10 decembrie 2018 – Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Florin Iordache Continuăm partea a doua a şedinţei noastre, consacrată răspunsurilor la interpelări. Domnul Lovin, este doamna secretar de stat Sirma Caraman. V-a prezentat răspunsul, da? Da. Vreţi să interveniţi, domnule Lovin? Nu. Mulţumesc. Tot domnul Lovin. Aţi primit răspuns din partea domnului secretar de stat, din partea Ministerului Fondurilor Europene, domnul Octav-Dan Paxino? L-aţi primit, da? Mulţumesc. Mai departe. Tot domnul Lovin, la Ministerul Sănătăţii. Este domnul secretar de stat Dan Dumitrescu. Aţi primit răspunsul, da? Vreţi să interveniţi, domnule deputat? Nu. Mulţumesc. Mergem mai departe. Este prezent domnul deputat Gheorghe Andrei. Aţi primit răspuns din partea domnului secretar de stat Dan Dumitrescu. Vreţi să interveniţi? Vă rog, vă rog, domnule deputat. Înţeleg că v-a remis... cu desfiinţarea orei de vară. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Foarte clar şi foarte pe scurt. Haideţi, domnule, odată, să desfiinţăm ora aceasta de vară, că e o aberaţie şi creează numai probleme, inclusiv pentru sănătatea publică. Aţi văzut, şi în Europa s-au luat anumite decizii. Există un studiu făcut la nivel european. Noi doar ne jucăm, aşa, schimbăm ora de vară şi dăm peste cap toată populaţia, timp de o lună. E o chestiune care ţine şi de sănătatea publică, ţine şi de rentabilitatea muncii, ţine şi de programul fiecărui om în parte. Nu înţeleg de ce mai trebuie să folosim astfel de mecanisme care erau specifice nu ştiu când, pe vremea războiului, când mai aveam nevoie de încă o oră de...

Florin Iordache Domnule coleg, e în vigoare noua directivă, cu desfiinţarea orei, să ştiţi.

Andrei Daniel Gheorghe Păi, asta vă rog, s-o desfiinţăm.

Florin Iordache Da. Păi, tocmai, e în vigoare. Vă mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Atunci, e foarte bine.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Lovin. Aveţi o interpelare adresată Ministerului Energiei. Este domnul secretar de stat aici. Aţi primit răspunsul. E domnul Tudorache. Aţi primit răspunsul? Da. Mulţumesc. L-aţi primit, da? Domnule Tudorache, vreţi să...? Da, vă rog. Vă rog, prezentaţi-i domnului Lovin răspunsul. Vă rog, domnule Tudorache, daţi-i domnului Lovin răspunsul. Mai departe. Din partea Ministerului Muncii este domnul Chiotan prezent. Este şi domnul deputat Constantin Codreanu. Aţi primit răspunsul? Vreţi să interveniţi? Domnul Chiotan, vă rog. Pe scurt. Foarte pe scurt. După care vă rog să-i înaintaţi domnului deputat răspunsul.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, domnule Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Îi mulţumesc şi domnului secretar de stat pentru răspunsul prezentat. Din câte am putut vedea, chiar înaintea acestei sesiuni de răspunsuri la interpelări, tabelul prezentat nu are, pe categorii, următoarele lucruri. Şi anume, pe lângă faptul că sunt prezentate datele pe categorii de vârstă, am mai solicitat să fie prezentate date separat, pe următoarele trei categorii: a) copii cetăţeni români, b) copii cetăţeni străini, c) copii ai persoanelor fără cetăţenie, rezidenţi în condiţiile legii în România. În plus, pentru fiecare unitate teritorial-administrativă am mai solicitat şi o separare pentru copiii cu dizabilităţi şi fără. Şi nu în ultimul rând, o a treia întrebare care a rămas fără răspuns - care este dinamica numărului total de beneficiari ai indemnizaţiei de stat pentru copii, pe ultimii 10 ani? Sper la un răspuns complet data viitoare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Tot domnul Chiotan este prezent şi să răspundă domnului deputat Gheorghe Andrei Daniel. Vă rog să-i daţi... I-aţi dat...? Mulţumesc. Vreţi să interveniţi? Nu. Mulţumesc. Mergem mai departe. Este prezent domnul secretar de stat, domnul profesor Petru Andea. Are un răspuns pentru domnul Paşcan. Vreţi să interveniţi, domnule Paşcan? (Vociferări.) Poftiţi?

Emil-Marius Paşcan Aştept răspunsul.

Florin Iordache Da. Domnul... N-aţi dat răspunsul, domnule Andea? Vă rog, prezentaţi-i domnului Paşcan răspunsul. Vă rog, şi răspunsul oral şi scris. Foarte succint răspunsul oral şi daţi-i documentul scris.

Florin Iordache Vă rog, domnul Paşcan. Mulţumesc, domnule profesor. Domnule Andea, vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc. Nu sunt mulţumit de acest răspuns, întrucât eu consider că s-ar fi cuvenit să răspundeţi în sensul întrebării mele. Am susţinut că doamna ministru Ecaterina Andronescu a mai fost ministru al educaţiei, este un om pragmatic şi, din experienţa pe care o are şi în calitate de cadru didactic universitar, ar trebui să se implice mai mult şi să găsească formule. Am înţeles că va promova un nou proiect de Lege a educaţiei, în sensul de a pragmatiza învăţământul. Astăzi se educă - şi a reieşit acest lucru şi din ceea ce au studiat cei din Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ - se educă în mod special memorarea, se fac exerciţii de culturism al memoriei, nu se educă abilităţi practice concrete şi nu se corelează, mai ales, piaţa educaţiei cu cea a muncii, în sensul ca elevii să aibă posibilitatea, într-adevăr, să cunoască ce înseamnă atribuţii profesionale, să meargă, într-adevăr, nu doar teoretic şi pe hârtie, la aceste proiecţii de documentare şi vizite de documentare. Şi pentru acest lucru ar trebui să se aşeze la aceeaşi masă, cei de la Instituţia Prefectului, de la serviciile deconcentrate şi toate instituţiile din mediul privat. O să primesc răspunsul şi sigur voi reveni cu o interpelare concretă pe această temă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. Domnul Virgil Popescu are o interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Mihai Chirică i-a prezentat răspunsul. Domnul Toma Ilie de la PSD. Domnul secretar de stat Iura de la Ministerul Finanţelor Publice, vă rog prezentaţi-i. Domnul... vreţi să interveniţi? Foarte pe scurt. Înţeleg că aţi prezentat... Foarte pe scurt, domnule Ilie Toma, că sunt numai răspunsuri.

Ilie Toma Da. Mulţumesc, foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă. Dar ideea era următoarea. Aş fi vrut să avem o mai bună colaborare cu toţi factorii decidenţi, pentru că - vă dau un caz concret, creditul "Investeşte în tine". Un student, anul I de facultate, până începe anul universitar, banii nu şi-i primeşte. Deci formularistica - este foarte mult, timpul până îşi primeşte banii este enorm, iar părintele sau studentul respectiv este nevoit să-şi ia un împrumut la împrumut, deci nişte bani plătiţi în plus. Aceasta era ideea. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Discutaţi cu domnul secretar de stat, pentru a completa. Şi ultima interpelare. Vine din partea domnului deputat Vlad Duruş, către Ministerul Culturii. Pentru toate celelalte se solicită amânarea. Domnule Duruş, vreţi să interveniţi? Aţi primit... Dacă vreţi să interveniţi, vă rog. Nu vreţi să interveniţi. Este prezent domnul secretar de stat Ieremia, de la Ministerul Culturii, v-a dat răspuns. Dacă vreţi să...? Nu. Vă mulţumesc. Pentru toate celelalte, deci interpelarea domnului Vlad Sergiu Cosmin... (Vociferări.) Păi, se solicită amânarea, nu ştiu, din partea Ministerului Transporturilor. Data viitoare. Ministerul Transporturilor, pentru domnul Paşcan. De asemenea, se solicită amânarea. Şi Ministerul Justiţiei, şi Ministerul Afacerilor Externe, la interpelarea domnului deputat Gheorghe Andrei Daniel, se solicită amânarea. Acestea fiind spuse, mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Ne vedem miercuri dimineaţă, la 8,30, la declaraţii politice. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,18.