10 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 589/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; PL-x 589/2018 Guvernul? Doamnă secretar de stat, vă rog. Şi apoi, Comisia pentru buget, domnul vicepreşedinte Nosa.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Iuliu Nosa, vicepreşedintele Comisiei pentru buget. Vă rog.

Iuliu Nosa Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 17 octombrie 2018. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare exceptarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi a Autorităţii Navale Române de la obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018, pentru bunurile si serviciile aferente întreţinerii si funcţionării instituţiilor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege amintit. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final.