25 septembrie 2018 – Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulate "După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea", iniţiate de deputaţi membri ai Grupului parlamentar al PNL.

Florin Iordache Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră de astăzi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa, până în acest moment, 169 de deputaţi. Ordinea de zi pentru zilele de marţi, 25 şi miercuri, 26 septembrie, precum şi programul de lucru au fost distribuite. Începem dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 63 deputaţi, înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi. Întreb, în temeiul art. 190 din Regulament, dacă vreunul dintre semnatari îşi retrage adeziunea? Nu. Vă propun următoarea... (Domnul deputat Nechita-Adrian Oros vine la tribună.) Imediat, domnul coleg. Moţiunea simplă va fi citită de unul dintre semnatari; Guvernului i se rezervă 50 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la încheierea dezbaterilor; luându-se în calcul câte 10 minute pentru fiecare grup parlamentar: Grupul parlamentar al PSD - 25 de minute; Grupul parlamentar al PNL - 11 minute; Grupul parlamentar al USR - 5 minute; Grupul parlamentar al UDMR - 4 minute; Grupul parlamentar ALDE - 3 minute; Grupul parlamentar al PMP - două minute; Minorităţile naţionale - 3 minute, iar deputaţii neafiliaţi - 3 minute. Dacă sunt obiecţii? Vă rog să pregătiţi cartelele, stimaţi colegi. Şi voi supune votului, stimaţi colegi, aceste propuneri. Să înceapă votul. 113 voturi pentru, două voturi împotrivă, 6 colegi nu şi-au exprimat votul. Au fost adoptate, cu majoritatea voturilor colegilor prezenţi. Rog liderii grupurilor parlamentare să depună la secretarii de şedinţă lista vorbitorilor. Pentru început... Da, mulţumesc. Îl invit pe domnul deputat Nechita-Adrian Oros, pentru citirea... (Discuţii în sală.) Am primit, doamnă Turcan. Îl invit pe domnul Oros. Să citiţi moţiunea simplă, dumneavoastră. (Discuţii în sală.) Numai puţin... Doamnă... Imediat... Nu începem până nu... Vă rog, domnule ministru, luaţi loc. Deci îl invit pe colegul nostru, domnul deputat Adrian Oros, să citească moţiunea simplă. Vă rog, domnule deputat.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru, Subsemnaţii, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, vă înaintăm prezenta moţiune simplă intitulată "După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea", ca urmare a modului dezastruos în care ministrul Petre Daea şi echipa au gestionat prevenţia, combaterea şi eradicarea pestei porcine africane în România. Aşa-zisele acţiuni întreprinse de ministrul Petre Daea, de la apariţia primului focar de pestă porcină africană în România - iulie 2017 - şi până în prezent, au demonstrat că acesta nu dispune de calităţile, cunoştinţele şi responsabilitatea necesare unui ministru în funcţie. De fapt, dacă analizăm declaraţiile publice ale domnului ministru, în toată această perioadă, făcute în stilul personal, în care deja ne-a obişnuit, rod al unui sindrom de diaree verbală nemaiîntâlnită în politica românească, se observă că nu ştie ce şi cum să facă pentru a stopa extinderea bolii, dar îşi dă mereu cu părerea. (Vociferări.) Domnule ministru, de Planul de contingenţă al României pentru pesta porcină africană aţi auzit? Pentru că acest plan vă spunea exact ce aveaţi de făcut. Trebuia doar curaj, responsabilitate, asumare şi să abandonaţi populismul care aici nu-şi are locul. Stimaţi colegi, harta evoluţiei pestei porcine africane în Europa ne arată că România este ţara cea mai afectată de această epidemie - peste 70% din focare fiind înregistrate în România. Dezinteresul, ignoranţa, lipsa asumării de responsabilitate, bâlbâiala, tardivitatea aplicării unor măsuri, blocarea luării unor măsuri, ascunderea probelor, dezinformările publice, neimplicarea unor factori instituţionali, care aveau obligaţii legale în gestionarea crizei, au generat haos şi au condus la neîncrederea populaţiei, a crescătorilor, a fermierilor şi a tuturor celor afectaţi în autorităţi şi în măsurile luate de acestea. Era obligatoriu, domnule ministru, ca, încă de la apariţia virusului, în vara lui 2017, să demaraţi, în regim de urgenţă, o acţiune de informare corectă a proprietarilor de porcine, a celor din industria de profil, a întregii populaţii, cu privire la măsurile ce se impun a fi luate, la obligaţiile ce le revin, precum şi despre gravitatea consecinţelor nerespectării acestor măsuri. Lipsa de acţiune şi de viziune a dumneavoastră a contribuit semnificativ la răspândirea fulgerătoare a epidemiei - cea mai rapidă difuzibilitate a virusului din Uniunea Europeană. În alte ţări, în care pesta porcină africană şi-a făcut apariţia cu ani de zile înainte, autorităţile au reuşit să ţină sub control focarele. În ţara noastră, în doar 3 luni, s-a ajuns la peste 900 de focare în 13 judeţe, fiind afectate 200 de localităţi, iar în flecare zi mai apare un focar. În toate aceste zone, pentru prevenirea răspândirii virusului, singura măsură luată a fost aceea de ucidere a porcilor - peste 300.000 de suine au fost ucise. Nu s-a recurs la măsuri de biosecurizare a fermelor comerciale prin organizarea de cordoane epidemiologice, nici la securizarea traseelor rutiere către centrele de abatorizare pentru valorificarea animalelor sacrificate voluntar, de necesitate. Nici până astăzi nu a fost stabilită şi comunicată public lista unităţilor de abatorizare pentru sacrificarea animalelor şi procesarea cărnii provenite din zonele de protecţie şi supraveghere. Acestea erau prevederi şi obligaţii ale autorităţilor. Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România a făcut solicitări disperate în acest sens încă din luna august 2018. Dar fermierii au fost lăsaţi singuri cu situaţiile de criză şi am asistat la situaţii aberante de sechestru în depozite şi ferme, animalele ajungând să se canibalizeze! De ce, domnule ministru, nu s-au procurat, încă din 2017, mijloace de incinerare, utilaje de dezinsecţie, dezinfecţie si decontaminare, şi nu s-au stabilit locuri de îngropare pentru eliminarea alternativă a cadavrelor care nu pot fi incinerate, pentru a preveni contaminarea postepidemică, contaminarea pânzei freatice şi dezgroparea cadavrelor? Din cauza pericolului afectării exploataţiilor industriale, fapt confirmat ulterior, Comisia Europeană a introdus toate judeţele afectate direct în zona roşie de restricţie şi carantină. România este singura ţară care se găseşte în această situaţie. Ştiţi de ce? Pentru că autorităţile române nu au putut prezenta garanţii privind măsurile luate. Răspunderea pentru această situaţie gravă este şi a Domniei Voastre, domnule ministru, care aţi scăpat din mână situaţia şi aţi neglijat avertismentele timpurii. Ne referim aici la informările venite de la Comisia Europeană, DG-Agri, DG-Sante şi EFSA, precum şi la cele făcute de SRI şi adresate factorilor de decizie, cu privire la iminenţa apariţiei pestei porcine africane. Ştiaţi încă din 2016 despre aceste lucruri, aţi fost membru al Comisiei pentru agricultură a Camerei Deputaţilor, şi aţi fost informat oficial, încă de la începutul mandatului, domnule Petre Daea. Acum, dacă lucrurile evoluează în acelaşi mod, există pericolul ca Uniunea Europeană să introducă în zonă de restricţie şi carantină întreaga ţară, cu repercusiuni economice devastatoare, situaţie de care sunteţi responsabil în mare măsură. Cum este posibil, domnule ministru Petre Daea, ca Centrul Naţional pentru Combaterea Bolilor să fie convocat abia în data de 28 iunie, anul acesta, la un interval de 3 săptămâni de la reapariţia focarelor de pestă porcină africană? În calitate de membru al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi al Comitetului Naţional pentru Combaterea Bolilor, aveaţi responsabilităţi clare în acest sens! Cum este posibil, domnule ministru, să nu solicitaţi în mod expres restricţionarea circulaţiei animalelor, inclusiv a porcilor, încă de la jumătatea anului 2017? Este inacceptabil, domnule ministru, să nu solicitaţi, de asemenea, activarea în regim permanent a măsurilor de control la frontiere, încă din anul 2017, mai ales pe frontiera de nord şi de est a României, acolo pe unde s-a şi demonstrat că a pătruns virusul pe teritoriul ţării noastre. Au fost emise ordine comune ale Ministerului Agriculturii şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare, ordine care au modificat legislaţia în vigoare şi au făcut derogări nepermise, coborându-se gradul de biosecuritate în fermele de suine şi facilitând astfel difuzia virusului pestei porcine africane. Este inexplicabil, domnule Petre Daea, că după apariţia pestei porcine africane, în calitate de ministru al agriculturii, nu aţi solicitat ANSVSA reluarea, în regim de urgenţă, a programului de inspecţii în exploataţiile cu animale, aşa cum prevăd normele sanitare veterinare, în condiţiile în care aceste inspecţii erau vitale şi nu trebuiau stopate. Cunoaşteţi, domnule ministru, că în celelalte state membre ale Uniunii Europene aceste inspecţii se fac de către medicii veterinari de două ori pe an, chiar dacă nu sunt semnalate cazuri de evoluţii ale unor epidemii? Aţi avut cunoştinţă, domnule Petre Daea, că medicii veterinari, "Dumnezeii bolii" - ca să vă cităm, au făcut solicitări repetate pentru reluarea inspecţiilor, inclusiv la mitingul de protest din primăvara aceasta, din faţa sediului ANSVSA? Acest lucru ar fi permis identificarea din timp a bolii şi ar fi condus la diminuarea pierderilor. În acest fel, domnule ministru, s-a reuşit performanţa ca în România pesta porcină africană să evolueze necontrolat, evoluţie nemaiîntâlnită în alte state UE afectate, cu un efect devastator asupra crescătorilor de porci şi industriei de profil. După ciuma lui Caragea, pesta porcină africană, marca Daea, este cea mai gravă epidemie care loveşte România! Ne aşteptam, domnule ministru, în calitatea pe care o aveţi, de membru al Guvernului, cu responsabilităţi clare privind strategia de creştere a suinelor, şi dată fiind evoluţia pestei porcine africane în România, având ca factor de diseminare mistreţul, să solicitaţi, în regim de urgenţă, celor responsabili de politicile în domeniul cinegetic, pe de o parte, creşterea numărului de acţiuni vânătoreşti care să aibă ca scop diminuarea numărului de mistreţi şi, pe de altă parte, modificarea legislaţiei în domeniu cu privire la reluarea acţiunilor vânătoreşti pe o perioadă limitată în arealele interzise. Cum a fost posibil, domnule ministru, să nu solicitaţi ANSVSA deblocarea sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, ştiut fiind faptul că în momentul de faţă baza de date nu poate fi utilizată pentru punerea în aplicare a măsurilor de circulaţie, de restricţie şi de verificare a restricţiei circulaţiei animalelor? Era o condiţie obligatorie, domnule ministru, la fel este şi acum, ca despăgubirile, pe care le acordaţi de la bugetul statului, să aibă la bază date certe, corecte, rezultate în urma acţiunilor de identificare şi înregistrare a porcilor din exploataţii. Nici până azi, domnule ministru, nu se cunoaşte cuantumul exact al despăgubirilor pentru pagubele cauzate de pesta porcină africană. Aţi emis cu întârziere o hotărâre de Guvern care modifică metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor care se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile şi care intră în contradicţie cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor, fiind astfel imposibil de pus în aplicare. Observăm, domnule ministru, că în ultima perioadă anunţaţi triumfalist că au început plăţile pentru despăgubirea celor afectaţi de pesta porcină. Nu informaţi însă beneficiarii despăgubirilor şi despre măsurile pe care le gândiţi pentru a fi reluată activitatea de creştere a suinelor. Auzim că una dintre măsuri este aceea a interzicerii creşterii porcilor pe o rază de 10 km distanţă de orice fermă de suine afectată. Asta înseamnă, domnule ministru, că va fi interzisă creşterea porcilor în gospodăriile ţărăneşti de subzistenţă, în acea zonă, dar oamenii au dreptul să ştie din timp acest lucru. Fermierii şi toţi cei care voiau să taie un porc pentru masa de Crăciun sunt prea puţin preocupaţi că "pesta vă deşteaptă şi grija vă adoarme" - ca să vă citez, domnule ministru -, în schimb, aşteaptă de la dumneavoastră răspunsuri şi decizii! Veţi rămâne în istoria României ca fiind artizanul principal al distrugerii creşterii porcului şi a industriei de profil din România şi, cu siguranţă, cel mai cunoscut vector de difuzie al virusului pestei porcine africane. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Încă de la începutul mandatului, domnul ministru ne-a demonstrat că are o aplecare specială asupra metafizicii oii, iar declaraţiile sale sunt celebre - "Oaia este o statuie vie", "Oaia a descoperit înălţimile şi le-a înnobilat", "Lângă oaie găseşti o frunză, dar lângă frunză nu găseşti o oaie". În acelaşi spirit, în această perioadă, se pare că Domnia Sa a identificat şi modul de pătrundere a virusului pestei porcine africane în România, care "nu intră în ţară călare pe bicicletă sau cu paşaport", ne spune domnul Daea, precum şi vinovatul principal în această criză fiind ştiinţa. Aţi identificat şi motivul pentru care pesta porcină africană evoluează atât de rapid în România. Aţi afirmat, domnule ministru, că nu există facultăţi care să pregătească specialişti în pesta porcină africană. Vă informez, domnule ministru, în calitate de medic veterinar, că nicăieri în lume facultăţile nu pregătesc medici veterinari pentru o singură boală. Medicii veterinari, care termină facultăţile, sunt medici veterinari generalişti. Unii dintre ei pot deveni specialişti virusologi, iar dacă au avut şansa sau neşansa ca în ţara lor să evolueze pesta porcină africană, se specializează. Vă amintesc, domnule ministru, că diagnosticul clinic, recoltarea probelor, prelucrarea lor şi diagnosticul de certitudine în laborator a fost pus de medicii veterinari din România. De asemenea, vă spun că în focarele de boală, acolo unde au fost solicitaţi colegii mei, lucrează pro bono medici veterinari de liberă practică, doar din responsabilitate şi respect pentru profesia lor. Domnule ministru, cu tot respectul, dumneavoastră nu sunteţi în măsură să apreciaţi profesionalismul şi buna-credinţă a medicilor veterinari din România. Dumneavoastră ne vorbiţi de 3 luni că pesta porcină africană nu are antidot. Orice elev de la Liceul Agricol ştie că antidotul nu are nicio treabă cu virozele. Stimaţi colegi, nu mai putem asista la acest dezastru care se agravează pe zi ce trece! Haosul, incoerenţa deciziilor, uneori chiar lipsa acestora, precum şi solicitările dubioase către diferite instituţii şi autorităţi cu rol în gestionarea şi combaterea pestei porcine africane riscă să arunce în faliment industria creşterii porcului în România. Declaraţia nefericită a domnului Petre Daea întregeşte acest tablou - "Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente, singura metodă este sacrificarea". "Porcii se incinerează, este o muncă extraordinară". "Acolo este ca la Auschwitz". Aceste cuvinte trădează un mod de gândire rudimentară, domnule ministru, şi o lipsă totală de discernământ, incompatibile cu funcţia pe care o deţineţi. Concluzionând, dragi colegi, avem dovada faptului că ne aflăm în faţa unor acţiuni ilegale, abuzive şi neglijente, concertate la un nivel social şi instituţional înalt, care au determinat, după părerea noastră, un atentat la siguranţa naţională, subminarea economiei naţionale şi insecuritatea alimentară, cu pagube incomensurabile la bugetul de stat. Prin votarea acestei moţiuni aveţi posibilitatea de a mai da o şansă agriculturii, dar şi să le arătaţi românilor că vă pasă cu adevărat de soarta lor şi de securitatea alimentară a României! Mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Îl invit, în continuare, la cuvânt, pe domnul ministru Petre Daea. Aveţi cuvântul, domnule ministru, vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru... pentru ampla expunere pe care aţi făcut-o. Începem dezbaterile. Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Tinel Gheorghe. Vă rog, domnule deputat. Din partea Grupului PNL mai este şi domnul deputat Nicolae Giugea. Numai puţin, domnule deputat, să-şi organizeze domnul ministru... (Discuţii în sală.)

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Am avut senzaţia că citaţi şi ne prezentaţi planul de măsuri al Poloniei. Că numai ei au reuşit într-un termen foarte scurt să izoleze focarele şi să blocheze, să stopeze evoluţia bolii. Paradoxal este că deşi ne-aţi prezentat un plan extrem de minuţios, argumentat, culmea e că din 2017 până în 2018, boala a explodat. În decursul a trei luni de zile - iunie, iulie, august - am ajuns la 18 judeţe afectate, cu tot planul dumneavoastră de măsuri prezentat foarte frumos, pe slide-uri. Din păcate însă, în 10 minute, nu putem dezbate şi analiza, în plenul Camerei Deputaţilor, un subiect care ţine de securitatea alimentară şi care, prin efectele produse pe termen scurt, mediu şi lung, domnule ministru, va genera sărăcirea spaţiului rural, exact acolo unde acesta este cel mai sărac. Uitaţi-vă că exact judeţele care sunt cele mai afectate de gradul de sărăcie, acolo parcă a lovit şi această nenorocire care are ca şi cauză, după părerea noastră, a semnatarilor acestei moţiuni simple, şi lipsa de profesionalism şi de fermitate a actualei conduceri a Ministerului Agriculturii. Şi, pentru claritate şi rigoare, domnule ministru, aşa cum vă place dumneavoastră să spuneţi, am să prezint câteva chestiuni tehnice şi am să punctez. Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 - la care dumneavoastră aţi făcut referire - pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative a fost modificată, în sensul că Ministerul Agriculturii a primit sarcină suplimentară să coopereze cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea şi stabilirea tipurilor de exploataţii de animale acceptate în România, precum şi să elaboreze legislaţia pentru stabilirea şi dimensionarea tipurilor de exploataţii de animale, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate şi controlate. Concomitent, prin Planul naţional de contingenţă - lumea se întreabă, ce o fi planul acela naţional de contingenţă, fraţilor?. Acesta este Planul naţional de contingenţă, aprobat de România în 2016, şi care ar fi trebuit să fie Biblia celui care ne-a vorbit astăzi şi ne va vorbi şi la sfârşitul acestor dezbateri, a ceea ce urma să se întâmple în România după identificarea primului focar de pestă porcină, în vara anului 2017, în România. Deci prin Planul naţional de contingenţă, Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, care funcţionează ca unitate centrală în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, are în structura sa, domnule ministru, printre altele, şi o unitate centrală de decizii, care, la rândul ei, are următoarea structură de conducere - un preşedinte, un vicepreşedinte şi membri permanenţi -, unde, la poziţia 2 figurează Ministerul Agriculturii, alături de ANSVSA, de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Deci, iată, această celulă de criză vă poziţionează pe dumneavoastră cu drepturi extraordinare şi cu obligaţii extraordinare, în cadrul Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, domnule ministru. Atribuţiile principale ale acestei Unităţi centrale de decizii sunt: definirea şi stabilirea strategiei de control şi de combatere a bolilor; coordonarea activităţilor de colaborare dintre instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă; emiterea deciziilor şi instrucţiunilor în condiţiile legii; analizarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmise prin intermediul unităţilor operaţionale centrale. De asemenea, tot conform Planului naţional de contingenţă, avizat de Comisia Europeană şi transpus în legislaţia românească, responsabilitatea punerii în practică a măsurilor profilactice pentru apariţia şi combaterea pestei porcine africane revine ANSVSA, dar şi dumneavoastră, direct, domnule ministru. Conform art. 9 alin. (10) din Hotărârea de Guvern nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, primiţi calitatea de coordonator direct al activităţii ANSVSA, prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul ministerului. Coordonare, conform DEX - Dicţionarul Explicativ al Limbii Române - înseamnă acţiunea de a coordona, punere de acord a unui tot. Îndrumarea şi coordonarea luării măsurilor de recoltare, însămânţare şi ogorâre cad în sarcina Ministerului Agriculturii. Am citat din DEX. Acelaşi act normativ precizează la art. 1 alin. (2) că Ministerul este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniul agriculturii şi producţiei alimentare, al resurselor genetice vegetale şi animale. Alineatul (3) al aceluiaşi articol prevede că Ministerul elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune. Şi, cu voia Domniei Voastre, dar nu în ultimul rând, domnule ministru, alin. (5) prevede că obiectivul principal al Ministerului pe care îl conduceţi - cu onoare, ziceţi dumneavoastră - este asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive. Despre ce securitate alimentară puteţi vorbi, domnule ministru, în condiţiile exploziei şi răspândirii bolii într-un termen atât de scurt, pe aproape o treime din teritoriul naţional? Poate putem vorbi, cu toată responsabilitatea, de insecuritate naţională, pe care aţi generat-o prin lipsa de fermitate şi de indecizie. La art. 3 din acelaşi act normativ invocat mai sus sunt prevăzute responsabilităţile dumneavoastră, domnule ministru, în ceea ce priveşte avizarea actelor normative ale Autorităţii Sanitare Veterinare, care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului. Şi aţi recunoscut aici că Ordinele nr. 330 şi nr. 200 le-aţi avizat dumneavoastră. Totodată sunt prevăzute şi responsabilităţi clare cu privire la acţiunile de control şi inspecţii tehnice, cu respectarea legislaţiei pe domeniile specifice de activitate, sens în care sunteţi obligat să colaboraţi în acţiunile dumneavoastră şi cu celelalte autorităţi publice abilitate. Păi, despre ce acţiuni de control şi inspecţii vorbim, când în primăvară medicii veterinari erau în faţa instituţiilor, acuzându-vă că blocaţi tocmai activitatea sau planul de control şi inspecţii care ar fi trebuit să monitorizeze apariţia bolii, domnule ministru? Iată cum, domnule ministru, conform reglementărilor legale pe care le-am expus aici, sunteţi direct responsabil de haosul instituţional, economic şi social, creat ca urmare a apariţiei acestei boli pe teritoriul ţării noastre şi a lipsei dumneavoastră de reacţie, în conformitate cu reglementările legale ce vă reveneau. Ce, cum şi pe cine aţi coordonat, domnule ministru? Este o întrebare firească, la care trebuie să răspundeţi, pentru că, pe lângă pagubele produse crescătorilor de animale, aţi îngropat în pământ şi cele aproape 100 de milioane de euro, primite de la Uniunea Europeană pentru subvenţia pe bunăstare, prin PNDR 2007-2014 - despre acest lucru ar trebui să discutăm, pe lângă despăgubirile de 71 de milioane, pe care ni le-aţi prezentat, deci sunt pagube colaterale foarte importante, domnule ministru - de care fermierii români au beneficiat şi de care nu se mai pot bucura în continuare. Mai mult decât atât, aţi compromis, domnule ministru, pentru o lungă perioadă de timp, în localităţile şi judeţele afectate de apariţia bolii, activitatea de creştere a suinelor în gospodăriile ţărăneşti. Sau poate acesta a fost şi scopul urmărit de dumneavoastră prin lipsa totală de implicare de care aţi dat dovadă. Şi fac o paranteză. Domnule ministru, aţi început prin a ne prezenta că, în Spania şi Portugalia, apariţia bolii, din 1957 şi 1958, a generat, eu ştiu, măsuri profilactice timp de 13, respectiv 31 de ani. Pregătiţi, oare, populaţia României, ţăranul român, că timp de 30 de ani nu va mai putea să crească porc în gospodăria ţărănească? Spuneţi-o public de la acest microfon, ca să ştim la ce să ne aşteptăm. Cum veţi putea, domnule ministru, să mai convingeţi acum fermierii români să acceseze banii alocaţi prin noul PNDR, cele circa 330 de milioane de euro, ştiut fiind faptul că imediat după apariţia şi răspândirea bolii, Comisia Europeană a introdus judeţele afectate în zona roşie de restricţie şi carantină, cu efecte devastatoare pentru fermieri, ei nemaiputând comercializa produsele obţinute. Aţi recunoscut aici, domnule ministru, că decizia a fost luată în 2018, în vară, când deja dumneavoastră aveaţi un an de aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de contingenţă. Este incredibil cum fermierii din 13 judeţe vor fi afectaţi de imposibilitatea de a-şi valorifica produsul rezultat al muncii lor. Ce le spuneţi, domnule ministru, crescătorilor afectaţi de pesta porcină africană, cu privire la măsurile profilactice pe care trebuie să le urmeze obligatoriu, pentru a-şi relua producţia? Şi ce le spuneţi, în mod special, gospodarilor care se vor vedea nevoiţi ca de Crăciun să cumpere carne de porc din supermarketuri? Ştiut fiind faptul că ţăranul român a avut şi are în gospodărie de fiecare dată un porc de tăiat, oricât de sărac ar fi el. Domnule ministru, vă garantez, astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, că numele dumneavoastră şi al partidului din care faceţi parte vor rămâne pe vecie întipărite în memoria colectivă a ţăranului român, ca fiind cei care le-aţi luat porcii din ogradă şi care aţi omorât gospodăria ţărănească şi aţi compromis pentru mult timp de-acum încolo creşterea în regim industrial a suinelor. Dragi colegi, dacă vreţi să daţi o şansă recâştigării prestigiului şi funcţiei de ministru al agriculturii, vă rog să votaţi această moţiune simplă, punând capăt astfel unui mandat şi aşa compromis. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Mai aveţi 26 de secunde, trebuie să mai vorbească un coleg. Dar poate mai găsim timp şi pentru colegul dumneavoastră. Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Valeriu Steriu, Grupul PSD. Vă rog, domnule deputat.

Valeriu-Andrei Steriu Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Domnule ministru Petre Daea, Stimaţi colegi, De la bun început trebuie să vă spun, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat respinge conţinutul moţiunii simple depuse de Partidul Naţional Liberal. Stimaţi semnatari ai acestei moţiuni, câţi dintre dumneavoastră aţi vizitat o fermă afectată de pesta porcină africană, înainte, în timpul sau după dezinfectarea adăposturilor? Vă invit să ridicaţi mâna. (Vociferări.) Mulţumesc. Mulţumesc. E de la sine înţeles. Textul pe care l-aţi depus abundă în afirmaţii neconforme cu realitatea. Este doar o înşiruire de cifre şi regulamente; dorinţa cuiva de a ieşi în evidenţă în faţa şefilor şi mai ales în faţa preşedintelui Iohannis, care, deşi anunţă că urmăreşte fenomenul cu îngrijorare, preferă Salzburg-ul şi New York-ul în această săptămână. Un preşedinte dedicat ţării ar fi vizitat până acum o fermă de porci, măcar din solidaritate cu fermierii români afectaţi. Chiar, în mandatul Domniei Sale, actualul preşedinte a făcut vreodată vreo vizită la o fermă? Eu nu-mi amintesc. (Vociferări.) După isteria aviară liberală din 2005, avem acum isteria pestei porcine africane liberale. Ştiu că în PNL oamenii se încaieră pentru cele câteva locuri eligibile pentru viitorul Parlament European, dar vă rog să nu impacientaţi populaţia României cu încordarea dumneavoastră. (Vociferări. Rumoare.) Şi vă rog, de asemenea...

Florin Iordache Numai puţin...

Valeriu-Andrei Steriu ... să nu mai asmuţiţi...

Florin Iordache Numai puţin, domnule deputat. Rog colegii din sală să păstreze liniştea. Vă rog frumos.

Valeriu-Andrei Steriu Vă mai rog să nu asmuţiţi structurile veterinare între ele, prin politizarea pestei. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog să-mi permiteţi să citesc mai departe răspunsul la moţiunea dumneavoastră. Mă întreb, cum ar fi tratat această problemă o guvernare liberală? Ar fi stârnit denunţuri la DNA şi la Parchetul General, care să ducă la reţinerea şi arestarea virusului, aşa cum în 2012 aţi urcat site-ul de cultură în duba poliţiei, la reprimarea protestelor de susţinere a lui Raed Arafat? Sau ar fi achiziţionat în regim de urgenţă apă, sub numele de dezinfectant din sursă unică, pentru a pretinde că dezinfectează ţara, precum în 2005, la gripa aviară? A solicita mai întâi comisie de anchetă pe subiectul pestei porcine africane sau a depune zilnic plângeri penale la adresa veterinarilor, aşa cum se întâmplă, înseamnă a stopa însăşi activitatea de coordonare şi combatere a pestei porcine africane, prin blocarea factorilor de decizie în birourile Parlamentului sau ale Parchetelor. Dacă dumneavoastră, colegi liberali, credeţi că a sta în birourile parlamentare depunând moţiuni şi denunţuri ajută fermierii, să ştiţi că Ministerul Agriculturii şi medicii veterinari nu-şi pot permite acest lux. Aceştia muncesc zile şi nopţi în focare, stopând răspândirea acestui virus. Aţi văzut acest lucru, în prezentarea modernă a ministrului Daea, pe care îl felicit pentru utilizarea în premieră a mijloacelor IT la o moţiune în Parlament, dar mai ales pentru implicare şi pentru măsurile luate atât de minister, cât şi de Autoritatea Veterinară. Preocuparea dumneavoastră pentru un subiect cu implicaţii în domeniul economic şi social nu se justifică, însă, prin a-l aduce săptămânal în plenul Parlamentului, atâta vreme cât această boală nu trece la om. Ca şi virusul West Nile, care însă a produs şi produce decese în România şi în Europa, nici pesta porcină africană nu poate fi stopată prin vreun vaccin existent. Dar pesta nu ucide oameni. Cu virusul West Nile înţeleg că sunteţi confortabili. Colegii din PNL par să fi uitat că la nivel global şi european se cunoştea despre existenţa acestei boli încă din 2007, când au apărut primele focare, aşa cum aţi văzut: în Georgia, apoi, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Belarus, Lituania, Polonia, Letonia sau Estonia. În 2007 România avea trei miniştri ai agriculturii într-un singur an, toţi liberali - Traian Remeş, Dan Motreanu şi Dacian Cioloş. Iar modul în care Ministerul Agriculturii, la acea vreme, a gestionat cele 140 de focare ale pestei porcine clasice - o formă mai simplă a pestei, pentru care există vaccin - a avut consecinţe dramatice în vestul ţării. Dragi colegi, economic, social, dar mai ales pe partea de protecţie a mediului, porcii ucişi au stat săptămâni întregi neincineraţi sau neîngropaţi. Este vorba de 67.000 de porci. Despre despăgubiri nu are sens să mai vorbim. Fermierii au aşteptat în zadar banii şi au fost trimişi în instanţe, unde au reuşit să-şi câştige drepturile, după patru sau chiar şase ani. În 2016, România s-a confruntat cu un risc major de contaminare, deoarece focare ale pestei au fost confirmate şi notificate de statul vecin, Ucraina, chiar în zone aflate la o distanţă de până la 20 de km de teritoriul României. Prim-ministru atunci era domnul Dacian Cioloş. Niciun fermier din România nu a fost înştiinţat în 2016 de existenţa vreunui risc al acestei boli, iar Autoritatea Veterinară nu a avut niciun fel de măsură de prevenţie demarată, chiar dacă din partea SRI apăruseră primele informaţii cu privire la riscuri şi vulnerabilităţi. De altfel, cu cinci preşedinţi ai Autorităţii Veterinare, în 11 luni de Guvern tehnocrat, nu poţi pretinde un management predictibil. Să ne amintim că pe 22 decembrie 2015, Autoritatea Veterinară a reuşit un record, să aibă trei preşedinţi într-o zi - un preşedinte dimineaţa, un preşedinte la prânz şi un interimar seara. În momentul de faţă nu există niciun vaccin, niciun tratament pentru infecţiile cu pestă porcină africană. Singurele metode de prevenţie eficientă sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi controlul potrivit al posibilelor focare de infecţie, raportare care ar ţine strictă eradicarea animalelor susceptibile. Se reproşează în moţiune lipsa implementării Planului de contingenţă al României pentru pesta porcină. Plan deja depăşit, după mine, pentru că este pornit din 2002, pentru o boală care în 2018 se comportă cu totul altfel. Chiar şi aşa, măsurile şi prevederile respectivei directive au fost respectate, aşa cum a prezentat şi domnul ministru Daea. Cum putea ministerul să stopeze răspândirea unui virus care se transmite atât direct, cât şi indirect, în condiţiile în care boala a afectat atâtea state din lume şi pentru care nu există niciun vaccin? Este clar că România este ţara cea mai afectată din Uniunea Europeană, dacă ne gândim că peste 75% din porcii crescuţi în gospodăriile Uniunii Europene sunt în România. Sunt 30 de crescători de porcine în România, care aduc mai mult de jumătate din numărul de porci în business, iar aceste trei companii, care cresc peste două milioane de porci, reuşesc să-şi asigure măsuri de biosecuritate. Atât firme româneşti, cât şi ferme străine reuşesc, lucrând cu veterinarii zilnic - şi aici nu a existat nicio secundă vreun risc. Şi aceste societăţi reuşesc în continuare să alimenteze comerţul intracomunitar. România are, în mod uzual, 4-5 milioane de porci, în ferme şi gospodării; 1,4 milioane de porci - în ferme, 3,8 milioane - în gospodării. Consumul anual este de aproape 11 milioane de porci. Deci importăm mai mult de jumătate din carnea de porc. La 1 mai 2018, efectivele, oficial, erau de 4,1 milioane; cu 8% mai scăzute în 2017, în mod natural. Moţiunea depusă de dumneavoastră, dragi colegi liberali, enumeră o serie de directive ale Uniunii Europene, pe care România le-a respectat. Iar România, ca şi Polonia sau alte state afectate, îşi continuă livrările intracomunitare din zonele albe. Haosul din mediul public, la care se face referire în moţiune, este cauzat tocmai de informaţii eronate şi tentative de a crea panică în rândul populaţiei, aşa cum poate produce această moţiune. În toată perioada menţionată, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară a propus recomandări şi informări ale fermierilor; alături de Ministerul Agriculturii, a luat măsuri de prevenire. Pesta tot s-a răspândit, primul caz înregistrat, din 2017, fiind deja cunoscut. Toţi fermierii sunt în permanentă legătură cu medicii veterinari, care au fost implicaţi în toate campaniile de informare, iar Ministerul Agriculturii, Autoritatea Sanitară Veterinară, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru protecţia Consumatorului îşi fac din plin datoria. În cazul pestei porcine africane, la nivel naţional, după cum aţi văzut şi în prezentarea anterioară, la data de 19 septembrie, 4.338 de dosare au fost plătite. Până la aceeaşi dată, poate cel mai important lucru, au fost stinse 5 focare în Satu Mare, unde nu a mai fost înregistrat vreun focar, din 31 august. De asemenea, în judeţul Bihor nu a fost înregistrat vreun nou focar, din data de 8 august 2018. Aşa cum au menţionat specialiştii din acest domeniu, evoluţia bolii este în permanent monitorizată prin examene clinice şi de laborator. Zilnic, se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri, se întreprind acţiuni, în funcţie de circumstanţe. Dacă pesta porcină clasică, mult mai cunoscută, a avut nevoie de 12 ani pentru a fi eradicată şi a putut fi stopată datorită unui vaccin, în cazul pestei porcine africane este nevoie, dragi colegi, de răbdare, de calm şi de consens politic, pentru că eradicarea pestei porcine africane nu este un subiect de luptă politică. Eradicarea se face prin măsuri în teritoriu şi prin informarea corectă a populaţiei. Este nevoie de soluţii, precum campanii intense de mediatizare, care să educe fermierul român cu privire la ce trebuie să facă şi ce să nu facă. O altă soluţie ar fi pregătirea unui fond mutual de compensare pentru fermieri, susţinut atât de Guvern, cât şi de Uniunea Europeană, o propunere luată în discuţie săptămâna trecută, în Comisia pentru agricultură, cu comisarul Phil Hogan, fiind acceptată de acesta. Principala şi unica motivaţie pentru fermieri, pentru a-şi continua legal activitatea de creştere a porcilor, este aceea de a fi despăgubiţi, iar preşedintele Iohannis este cel care a dat dovadă de iresponsabilitate, în august, întârziind avizarea rectificării bugetare şi, implicit, alocarea de fonduri necesare acţiunilor de control şi combatere a răspândirii pestei porcine. Perspectiva este sumbră fără mobilizarea structurilor statului - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Afacerilor Interne -, iar politicienii pot ajuta populaţia sau pe fermieri printr-o comunicare corectă pe care o realizează în judeţe. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Pesta porcină africană nu este a unei persoane sau a unei guvernări, avem de-a face cu un virus care a afectat, în cele din urmă, şi ţara noastră, aşa cum a afectat şi alte state din vecinătatea României şi la nivel mondial. Aşa cum Autoritatea Veterinară a ştiut, alături de Ministerul Agriculturii, să protejeze ţara de alte boli care există în clipa de faţă la toţii vecinii - cum ar fi pesta micilor rumegătoare sau dermatoza modulară contagioasă a bovinelor - iată, sperăm şi suntem convinşi că, unindu-se eforturile, vom reuşi să eradicăm şi pesta porcină africană. Soluţia pe termen lung se găseşte doar în domeniul cercetării şi în descoperirea unui vaccin şi se fac demersuri în acest sens. China şi Spania sunt ţări care investesc foarte mult în acest moment, pentru a reuşi să repornească producţia şi să stopeze această boală. Diferenţa dintre România şi celelalte ţări afectate de acest virus este faptul că noi ne focusăm pe politizarea situaţiei, în loc să găsim şi să sprijinim soluţii inovative, prin antrenarea specialiştilor, şi nu a politicienilor. Chiar şi preşedintele Romalimenta, medicul veterinar Sorin Minea, a declarat că situaţia critică nu putea fi evitată. Pesta porcină africană există în toată Europa, şi măsurile pe care Guvernul ar trebui să le implice sunt în continuare acestea pe care le-a luat - asumare şi mult curaj. Este vorba despre sacrificarea animalelor, limitarea sau chiar interzicerea mobilităţii acestora şi interzicerea creşterii porcilor în alte locuri decât în ferme. Vorbim aici, în special, despre Delta Dunării, unde este un focar foarte greu de controlat. Toate soluţiile, care s-au dovedit a fi eficiente până în acest moment, au inclus măsuri de identificare rapidă a focarelor, de sacrificare a animalelor şi de dezinfectare a zonelor afectate. După stingerea focarelor, ministerul trebuie să continue să aloce bani şi să propună politici pe termen lung, în vederea sprijinirii fermierilor şi transformării a cât mai multor gospodării în ferme comerciale cu biosecuritate ridicată. Titlul moţiunii depuse de dumneavoastră, "Ciuma lui Caragea...", se raportează la nivelul conducătorului ţării în istorie. Dacă nu ne unim eforturile, dragi colegi, va rămâne în istorie ca "pesta lui Iohannis". Numele nu se asociază cu cel care rezolvă problema, ci cu cel care a adus "guvernul meu" în timpul căruia s-a produs. (Vociferări.) Cu ce soluţii vin semnatarii moţiunii? Nu am văzut soluţiile adoptate la nivelul anului 2018! Stimaţi colegi, Isteria nu combate pesta porcină africană. Grupul parlamentar al PSD nu va vota pentru această moţiune. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Mai sunt 12 minute, pe care le va folosi domnul ministru. Continuăm. Grupul USR, domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Aveţi 5 minute, domnule coleg.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Dragi colegi, Vreau să înţelegeţi că mandatul domnului Daea, ca ministru al agriculturii, reprezintă un dezastru pentru români. (Vociferări.) Voi fi blând cu dumneavoastră şi nu voi aminti aici toate deciziile sau indeciziile păguboase luate de domnul Daea. Mi-aţi acordat doar câteva minute, nu câteva zile. Domnule Daea, Ne-aţi spus că pesta porcină nu intră în ţară pe bicicletă. Aveţi dreptate! Căci, dacă mă uit la modul cum aţi gestionat această criză, probabil că, dacă ar fi intrat pe bicicletă, i-aţi fi făcut pistă specială! (Rumoare.) Comisia Europeană a cerut României, în februarie 2017, să ia măsuri pentru a se proteja de pesta porcină. De atunci însă, singura problemă a Guvernului Dragnea era să-şi treacă prin ordonanţă de urgenţă amnistia şi graţierea faptelor penale. (Vociferări.) Domnule Daea, Sub mandatul dumneavoastră, pesta porcină africană s-a extins în peste 230 de localităţi din 18 judeţe ale României. Avem 927 de focare, ceea ce a provocat sacrificarea a peste 320.000 de porci şi se estimează că, până la finalul anului, numărul acestora va depăşi 600.000! (Vociferări.) La o privire atentă, vedem cum au fost afectate direct sute de companii mici, mari şi zeci de mii de gospodării. Companiile care se ocupă cu creşterea porcinelor au anual o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de dolari. Zeci de mii de familii sunt dependente direct sau indirect de această industrie. Extinderea pestei porcine africane va face ca PIB-ul României să piardă, în următorul deceniu, câteva miliarde de dolari, iar pentru aceasta sunteţi vinovat direct, domnule Daea! Ne punem cu toţii întrebarea - de ce România este cea mai afectată ţară din Uniunea Europeană? Este vorba despre rea-voinţă şi premeditare sau pur şi simplu sunteţi incapabil să gestionaţi o astfel de situaţie? Domnule ministru, Sunt oameni care plâng. Pur şi simplu stau în mijlocul gospodăriilor şi plâng, pentru că acei porci, pe care dumneavoastră i-aţi sacrificat, reprezentau mai mult decât nişte kilograme de carne de pus pe masă, reprezentau moneda de schimb a acestor oameni, reprezentau o plasă de siguranţă a zilei de mâine. Ne întrebăm cu toţii cum s-a ajuns aici? Cred că este evident pentru toată lumea! Aveţi un deficit de viziune şi un excedent de nepăsare. Sunteţi singurul ministru din Uniunea Europeană, care nu a reuşit să gestioneze această epizootie. Deşi acuzaţi lipsa de fonduri, nu aţi apelat la ajutorul disponibil de la Uniunea Europeană. Aţi intervenit târziu, iar măsurile au fost exagerate, au generat cheltuieli inutile şi au înrăutăţit situaţia. Un exemplu edificator îl reprezintă gropile cu porcii sacrificaţi, adevărate bombe ecologice! Am văzut cu toţii porcii sacrificaţi plutind pe Dunăre, căzuţi din căruţele care îi transportau sau sfâşiaţi pe câmp de animalele sălbatice. Da, acestea au fost soluţiile dumneavoastră! Românii vor fi singurii care vor plăti, atunci când kilogramul de carne de porc va costa în ajunul Crăciunului cât trufandalele. Cine are de câştigat? În primul rând norocoşii, care au avut informaţiile din timp, norocoşii care au ştiut că nu veţi lua măsuri împotriva extinderii pestei, cum a fost domnul Dragnea jr. Mai departe, au câştigat cei care au păstrat tăcerea în privinţa pericolului, cei care au vândut în cantităţi uriaşe materiale pentru dezinsecţie. Şi iar ajungem la familia domnului Dragnea, mai precis, la Sorin Paul Stănescu, naşul domnului Dragnea jr. Domnule Daea, sunteţi unul dintre cei mai ineficienţi miniştri ai agriculturii din istoria României. Aţi fi putut acţiona ferm, însă aţi preferat să vă maimuţăriţi la televizor, braţ la braţ cu cea mai bună prietenă a dumneavoastră, oaia. Nu aţi intervenit pentru a diminua pagubele înregistrate de fermele infestate, prin înfiinţarea abatoarelor sanitare, care ar fi asigurat recuperarea integrală a cărnii de consum, în condiţii de maximă biosecuritate. Nu aţi intervenit pentru a monitoriza efectivele de mistreţi şi pentru a limita suprapopularea. Nu aţi intervenit pentru a combate creşterea porcilor domestici în vecinătatea fondurilor de vânătoarea, pentru evitarea infestării de la mistreţi. Nu aţi intervenit prin controale la centrele de colectare a vânatului şi asigurarea ecarisării teritoriului. În plin dezastru, aţi ţinut deschise târgurile de porcine, în loc să le închideţi! Toate aceste acţiuni sau inacţiuni au dus la explozia pestei porcine africane. V-aţi acoperit de hârtii şi aţi uitat să ne spuneţi că, în realitate, implementarea măsurilor a fost haotică sau inexistentă. Aţi ales calea uşoară pentru PSD şi dezastruoasă pentru români. Aţi închis afaceri, aţi trimis mii de oameni în şomaj, aţi distrus gospodării şi aţi pus în pericol securitatea financiară a zeci de mii de familii. Aţi acţionat ca un duşman al intereselor României! Vă solicit să fiţi curajos şi să răspundeţi, în faţa naţiunii, la două întrebări punctuale.

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Cu cât timp înainte de primul focar confirmat, aţi primit de la Institutele statului informări despre riscul major al pestei porcine africane şi ce măsuri de prevenţie aţi luat? Puteţi garanta, în faţa Parlamentului, că România va recupera integral banii pentru despăgubirile generate de epidemia pestă, ţinând cont că una dintre condiţiile de rambursare, impuse de Comisia Europeană, cea de respectare a normelor de biosecuritate, a fost încălcată? Grupul parlamentar Uniunea Salvaţi România aşteaptă răspunsul dumneavoastră! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Loránd-Bálint Magyar. Aveţi 4 minute, domnule deputat.

Loránd-Bálint Magyar Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru, Din păcate, în ultima perioadă, pesta porcină a devenit un subiect de dispută politică, cu toate că acest fapt nu vine în ajutorul fermierilor afectaţi. Mai mult, nici în ziua de azi nu există o atitudine operativă, adecvată faţă de apariţia şi răspândirea bolii. De la declanşarea primului focar de pestă porcină, chiar în judeţul pe care îl reprezint în Parlament, în Satu Mare, am urmărit cu mare atenţie tot ce au făcut sau ce nu au făcut autorităţile competente în acest caz. În multe cazuri, chiar dacă de la o suspiciune a bolii treceau două zile până la confirmare, iar mai apoi, încă o săptămână până ce s-au luat măsuri adecvate, autorităţile competente nu aveau o altă atitudine operativă. În aceste împrejurări, responsabilitatea cea mai mare a avut-o Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, o instituţie a cărei misiune este protejarea sănătăţii umane, de-a lungul întregului lanţ alimentar, adică de la fermă la consumatori. Totodată, responsabilitatea aparţine şi instituţiei prefectului, care, potrivit art. 19 lit. f) din Legea nr. 340/2004, asigură, împreună cu autorităţile şi organismele abilitate, ducerea la îndeplinire a măsurilor de pregătire şi de intervenţie pentru situaţii de urgenţă. Am rămas foarte surprins când am aflat că autorităţile competente au fost avertizate de apariţia pestei porcine, de Serviciul Român de Informaţii, încă din anul 2016, însă, în ciuda faptului că în fiecare judeţ există direcţii sanitare veterinare şi în fiecare comună există medici veterinari, care, printre altele, au atribuţii de monitorizare şi de control, nu s-a efectuat preventiv vreo activitate de informare. Din păcate, oricare va fi rezultatul votului moţiunii împotriva domnului ministru Daea, la final tot nu vom avea o soluţie pentru crescătorii şi pentru fermierii afectaţi de pesta porcină. Stimaţi colegi, Lipsa unor acţiuni decisive, corecte şi rapide, inexistenţa unor strategii agricole, respectiv sanitare veterinare şi informare adecvate fermierilor, au dus la o răspândire şi mai accelerată a pestei porcine africane, punând în pericol dezvoltarea acestei ramuri agricole. Printre problemele principale, semnalăm următoarele: lipsa acută de comunicare a autorităţilor competente în direcţia publicului larg. Mai mult, în judeţul Bihor, de exemplu, prefectul a interzis primarilor să informeze cetăţenii despre pericolul răspândirii peste porcine; lipsa unui plan concret de gestionare a crizei, respectiv lipsa măsurilor adecvate, în diferite regiuni ale ţării, privind caracteristicile de creştere a porcilor; faptul că autorităţile competente judeţene, cum ar fi direcţiile sanitare veterinare judeţene, nu au la îndemână mijloacele necesare pentru a lua măsuri adecvate în unităţile administrativ-teritoriale, astfel fiind luate decizii contradictorii - de exemplu, în judeţul Satu Mare, o fermă de porci nu a primit autorizaţie de vânzare, în timp ce uneia, aflată la doar 20 de kilometri, i s-a emis autorizaţia. Suntem într-o situaţie în care demiterea ministrului nu va aduce vreo soluţie, mai ales de stopare a pestei porcine africane. Stimaţi colegi, Considerăm că Ministerul Agriculturii trebuie să elaboreze, în perioada imediat următoare, un nou sistem de despăgubiri, prin care fermierii să beneficieze de compensaţii corespunzătoare preţului de piaţă, a animalelor pierdute. De asemenea, trebuie aplicate măsuri compensatorii administratorilor Fondului Cinegetic, pentru costurile aferente la diagnosticarea bolii, respectiv pentru neutralizarea cadavrelor. În continuare, considerăm că ceea ce ţine cu adevărat de competenţa ministerului este elaborarea unui plan privind societăţile de prelucrare a cărnii, care favorizează importurile de carne în defavoarea producţiei naţionale. În Polonia, de exemplu, firmele de prelucrare a cărnii au refuzat achiziţionarea materiei prime din surse externe verificate. Pentru combaterea situaţiei, Guvernul polonez a adoptat un regulament prin care a forţat firmele de prelucrare a cărnii la cumpărarea unui anumit procent de porci crescuţi în ţară. Un asemenea pas ar fi indicat de făcut şi în România. A treia măsură, care trebuie luată cât mai curând de minister, este problematica neutralizării cadavrelor de animale provenite din gospodăriile private. Prevederile Ordonanţei nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare trebuie corelate cu necesităţile reale ale fermierilor şi ale crescătorilor de animale. UDMR susţine, în continuare, că este important ca organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare să fie în responsabilitatea UAT-urilor, din sursele de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii. Lipsa normelor...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg. Aţi depăşit timpul!

Loránd-Bálint Magyar Un minut! Lipsa normelor metodologice pentru ordonanţa menţionată a condus la situaţia în care cadavrele porcilor au fost aruncate în Dunăre şi, implicit, au dus la răspândirea bolii. Concluzionând, consider că răspunderea pentru gestionarea defectuoasă a crizei, a apariţiei pestei porcine africane, este mai mult a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv a instituţiilor prefectului, care au în sarcină gestionarea situaţiilor de criză, iar ministerul şi domnul ministru au un rol decisiv în ameliorarea efectelor crizei şi în elaborarea unui plan de refacere a acestei ramuri agricole. În consecinţă, poziţia Grupului UDMR este de a se abţine de la votul moţiunii.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul ALDE. Domnule Tabugan, vă rog. Aveţi 3 minute, domnule coleg.

Ion Tabugan Domnule preşedinte, Domnule ministru, Stimaţi colegi, Departe gândul meu de a duce în derizoriu problematica pestei porcine africane. Aseară, stând, aşa, la hotel, tot dădeam pe Google... să găsesc să fac o legătură între... "După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea". Ei, nu am găsit nicio similitudine. Caragea - domnitor, Daea - ministru! Ei, să ferească Dumnezeu, domnilor semnatari, să urmeze ceea ce a urmat în perioada lui Caragea, o ploaie dezastruoasă şi cel mai mare cutremur din România. Şi veţi fi răspunzători! (Rumoare.) Şi ce credeţi că apare când tot căutam pe calculator? Ministrul Daea, 2018, record la producţia de grâu - peste 10 milioane de tone; la orz, ovăz, orzoaică şi celelalte - peste 12 milioane de tone, cu 200.000 de tone mai mult. Noi, la PNDR..., în perioada 2014-2020 au fost sprijiniţi aproximativ 13.000 de fermieri, dintre care 3.649 sunt tineri fermieri din zona montană, iar plăţile la APIA s-au făcut, după cum ştiţi şi dumneavoastră, aproape integral, la timp, pentru ca fermierii să-şi reia culturile. Ca specialist în silvicultură şi singurul care am făcut curs de vânătoare, pot să vin, să-mi permit să critic un pic Ordinul nr. 540/2018 al ministrului apelor şi pădurilor. Venim şi sacrificăm, prin vânătoare, într-un an, la 15 mai 2018, pe o perioadă de un an, 14 mai 2019, 28.000 de mistreţi. Dar ca vectori în materialul prezentat, doar 68 de mistreţi sunt menţionaţi. Vreau să vă spun, din toate cele învăţate de mine şi practicate într-o viaţă de om, mistreţul este omnivor. Noi suntem vinovaţi de aruncarea deşeurilor, a porcilor infestaţi, în pădure, la marginea pădurilor, unde mistreţii vin şi consumă carne şi ulterior împrăştie acest virus.

Florin Iordache Concluzionaţi, vă rog!

Ion Tabugan Deci, cu alte cuvinte, în perioada de un an, să sperăm că pesta porcină revine la un nivel cât se poate de jos, iar echilibrul normal al mistreţilor va fi păstrat, pentru că una este cota de recoltă care se calculează conform efectivului optim, şi noi am venit acum cu 28 de mii în plus să-i sacrificăm. Dar, dacă este nevoie, şi nu vom reuşi să stăpânim pesta, o vom face şi cu aceşti mistreţi.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Ion Tabugan Consider că ministrul Daea este un foarte bun ministru. Am lucrat 8 ani împreună în Comisia pentru agricultură, unde a venit cu soluţii extraordinare pentru agricultura românească. Ca atare, noi, Grupul ALDE, îl susţinem pe ministrul Daea! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Adică, votaţi împotriva moţiunii. Asta era ideea. Grupul PMP, domnul Simionca. A, liderul de grup. Aveţi două minute. Vă rog.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Mesajul meu este scurt. Tot Guvernul trebuie să plece, nu doar domnul Daea, care plimbă oaia. (Vociferări.) Şi mai mult decât atât, domnul Steriu se încălzeşte de mult timp. Aşa i-a promis domnul Dragnea, că pleacă în locul dumneavoastră. Deci plecaţi mai repede! (Vociferări.)

Florin Iordache Domnule Bacalbaşa, vă rog frumos! Domnule Simionca, vă rog. Vă rog, ceva care are legătură cu moţiunea, declaraţiile, dimineaţă! Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru, Stimaţi colegi, Analizând situaţia din agricultură şi acţiunile Guvernului Dăncilă întreprinse în acest domeniu, noi, deputaţii PMP, am promovat 4 concluzii. Şi le voi anunţa, după care le voi explica. 1. Guvernul a făcut-o de oaie. 2. Ministrul agriculturii, devenit oaia neagră a Guvernului, poate deveni mielul de sacrificiu al Guvernului. 3. Nu poate exista prietenie între oaie şi lup, deşi lupii pretind că da. 4. Datoria ciobanului este să-şi tundă oile, nu să le jupoaie. Şi aş începe cu primul punct. Când spun că Guvernul a făcut-o de oaie, mă refer la faptul că iresponsabilitatea acestui Guvern, dezinteresul şi neputinţa au aruncat România în cea mai mare criză cu care agricultura românească s-a confruntat după cel de-al Doilea Război Mondial. Criza pestei porcine nu face altceva decât să demonstreze că incompetenţa guvernanţilor a ajuns la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată în ţara noastră şi că tot Guvernul trebuie demis. Am mai spus că ministrul agriculturii, devenit oaia neagră a Guvernului, poate deveni mielul de sacrificiu al Guvernului. În cazul pestei porcine africane, nici Dăncilă, nici ANSVSA, aflată în subordinea directă a premierului, nici domnul Daea nu au reuşit să ia măsurile care se impuneau pentru a preveni dezastrul. Dacă domnul ministru Daea trebuie să plece acasă, noi suntem de acord, dar să plece împreună cu doamna prim-ministru Dăncilă. PMP consideră că această criză a pestei porcine africane, împreună cu reprimarea sângeroasă a protestului din 10 august trebuie să facă obiectul unei moţiuni de cenzură. O moţiune simplă nu este de ajuns.

Florin Iordache Concluzionaţi!

Ionuţ Simionca Nu poate exista prietenie între oaie şi lup, deşi lupii pretind că da. Această concluzie rezultă dintr-un lucru pe care îl vede tot românul. Criza pestei porcine africane este cea mai bună afacere pentru familia şi pentru apropiaţii domnului Liviu Dragnea, în timp ce gospodăriile de subzistenţă sunt pe cale de dispariţie, iar românii vor trebui să plătească 1.000 de euro pentru a cumpăra un porc la masa de Crăciun...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Ionuţ Simionca ... pesta porcină... Lupii fac profit din Apocalipsa porcină. (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. V-am dat un minut, domnule coleg. Îmi pare rău. Numai... îmi pare rău! Mulţumesc. Mergem mai departe. Deputaţii neafiliaţi. Domnule deputat Daniel Constantin, vă rog. (Domnul deputat Ionuţ Simionca solicită să ia cuvântul.) Păi, în două minute să vorbiţi... Este timpul dumneavoastră, nu aţi ştiut cum să-l gestionaţi! Îmi pare foarte rău! Vă rog. Aveţi 3 minute, domnule deputat.

Daniel Constantin Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Domnule ministru, Stimaţi colegi, Voi avea o intervenţie foarte scurtă, în conformitate cu timpul dumneavoastră. Vă mărturisesc că sunt unul dintre cei care, alături de colegii din PNL, am semnat pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă sau, mai degrabă, o comisie în care trebuia să analizăm ce s-a întâmplat, mai ales modalitatea în care a fost gestionată această problemă a pestei porcine. Însă vă mărturisesc, dragi colegi din PNL, că am fost extrem de surprins atunci când am aflat de la televizor sau, dacă vreţi, din Parlament că s-a introdus această moţiune simplă împotriva ministrului Daea. Şi spun acest lucru pentru că, aşa cum ştiu şi eu, ştiţi şi dumneavoastră foarte bine, principalele atribuţii în gestionarea pestei porcine nu revin ministrului agriculturii, ci revin Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare. Mai mult decât atât, cred că dacă doreaţi cu adevărat să discutăm politic despre această problemă a pestei porcine, cred că ar fi trebuit să provocaţi o dezbatere în Parlament, la care să fie invitată doamna prim-ministru, pentru că, începând din anul 2017, doamna prim-ministru este cea care răspunde politic, având autoritatea în subordinea Domniei Sale. Aşadar, cred că a fost o greşeală tehnică. Acum, ştiţi foarte bine că, în ultimul timp, de un an şi jumătate aproape, am fost un opozant al acestei guvernări. Consider, la fel ca şi mulţi dintre dumneavoastră că, din păcate, nu avem un guvern care să răspundă nevoilor pe care le au oamenii. (Vociferări.) Dar, pe de altă parte, nu cred că suntem credibili doar dacă venim şi criticăm orice. Din acest punct de vedere, ca parlamentar, dar şi ca fost ministru al agriculturii, daţi-mi voie să am câteva consideraţii vizavi de activitatea domnului Daea, pe care dumneavoastră l-aţi invitat aici, nu neapărat despre modalitatea în care a gestionat această problemă a pestei porcine. Au fost şi lucruri care trebuie criticate, fără doar şi poate, dar există şi lucruri care au fost şi trebuie să fie apreciate în activitatea Domniei Sale. Şi aş vrea să subliniez câteva dintre acestea. În primul rând, nu am văzut - şi ca fost ministru al agriculturii cred că este lucrul cel mai important - nu am văzut întârzieri foarte mari în ceea ce înseamnă plata subvenţiilor către fermieri. Dacă vrem ca fermierii să nu aibă probleme, să fie liniştiţi, trebuie să primească banii la timp. Sigur că au fost foarte multe exagerări în această zonă, că a fost primul an în care s-au plătit plăţile în avans. Ştim bine că primul an a fost anul 2012, 15 octombrie sau 16 octombrie 2012... şi exagerări de genul acesta. Va trebui să recunoaştem să c-au plătit la timp. Am observat, în activitatea de accesare de fonduri europene, că Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se desfăşoară într-un ritm susţinut. Dacă faceţi o comparaţie, veţi vedea că fondurile de la agricultură sunt cu mult peste ceea ce înseamnă absorbţia de fonduri europene în Guvernul Dăncilă, Tudose sau cum vreţi dumneavoastră să-i spuneţi. Sigur că şi aici am câteva obiecţii. Aş fi pus un accent mai mare pe calitate şi cred că actualii guvernanţi, din păcate, s-au concentrat mai mult pe a raporta la hectar, să spun aşa, să fac o comparaţie...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi, domnule coleg!

Daniel Constantin ... cu fonduri europene, decât să meargă pe zona de calitate, integrarea producţiei şi aşa mai departe. Nu vreau - şi dacă îmi permiteţi, domnule Iordache, foarte scurt - nu vreau să trec peste un program pe care l-aţi votat cu toţii, chiar şi cei din PNL, şi minorităţile, şi anume Programul Naţional de refacere a infrastructurii de irigaţii. Şi am remarcat cu satisfacţie că, după Guvernul Cioloş, în mandatul căruia nu s-a acordat vreun leu pentru acest program, în acest Guvern reabilitarea sistemului de irigaţii funcţionează bine, nu într-un ritm pe care mi l-aş fi dorit eu, este un program pe care l-am aprobat în anul 2015 şi cred că este un program de succes. Şi sunt foarte multe lucruri - şi dacă îmi mai permiteţi 30 de secunde - pesta porcină este, într-adevăr, o problemă foarte gravă şi cred că totul a plecat, din punctul meu de vedere - şi acolo cred că trebuie să fie oameni care să răspundă pentru modalitatea în care a fost gestionată această problemă -, cred că totul a plecat de la modificarea legislaţiei în privinţa sectorului sanitar veterinar, în anul 2017, o lege care vă mărturisesc că s-a dorit a fi aprobată prin ordonanţă de urgenţă în anul 2015, în 2014-2015...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg!

Daniel Constantin ... şi cred că s-a greşit atunci. Sunt foarte multe lucruri, dar pentru toate aceste aspecte, având în vedere că această criză a pestei porcine se extinde şi nu este gestionată corespunzător, dar având în vedere şi faptul că sunt şi rezultate pozitive, Grupul deputaţilor neafiliaţi se va abţine la moţiunea simplă. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul PNL. Mai aveţi 26 de secunde. Domnul Nicolae Giugea. Vă rog, domnule deputat.

Nicolae Giugea Mulţumesc, domnule preşedinte. Iulius Caesar Caligula şi-a pus calul senator. Petru Groza şi-a pus boul ministru, respectiv pe Zăroni. Liviu Dragnea a venit şi a numit la Ministerul Agriculturii un berbec, dar nu berbecul începător, aşa cum zic ciobanii, sau, pe înţelesul tuturor, nu masculul alfa, ci a pus berbecul care se pierde de turmă şi face întotdeauna deliciul televiziunilor. (Rumoare.) Se jelea la televiziuni...

Florin Iordache Vă mulţumesc mult, domnule deputat.

Nicolae Giugea Se jelea la televiziuni Petre Daea că nu a adus pesta porcină... (I se întrerupe microfonul.) (Vociferări.)(Aplauze.)

Florin Iordache Domnule deputat, domnule Giugea, aţi epuizat timpul, îmi pare rău! Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. (Domnul deputat Nicolae Giugea solicită să ia cuvântul.) Nu aveţi microfon, îmi pare rău! Vă mulţumesc. (Vociferări.) Este ridicol... în sfârşit... (Vociferări.) Domnule Giugea... îmi pare rău! (Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Acum înţeleg, stimaţi colegi, de ce nu aţi fost de acord cu votarea Regulamentului. Acum chiar înţeleg că dumneavoastră vi se pare absolut normal ca un deputat, în Parlamentul României, să facă într-un fel, deloc, dar deloc, neacademic, un ministru? Indiferent cine ar fi acesta... Şi, stimate doamne, chiar nu e cazul să aplaudaţi cu atâta virtute jignirile din Parlament. Şi, dacă tot am votat acest Regulament, chiar solicit tragerea la răspundere a unui coleg care nu-şi înţelege rolul şi menirea în Parlament. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Dezbaterile au fost epuizate. Îl invit pe domnul ministru Petre Daea. Domnule ministru, mai aveţi 12 minute din partea Grupului PSD şi 3 minute din partea Guvernului. Vă rog.

Florin Iordache Continuaţi, domnule ministru! Vă rog frumos.

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi, domnule ministru!

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mulţumesc. Dezbaterile sunt încheiate. Votul pe moţiune - mâine, la votul final. Vă mulţumim, domnule ministru, pentru prestaţie şi pentru observaţiile făcute. Închid şedinţa. Bună seara! Ne vedem mâine dimineaţă. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,17.