4 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională COM (2019) 764 (PHCD 25/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională COM (2019) 764; PHCD 25/2019. Domnule preşedinte Tîlvăr, vă rog, prezentaţi raportul.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia noastră privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Comisia pentru afaceri europene şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru examinarea fondului privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională. Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii, Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi analiza făcută în cadrul comisiei noastre, noi susţinem extinderea standardelor europene şi alinierea acestora cu standardele internaţionale, în vederea sporirii fluxurilor comerciale şi a oportunităţilor pentru întreprinderile europene. Recomandăm ca standardizarea aplicată soluţiilor inovatoare să fie adaptată stadiilor de dezvoltare ale acestora, astfel încât să nu se transforme într-o povară administrativă critică, în cazul tehnologiilor emergente şi distructive. Susţinem parteneriatul public-privat între comisii şi comunitatea de standardizare, inclusiv în ceea ce priveşte cunoaşterea aprofundată de instituţiile implicate a elementelor ştiinţifice şi tehnologice avansate care stau la baza noilor tehnologii, în special în domeniul digital şi al nanotehnologiilor. Totodată, propunem iniţierea unui mecanism de actualizare continuă privind standardizarea europeană şi completarea sa cu trimiteri către standardele internaţionale relevante pentru operaţiunile de export şi spre pieţe terţe şi recomandăm intensificarea eforturilor de cooperare cu Canada în materie de standardizare, pe baza acordului deja încheiat. Domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene s-a întrunit în ziua de 12 iunie 2019 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul PNL, la dezbateri generale? Domnule Bica, vă rog.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Standardele europene înlocuiesc standardele naţionale potenţial contradictorii în toate statele membre ale Uniunii şi, prin urmare, facilitează accesul pe piaţă celor care le utilizează. În acest fel, standardele contribuie la consolidarea permanentă a pieţei unice. Prin promovarea unei alinieri strânse în standardele europene şi internaţionale, Uniunea Europeană promovează cele mai multe practici şi sporeşte sinergiile în lanţurile valorice globale. Astfel, sunt sporite fluxurile comerciale şi oportunităţile pentru întreprinderile europene de a-şi intensifica activităţile. Un sistem european de standardizare care funcţionează corespunzător contribuie la creşterea economică în ansamblu şi sprijină inovarea şi competitivitatea globală a sectorului industrial european. Acesta contribuie, de asemenea, la asigurarea faptului că nivelurile de securitate, de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi a mediului, prevăzute în legislaţia Uniunii Europene, sunt respectate în practică. Prin prezenta comunicare, Comisia Europeană prezintă un plan de acţiune pentru sporirea eficienţei, a transparenţei şi a securităţii juridice în ceea ce priveşte dezvoltarea unor standarde armonizate pentru o piaţă unică pe deplin funcţională. De asemenea, Comisia Europeană urmăreşte să se asigure că standardele armonizate sunt compatibile cu cerinţele relevante ale Uniunii Europene. Prin urmare, deputaţii care fac parte din Grupul Partidului Naţional Liberal vor vota pentru aprobarea proiectului de opinie supus dezbaterii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului. La titlu, intervenţii? Nu. La preambul, intervenţii? Nu. La articolul unic? Nu. Rămâne la votul final.