4 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a (PL-x 580/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Şi ultimul proiect de lege. 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a; PL-x 580/2018. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat, Ministerul Dezvoltării.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă secretar de stat. Domnul Sorin Lazăr, vă rog, preşedintele Comisiei pentru buget. Vă rog să prezentaţi raportul.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. O să dau citire acestui raport. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii legale noi, în acord cu situaţia actuală, prin care creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în lista aprobată prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice să se repartizeze pentru beneficiarii eligibili din raza administrativ-teritorială a judeţului din care fac parte şi, acolo unde nu este posibil, să se instituie posibilitatea depunerii de noi solicitări de finanţare. Se acoperă situaţiile excepţionale apărute în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, când creditele de angajament aprobate prin legea bugetară anuală, repartizate anumitor judeţe în urma analizei de specialitate şi rămase neutilizate nu mai pot fi alocate în condiţiile de selectare şi prioritizare stabilite şi aprobate iniţial, generând astfel o implementare neunitară a programului şi disproporţionată din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii de utilităţi la nivel local. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 4 decembrie 2018. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. M-aş fi bucurat să fi rămas în sală şi doamna secretar de stat Caraman - am văzut că s-a grăbit să plece - pentru că nişte lucruri trebuie lămurite. Din punctul de vedere al principiului de rămânere a sumelor la nivel local, Partidul Naţional Liberal este de acord cu soluţia găsită de Guvern. Şi e o decizie corectă ca acolo unde banii nu se cheltuiesc, ei să fie redistribuiţi spre cei care pot să-i cheltuiască. Problema pe care o ridicăm noi, ca Partid Naţional Liberal, este cea a lipsei de transparenţă. Pentru că mi-aş fi dorit ca după acest proiect să vedem în spate şi anexele şi să fi discutat atât la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cât şi în Comisia pentru administraţie publică, dacă modul de administrare respectă criteriile Băncii Mondiale. Pentru că vă spun cu siguranţă că nu respectă aceste criterii şi practic există această suspiciune întemeiată de împărţire a banilor pe criterii politice, şi nu pe criterii de eficienţă. Din acest motiv, mi-aş fi dorit ca doamna Caraman să fi participat la această dezbatere şi să nu creadă că vine în faţa Parlamentului, aruncă o declaraţie şi terminăm cu poveştile. Domnule deputat, câţi primari aveţi la dumneavoastră în judeţ? Ştiţi cum s-au împărţit banii? (Vociferări.) Mulţi? Să fiţi... să fiţi fericit! Nu cred că ştiţi pe ce criterii. Dar dacă e mai uşor să bateţi din gură, din bancă, vă invit la microfon să ne spuneţi care sunt criteriile de alocare. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Grupul USR, domnul Năsui. Se pregăteşte domnul Seres Dénes, Grupul UDMR.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Uniunea Salvaţi România nu este fanul acestui program - PNDL. Ştim cu toţii cine l-a inventat - este vorba de fostul dumneavoastră preşedinte, care acum este în puşcărie. Este un program care a fost caracterizat nu doar prin lipsă de transparenţă, printr-o alocare greşită, printr-o alocare foarte politică, care pleacă din pixul ministrului şi care a făcut din Ministerul Dezvoltării Regionale un adevărat guvern în guvern, un adevărat stat în stat. Foarte mulţi primari se duceau să ceară bani de la acest PNDL şi foarte mulţi au cerut. Şi au făcut lucrul acesta în dauna fondurilor europene şi în dauna absorbţiei aceleia, la care stăm foarte prost, după cum ştiţi. Deci aţi folosit banii publici pentru a cumpăra bunăvoinţa primarilor. Ştim foarte bine cum s-au cheltuit acei bani. S-au făcut şi multe reportaje de presă, cu pixuri care costă 300 de euro sau becuri de 2.000 de euro - toate acestea sunt PNDL. Şi aceştia sunt banii furaţi, asta este corupţia. Dar mai avem şi partea aceea de risipă, faimoasele terenuri de fotbal în pantă şi aşa mai departe. Acest PNDL, după noi, nu ar trebui să mai existe, ca program. Ar trebui folosit exclusiv pentru cofinanţarea fondurilor europene. Adică noi să facem şi absorbţie, să folosim banii aceştia într-adevăr pentru investiţii, dar să-i folosim cu cap şi să-i folosim într-un mod în care să ne garanteze că le maximizăm valoarea şi că nu-i aruncăm pe apa Sâmbetei, cum aţi făcut dumneavoastră şi tot sistemul de baroni locali, cu PNDL-ul. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Seres Dénes, UDMR.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din punctul nostru de vedere, Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost un program de succes. A venit să completeze acele neîmpliniri, acele nerealizări pe care unele comunităţi mai mici n-au reuşit să le realizeze pentru problemele europene. Inclusiv această măsură de redirecţionare a sumelor rămase pentru proiectele care n-au fost eligibile este o măsură, zic eu, şi la nivelul aceluiaşi judeţ, este o măsură bună. Eu spun că avem o altă problemă vizavi de această chestiune - executarea lucrărilor unde forţa de muncă este nesatisfăcătoare şi lucrările nu se pot realiza la nivelul solicitat. Eu sper că şi în acest an decontările se vor face la timp, lucrările executate să fie în beneficiul autorităţilor şi comunităţilor locale. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Doamna Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD. Şi apoi, al doilea vorbitor de la Grupul UDMR, domnul Szabó Ödön.

Lia Olguţa Vasilescu Atunci când n-ai lucrat nici măcar o zi în administraţia publică, pentru a şti cum funcţionează, îţi permiţi să vii şi să arunci cu lături de la tribuna Parlamentului. Stimaţi colegi, prin PNDL I şi PNDL II şi, să sperăm, Doamne ajută, şi PNDL III, în fiecare localitate din România s-a întâmplat ceva bun pentru cetăţeni - fie că s-a introdus apă, fie că s-a introdus canalizare, fie că s-au introdus gaze, fie că s-au reparat şcoli, grădiniţe, dispensare, fie că s-au reparat drumuri, s-a întâmplat ceva. Nu există un primar, indiferent de culoarea lui politică, să nu fi primit bani de la Ministerul Dezvoltării. Asta, ca să terminăm odată cu minciunile. În ceea ce priveşte furtul, dumneavoastră, care vedeţi furt peste tot, cred că ar trebui să vă puneţi o problemă - cum de s-a întâmplat ca în preacinstitul şi curatul dumneavoastră partid să se acuze astăzi, ambii lideri care candidează la funcţia de preşedinte, de fraudă şi de hoţie? Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Imediat, imediat. Domnul Szabó Ödön şi apoi domnul Roman, înţeleg că aveţi... Mai aveţi un minut, domnule Roman. Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Două informaţii importante pentru cei care în momentul de faţă nu prea au primari în ţară. Unu. PNDL a fost folosit inclusiv pentru atragerea fondurilor europene, datorită faptului că, prin proiectele retrospective care au fost lansate de agenţiile guvernamentale şi ministerele de resort - proiectele retrospective au fost acele proiecte ale PNDL care îndeplineau criteriile şi ulterior au primit finanţarea şi s-au întors aceşti bani în bugetul de stat. Deci PNDL nu trebuie aruncat aşa, de parcă ar fi ceva total netransparent, pentru că, prin acest program, am reuşit inclusiv să avem o creştere de absorbţie a fondurilor europene. Pe ultima sută de metri, e adevărat, dar dacă acest program nu ar fi existat, această atragere a fondurilor europene, pe programele existente, în momentul respectiv, nu s-ar fi realizat. A doua chestiune, foarte simplă. Eu aş dori ca cei care spun că au fost inclusiv criterii politice, să se uite poate şi în judeţul Bihor, domnule Roman. Pentru că în judeţul Bihor cele mai multe proiecte pe PNDL le-a luat partidul dumneavoastră. Dacă ar fi fost pe alt criteriu, atunci trebuiau să le ia alţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Roman, vă rog, aveţi un minut.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doar nişte scurte precizări. Ştiu că doamnei Vasilescu îi plac lucrurile exacte şi precise. Şi vreau s-o informez că nici PNDL I, nici PNDL II nu au finanţat lucrări de distribuţie de reţele de gaze naturale. Programul Naţional de Dezvoltare Locală a finanţat cinci obiective - lucrări de alimentare cu apă, lucrări de canalizare, lucrări de asfaltare, lucrări de poduri şi podeţe, iluminat public - ca să nu greşim foarte simplu şi să amestecăm lucrurile, iar apoi să-i acuzăm pe unii şi pe alţii de minciună. Doi. Aş vrea să-i răspund şi domnului coleg Ödön. Dumneavoastră ştiţi foarte bine că aceste proiecte sunt depuse în baza unor criterii foarte clare, stabilite de Banca Mondială. Aţi şi precizat o parte din funcţionarea mecanismului, cum se continuă PNDL I pe PNDL II. De ce au mai multe proiecte? Pentru că probabil acei primari au transmis mai multe proiecte. Şi, pentru asta, trebuie, spun eu, felicitaţi şi încurajaţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian? Rugămintea este să prelungim programul până terminăm cele două intervenţii, până finalizăm acest proiect de lege.

Varujan Vosganian Mulţumesc foarte mult. Nu e prima oară, de la această tribună, când iau apărarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Şi îi iau apărarea acestui program pentru că pe vremea când conduceam economia României am lansat eu însumi un astfel de program. Poate că unii îşi mai amintesc de Ordonanţa nr. 7. Ordonanţa nr. 7, care a demarat proiectele de investiţii la început pentru poduri şi podeţe şi apoi le-a lărgit şi pentru restul infrastructurii. Între mediul urban şi mediul rural din România este un mare decalaj. Dacă eu fac un reproş PNDL-ului nu este acela că el există, ci că el nu merge într-un pas mai accelerat. De aceea, ALDE va vota toate actele normative care duc la accelerarea acestui proces, pentru atingerea ţintei de 30 de miliarde de lei, pe care noi ne-am propus-o. Iar în ceea ce priveşte faptul că PNDL este sursă de corupţie, eu dezavuez cu totul astfel de opinii. Cu alte cuvinte, dacă investiţiile nu se fac, de ce nu se fac şi dacă investiţiile se fac, de ce se fac. Eu vă rog să vă hotărâţi ce doriţi de fapt pentru această ţară. Şi cred că PNDL tratat cu respect este în acelaşi timp şi un respect pentru satul român. Şi dacă... dacă un mare... un mare scriitor român, atunci când a fost primit în Academie, spunea: "Noi nu cunoaştem ţăranul român", se pare că această reflecţie a rămas până astăzi şi noi în continuare avem această neînţelegere faţă de mediul rural. De aceea, ALDE susţine această propunere legislativă, această ordonanţă. Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul PRO Europa, domnul Cătălin Nechifor, vă rog.

Cătălin-Ioan Nechifor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Evident, PNDL e un instrument util, mai ales în condiţiile în care chiar şi ieri vedeam în plenul Parlamentului European, suntem pe poziţia a cincea, la coadă, în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene în perioada 2014-2020. Dar vă spun că avem o dificultate majoră, în sensul de finanţare. Şi mă refer la faptul că având în vedere şi efectele Ordonanţei nr. 114, ştiţi foarte bine, creşterile de contracte, ca sume, aţi lăsat 1,4 miliarde de lei la dispoziţia Guvernului, la rectificarea din vară, care să fie alocaţi de către primăriile din ţară pe baza unor criterii mai puţin transparente. Ghinionul Guvernării este că astăzi nu mai puteţi emite HG, deci nu puteţi aloca acei bani. Şi vă spun că sunt foarte mulţi primari care sunt în situaţia în care vor pune lacăt pe uşă, pentru că vor intra într-o imposibilitate de plată. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Grupul USR, al doilea vorbitor, doamna Prună.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Nu ştiu dacă vă spune ceva comuna Voievodeasa. Vă spun eu. Este în judeţul Suceava şi acolo s-a construit o toaletă, pe 200.000 de euro, din PNDL, pentru mai puţin de 100 de elevi. Dacă nici asta nu este corupţie şi risipă a banului public, atunci nu ştiu cum s-o numiţi. Şi vă mai dau un exemplu. În judeţul Bacău, un ONG a strâns mână de la mână, 10.000 de euro, să construiască o toaletă, şi primarul nu le-a dat voie pentru că, ce să vedeţi, ştia că va accesa 80.000 de euro, prin PNDL, să construiască această toaletă. Asta înseamnă PNDL de fapt, risipa banului public şi corupţie. Şi, de aceea, trebuie să punem capăt acestui program sau să-l folosim pe cofinanţare, exact aşa cum a spus colegul meu. Fondurile europene care zac neaccesate sunt de fapt soluţia pentru dezvoltarea în mediul rural, în România. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Închidem aici şedinţa. Ne vedem la 12,00. Nu, a vorbit domnul Roman. Ne vedem la ora 12,00, la votul final.