderul grupului, domnul deputat Roman Florin-Claudiu. Se pregăteşte domnul deputat Achiţei Vasile. Domnul deputat Roman? Repet. Domnul deputat Roman Florin. Se pregăteşte domnul deputat Achiţei Vasile. Bună ziua, domnule deputat. Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Florin-Claudiu Roman Bună ziua, domnule secretar.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Florin-Claudiu Roman Fiind un vot nominal, votez pentru fiecare proiect în parte, conform Regulamentului. Numele meu este Roman Florin-Claudiu, deputat de Alba, Circumscripţia nr. 1. Punctul 1 - nu pentru adoptare. Dacă va fi adoptat în această formă, îl vom ataca la CCR. Punctul 2 - nu pentru adoptare. Dacă va fi adoptat în această formă, îl atacăm la CCR. Punctul 3 - da pentru adoptare. Punctul 4 - da pentru adoptare. Punctul 5 - da pentru adoptare. Punctul 6 - da pentru adoptare. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Achiţei. Se pregăteşte domnul deputat Alexe Costel. Domnule deputat Achiţei, vă rog.

Vasile-Cristian Achiţei Achiţei Vasile-Cristian, Botoşani. La punctul 1 - contra proiectului de lege. La punctul 2 - contra amendamentelor şi contra proiectului de lege. La punctul 3 - pentru adoptare. Punctul 4 - pentru adoptare. Punctul 5 - pentru adoptare. Punctul 6 - pentru amendamente şi pentru adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Alexe Costel. Se pregăteşte doamna deputat Anastase Roberta. Vă rog, domnul deputat Alexe. Bună ziua, domnule deputat. Domnule deputat Alexe, ne auziţi?

Costel Alexe Da, vă aud.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Costel Alexe Staţi o secundă. La punctul 1 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentului. La punctul 2, nu pentru adoptarea proiectului. La punctul 3, la PL-x 131/2020 - da pentru adoptare. La punctul 4, la PL-x 595/2019 - da pentru adoptare. La punctul 5, la PL-x 638/2019 - da pentru adoptare. Şi la punctul 6 - da pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Anastase Roberta. Se pregăteşte domnul deputat Andrei Alexandru-Ioan.

Roberta Alma Anastase Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâna!

Roberta Alma Anastase Roberta Anastase, Circumscripţia electorală nr. 31, Prahova. Voturile mele vor fi exprimate astfel: La punctul 1 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La punctul 2 - nupentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La punctele 3, 4 şi 5 votul este pentru adoptare. Iar la punctul 6 votul este pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. Vă mulţumesc mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Andrei Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Andronache Gabriel. Domnule deputat Andrei Alexandru, vă rugăm.

Alexandru-Ioan Andrei Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Alexandru-Ioan Andrei Alexandru-Ioan Andrei, Giurgiu. La primul punct - nu pentru adoptare. La 2 - nu pentru adoptare. La 3 - da pentru adoptare. La 4 - da pentru adoptare. La 5 - da. La 6 - da. Vă mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Andronache Gabriel. Se pregăteşte domnul deputat Ardelean Ben-Oni.

Gabriel Andronache Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Gabriel Andronache Gabriel Andronache, deputat, Circumscripţia electorală Braşov. Am următoarele opţiuni de vot. La punctul 1 - contra raportului de adoptare. La punctul 2 - contra raportului de adoptare. La punctul 3 - pentru raportul de adoptare. La punctul 4 - pentru raportul de adoptare. La punctul 5 - pentru raportul de adoptare. La punctul 6 - pentru raportul de adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat Andronache Gabriel, vă mulţumim. Domnul deputat Ardelean Ben-Oni. Se pregăteşte domnul deputat Balan Ioan. Vă rog, domnule deputat Ardelean.

Ben-Oni Ardelean Da. Ben-Oni Ardelean sunt, Circumscripţia nr. 37. Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă ascultăm. Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ben-Oni Ardelean Da. Un singur minuţel. Pentru proiectele de astăzi, la primul punct, la PL-x 132/2020 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La PL-x 130/2020 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La PL-x 131/2020 - da pentru adoptare. La PL-x 595/2019 - da pentru adoptare. La PL-x 638/2019 - da pentru adoptare. Şi la PL-x 600/2019 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Balan Ioan. Se pregăteşte domnul deputat Balint Liviu.

Ioan Balan Ioan Balan, Suceava. Punctul 1 - împotrivă. Punctul 2 - împotrivă. Pentru punctele 3, 4, 5 - pentru. Punctul 6 - pentru, inclusiv amendamentul admis.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. Domnul deputat Balint Liviu. Se pregăteşte domnul deputat Banias Mircea. Vă rog, domnule deputat. Nu răspunde la telefon. Mergem mai departe. Domnul deputat Banias Mircea. Se pregăteşte domnul deputat Bica Dănuţ. Domnule deputat Banias, vă rugăm.

Liviu-Ioan Balint Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Balint. Dumneavoastră sunteţi pe fir?

Liviu-Ioan Balint Da. Deputat Balint Liviu-Ioan, Circumscripţia electorală nr. 33, Sălaj. La primul punct de pe ordinea de zi, PL-x 132/2020, o să votez contra adoptării proiectului şi a amendamentelor. La punctul 2 de pe ordinea de zi, PL-x 130/2020, o să votez contra adoptării proiectului şi a amendamentelor. La punctele 3, 4 şi 5 o să votez pentru proiectele legislative. Şi la punctul 6 o să votez pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Banias Mircea. Se pregăteşte domnul deputat Bica Dănuţ.

Mircea Marius Banias Bună ziua! Vă salut, stimaţi colegi. La punctul 1 de pe ordinea de zi votez împotrivă. La punctul 2 votul este contra proiectului de lege şi amendamentelor. La punctul 3 votez pentru. La punctul 4 votez pentru. La punctul 5 votez pentru. Iar la punctul 6 - pentru proiect şi pentru amendamente. Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, asemenea. Domnul deputat Bica Dănuţ. Se pregăteşte domnul deputat Bode Lucian.

Dănuţ Bica Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dănuţ Bica Deputat Bica Dănuţ, Circumscripţia electorală nr. 3, Argeş. Punctul 1 - vot contra. Punctul 2 - vot contra amendamentelor şi proiectului. Punctul 3 - vot pentru. Punctul 4 - vot pentru. Punctul 5 - vot pentru. Punctul 6 - vot pentru amendamente şi proiect.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Bode Lucian. Se pregăteşte domnul deputat Bodea Marius. Domnul deputat Bode nu răspunde. Merge mai departe. Domnul deputat Bodea Marius. Se pregăteşte domnul deputat Boroianu Aurel. Domnule deputat Bodea, vă rugăm.

Marius Bodea Bună ziua! Marius Bodea, Iaşi. Punctul 1 - abţinere. Punctele de la 2 la 6 - vot pentru raportul de adoptare cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Marius Bodea Mulţumesc şi eu.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Boroianu Aurel. Se pregăteşte domnul deputat Borza Remus-Adrian. Domnule deputat, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot. Domnule deputat Boroianu?

Aurel-Robert Boroianu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să votaţi!

Aurel-Robert Boroianu Robert Boroianu, Circumscripţia Constanţa. Punctul 1 - nu pentru adoptare. Punctul 2 - nu pentru adoptare. Punctele 3, 4, 5 şi 6 - da pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Borza Remus. Se pregăteşte domnul deputat Buican Cristian. Vă rugăm, domnule deputat Borza.

Remus-Adrian Borza Da, vă rog!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să votaţi.

Remus-Adrian Borza Bună ziua tuturor! La punctele 1 şi 2 - împotrivă. La punctele 3, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Buican Cristian. Se pregăteşte domnul deputat Bumb Sorin.

Cristian Buican Da?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat!

Cristian Buican Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Cristian Buican La punctul 1 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La punctul 2, PL-x 130/2020 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. Proiectul 3, PL-x 131/2020 - da pentru adoptare. Proiectul 4, PL-x 595/2019 - da pentru adoptare. Proiectul 5, PL-x 638/2019 - da pentru adoptare. Proiectul 6, PL-x 600/2019 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Bumb Sorin. Se pregăteşte doamna deputat Burciu Cristina. Domnule deputat Bumb?

Sorin-Ioan Bumb Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog să votaţi.

Sorin-Ioan Bumb Bună ziua! Sorin-Ioan Bumb, deputat, Circumscripţia Alba. La punctul 1 - nu pentru adoptare. La punctul 2 - nu pentru adoptare. La punctele 3, 4 şi 5 - da pentru adoptare. La punctul 6 - da pentru adoptarea amendamentelorşi a proiectului de lege.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Burciu Cristina. Se pregăteşte doamna deputat Calista Mara-Daniela. Bună ziua!

Cristina Burciu Bună ziua! Cristina Burciu, Cluj. Proiectul nr. 1 - contra. Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - contra... Punctul nr. 3 - pentru adoptarea proiectului. Punctul nr. 4 - pentru adoptarea proiectului. Punctul nr. 5 - pentru adoptarea proiectului. Punctul nr. 6 - pentru adoptarea proiectului, inclusiv amendamente. Vă mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Calista Mara-Daniela. Se pregăteşte domnul Calotă Florică Ică. Sărut mâinile! Vă rugăm. Bună ziua, doamnă deputat!

Mara-Daniela Calista Bună ziua! Mara Calista, Circumscripţia electorală nr. 36, Teleorman. În ceea ce priveşte voturile mele cu privire la ordinea de zi, acestea sunt următoarele. Primul punct pe ordinea de zi - contra raportului de adoptare. Al doilea punct pe ordinea de zi - contra raportului de adoptare, precum şi contra amendamentelor. Al treilea punct pe ordinea de zi - pentru adoptarea raportului. Punctul nr. 4 - pentru adoptarea raportului. Punctul nr. 5 - pentru adoptarea raportului. Şi punctul nr. 6 - pentru adoptarea raportului, precum şi a amendamentelor. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul Calotă Florică Ică. Se pregăteşte doamna deputat Cherecheş Florica. Bună ziua! Sunteţi în direct.

Florică Ică Calotă Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Domnule deputat, vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Florică Ică Calotă Bună ziua! Sunt Florică Ică Calotă, deputat al PNL, Circumscripţia electorală nr. 36, Teleorman, şi votul meu este următorul. La punctul nr. 1 - nu pentru adoptare a proiectului şi a amendamentelor. Punctul nr. 2 nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. Punctul nr. 3 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru adoptarea proiectului. Punctul nr. 6 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. Vă mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Cherecheş Florica. Se pregăteşte doamna deputat Cherecheş Viorica.

Florica Cherecheş Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Doamnă deputat, sărut mâna!

Florica Cherecheş Florica Cherecheş, deputat, Circumscripţia nr. 5, Bihor. Primul punct - contra. Punctul nr. 2 - contra, atât pentru proiect, cât şi pentru amendamente. Punctul nr. 3 - pentru. Punctul nr. 4 - pentru. Punctul nr. 5 - pentru. Punctul nr. 6 - pentru. Şi pentru proiect şi pentru amendamente. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru celeritate. Doamna deputat Cherecheş Viorica. Se pregăteşte domnul deputat Cîmpeanu Sorin Mihai.

Viorica Cherecheş Staţi, să-mi iau masca de pe gură!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog, doamnă deputat. Bună ziua!

Viorica Cherecheş Da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Aşteptăm votul dumneavoastră.

Viorica Cherecheş Maramureş, Circumscripţia nr. 26.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog. Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot, doamnă deputat.

Viorica Cherecheş Da. La primul proiect - nu. La al doilea proiect - nu. La al treilea - da. La al patrulea - da. Şi la al cincilea - da.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi la numărul 6?

Viorica Cherecheş Şi la numărul 6... staţi să mă uit... Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. O zi bună! Domnul deputat Cîmpeanu Sorin. Se pregăteşte domnul deputat Constantin Daniel. Bună ziua, domnule deputat! Domnul deputat Cîmpeanu? Bună ziua!

Sorin Mihai Cîmpeanu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Sorin Mihai Cîmpeanu Vot contra pentru punctul nr. 1. Contra pentru punctul nr. 2, inclusiv amendamentele. Vot pentru la punctul nr. 3. Pentru la punctul nr. 4. Pentru la punctul nr. 5. Pentru la punctul nr. 6, inclusiv amendamentele. Sorin Cîmpeanu, Bucureşti. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim cu drag. Domnul deputat Constantin Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Cozmanciuc Corneliu. Domnule deputat Constantin Daniel, vă rugăm. Bună ziua!

Daniel Constantin Bună ziua, stimaţi colegi! Votul meu este împotrivă la primul proiect de pe ordinea de zi. Împotrivă pentru cel de-al doilea proiect şi, de asemenea, împotriva amendamentelor. Votul la punctul nr. 3 este pentru. Punctul nr. 4 - pentru. Punctul nr. 5 - pentru. Iar punctul nr. 6 - pentru proiect şi pentru amendament. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Cozmanciuc Corneliu. Se pregăteşte domnul deputat Culeafă Mihai. Domnule deputat Cozmanciuc, bună ziua!

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Bună ziua! Mă auziţi, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă auzim. Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc La punctul nr. 1 - contra, vot negativ pentru adoptarea proiectului şi a amendamentului. Punctul nr. 2 - contra adoptării proiectului şi a amendamentului. Punctul nr. 3 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru adoptare. La punctul nr. 6 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Culeafă Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Cupşa Ioan. Domnule deputat Culeafă, aveţi cuvântul.

Mihai Culeafă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mihai Culeafă Mihai Culeafă, Circumscripţia nr. 25, Ilfov. Pentru punctul nr. 1 - vot contra. Pentru punctul nr. 2 - vot contra. Punctul nr. 3 - vot pentru. Punctul nr. 4 - vot pentru. Punctul nr. 5 - vot pentru. Punctul nr. 6 - vot pentru. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Cupşa Ioan. Se pregăteşte domnul deputat Dobre Victor Paul. Bună ziua, domnule deputat Cupşa Ioan! Aveţi cuvântul. Vă rugăm.

Ioan Cupşa Bună ziua, tuturor!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ioan Cupşa La punctul nr. 1 votez contra. La punctul nr. 2 votez contra în ceea ce priveşte amendamentul şi contra în ceea ce priveşte proiectul legislativ. La punctul nr. 3 votez pentru. Punctul nr. 4 - votez pentru. La punctul nr. 5 votez pentru. Iar la punctul 6 votez pentru amendament şi votez pentru adoptarea proiectului legislativ. Vă mulţumesc tuturor.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Dobre Victor Paul. Se pregăteşte domnul deputat Dobrovie Matei-Adrian. Domnule deputat Dobre Victor Paul, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Victor Paul Dobre Mulţumesc. La punctul nr. 1 - contra raportului de adoptare. La punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare şi a amendamentelor. La punctul nr. 3 - pentru raport. La punctul nr. 4 - pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 5 - pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 6 - pentru amendamente şi raportul de adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Dobrovie Matei. Se pregăteşte doamna deputat Fădor Angelica. Domnule deputat Dobrovie, aveţi cuvântul. Vă rugăm. Bună ziua!

Matei-Adrian Dobrovie Bună ziua! Reprezint Circumscripţia nr. 42, Bucureşti. Dobrovie Matei. La punctul nr. 1 votez contra raportului şi a amendamentelor. La punctul nr. 2 - contra raportului şi a amendamentelor. La punctul nr. 3 - pentru. La punctul nr. 4 - pentru. La punctul nr. 5 - pentru. La punctul nr. 6 - pentru raport şi inclusiv pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Fădor Angelica urmează. Se pregăteşte domnul deputat Florea Damian. Stimată doamnă deputat, aveţi cuvântul. Doamnă deputat Fădor, ne auziţi?

Angelica Fădor Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot. Bună ziua!

Angelica Fădor Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Angelica Fădor Bună ziua! Fădor Angelica, Circumscripţia electorală nr. 35, Suceava. La punctul nr. 1 voi vota contra raportului de adoptare. La punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare şi a amendamentelor. La punctul nr. 3 - pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 4 - pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 5 - pentru raportul de adoptare. Iar la punctul nr. 6 - pentru raportul de adoptare şi pentru amendamente. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Florea Damian. Se pregăteşte domnul deputat Găină Mihăiţă. Domnule deputat Florea Damian, aveţi cuvântul. Vă rugăm. Bună ziua!

Damian Florea Alo! Bună ziua! Bună ziua, domnule deputat Zisopol!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Damian Florea Îi salut şi pe colegii care ne ascultă. Damian Florea sunt, deputat în Circumscripţia nr. 42. Vă rog să se consemneze votul meu, după cum urmează. La punctul nr. 1 - vot împotrivă. La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - vot împotrivă. La punctul nr. 3 - vot pentru. La punctul nr. 4 - vot pentru. La punctul nr. 5 - vot pentru. Şi la punctul nr. 6 - vot pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Găină Mihăiţă. Se pregăteşte domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Stimate domnule deputat Mihăiţă Găină, aveţi cuvântul.

Mihăiţă Găină Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Mihăiţă Găină La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi - PL-x 132/2020 - votez împotrivă. La punctul nr. 2 de pe ordinea de zi - PL-x 130/2020 - votez împotrivă. La punctul nr. 3 - PL-x 131/2020 - votez pentru. La punctul nr. 4 - PL-x 595/2019 - votez pentru. La punctul nr. 5 - PL-x 638/2019 - votez pentru. La punctul nr. 6 - PL-x 600/2019 - votez pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Gheorghe Tinel. Domnule deputat Gheorghe Andrei, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Andrei Daniel Gheorghe Bună ziua! Sunt Daniel Gheorghe, Circumscripţia electorală nr. 25, judeţul Ilfov. La punctul nr. 1 votez contra raportului de adoptare şi a amendamentelor propuse. La punctul nr. 2 votez contra raportului de adoptare şi a amendamentelor propuse. Punctul nr. 3 - da pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru raportul de adoptare. Şi punctul nr. 6 - da pentru raportul de adoptare şi da pentru amendamentele propuse.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Gheorghe Tinel. Se pregăteşte domnul deputat Gheorghiu Bogdan. Domnule deputat Gheorghe Tinel, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Tinel Gheorghe Bună ziua! Gheorghe Tinel, deputat în Circumscripţia electorală nr. 23, Ialomiţa, PNL. La punctul nr. 1 votez contra raportului de adoptare. La punctul nr. 2 votez contra raportului de adoptare şi a amendamentelor propuse. La punctul nr. 3 votez pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 4 votez pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 5 votez pentru raportul de adoptare. La punctul nr. 6 votez pentru raportul de adoptare. Şi o observaţie. Doresc să fie ultima dată când facem această procedură, pentru că am primit tablete.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim, domnule deputat.

Tinel Gheorghe STS ne-a asigurat de săptămâna trecută că sunt operaţionale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Gheorghiu Bogdan. Se pregăteşte domnul Ghilea Găvrilă. Domnule deputat Gheorghiu, bună ziua! Aveţi cuvântul. Domnul Gheorghiu, din păcate, nu răspunde. Domnul Ghilea Găvrilă. Se pregăteşte domnul deputat Giugea Nicolae. Alo! Bună ziua! Vă rugăm frumos, aveţi cuvântul.

Găvrilă Ghilea Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot, domnule deputat.

Găvrilă Ghilea Da. Sunt Găvrilă Ghilea, Circumscripţia nr. 5, Bihor. La punctul nr. 1 - vot împotrivă. La punctul nr. 2 - vot împotrivă. La punctul nr. 3 - pentru. Punctul nr. 4 - pentru. Punctul nr. 5 - pentru. Punctul nr. 6 - pentru. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Giugea Nicolae. Se pregăteşte domnul deputat Gudu Vasile. Domnule deputat Giugea, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Nicolae Giugea Bună ziua! Nicolae Giugea, Circumscripţia nr. 17, Dolj. Punctul nr. 1 - contra raportului de adoptare. Punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare şi a amendamentelor. Punctul nr. 3 - pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 4 - pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 5 - pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 6 - pentru raportul de adoptare şi amendamentele depuse.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Gudu Vasile. Se pregăteşte doamna deputat Hărătău Elena. Domnul deputat? Domnul deputat Gudu Vasile nu răspunde la telefon. Doamna deputat Hărătău Elena. Se pregăteşte domnul deputat Heiuş Lucian-Ovidiu. Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul. Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Vasile Gudu Bună ziua! Vasile Gudu, Tulcea. Voturile mele sunt următoarele. La punctul nr. 1 - contra adoptării. La punctul nr. 2 - contra adoptării. Punctul nr. 3 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru adoptare. Punctul nr. 6 - da pentru adoptare şi da pentru amendament. Vă mulţumesc tare mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează doamna deputat Hărătău Elena. Se pregăteşte domnul deputat Heiuş Lucian.

Elena Hărătău Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Vă rugăm.

Elena Hărătău Elena Hărătău, Circumscripţia electorală nr. 4, Bacău. În ordinea de zi, la punctul nr. 1 votez contra adoptării proiectului. La punctul nr. 2 votez contra adoptării proiectului. La punctul nr. 3 - da pentru adoptare. La punctul nr. 4 - da pentru adoptare. La punctul nr. 5 - da pentru adoptare. Şi la punctul nr. 6 - da pentru adoptare şi pentru amendamentele propuse.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Heiuş Lucian. Se pregăteşte domnul Huţucă Bogdan.

Lucian-Ovidiu Heiuş Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Lucian-Ovidiu Heiuş Heiuş Lucian, Circumscripţia Hunedoara. Punctul nr. 1 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 2 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 3 - da. Punctul nr. 4 - da. Punctul nr. 5 - da. Punctul nr. 6 - da pentru adoptare, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. Domnul deputat Huţucă Bogdan. Se pregăteşte domnul deputat Ionescu George. Domnule deputat, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Bogdan-Iulian Huţucă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Aveţi cuvântul, domnule deputat. Vă rugăm.

Bogdan-Iulian Huţucă Mă numesc Bogdan Huţucă, Circumscripţia electorală nr. 14, Constanţa. Votul meu este următorul. La punctul nr. 1 - contra. La punctul nr. 2 - contra. La punctul nr. 3 - pentru. La punctul nr. 4 - pentru. La punctul nr. 5 - pentru. La punctul nr. 6 - pentru. Vă doresc o zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Ionescu George. Se pregăteşte doamna deputat Ioniţă Antoneta. Domnule deputat Ionescu George, bună ziua!

George Ionescu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

George Ionescu Pentru punctul nr. 1 - contra raportului de adoptare. Punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare. Punctul nr. 3 -pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 4 -pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 5 -pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 6 -pentru raportul de adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Ioniţă Antoneta. Se pregăteşte domnul deputat Leoreanu Laurenţiu-Dan.

Antoneta Ioniţă Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, doamnă deputat! Vă rugăm.

Antoneta Ioniţă Antoneta Ioniţă este numele meu, Circumscripţia electorală nr. 9, Brăila. Voturile mele sunt următoarele. La punctul nr. 1 - contra raportului de adoptare a proiectului de lege şi a amendamentelor. La punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare a proiectului de lege şi a amendamentelor. La punctul nr. 3 - pentru raportul de adoptare a proiectului de lege. La punctul nr. 4 - pentru raportul de adoptare a proiectului de lege. La punctul nr. 5 - pentru raportul de adoptare a proiectului de lege. Şi punctul nr. 6 - pentru raportul de adoptare a proiectului de lege şi a amendamentelor propuse. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Leoreanu Laurenţiu-Dan. Se pregăteşte doamna deputat Lungu Tudoriţa. Domnule deputat Leoreanu, aveţi cuvântul.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Laurenţiu-Dan Leoreanu Laurenţiu-Dan Leoreanu, Circumscripţia nr. 29, Neamţ. Votul meu este următorul. La punctul nr. 1 - PL-x 132 - împotriva amendamentelor, contra adoptării. Punctul nr. 2 - PL-x 130 - împotriva amendamentelor, vot contra adoptării. Punctul nr. 3 - PL-x 131 - pentru adoptare. Punctul nr. 4 - PL-x 595 - pentru adoptare. Punctul nr. 5 - PL-x 638 - pentru adoptare. Punctul nr. 6 - PL-x 600 - pentru amendament, pentru adoptare. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim, domnule deputat. Doamna deputat Lungu Tudoriţa. Se pregăteşte domnişoara deputat Mareş Mara. Stimată doamnă deputat, bună ziua! Aveţi cuvântul. Doamna deputat Lungu? Bună ziua! Doamna deputat Lungu Tudoriţa?

Tudoriţa Lungu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Tudoriţa Lungu Votul meu de astăzi... Tudoriţa Lungu sunt, Circumscripţia electorală nr. 4, Bacău. Votul meu pentru astăzi este următorul. PL-x 132, punctul nr. 1 - contra raportului de adoptare. Punctul nr. 2 - PL-x 130 - contra raportului de adoptare şi a amendamentelor. Punctul nr. 3 - PL-x 131 - pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 4 - PL-x 595 - pentru raportul de adoptare. Punctul nr. 5 - PL-x 638 - pentru raportul de adoptare. Şi punctul nr. 6 - PL-x 600 - pentru adoptarea raportului de adoptare şi a amendamentelor admise de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnişoara deputat Mareş Mara. Se pregăteşte domnul deputat Mihalescul Dumitru.

Mara Mareş Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâna!

Mara Mareş Mara Mareş, Circumscripţia nr. 8, Braşov. Primul proiect - PL-x 132 - nu pentru adoptarea proiectului şi nu pentru amendamente. PL-x 130 - nu pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. PL-x 131 - da pentru adoptare. PL-x 595 - da pentru adoptare. PL-x 638 - da pentru adoptare. PL-x 600 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Mihalescul Dumitru. Se pregăteşte domnul deputat Moldovan Sorin-Dan. Domnule deputat, aveţi cuvântul. Bună ziua! Domnule deputat Mihalescul, aveţi cuvântul.

Dumitru Mihalescul Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Dumitru Mihalescul Dumitru Mihalescul, deputat de Suceava. La punctul nr. 1 şi la punctul nr. 2 - nu pentru adoptare şi amendament. La punctul nr. 3, punctul nr. 4, punctul nr. 5 şi punctul nr. 6 - da pentru adoptare şi amendament. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Moldovan Sorin. Se pregăteşte domnul deputat Neagu Nicolae. Domnule deputat Moldovan, aveţi cuvântul. Bună ziua! Domnul deputat Moldovan?

Sorin-Dan Moldovan Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Sorin-Dan Moldovan La punctul nr. 1 - nu pentru adoptarea proiectului şi nu pentru amendamente. La punctul nr. 2 - nu pentru adoptareaproiectului şi nu pentru...

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm. Vă rugăm să continuaţi.

Sorin-Dan Moldovan Mă auziţi?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă auzim. Vă auzim perfect.

Sorin-Dan Moldovan Aşa. Deci, la punctul nr. 1 - nu pentru adoptarea proiectului şi nu pentru amendamente. La punctul nr. 2 - nu pentru proiect şi nu pentru amendamente. La punctul nr. 3 - da pentru adoptare. La punctul nr. 4 - da pentru adoptare. La punctul nr. 5 - da pentru adoptare. Şi la punctul nr. 6 - la fel, da pentru adoptarea proiectului cu amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează...

Sorin-Dan Moldovan O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol ... domnul deputat Neagu Nicolae. Se pregăteşte domnul deputat Nicoară Romeo Florin. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul. Vă rugăm să votaţi.

Nicolae Neagu Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rugăm să votaţi.

Nicolae Neagu Nicolae Neagu, Circumscripţia electorală nr. 34, Sibiu. Punctul nr. 1 şi punctul nr. 2 - împotriva raportului de adoptare, inclusiv amendamentele de la punctul nr. 2. Punctul nr. 3 - PL-x 131 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru adoptare. Şi punctul nr. 6 - da pentru adoptare, inclusiv amendamentele.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Nicolae Neagu Şi eu.

Dragoş Gabriel Zisopol Domnul deputat Nicoară Romeo Florin. Se pregăteşte domnul deputat Olar Corneliu. Domnule deputat Nicoară, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Romeo Florin Nicoară Bună ziua! Bună ziua, tuturor! Romeo Nicoară, deputat, Circumscripţia nr. 32, Satu-Mare. Pentru punctul nr. 1 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 2 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 3 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru adoptare. Punctul nr. 5 - da pentru adoptare. Punctul nr. 6 - da pentru adoptare şi cu amendamentele adoptate în dezbatere. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Olar Corneliu. Se pregăteşte domnul deputat Oprea Dumitru.

Corneliu Olar Da. Vă salut, domnule deputat.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul. Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Corneliu Olar Păi, să-mi spuneţi despre ce e vorba. Ştiţi de ce? Mie mi-au adus o tabletă şi nu am semnal aici. Chiar pe telefon...

Dragoş Gabriel Zisopol Da. Noi avem...

Corneliu Olar ... şi pe Telekom.

Dragoş Gabriel Zisopol Da. Noi avem şase puncte pe ordinea de zi. Vă sfătuiesc să luaţi legătura cu liderul grupului dumneavoastră şi vă resunăm pentru rezolvarea acestei probleme.

Corneliu Olar Chiar vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Da. Vă mulţumim.

Corneliu Olar Sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Trecem mai departe. Domnul deputat Oprea Dumitru. Se pregăteşte domnul deputat Oros Nechita-Adrian. Domnule deputat Oprea Dumitru, sunteţi pe fir?

Dumitru Oprea Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salut, domnule deputat! Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Dumitru Oprea Bună ziua! Sunt Oprea Dumitru din Circumscripţia electorală nr. 24, Iaşi. La punctul nr. 1 şi punctul nr. 2 - nu. La punctul nr. 3, punctul nr. 4, punctul nr. 5 şi punctul nr. 6 - da pe toată linia.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Oros Nechita. Din păcate, înţelegem că nu răspunde deocamdată domnul Oros. Se pregăteşte domnul deputat Palăr Ionel. Şi apoi domnul Petcu Toma-Florin.

Ionel Palăr Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ionel Palăr Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Ionel Palăr La poziţia nr. 1 - PL-x 132 - nu pentru adoptare. PL-x 130 - nu pentru adoptare. PL-x 131 - da pentru adoptare. PL-x 595 - da pentru adoptare. PL-x 638 - da pentru adoptare. PL-x 600 - da pentru adoptare. Şi spuneţi-mi dacă punctul nr. 7 are deja raport sau dacă nu e raportul.

Dragoş Gabriel Zisopol Nu, nu, nu. Nu avem raport la punctul nr. 7.

Ionel Palăr Am înţeles. Deci nu poate fi votat atunci. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Petcu Toma-Florin. Se pregăteşte domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel. Domnule deputat Petcu, bună ziua!

Toma-Florin Petcu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Aveţi cuvântul.

Toma-Florin Petcu Pentru primul punct de pe ordinea de zi votez nu pentru adoptare. La punctul 2 de pe ordinea de zi - nu pentru adoptare. La punctul 3 de pe ordinea de zi - da pentru adoptare. La punctul 4 de pe ordinea de zi - da pentru adoptare. Punctul 5 de pe ordinea de zi - da pentru adoptare. Şi punctul 6 de pe ordinea de zi - da pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Toma-Florin Petcu Şi eu. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Pirtea Gabriel. Se pregăteşte domnul deputat Popescu Pavel. Domnule deputat Pirtea, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Marilen - Gabriel Pirtea Da. Bună ziua! Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Votaţi!

Marilen - Gabriel Pirtea PL-x 132/2020 - respingere pentru aprobarea proiectului şi a amendamentelor. PL-x 130/2020 - nu pentru adoptarea proiectului şi pentru amendamente. PL-x 131/2020 - da pentru adoptare. PL-x 595/2019 - da pentru adoptare. PL-x 638/2019 - da pentru adoptare. PL-x 600/2019 - da pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Popescu Pavel. Se pregăteşte domnul deputat Popescu Virgil-Daniel. Domnule deputat Popescu Pavel, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Pavel Popescu Bună ziua! Deputat Pavel Popescu, Circumscripţia electorală nr. 37, Timiş. Votul meu este următorul. Pentru punctul 1: contra adoptării. Pentru punctul 2: contra adoptării. Pentru punctul 3: "da" pentru adoptare. Pentru punctul 4: "da" pentru adoptare. Pentru punctul 5: "da" pentru adoptare. Şi pentru punctul 6: "da" pentru adoptare şi pentru adoptarea amendamentelor. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Popescu Virgil. Se pregăteşte domnul deputat Preda Cezar-Florin. Domnul deputat Popescu? Nu răspunde, din păcate. Trecem mai departe. Domnul deputat Preda Cezar-Florin. Se pregăteşte domnul deputat Predoiu Marian-Cătălin. Domnule deputat Preda Cezar-Florin, bună ziua.

Cezar-Florin Preda Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot. Aşteptăm votul dumneavoastră.

Cezar-Florin Preda La ce proiect de lege?

Dragoş Gabriel Zisopol La proiectele de la numărul 1 până la numărul 6.

Cezar-Florin Preda Numărul 1: împotrivă. Numărul 2: împotrivă. Numărul 3: pentru. Numărul 4: pentru. Numărul 5: pentru. Şi numărul 6: pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Cezar-Florin Preda O zi bună! Sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim, asemenea. Domnul deputat Predoiu Marian. Se pregăteşte domnul deputat Prişcă Răzvan. Domnule deputat Predoiu, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Marian-Cătălin Predoiu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Marian-Cătălin Predoiu Punctele 1 şi 2: pentru. Punctele 3, 4, 5 şi 6: contra.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. O zi bună! Domnul deputat Prişcă Răzvan. Se pregăteşte domnul deputat Raeţchi Ovidiu Alexandru. Domnule deputat Prişcă, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Răzvan Sorin Prişcă Bună ziua! Pentru PL-x 132/2020: "nu" pentru adoptare şi "nu" pentru amendamente. PL-x 130/2020: "nu" pentru adoptare şi "nu" pentru amendamente. PL-x 131/2020: "da" pentru adoptare. PL-x 595/2019: "da" pentru adoptare. PL-x 638/2019: "da" pentru adoptare. Şi PL-x 600/2019: "da" pentru adoptare şi amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Răzvan Sorin Prişcă Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Raeţchi Ovidiu. Se pregăteşte domnul deputat Răcuci Claudiu-Vasile. Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Bună ziua! Punctul 1: "nu" pentru adoptare. Punctul 2: "nu" pentru adoptare proiect şi amendamente. Punctul 3: "da" pentru adoptare. Punctul 4: "da" pentru adoptare. Punctul 5: "da" pentru adoptare. Punctul 6: "da" pentru adoptare proiect şi amendament.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Bună ziua! Urmează domnul deputat Răcuci Claudiu. Se pregăteşte domnul deputat Romanescu Cristinel. Bună ziua, domnule deputat Răcuci. Aveţi cuvântul.

Claudiu-Vasile Răcuci Bună ziua! Răcuci Claudiu, Alba. Punctul 1: contra Punctul 2: contra. Punctul 3: pentru. Punctul 4: pentru. Punctul 5: pentru. Punctul 6: pentru. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. La revedere! Domnul deputat Romanescu Cristinel. Urmează doamna deputat Săftoiu Ana Adriana. Domnule deputat Romanescu, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Cristinel Romanescu Bună ziua! Romanescu Cristinel, Buzău. Punctul 1: contra Punctul 2: contra. Punctul 3: pentru. Punctul 4: pentru. Punctul 5: pentru. Punctul 6: pentru. Şi pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Doamna deputat Săftoiu Ana Adriana. Se pregăteşte doamna deputat Schelean Valeria-Diana. Sărut mâinile, doamnă deputat. Aveţi cuvântul.

Ana Adriana Săftoiu Bună ziua! Punctul 1: contra. Punctul 2: contra. Punctul 3: pentru. Punctul 4: pentru. Punctul 5: pentru. Punctul 6: pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Ana Adriana Săftoiu Şi eu vă mulţumesc. Sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile! Vă mulţumim. Asemenea. Doamna deputat Schelean. Se pregăteşte domnul deputat Sighiartău.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Stimată doamnă deputat, aveţi cuvântul. Sărut mâinile!

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Bună ziua! Mai trebuie să mai dau şi circumscripţia, ca data trecută sau...

Dragoş Gabriel Zisopol Nu-i nevoie!

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Nu mai e nevoie. Bine. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi votul meu este împotriva amendamentelor şi împotriva proiectului. Deci acesta a fost PL-x 132/2020. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi - PL-x 130/2020 - vot împotriva amendamentelor şi împotriva proiectului. Punctul 3 de pe ordinea de zi - PL-x 131/2020 - vot pentru. PL-x 595/2019 - punctul 4 de pe ordinea de zi - vot pentru. PL-x 638/2019 - punctul 5 pe ordinea de zi - vot pentru. Şi punctul 6 pe ordinea de zi: vot pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean La revedere!

Dragoş Gabriel Zisopol La revedere! Urmează domnul deputat Sighiartău Robert. Se pregăteşte domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan. Nu răspunde la telefon domnul deputat Sighiartău. Mergem mai departe. Domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan. Se pregăteşte domnul deputat Stamatian Vasile. Bună ziua, domnule deputat Sitterli. Aveţi cuvântul.

Ovidiu-Ioan Sitterli Bună ziua! Sitterli Ovidiu-Ioan, Circumscripţia electorală nr. 34, Sibiu. Votul meu este următorul. PL-x 132/2020: contra adoptării amendamentelor şi a proiectului de lege. PL-x 130/2020: contra adoptării amendamentelor şi a proiectului de lege. PL-x 131/2020: pentru adoptarea proiectului de lege. PL-x 595/2019: pentru adoptarea proiectului de lege. PL-x 638/2019: pentru adoptarea proiectului de lege. Şi ultimul, PL-x 600/2019: pentru adoptarea amendamentului şi adoptarea proiectului de lege. Vă mulţumesc frumos. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Asemenea. Domnul deputat Stamatian. Se pregăteşte domnul deputat Stroe Ionuţ. Vă salut, domnule deputat Stamatian. Aveţi cuvântul.

Vasile-Florin Stamatian Pentru votul final, bănuiesc, nu?

Dragoş Gabriel Zisopol Sigur, pentru cele şase puncte de pe ordinea de zi.

Vasile-Florin Stamatian PL-x 132/2020: nu. PL-x 130/2020: nu. PL-x 131/2020: da. PL-x 595/2019: da. PL-x 638/2019: da. PL-x 600/2019: da. PL-x 260/2019 nu vreau să-l votez.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Stroe Ionuţ. Se pregăteşte domnul deputat Surgent Marius-Gheorghe.

Ionuţ-Marian Stroe Da, vă ascult.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul.

Ionuţ-Marian Stroe Bună ziua! Îmi exercit votul, dar spuneţi-mi pentru ce!

Dragoş Gabriel Zisopol Avem şase puncte pe ordinea de zi şi trebuie să vă exercitaţi, dacă doriţi, votul la fiecare punct în parte.

Ionuţ-Marian Stroe Păi, începem cu PL-x 132/2020, pentru suspendarea rambursării creditelor?

Dragoş Gabriel Zisopol Da, primul este PL-x 132/2020.

Ionuţ-Marian Stroe Votul este "nu"pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol La cel de-al doilea punct, vă rog.

Ionuţ-Marian Stroe PL-x 130/2020, Legea pentru acordarea unor facilităţi fiscale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog. Votaţi?

Ionuţ-Marian Stroe Votez "nu" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 3?

Ionuţ-Marian Stroe La punctul 3, PL-x 131/2020, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, este "da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 4?

Ionuţ-Marian Stroe Punctul 4, PL-x 595/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Da.

Ionuţ-Marian Stroe "Da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 5?

Ionuţ-Marian Stroe Punctul 5, PL-x 638/2019 - dacă a rămas pe ordinea de zi - este Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. A rămas, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Da, a rămas, sigur!

Ionuţ-Marian Stroe "Da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi ultimul punct, punctul 6?

Ionuţ-Marian Stroe PL-x 600/2019, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Exact!

Ionuţ-Marian Stroe Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - "da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Surgent Marius. Se pregăteşte domnul deputat Şişcu George.

Marius-Gheorghe Surgent Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Marius-Gheorghe Surgent Surgent Marius, Circumscripţia nr. 22, Hunedoara. Punctul 1: contra amendamentului, contra adoptării. Punctul 2: contra amendamentului, contra adoptării. Punctul 3: pentru adoptare. Punctul 4: pentru adoptare. Punctul 5: pentru adoptare. Punctul 6: pentru amendament, pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Marius-Gheorghe Surgent Vă mulţumesc. Multă sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol La revedere! Urmează domnul deputat Şişcu George. Se pregăteşte domnul deputat Şovăială Constantin. Domnule deputat Şişcu, aveţi cuvântul, vă rog. Bună ziua!

George Şişcu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

George Şişcu Votul meu este următorul. Punctul 1: contra amendamente şi contra adoptare. Punctul 2: contra amendamente, contra adoptare. Punctul 3: pentru adoptare. Punctul 4: pentru adoptare. Punctul 5: pentru adoptare. Şi punctul 6: pentru amendamente şi pentru adoptare. Multă sănătate vă doresc!

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. La fel şi dumneavoastră. Urmează domnul deputat Şovăială Constantin. Se pregăteşte domnul deputat Ştefan Ion. Domnule deputat Şovăială, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Constantin Şovăială Bună ziua! Vă salut! Constantin Şovăială, Circumscripţia electorală nr. 34, Sibiu. Votez în felul următor. Numărul 1: contra amendamente, contra raport de adoptare. Numărul 2: contra amendamente, contra raport de adoptare. Numărul 3: pentru raportul de adoptare. Numărul 4: pentru adoptare. Numărul 5: pentru raportul de adoptare. Numărul 6: pentru adoptarea amendamentelor şi pentru raportul de adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Urmează domnul deputat Ştefan Ion. Se pregăteşte domnul deputat Ştirbu Gigel-Sorinel. Domnule deputat Ştefan Ion, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Ion Ştefan Bună ziua! Pentru PL-x 132/2020 votul meu este nu. Şi pentru amendamente la fel. Pentru PL-x 130/2020, Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice: "nu" pentru aprobare - "nu" pentru amendamente. Pentru punctul 3, PL-x 131/2020, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială - "da" pentru adoptare. La numărul 4, PL-x 595/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - "da" pentru adoptare. La punctul 5, PL-x 638/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - "da" pentru adoptare. Şi punctul 6, PL-x 600/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - "da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Ştirbu Gigel. Se pregăteşte domnul deputat Tabugan Ion. Domnule deputat, bună ziua! Aveţi cuvântul, domnule Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Bună ziua! Ştirbu Gigel-Sorinel, Circumscripţia electorală nr. 30, Olt. PL-x 132/2020: "nu" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. PL-x 130/2020: "nu" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. PL-x 131/2020: "da" pentru adoptare. PL-x 595/2019: "da" pentru adoptare. PL-x 638/2019: "da" pentru adoptare. PL-x 600/2019: "da" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Domnul deputat Tabugan Ion. Urmează doamna deputat Trăilă Cristina. Domnule deputat Tabugan? Domnul deputat nu răspunde. Mergem mai departe la doamna deputat Trăilă Cristina. Se pregăteşte doamna deputat Turcan Raluca. Bună ziua, doamnă deputat Trăilă.

Cristina Trăilă Bună ziua! Trăilă Cristina, Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti. Votul meu este următorul. 1. PL-x 132/2020: contra. 2. PL-x 130/2020: contra. 3. PL-x 131/2020: pentru. 4. PL-x 595/2019: pentru. 5. PL-x 638/2019: pentru. 6. PL-x 600/2019: pentru. Mulţumesc. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează doamna deputat Turcan Raluca. Se pregăteşte domnul deputat Varga Aurel. Doamna deputat Turcan nu răspunde. Urmează domnul deputat Varga Aurel. Se pregăteşte domnul deputat Varga Vasile.

Glad-Aurel Varga Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul, vă rog.

Glad-Aurel Varga Bună ziua! Varga Aurel, Circumscripţia electorală nr. 2, Arad. Punctul 1 de pe ordinea de zi: contra. Punctul 2 de pe ordinea de zi: contra şi amendamente. Punctul 3: pentru. Punctul 4: pentru. Punctul 5: pentru. Punctul 6: pentru şi pentru amendamente. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. Urmează domnul deputat Varga Vasile. Se pregăteşte domnul deputat Vîlceanu Dan. Vă rugăm, domnule deputat. Aveţi cuvântul. Bună ziua! Domnul deputat Varga Vasile?

Vasile Varga Da, domnule profesor.

Dragoş Gabriel Zisopol Cu respect! Bună ziua! Aveţi cuvântul. Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Vasile Varga Bună ziua, stimaţi colegi. Pentru cele două PL-x-uri, 1 şi 2, "nu" pentru adoptare şi împotriva amendamentelor. 3, 4, 5 şi 6 - "da" pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Vîlceanu Dan. Se pregăteşte domnul deputat Voicu Mihai Alexandru. Domnule deputat Vîlceanu, bună ziua. Aveţi cuvântul.

Dan Vîlceanu Bună ziua! La punctul 1: contra raportului de adoptare. La punctul 2: contra raportului de adoptare. La punctul 3: pentru raportul de adoptare. La punctul 4: pentru raportul de adoptare. La punctul 5: pentru raportul de adoptare. Şi la punctul 6: pentru raportul de adoptare. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Voicu Mihai Alexandru, după care vom relua lista pentru cei care nu au reuşit sau din diferite motive nu au răspuns la telefon, lista celor care fac parte din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Bună ziua, domnule deputat Voicu Mihai Alexandru. Aveţi cuvântul.

Mihai Alexandru Voicu Bună ziua! La punctul 1 de pe ordinea de zi votul este împotrivă. La punctul 2, de asemenea, este împotrivă. Şi la punctele 3, 4, 5 şi 6 votul este pentru. Alo, este în regulă? S-a notat?

Dragoş Gabriel Zisopol Da, da, da, notăm. Vă rog să continuaţi.

Mihai Alexandru Voicu Păi, am încheiat! Punctele 1 şi 2 împotrivă. Punctele 3, 4, 5 şi 6 pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Mihai Alexandru Voicu Şi eu.

Dragoş Gabriel Zisopol Reluăm lista celor care nu au răspuns la telefon. Domnul deputat Bode Lucian. Bună ziua, domnule deputat. Aveţi cuvântul.

Lucian Nicolae Bode Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Lucian Nicolae Bode O să le iau pe rând, fiecare proiect de act normativ. Da?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Sper că am lista corectă. PL-x 132/2020, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Da.

Lucian Nicolae Bode Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor - "nu" pentru adoptare, "nu" pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Mai departe, vă rugăm.

Lucian Nicolae Bode PL-x 130/2020, Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice -"nu" pentru adoptare, "nu" pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Mai departe.

Lucian Nicolae Bode Punctul 3, PL-x 131/2020, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială - "da"pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Mai departe.

Lucian Nicolae Bode Punctul 4, PL-x 595/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - "da"pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumim. Mai departe.

Lucian Nicolae Bode PL-x 638/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - "da"pentru adoptare.

Dragoş Gabriel Zisopol Mai departe.

Lucian Nicolae Bode PL-x 600/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - "da" pentru adoptare, "da" pentru amendamente.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate şi pentru vot. Urmează domnul deputat Gheorghiu Bogdan. Stimate domnule deputat, bună ziua. Vă rugăm să vă exercitaţi dreptul de vot.

Bogdan Gheorghiu Bună ziua! La Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor - "nu" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Mai departe. Vă rugăm să continuaţi. Noi notăm.

Bogdan Gheorghiu OK. La Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice - "nu" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor. La Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială - "da" pentru adoptare. La Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - "da" pentru adoptare. La Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - "da" pentru adoptare. Şi la Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - "da" pentru adoptarea proiectului şi a amendamentelor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Olar Corneliu. Se pregăteşte domnul deputat Oros.

Corneliu Olar Alo?

Dragoş Gabriel Zisopol Vă salut cu respect, domnule deputat. Bună ziua! Vă rog să vă ...

Corneliu Olar Vă salut! La punctele 1 şi 2 - împotrivă. Punctele 3, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. La revedere! Urmează domnul deputat Oros Nechita-Adrian. Se pregăteşte domnul deputat Popescu Virgil. Domnul deputat Oros Nechita nu răspunde. Trecem mai departe. Domnul deputat Popescu Virgil-Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Sighiartău. Bună ziua, domnule deputat Sighiartău. Aveţi cuvântul.

Robert-Ionatan Sighiartău Bună ziua! La punctul 1 de pe ordinea de zi: împotriva amendamentelor şi împotriva adoptării. La punctul 2: împotriva adoptării. Şi la punctele 3, 4, 5 şi 6: pentru adoptare. Inclusiv amendamentele de la punctul 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Robert-Ionatan Sighiartău Şi eu. O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol La fel şi dumneavoastră. Domnul deputat Popescu Virgil sau după aceea domnul deputat Tabugan Ion. Am înţeles că domnul deputat Oros nu răspunde. Să-mi spuneţi dacă domnul Popescu Virgil-Daniel răspunde sau nu la telefon.

Raluca Turcan Da, vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Sărut mâinile, doamnă deputat. Aveţi cuvântul.

Raluca Turcan Spuneţi-mi pe ce am cuvântul, că acum am primit telefonul. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Este vorba de cele şase puncte aflate pe ordinea de zi ale Camerei Deputaţilor.

Raluca Turcan Aşa. OK. Întrebaţi-mă şi eu vă răspund punctual.

Dragoş Gabriel Zisopol Primul proiect de lege este cel pentru susţinerea...

Raluca Turcan Dar cu cine vorbesc, staţi aşa o secundă, ca să ştiu şi eu, că suntem colegi...

Dragoş Gabriel Zisopol Primul proiect de lege este cel pentru susţinerea...

Raluca Turcan Cu cine vorbesc? Răspundeţi-mi cine este?

Dragoş Gabriel Zisopol Deputatul Zisopol, secretarul Camerei Deputaţilor.

Raluca Turcan A, domnul Zisopol! Mă bucur să vă aud!

Dragoş Gabriel Zisopol Cu respect! Sărut mâinile!

Raluca Turcan Aşa!

Dragoş Gabriel Zisopol Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor; PL-x 132/2020.

Raluca Turcan Este punctul 1 de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Da.

Raluca Turcan Votul meu este nu.

Dragoş Gabriel Zisopol Deci vom vota pe rând, de la punctul 1 la punctul 6, da?

Raluca Turcan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 2, Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice; PL-x 130/2020.

Raluca Turcan Nu.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 3, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială; PL-x 131/2020.

Raluca Turcan Răspunsul este da.

Dragoş Gabriel Zisopol Punctul 4, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; PL-x 595/2019.

Raluca Turcan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Următorul punct, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; PL-x 638/2019.

Raluca Turcan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi ultimul punct, Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 600/2019.

Raluca Turcan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Acestea sunt toate.

Raluca Turcan Da. Gata, aţi înregistrat?

Dragoş Gabriel Zisopol Sigur! Acestea sunt cele şase puncte ale ordinii noastre de zi.

Raluca Turcan Mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Pentru puţin. Domnul deputat Tabugan Ion? Domnul Tabugan?

Ion Tabugan Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua! Vă rog, dacă se poate, să vă exercitaţi dreptul de vot.

Ion Tabugan Bună ziua! Da, vă rog. Mă scuzaţi că... o secundă am lipsit!

Dragoş Gabriel Zisopol Da, da, sigur!

Ion Tabugan Pentru PL-x 132/2020 nu sunt de acord, nu sunt pentru adoptare. Contra. PL-x 130/2020: nu sunt pentru adoptare. PL-x 131/2020: da, pentru adică. PL-x 595/2019: pentru. PL-x 638/2019: pentru. Punctul 5 pe ordinea de zi, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Da.

Ion Tabugan Punctul 6 pe ordinea de zi, PL-x 600/2019: pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate.

Ion Tabugan Sunt toate? Încă o dată vă mulţumesc mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim.

Ion Tabugan O zi bună şi multă sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol La fel şi Domniei Voastre. Vreau să întreb... Mai avem: Oros Adrian, Popescu Virgil şi doamna Turcan, pentru stafful tehnic. Domnul Oros Adrian a răspuns sau nu? Nu a răspuns. Pentru stenogramă. Domnul Popescu Virgil? Nu a răspuns. Doamna Turcan? Este în regulă, da? Trecem la Grupul parlamentar al USR. Domnul deputat Drulă Cătălin. Se pregăteşte domnul deputat Arsu Alin-Ionuţ. Domnule deputat Drulă Cătălin, bună ziua. Aveţi cuvântul. Bună ziua, domnule deputat Drulă Cătălin. Aveţi cuvântul, vă rugăm.

Cătălin Drulă Bună ziua! În primul rând aş vrea să încep cu o chestiune de procedură care a mai fost menţionată şi în Comitetul liderilor.Şi anume că nu este nevoie să specificăm şi votul asupra amendamentelor. În momentul în care avem dezbatere în plen asupra unui proiect de lege, şi în cadrul dezbaterii sunt adoptate amendamente, atunci acele amendamente devin parte integrantă din proiectul care este supus votului. Acestea fiind spuse... Sunt Cătălin Drulă, deputat de Timiş. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Am folosit formula aceasta ca să nu fac notă discordantă, dar aş prefera ca pe viitor să nu o mai folosim. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Arsu Alin-Ionuţ. Se pregăteşte domnul deputat Barna Ilie. Bună ziua, domnule deputat Arsu Alin! Vă rugăm, aveţi cuvântul.

Alin-Ionuţ Arsu Bună ziua! Mă numesc Alin-Ionuţ Arsu, sunt în Circumscripţia Bucureşti, deputat. Votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi, de la 1 la 6. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Barna Ilie Dan. Se pregăteşte domnul deputat Benga Tudor. Bună ziua, domnule deputat Barna! Aveţi cuvântul.

Ilie Dan Barna Bună ziua! Dan Barna sunt, deputat de Sibiu. Votez abţinere la proiectele de la poziţia 1 şi poziţia 3, iar la poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, împreună cu amendamentele, după cum a menţionat şi liderul de grup, Cătălin Drulă.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Benga Tudor. Se pregăteşte domnul deputat Botez Mihai-Cătălin. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Tudor - Vlad Benga Da. Deci avem în felul următor. La poziţia 1 şi la poziţia 3 - abţinere. La poziţiile 2, 4, 5 şi 6 - vot pentru. O scurtă precizare legată de punctul 3. Din păcate, acea prevedere care este menită să salveze locuri de muncă, prin obligaţiile angajatorilor, va avea, din păcate, efectul fix contrar, de a duce la distrugere de locuri de muncă. Mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Botez Mihai. Se pregăteşte domnul deputat Bulai Iulian.

Mihai-Cătălin Botez Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat Botez! Aveţi cuvântul.

Mihai-Cătălin Botez Bună ziua! Numele meu este Botez Mihai-Cătălin, sunt deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 39, Vaslui. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3. La poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Bulai Iulian. Se pregăteşte doamna deputat Chichirău Cosette-Paula. Bună ziua, domnule deputat Bulai! Aveţi cuvântul. Vă rugăm să votaţi. Bună ziua! Domnul deputat Bulai?

Iulian Bulai Bună ziua! Sunt Iulian Bulai, deputat de Neamţ. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru celeritate. Urmează la vot doamna deputat Chichirău Cosette-Paula. Se pregăteşte doamna deputat Cosma Lavinia-Corina.

Cosette-Paula Chichirău Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, stimată doamnă deputat! Aveţi cuvântul. Vă rugăm să votaţi.

Cosette-Paula Chichirău Sunt Cosette Chichirău, deputat în Circumscripţia electorală nr. 24, Iaşi. Votez contra la primul proiect şi pentru la toate celelalte. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează doamna deputat Cosma Lavinia. Se pregăteşte domnul deputat Dan Nicuşor Daniel.

Lavinia-Corina Cosma Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, doamnă deputat Cosma Lavinia! Aveţi cuvântul.

Lavinia-Corina Cosma Bună ziua! Sunt Lavinia Cosma, Circumscripţia nr. 28, Mureş. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3. La punctele 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise astăzi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Dan Nicuşor. Se pregăteşte domnul deputat Dehelean Silviu. Stimate domnule deputat Dan Nicuşor, aveţi cuvântul! Vă rog. Bună ziua!

Nicuşor Daniel Dan Bună ziua! Nicuşor Dan, deputat, Circumscripţia Bucureşti. Pentru punctele 1, 2 şi 3, adică PL-x 132, PL-x 130 şi PL-x 131, votul meu este de abţinere, şi la proiecte şi la amendamente. Pentru punctele 4, 5 şi 6 votul meu este pentru, şi la proiecte şi la amendamente. Şi am o rugăminte. Pentru operativitate. E foarte neplăcut delay-ul între înregistrarea de pe site şi momentul în care noi vorbim, ne sunaţi dumneavoastră. Vorbiţi cu stafful tehnic ca să rezolvaţi problema aceasta, pentru operativitate. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Din păcate, nu putem rezolva această problemă. Urmează domnul deputat Dehelean Silviu. Se pregăteşte domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel.

Silviu Dehelean Bună ziua, domnule Zisopol!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Silviu Dehelean Silviu Dehelean, Circumscripţia nr. 5, Bihor. La poziţiile de pe ordinea de zi, 1 şi 3 - abţinere. La poziţiile 2, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. Urmează domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel. Se pregăteşte domnul deputat Ion Stelian-Cristian. Bună ziua, domnule deputat Duruş! Aveţi cuvântul.

Vlad-Emanuel Duruş Bună ziua! Votul meu este următorul. La punctul 1 şi punctul 3, respectiv PL-x 132/2020 şi PL-x 131/2020 votez abţinere. La punctele 2, 4, 5 şi 6 votez pentru proiectele în ansamblu şi pentru amendamentele aferente. Vlad-Emanuel Duruş, deputat în Circumscripţia nr. 26, Maramureş.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Ion Stelian-Cristian. Se pregăteşte doamna deputat Iurişniţi Cristina-Ionela.

Stelian-Cristian Ion Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Stelian-Cristian Ion Sunt Stelian Ion, deputat de Constanţa. Votez abţinere pentru punctele 1 şi 3 de pe ordinea de zi şi "pentru" pentru punctele 2, 4, 5 şi 6, cu amendamentele admise. Mulţumesc frumos.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Doamna deputat Iurişniţi Cristina. Se pregăteşte domnul deputat Lupescu Dumitru. Doamnă deputat, aveţi cuvântul. Vă rugăm.

Cristina-Ionela Iurişniţi Bună ziua! Sunt Cristina Iurişniţi, deputat de Bistriţa-Năsăud, Circumscripţia electorală nr. 6. Votez abţinere pentru poziţia 1 şi poziţia 3 şi votez "pentru" pentru poziţiile 2, 4, 5 şi 6, cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Lupescu Dumitru. Se pregăteşte domnul deputat Moşteanu Liviu-Ionuţ. Vă salut, domnule deputat Lupescu!

Dumitru Lupescu Vă salut! Bună ziua! Sunt Lupescu Dumitru, deputat de Dâmboviţa. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3. La poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Moşteanu Liviu. Se pregăteşte domnul deputat Năsui Claudiu. Domnule deputat Moşteanu, vă salut! Aveţi cuvântul.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Bună ziua! Sunt Ionuţ Moşteanu, deputat în Circumscripţia nr. 3, Argeş. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3 de pe ordinea de zi. Votez pentru proiectele 2, 4, 5 şi 6. Pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc mult.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Năsui Claudiu. Se pregăteşte domnul deputat Pop TudorRareş.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat Năsui! Aveţi cuvântul. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Sunt deputat Claudiu Năsui, Circumscripţia Bucureşti. Votez contra la primul proiect, pentru - la al doilea proiect, abţinere la proiectele 3 şi 4, pentru la al cincilea proiect şi abţinere la proiectul de pe locul 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Pop Tudor Rareş. Se pregăteşte domnul deputat Popescu Nicolae-Daniel.

Tudor Rareş Pop Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat! Vă rog să votaţi.

Tudor Rareş Pop Sunt Tudor Pop, deputat de Bucureşti. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează domnul deputat Popescu Nicolae-Daniel. Se pregăteşte domnul deputat Prisnel Adrian-Claudiu. Bună ziua, domnule deputat Popescu!

Nicolae-Daniel Popescu Bună ziua! Sunt Nicolae-Daniel Popescu, deputat în Circumscripţia nr. 43, Diaspora. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la proiectele de pe poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise astăzi, evident. Mulţumesc. Şi multă sănătate!

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim, asemenea. Urmează domnul deputat Prisnel Adrian-Claudiu. Se pregăteşte doamna deputat Prună Cristina-Mădălina.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat.

Adrian-Claudiu Prisnel Sunt Adrian Prisnel, deputat în Circumscripţia nr. 17, Dolj. Votez pentru amendamentele de la punctele 2 şi 6, iar pentru rapoartele proiectelor aflate pe ordinea de zi voturile mele sunt: La punctul 1 - împotriva adoptării. La punctul 3 - abţinere. La punctele 2, 4, 5 şi 6 - pentru adoptare. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim. Urmează doamna deputat Prună Cristina-Mădălina. Se pregăteşte domnul deputat Rădulescu Dan-Răzvan.

Cristina-Mădălina Prună Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Cristina-Mădălina Prună Sunt Cristina Prună, deputat de Bucureşti. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la proiectele de pe poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Vreau să mai adaug ceva. Sper să introducem mai repede pe ordinea de zi proiectul USR privind impozitarea pensiilor speciale, pentru a aduce cât mai multe resurse în sistemul medical, care are atâta nevoie. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Rădulescu Dan. Se pregăteşte domnul deputat Rodeanu Bogdan. Bună ziua, domnule deputat Rădulescu! Aveţi cuvântul.

Dan-Răzvan Rădulescu Bună ziua! Sunt deputat Dan-Răzvan Rădulescu, Circumscripţia nr. 31, Prahova. Şi votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim pentru celeritate. Urmează domnul deputat Rodeanu. Se pregăteşte domnul deputat Seidler Cristian-Gabriel.

Bogdan-Ionel Rodeanu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Bogdan-Ionel Rodeanu Bogdan Rodeanu sunt, deputat de Galaţi. Voi vota abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3 - PL-x 132/2020 şi PL-x 131/2020, iar la celelalte patru proiecte de pe ordinea de zi - poziţiile 2, 4, 5 şi 6 - voi vota pentru, cu amendamentele admise astăzi. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Seidler-Cristian. Se pregăteşte domnul deputat Stanciu-Viziteu. Vă salut, domnule deputat Seidler! Aveţi cuvântul. Domnule deputat Seidler, bună ziua!

Cristian-Gabriel Seidler Da.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să votaţi. Aveţi cuvântul.

Cristian-Gabriel Seidler Bună ziua! Sunt Cristian Seidler, deputat ales în Circumscripţia nr. 42, Bucureşti. La proiectul 1 votez abţinere, la proiectele 2, 3, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian. Se pregăteşte domnul deputat Ungureanu Dumitru. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacău. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3. La 2, 4, 5 şi 6 - pentru, cu amendamentele admise.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate şi celeritate. Domnul deputat Ungureanu Dumitru. Se pregăteşte domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin. Bună ziua, domnule deputat Ungureanu!

Emanuel-Dumitru Ungureanu Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Aveţi cuvântul.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Emanuel Ungureanu sunt, deputat de Cluj. Votez la 1 şi 3 abţinere, la 2, 4, 5 şi 6 - pentru.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin. Se pregăteşte domnul deputat Zainea Cornel.

Sergiu Cosmin Vlad Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, domnule deputat!

Sergiu Cosmin Vlad Sunt Vlad Sergiu Cosmin, deputat de Arad şi voturile mele sunt următoarele. La poziţiile 1 şi 3 - abţinere, la poziţiile 2, 4, 5 şi 6 - pentru. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Zainea Cornel. Se pregăteşte domnul deputat Ponta Victor-Viorel, de la următorul grup parlamentar, PRO Europa. Vă rog, domnule deputat Zainea, aveţi cuvântul.

Cornel Zainea Sunt Cornel Zainea, deputat de Ilfov. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3. La poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi eu vă mulţumesc pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Ponta Victor-Viorel. Se pregăteşte domnul deputat Bălănescu Alexandru. Bună ziua, domnule deputat Ponta! Aveţi cuvântul.

Victor-Viorel Ponta Bună ziua, domnule secretar!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua!

Victor-Viorel Ponta Aşa. Bun.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rugăm să vă exprimaţi votul.

Victor-Viorel Ponta Da. Victor Ponta sunt, deputat de Gorj, liderul Grupului PRO România. Imediat îmi spun opţiunea de vot alături de colegii mei din grup, dar vreau să spun totuşi ceva. Să mulţumesc tuturor celor care azi participă la şedinţă, chiar şi în formula aceasta, specială. Pentru că toată lumea se întreabă - ce fac parlamentarii?Mai trăiesc?Mai facem şi noi ceva bun pentru ţară? Şi azi votăm nişte proiecte de lege pe care le aşteaptă -nu exagerez - câteva milioane de oameni. Legate de ratele la bancă, de firmele la care lucrează, de utilităţi. Şi bine că facem în sfârşit şi noi ceva bun, pe care îl înţeleg milioane de oameni că e pentru ei. Aşa încât votez cu toată convingerea că în sfârşit facem ceva bun. Şi sper să se şi aplice legile cât mai repede, dacă se poate, în câteva zile. Pentru - şi la punctul 1 şi la punctul 2, şi la punctele 3, 4, 5 şi 6. Şi îmi exprim speranţa ca oamenii să beneficieze de aceste legi, de săptămâna viitoare chiar. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Şi noi vă mulţumim. Urmează domnul deputat Bălănescu Alexandru. Se pregăteşte domnul deputat Bănicioiu Nicolae. Domnule deputat Bălănescu, bună ziua! Aveţi cuvântul.

Alexandru Bălănescu Bună ziua! Sunt deputatul Alexandru Bălănescu, Circumscripţia nr. 27, nr. 23. Vă rog să luaţi act că votez pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Urmează domnul deputat Bănicioiu Nicolae. Se pregăteşte domnul deputat Dobre Titus. Bună ziua, stimate domnule deputat Bănicioiu! Aveţi cuvântul.

Nicolae Bănicioiu Bună ziua! Pentru vot, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Sigur.

Nicolae Bănicioiu Nicolae Bănicioiu, Iaşi. Votez cu da pentru toate, deci pentru, inclusiv pentru amendamentele agreate de Comitetul liderilor.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru celeritate. Bună ziua! Urmează domnul deputat Dobre Titus. Se pregăteşte domnul deputat Durbacă Eugen.

Mircea-Titus Dobre Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Bună ziua, stimate domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Mircea-Titus Dobre Bună ziua! Mircea Dobre, deputat, Circumscripţia electorală nr. 14, Constanţa. Sunt pentru cele şase proiecte de acte normative.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim.

Mircea-Titus Dobre La revedere! O zi bună!

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Durbacă Eugen. Se pregăteşte domnul deputat Havrici Iuliu. Domnule deputat Durbacă, bună ziua!

Eugen Durbacă Prezent, da. Bună ziua!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Eugen Durbacă Da. Alo!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă ascultăm.

Eugen Durbacă De acord cu proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Votaţi pentru, contra? Vă rog să spuneţi cum votaţi. Pentru, să înţeleg.

Eugen Durbacă Votez pentru proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Domnul deputat Havrici Emanuel. Urmează doamna deputat Huncă Mihaela. Bună ziua, domnule deputat! Aveţi cuvântul.

Emanuel-Iuliu Havrici Vă salut! Emanuel Havrici, Circumscripţia Suceava. Vă aud perfect.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă rog să vă exercitaţi dreptul de vot.

Emanuel-Iuliu Havrici Da. Votez pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumim pentru amabilitate. Doamna deputat Huncă Mihaela. Se pregăteşte domnul deputat Marica Petru-Sorin. Sărut mâinile, doamnă deputat Huncă!

Mihaela Huncă Bună ziua! Mihaela Huncă, Circumscripţia nr. 7, Botoşani. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Urmează domnul deputat Marica Petru-Sorin. Se pregăteşte domnul deputat Mocioalcă Ion. Stimate domnule deputat Marica, aveţi cuvântul. Bună ziua!

Petru-Sorin Marica Da. Marica Petru-Sorin, Hunedoara. Vot pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.