22 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 483/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 483/2018). Procedură de urgenţă. 144 de amendamente admise. Guvernul? Vă rog, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este în regulă. Procedură. Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Procedura pe care o invoc se referă la încălcarea unei reglementări din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Deci art. 151, coroborat cu art. 70 din Regulament. În ce sens? După cum pot constata liderii de grup - că, din păcate, ceilalţi colegi deputaţi nu au primit acest raport -, vor vedea că au în faţă un raport comun înlocuitor. Singura problemă, domnule preşedinte, este următoarea. Că raportul de bază al celor două comisii sesizate în fond nu a ajuns la plen. Pe cale de consecinţă, nu poate exista un raport comun înlocuitor, atât timp cât la plenul Camerei Deputaţilor nu a existat raportul de bază. Practic, Comisia juridică şi Comisia pentru buget, finanţe au discutat şi aprobat în şedinţă comună, săptămâna trecută, raportul de bază. El nu a ajuns la Biroul permanent şi nu a ajuns la plen, nu a ajuns la şedinţa Camerei Deputaţilor pentru a fi discutat. Ca atare, nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 70 din Regulament, în sensul în care a fost întocmit un raport comun înlocuitor. Neexistând raportul de bază, stau şi mă întreb la ce sau pentru ce s-a făcut un raport înlocuitor sau ce înlocuieşte acest raport, atât timp cât raportul de bază nu există? Vă rog să constataţi că nu există! Există doar un raport comun înlocuitor. Pe cale de consecinţă, inexistenţa raportului de bază atrage şi inexistenţa raportului comun înlocuitor, pentru că nu are ce să înlocuiască. De aceea, vă rog, domnule preşedinte, respectuos, bineînţeles, să supuneţi la vot retrimiterea la comisie, reconvocarea comisiei, astfel încât să se emită un raport al acestui proiect de lege, atât timp cât noi discutăm despre un raport înlocuitor, în situaţia de inexistenţă a raportului de bază. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Ştiţi foarte bine, stimate coleg, că raportul de bază nu a fost distribuit. Şi în aceste condiţii... (Vociferări.) Numai puţin! Nu a existat un raport de bază. În acelaşi timp, cele două comisii, respectiv... că am participat împreună la lucrări. Este o solicitare a dumneavoastră pe care, fără îndoială, o voi supune votului plenului. Deci un prim raport nu a existat. Prin consens am fost cu toţii de acord, în cele două comisii, ca un articol, care era ambiguu, să fie înlocuit. Deci acel articol înlocuit, printr-un vot al dumneavoastră sau al membrilor celor două comisii, a fost înlocuit prin vot. Singura eroare este că nu discutăm de un raport înlocuitor, discutăm de un raport care a fost... Este o eroare!

Gabriel Andronache Aşa s-a supus la vot!

Florin Iordache Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru că aţi confirmat ceea ce am spus. În Comisia juridică - şi vă rog frumos luaţi înregistrarea, că stenograme, din păcate, nu se fac la comisii - luaţi înregistrarea şi veţi vedea ce s-a supus la vot. Şi aşa a trecut cu un singur vot diferenţă această formă a raportului. S-a supus la vot raport comun înlocuitor. Dumneavoastră, la plen, nu puteţi modifica ceea ce s-a votat la comisie.

Florin Iordache Ştiu! Domnule coleg, ca să încheiem subiectul. Deci, retrimitem acest raport înlocuitor la cele două comisii, cele două comisii se convoacă acum, la sala "Mihai Viteazul", şi prin vot stabiliţi dacă acest raport este raportul pe care-l vom discuta. Vă rog, cei doi preşedinţi şi colegii din cele două comisii, să vă însuşiţi prin vot raportul.

Gabriel Andronache Procedură!

Florin Iordache Mergem mai departe! Am depăşit subiectul. Mulţumesc. Procedură, vă rog. Rog colegii să... Da, vă rog. Vă rog, procedură. Domnule Andronache, mai doriţi ceva? Vă rog. Da, domnul Stelian Ion. Vreţi să discutăm totuşi spălarea banilor, că asta era ideea, sau nu?

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Vrem să discutăm cu siguranţă, dar să discutăm cu respectarea regulamentului. Şi vă mai invoc un articol - art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Art. 69 alin. (2), care spune că: "Raportul va fi imprimat şi difuzat deputaţilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în plenul Camerei Deputaţilor."

Florin Iordache Citiţi mai departe, următorul alineat, domnule coleg. Că plenul poate discuta un raport distribuit.

Stelian-Cristian Ion "La propunerea motivată a Biroului permanent sau a..."

Florin Iordache Da...

Stelian-Cristian Ion "... unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea în ordinea de zi a proiectelor de lege sau propunerilor legislative, care se vor supune dezbaterii şi adoptării în ziua şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor."

Florin Iordache Da. Deci, domnule coleg, haideţi să lămurim.

Stelian-Cristian Ion ... şi s-a luat o astfel de...

Florin Iordache Deci, domnule coleg, să lămurim. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră şi de aceea am retrimis acest raport. În acelaşi timp, pe ordinea de zi, şi astăzi, în Biroul permanent, s-a hotărât, şi o găsiţi, la poziţia 8; acest proiect de lege se regăseşte pe ordinea de zi a plenului. Plenul, în acelaşi timp, prin votul majorităţii colegilor, poate discuta acest raport. Repet, am retrimis acest raport şi aştept raportul, pentru a... A fost invocată de domnul Andronache o chestiune. Şi, repet, este în acest moment la cele două comisii. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Una este introducerea pe ordinea de zi - şi ştim că sunt unele introduse pe ordinea de zi şi trenează, şi se tot reportează de foarte multe ori. Eu v-am citit un text care se referă la raport şi la a da posibilitatea deputaţilor să aibă un interval de trei zile, astfel încât să citească dispoziţiile din raport. Deci sunt lucruri diferite. Putem să trecem pe ordinea de zi, dar dezbaterea nu o poţi face mai repede de trei zile...

Florin Iordache Da...

Stelian-Cristian Ion ... pentru că trebuie să dai posibilitatea tuturor colegilor să se documenteze.

Florin Iordache Domnule coleg...

Stelian-Cristian Ion Această grabă... Şi încă o chestiune...

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Sunt întru totul de acord cu susţinerile anterioare ale colegului Gabriel Andronache. S-a dat un raport, am votat un raport la şedinţa de data trecută. Astfel încât nu poate fi vorba doar de o chestiune de terminologie şi de o neconcordanţă în titulatura raportului de astăzi. El este un raport, într-adevăr, înlocuitor. Şi trebuie să existe şi raportul iniţial.

Florin Iordache Da. Deci, repet, am depăşit momentul. Rog membrii celor două comisii, la Sala "Mihai Viteazul", să voteze această solicitare a domnului Andronache. Şi vă aştept să continuăm astăzi.

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 483/2018. Guvernul? Domnule preşedinte, vă rog.

Florin Iordache Aţi mai prezentat o dată raportul. A apărut un singur amendament, modificat acum prin comisie, pe care... Faceţi referire, vă rog!

Florin Iordache Bun.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Procedură, vă rog. Numai puţin... Da, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman Pe procedură, domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, În februarie 2017 şi în martie 2017 am iniţiat două proiecte de lege, două iniţiative legislative, având ca obiect de reglementare ceea ce astăzi Guvernul pune în mare parte pe masă. Prima iniţiativă legislativă se referea la interzicerea societăţilor comerciale cu acţiuni la purtător. Iar cel de-al doilea proiect de lege se referea la interzicerea societăţilor comerciale cu acţiuni la purtător, de a participa la licitaţii din bani publici, astfel încât să nu mai fim puşi în situaţia de a ne lovi de situaţii de conflict de interese. Şi spuneam, la momentul respectiv, că, de exemplu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Liviu Dragnea...

Florin Iordache Vă rog, domnule coleg...

Florin-Claudiu Roman Închei imediat...

Florin Iordache Procedura. Păi...

Florin-Claudiu Roman ... nu... art. 150 alin. (1). Închei în 10 secunde...

Florin Iordache Vă rog.

Florin-Claudiu Roman ... nu putea să constate că la Tel Drum, printre acţionari, aşa cum spune lumea, se află şi cetăţeanul Liviu Dragnea. Mă bucur, chiar dacă e un...

Florin Iordache Da...

Florin-Claudiu Roman ... copy-paste. Mă bucur că aţi preluat lucrurile bune. În schimb, din păcate, prin acest amendament, aţi dat iar lucrurile peste cap. Legea funcţionează pentru ONG-urile şi...

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc, oricum...

Florin-Claudiu Roman ... fundaţiile majoritare, nu şi pentru minorităţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Bun.

Florin Iordache Raportul. Vă rog, domnule Dunava, raportul comun al celor două comisii, Comisia pentru buget şi Comisia juridică. Şi apoi, domnul Cupşa, la dezbateri generale, Grupul PNL.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise care se găsesc în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Totodată, vă aduc la cunoştinţă că, în cuprinsul proiectului legislativ, s-au adus două amendamente, s-au adus două modificări, respectiv, la marginal 17, art. 3 lit. c), care prevede în felul următor: "...în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor, cu excepţia organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale...". Şi la marginal 19, art. 4 lit. i): "...fundaţiile şi asociaţiile, cu excepţia organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, federaţiile, precum şi orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial". Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Cupşa, vă rog. Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Călin, de la Grupul PSD.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Partidul Naţional Liberal, din păcate, este constrâns să nu voteze această iniţiativă legislativă, de transpunere a Directivei europene privitoare la spălarea banilor şi combaterea terorismului, prin utilizarea sistemelor financiare. Nu o vom face, deşi ştim că suntem la un pas de infringement în ceea ce priveşte această transpunere. Nu o vom face, pentru că textul pe care ni-l propuneţi este unul absolut incorect. Este incorect, pentru că afectează societatea civilă, mai precis acea parte din societatea civilă cu cea mai generoasă parte pozitivă - asociaţiile şi fundaţiile, care prestează servicii sociale pe care statul nu le poate presta sau pe care statul le prestează într-un mod nesatisfăcător. V-aţi găsit, prin felul în care aţi înţeles să transpuneţi această directivă, să loviţi tocmai în cei care, încă o dată subliniez, sunt partea cea mai bună şi partea frumoasă a societăţii civile. Cum v-aţi gândit că vă permiteţi să afectaţi activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor, astfel cum o veţi face prin textul pe care l-aţi adoptat? Fiecare asociaţie şi fundaţie va trebui... pentru că v-aţi încăpăţânat şi nu aţi ascultat de criticile pe care noi le-am adus, aţi trecut peste amendamentele pe care noi le-am formulat. Cum le veţi explica acestor asociaţii şi fundaţii că trebuie să identifice şi, dacă au identificat, să raporteze fiecare tranzacţie pe care o vor face - vedeţi termenul -, fiecare plată pe care o vor face, prestând un serviciu social ultimului beneficiar social. Cum credeţi că vor mai funcţiona aceste asociaţii şi fundaţii? Doamnelor şi domnilor, Asociaţiile şi fundaţiile sunt oprite de la a da un randament maxim în ceea ce-şi doresc să facă, în primul rând, pentru că le lipsesc banii. Dar al doilea mare obstacol, pe care-l au asociaţiile şi fundaţiile, este birocraţia excesivă, o birocraţie la care, din păcate, cei de la putere contribuiţi şi acum, punând, încă o dată vă spun, o frână, o piedică dezvoltării unei activităţi normale, sănătoase, acestor asociaţii şi fundaţii. Felul în care aţi transpus această directivă, în ceea ce priveşte activitatea acestor asociaţii şi fundaţii, este unul nepotrivit, este unul neconform chiar cu scopul pe care l-au urmărit cei care au adoptat această directivă. Şi pentru că nu-mi doresc să intru într-o dispută cu argumente juridice, în legătură cu scopul urmărit de cei care au adoptat această directivă, la nivel european, o să vă dau exemple despre felul în care a fost transpusă, în acord cu scopul urmărit, în câteva dintre ţările alături de care formăm Uniunea Europeană, ţări care nu înţeleg, încă o dată vă precizez, să se folosească de o birocraţie excesivă pentru a împiedica desfăşurarea activităţilor specifice ale acestor asociaţii şi fundaţii. Franţa, Suedia, Austria, Danemarca, Germania, Finlanda - toate aceste ţări au înţeles să o transpună aşa cum şi noi v-am cerut, în sensul în care să fie raportate şi să fie confirmaţi beneficiari reali doar cei care înfiinţează aceste asociaţii şi fundaţii şi cei care controlează aceste asociaţii şi fundaţii, şi nu beneficiarul ultim, cel care este beneficiarul serviciului social. Niciuna dintre aceste ţări nu solicită, prin legislaţia lor specifică, ulterior transpunerii acestei directive, să facă ceea ce dumneavoastră cereţi asociaţiilor şi fundaţiilor din România. Şi să vă mai citez încă nişte nume de ţări, intrate mai de curând în Uniunea Europeană, mai apropiate de noi, nici Croaţia, nici Ungaria, nici Polonia n-au înţeles s-o transpună aşa cum dumneavoastră o faceţi. Încă o dată, nu ştiu la ce v-aţi gândit, dar pare că aveţi nişte treburi nerezolvate în ceea ce priveşte societatea civilă şi vă răzbunaţi, într-un fel sau altul, pe asociaţii şi pe fundaţii, prin această măsură ultrabirocratică care le impietează asupra desfăşurării activităţii. Partidul Naţional Liberal nu poate vota acest text de lege, decât, eventual, dacă amendamentul, care este trecut la respinse şi pe care aveţi şansa să-l votaţi ulterior, va trece. Mulţumesc tuturor.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Nu vreau să repet cele spuse de antevorbitorul meu. Noi am votat acum, după-amiază, în comisie, o mică modificare la acest raport, o mică modificare care rezolvă problema a 19 ONG-uri, dar lasă nemodificată problema a zeci de mii de ONG-uri. Şi, în toată această dezbatere, reprezentanţii autorităţilor, care au competenţă în domeniu, mai tot timpul, au vorbit pe lângă textul pe care îl veţi vota. Prin efectul acestei legi, toate ONG-urile vor trebui să raporteze, şi permiteţi-mi să citez textul - "... beneficiarul real..." care este definit în art. 3 alin. (2) - noţiunea de beneficiar real include cel puţin... şi la lit. c), în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor, pct. 4 - "persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate..." - şi textul curge. Mai tot timpul mi s-a explicat că asta înseamnă că eu pot să dau nume generic - cine sunt aceşti beneficiari. Nu, doar în ipostaza în care nu am reuşit să-l identific! Dar dacă o astfel de organizaţie neguvernamentală ajunge la oamenii săraci, identificabili pe listă, care au primit o sumă sau o pătură, trebuie să îi raporteze, adică sute de mii de persoane. Şi numele acestor persoane trebuie să fie trecute într-un registru. Am întrebat autorităţile dacă ştiu cam câte persoane vor trebui înregistrate: "Păi, vedem pe urmă...". Mai dăm norme de aplicare, pe urmă, după ce constatăm cum funcţionează legea. S-ar putea să avem nevoie de contabilizarea a milioane de oameni, poate, nu se ştie astăzi! Ca atare, doamnelor şi domnilor, în continuare, am votat pentru şi suntem de acord că problema organizaţiilor reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale este rezolvată, dar o problemă foarte mare pentru toate ONG-urile din această ţară nu a fost rezolvată, deci nu putem vota o astfel de lege, cu excepţia situaţiei în care cele două amendamente, din care - domnule Cupşa trebuie să vă spun, unul nu a fost trecut în raport - vor fi adoptate amendamente depuse de PNL. Deci amendamentul de la alin. (4) lipseşte din raport sau cel puţin eu nu l-am găsit. Deci, iată, un amendament chiar lipseşte din raport, care, la amendamentele respinse, începe cu numărul 145. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Stelian, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Halici, Grupul PSD.

Stelian-Cristian Ion Mulţumesc. Este lăudabilă atitudinea colegilor din UDMR, care, deşi au primit un amendament favorabil, au rămas principiali şi au observat, în continuare, au criticat prevederile din această lege, care se îndreaptă, din păcate, în mod masiv, se îndreaptă în mod direct împotriva asociaţiilor şi fundaţiilor, cu alte cuvinte, împotriva societăţii civile. Pe de o parte, ceea ce aduce bun această lege, din punctul de vedere al transparentizării, al eliminării acestor acţiuni la purtător din legislaţie - chestiune pe care am solicitat-o şi prin proiecte normative, şi public -, această chestiune a fost rezolvată. Pe de altă parte, legea este necesară pentru că ne impune directiva şi pentru că este necesar să ţii sub control şi sub supraveghere acest fenomen al spălării banilor. Pe de altă parte, legea vine cu o parte negativă, care strică tot ce este pozitiv în ea, şi anume: pune presiune foarte mare asupra asociaţiilor şi fundaţiilor, le impune obligaţii de neîndeplinit, practic. Asociaţiile şi fundaţiile care se ocupă de activităţi caritabile, care ajută persoane bolnave, care ajută victimele violenţei domestice, spre exemplu - acestea toate vor fi obligate, imediat după intrarea în vigoare a legii, să facă raportări, iniţial către Registrul Comerţului, cu privire la toţi aceşti beneficiari - că sunt bolnave de SIDA, de cancer, că sunt familii sau persoane abuzate în violenţa domestică - vor trebui, toate aceste persoane, într-un mod cu totul aberant, cu încălcarea drepturilor omului, dacă vreţi, cu încălcarea unor reglementări care se referă, şi pe care tot noi le-am votat în Parlament, la protecţia datelor cu caracter personal, toate aceste persoane vor trebui să fie puse pe liste, de asociaţii şi fundaţii, care, în loc să se ocupe de serviciile caritabile, vor trebui să se ocupe de hârţogăreală, de întocmirea unor liste şi de trimiterea listelor la instituţiile statului. Aberant, absolut aberant - şi toate acestea sub sancţiuni de milioane de euro! Cu alte cuvinte, s-a introdus în lege un instrument foarte eficient, teribil, de constrângere a asociaţiilor şi fundaţiilor. Dacă asociaţiile şi fundaţiile din România nu vor face pe placul puterii, oricare ar fi ea la un moment dat, această putere poate folosi organele statului pentru oprimarea asociaţiilor, pentru că o amendă de un milion de lei, o amendă de un milion de euro înseamnă pur şi simplu desfiinţarea acelei asociaţii. Dacă nu suntem conştienţi de relele pe care le face această lege, înseamnă că nu ne păstrăm luciditatea şi nu ne păstrăm atenţia cu privire la ceea ce legiferăm. Toate explicaţiile din cadrul comisiei, oferite de reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, au fost nişte argumente inflexibile, nişte argumente care veneau în totală contradicţie cu textul legii, care spune clar că atunci când aceşti beneficiari finali, aceste persoane oropsite pot fi identificate - şi în aproape toate situaţiile pot fi identificate -, ele trebuie raportate la ORC, în primă instanţă, şi după aceea, dacă este cazul, şi la Oficiu. (Vociferări.) Degeaba comentaţi, degeaba comentaţi şi vociferaţi, este o lege foarte periculoasă, şi rugămintea noastră este aceea de a vota următoarele amendamente care vor fi susţinute şi care pot rezolva această problemă. Şi este cazul să vă mai temperaţi din nervi, pentru că este nejustificată ieşirea dumneavoastră!

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Am finalizat. Mai este domnul Halici şi apoi începem dezbaterile. Amendamentele respinse vor fi susţinute fiecare în parte şi prin vot vor fi acceptate sau nu. Vă rog, domnule Halici. Şi am finalizat dezbaterile generale.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Trebuie să ştim foarte clar câteva chestiuni care pot părea tehnice, dar care, de fapt, reprezintă chintesenţa acestui proiect de iniţiativă legislativă. În primul rând, cele două directive trebuiau transpuse obligatoriu, pentru că am depăşit termenul, iar una dintre ele avea termen anul 2016 şi, dacă vă mai aduceţi aminte, era un Guvern tehnocrat care trebuia să o transpună, şi nu a făcut-o - pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte transpunerea în alte state, ar fi bine să mai citiţi din dreptul comunitar şi să aflaţi că, atunci când transpunem o directivă înainte de termenul final de transpunere, avem o marjă naţională de aplicare, de transpunere, mai exact. Depăşind termenele de transpunere, noi nu mai suntem sub incidenţa marjei naţionale, specifice. Deci trebuia transpusă ad-litteram . În ceea ce priveşte alegaţiile, că aceste directive nu prevăd anumite entităţi juridice, fals! Chiar dacă nu spune expressis verbis "asociaţii şi fundaţii", una dintre directive, Directiva 849, spune următorul lucru - "...orice entitate juridică recunoscută la nivelul fiecărui stat membru..." - Ei, asociaţiile şi fundaţiile sunt entităţi juridice, pentru că sunt înregistrate într-un registru special înfiinţat la nivelul fiecărei judecătorii. Deci nu se pune vorba că ar fi ceva în plus faţă de directivă. Bineînţeles că ne convine transparenţa atunci când vorbim despre acţiuni, indiferent de tipul lor, dar nu ne mai convine transparenţa atunci când vorbim despre beneficiari din anumite segmente. Şi ce vreau să spun cu lucrul acesta? Ne focusăm doar pe o anumită categorie de asociaţii şi fundaţii. Ele, în mare, conform statisticilor şi instituţiilor, sunt de trei tipuri: asociaţii care protejează persoane vulnerabile sau aflate în risc, asociaţii care protejează sau apără drepturi fundamentale ale cetăţenilor şi asociaţii - din păcate, asta este, că în aceste vremuri trăim - care finanţează acţiuni de terorism, dacă vă sunt cunoscute, cel puţin măcar aţi auzit de ele, şi spălarea banilor. Ei, România, fiind nu doar un stat membru, ci şi un stat cu o democraţie... chiar dacă unii spun că nu-i consolidată, noi credem că ea este consolidată tot mai mult, de la o zi la alta. Din păcate, avem şi astfel de activităţi în ţara asta. Ei, tocmai asta vrem să protejăm, în ceea ce priveşte persoanele vulnerabile sau aflate în risc! Nu trebuie să le spună cu nume şi prenume, pentru că reprezentanţii oficiilor ne-au şi explicat în comisie. Vor fi atunci când este vorba despre beneficiarii reali - şi sunt mai mulţi, de la zeci, la sute, la mii, cum s-a pronunţat de la acest microfon - vor fi încadrate cu un asterisc, într-o căsuţă. Un grup, este un grup de persoane vulnerabile aflate în risc sau de alte categorii, nu cu nume şi prenume. Tot la fel, vi s-a spus că, printr-o lege, şi presupun că ştiţi şi dumneavoastră, nu putem să prevedem ad-litteram proceduri sau norme de aplicare. Şi acele norme de aplicare vor fi foarte bine analizate de specialişti, care nu au nici interese politice, nici interese de alt gen şi cu atât mai puţin demagogice, cum văd că se mai poartă de la tribuna acestui Parlament, decât să protejeze, în ansamblu, societatea. Dar societatea nu este doar dintr-o parte. Şi dacă tot clamăm că vrem transparenţă, vrem corectitudine, păi, dragilor şi stimabililor, trebuie să fim toţi la fel. De aceea, Partidul Social Democrat îşi asumă, împreună cu partenerul de coaliţie, ALDE, acest proiect de lege şi considerăm... ca să nu vă mai spun, ca paranteză şi în final, că ceea ce s-a mai spus de la acest microfon, de fapt, funcţionează din 2002, prin Legea nr. 656, care urmează să fie abrogată tocmai prin transpunerea acestor directive. Deci asociaţiile şi fundaţiile, din 2002, au avut aceeaşi obligaţie. Şi din 2002, timp de 16 ani, nu s-a întâmplat nimic, iar acum, după al şaisprezecelea an, vezi, dragă Doamne, o să vină apocalipsa. Nu o să vină nicio apocalipsă, o să funcţionăm la fel de normal, corect şi transparent! (Aplauze.) Vă mulţumesc. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.)

Florin Iordache Da, domnule Cupşa, aveţi o intervenţie pe procedură? Vă rog.

Ioan Cupşa Pentru a fi exact... Sigur, eu sunt unul dintre demagogi! Numai că vă atenţionez că acum o jumătate de oră... (Vociferări)... aşa este, sunt cel mai mare demagog! Acum o jumătate de oră aţi modificat felul în care aţi transpus această directivă, deşi ne spuneaţi, acum circa un minut şi jumătate, de la această tribună, că această directivă trebuie transpusă ad-litteram, şi nu poate fi modificată. Fals! Pe de altă parte, aţi venit şi aţi spus că nu este nevoie să comunici datele de identificare ale persoanelor, beneficiarii ultimi ai acestor servicii sociale. Textul spune expressis verbis - este o expresie care vă place, aţi folosit-o şi dumneavoastră. Uite, am mai învăţat şi eu ceva - expressis verbis spune că veţi comunica, voi, cei care sunteţi, într-un fel sau altul, decidenţi în asociaţii sau fundaţii, întotdeauna, atunci când aţi identificat persoana care este beneficiar ultim. Este obligatoriu, domnule Halici! Este obligatoriu, pentru că aşa aţi făcut dumneavoastră textul de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Ioan Cupşa În măsura în care l-aţi identificat, doamnelor şi domnilor din asociaţii şi fundaţii, pe cel care este beneficiar ultim al serviciului social, sunteţi obligat să-l comunicaţi. (Domnul deputat Nicuşor Halici solicită să ia cuvântul.)

Florin Iordache Nu mai dau dreptul la replică. Mulţumesc.

Ioan Cupşa Asta este, domnule Halici. Îmi pare rău!

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Trecem la dezbateri. Avem 100... (Domnul deputat Nicuşor Halici solicită să ia cuvântul.) Nu, păi, nu mai lungim... replică la replică! Avem 144 de amendamente admise şi 9 amendamente respinse. Vă rog, domnule Andronache, la ce poziţie vreţi să interveniţi? La respinse? La 17 şi la 19 vreţi să interveniţi, da? Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. De la început, fac menţiunea că există o greşeală în raport. În sensul în care unul dintre amendamentele formulate şi supuse votului, respins în comisie, nu figurează în tabelul distribuit colegilor parlamentari, ceea ce afectează, este un viciu, bineînţeles, cu privire la modul în care a fost redactat acest raport. Cu privire la nr. crt. 17 din raport, la art. 3 pct. 2 lit. c) avem un amendament în sensul eliminării acestei reglementări de la lit. c). Iar argumentule este foarte simplu - şi am să vin cu un detaliu concret. Însă, până atunci, fac o menţiune extrem de importantă, şi anume această reglementare vine şi transpune trei directive. Prima directivă avea termen de implementare anul 2017, luna mai. Oare cine era la putere şi cine forma Guvernul, în luna mai, anul 2017? De ce oare Guvernul a venit şi a transmis Parlamentului această reglementare numai în luna mai a anului 2018? Ca atare, nu poate fi pus în sarcina opoziţiei faptul că realizează amendamente şi cere timp de dezbatere pentru această reglementare, când Guvernul vine şi depune acest proiect de lege în luna mai a anului 2018, proiect ţinut la Senat, de majoritatea parlamentară, până la sfârşitul sesiunii parlamentare din vară. Ca atare, vina vă aparţine în exclusivitate pentru netranspunere şi nu poate fi pusă în sarcina opoziţiei chestiunea aceasta. Revenind însă la amendamentul despre care vorbeam, amendamentul de eliminare, iată un exemplu concret, asupra căruia este bine să meditaţi atunci când veţi vota, în sensul susţinerii lui, şi anume, pe baza reglementării de la acest punct, asociaţiile şi fundaţiile vor fi obligate să raporteze datele de identificare care intră sub incidenţa Regulamentului privind protecţia datelor, stimaţi colegi. Şi sunt foarte interesat cum veţi asigura implementarea Regulamentului privind protecţia datelor personale ale unui nou-născut, care este bineînţeles identificat în momentul în care se face planificarea intervenţiei medicale de organizaţia nonguvernamentală, dacă, bineînţeles, depăşeşte suma prevăzută de lege, şi, de obicei, atunci când vorbim despre o operaţie asupra unui nou-născut, suma este depăşită în mod evident, situaţie care, bineînţeles, nu generează obligaţie de raportare, spre exemplu, potrivit acestei legi, pentru deţinătorul a mai puţin de 25% din capitalul unei societăţi comerciale. Deci pentru un nou-născut, care este supus operaţiei, se va face raportarea, dar pentru cel care deţine mai puţin de 25% din capitalul înregistrat la Registrul Comerţului, al unei societăţi comerciale, nu se va face raportarea. Foarte interesant ceea ce veţi vota dumneavoastră! Asta ca să vedeţi cât de clară, predictibilă este reglementarea pe care o propuneţi, astăzi, votului, în raport cu normele de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr. 24/2000. Ca atare, pe baza acestor argumente, mai întâi vă rugăm să votaţi pentru amendamentul nostru de la pct. 147 din raport, punct raportat la nr. crt. 17 din tabelul pus la dispoziţie.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Voi supune votului, stimaţi colegi. Vă rog, pregătiţi-vă cartelele. Domnule Lupaşcu, treceţi în bancă! Deci pregătiţi-vă cartelele. Supun votului propunerea de eliminare, susţinută de domnul Gabriel Andronache, Grupul PNL. Să înceapă votul. Deci, 58 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, două abţineri. Propunerea nu a întrunit numărul de voturi. Vă rog, domnule deputat, aveţi următorul amendament. Vă rog să-l susţineţi.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Până la următorul amendament, vă rog, pe procedură, să-mi precizaţi ce se întâmplă cu amendamentul supus votului în comisia de specialitate şi omis de a fi introdus în tabelul cu amendamente respinse, pus la dispoziţia liderilor de grup - v-am spus, nu pot spune că a fost pus la dispoziţia tuturor deputaţilor, aşa cum prevede legea.

Florin Iordache Nu... Domnule coleg, Amendamentul dumneavoastră se regăseşte în raport!

Gabriel Andronache Nu se regăseşte! Este vorba despre amendamentul de la art. 3 pct. 4.

Florin Iordache Da!

Gabriel Andronache Uitaţi-vă în tabel, nu există! Deci îl supuneţi votului, da? În regulă!

Florin Iordache Da, este amendamentul dumneavoastră. Fără îndoială! Vă rog.

Gabriel Andronache În regulă! Scuzaţi-mă...

Florin Iordache Este!

Gabriel Andronache Acesta există. Nu există celălalt de la art. 4.

Florin Iordache Da!

Gabriel Andronache Îmi cer scuze, a fost o...

Florin Iordache Există!

Gabriel Andronache Vă rog, cu privire la acesta, să îl supuneţi votului, pentru că are legătură cu ceea ce am precizat mai înainte.

Florin Iordache Sigur!

Gabriel Andronache Este în legătură directă cu acel...

Florin Iordache Potrivit Regulamentului, toate amendamentele invocate de colegi vor fi supuse votului. Să înceapă votul asupra amendamentului depus de domnul Andronache, Grupul PNL. Să înceapă votul. 57 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, două abţineri. Propunerea nu a întrunit numărul de voturi. Vă rog, domnule Andronache, următorul amendament. Vă rog!

Gabriel Andronache Cu scuzele de rigoare pentru că, într-adevăr, am făcut o confuzie, vă rog să-mi spuneţi unde este amendamentul de la lit. i), de la art. 4? De data aceasta, domnule vicepreşedinte... Unde este amendamentul? (Vociferări.) Nu, este vorba de al treilea amendament, art. 4 lit. i). Unde este în acest tabel? Unde este amendamentul de la art. 4 lit. i), supus în comisie votului? (Vociferări.) Îl căutaţi şi îmi spuneţi, vă rog. (Vociferări.) V-a spus domnul Márton Árpád că este lipsă din tabel acel amendament, care a fost discutat - domnul preşedinte ştie. A fost discutat, dar nu este în tabel. Ca atare, îi rog pe colegii care au comentat la eroarea mea anterioară să vină să-şi ceară scuze pentru eroarea lor.

Florin Iordache Domnule Andronache, prezentaţi amendamentul, vă rog, şi susţinerea lui.

Gabriel Andronache În regulă.

Florin Iordache Şi-l voi supune votului.

Gabriel Andronache Bine. Mulţumesc mult. Cu privire la această reglementare de la nr. crt. 19, lit. i), şi aceasta are legătură cu amendamentele pe care vi le-am prezentat mai înainte. Este tot un amendament de eliminare şi vă rog să îl supuneţi votului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Fără îndoială! Vă mulţumesc mult. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul depus de domnul Andronache. Să înceapă votul. 64 de voturi împotrivă, două abţineri, 59 de colegi au votat pentru. Nu a întrunit numărul de voturi. Mai departe, domnule Andronache, mai doriţi să susţineţi? Nu. Colegii? Da, domnule Stelian, vă rog. Domnul deputat Ion Stelian. Vă rog. Ce amendament doriţi să susţineţi?

Stelian-Cristian Ion Din păcate nu are număr marginal, dar vă rog să verificaţi la fila 177...

Florin Iordache Da.

Stelian-Cristian Ion Este amendamentul respins referitor la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. 4, acela cu privire la care s-a votat mai devreme eliminarea, la propunerea colegilor din PNL. Evident, propunerea de eliminare era cea mai bună. Pe de altă parte, dacă ajungem la concluzia că nu se întruneşte o majoritate pe această propunere de eliminare, propunerea noastră era de menţinere a obligativităţii raportării beneficiarilor serviciilor acestora desfăşurate de către ONG-uri, însă cu specificarea clară că e vorba numai despre tranzacţiile individuale mai mari de 10.000 de euro. Adică, dacă un ONG oferă ghiozdane către copii sau medicamente către bolnavi, nu ar avea obligaţia să raporteze toţi aceşti beneficiari. Dacă, însă, oferă sume mai mari pentru anumite servicii, mai mari de 10.000 de euro, în aceste cazuri să existe obligaţia raportării către ORC şi după aceea, dacă este cazul, către Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi... Propunerea de eliminare nu a întrunit numărul de voturi. Supun amendamentul de la pagina 177 alin. (4): "În cazul tranzacţiilor mai mari de 10.000 de euro..." - amendament USR. Vă rog, să înceapă votul. 53 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt alte amendamente la acest articol? Dacă nu, supun votului, stimaţi colegi, acest articol, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 68 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Mergem mai departe. Domnule Andronache, doriţi să mai interveniţi? Nu. Mergem mai departe. La art. 10, la nr. crt. 178, dacă susţineţi? Nu. La marginal 149 intervenţii? Nu. Marginalele 150, 151, 152, 153 dacă se susţin? Nu. Mulţumesc mult, stimaţi colegi. Rămâne la votul final de miercuri. Am finalizat aici acest proiect de lege.