22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică COM(2017)787(PH CD 29/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică - COM (2017)787. Cine prezintă? Tot dumneavoastră? Vă rog. Comisia pentru afaceri europene. COM 787, Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică, PH Camera Deputaţilor 29/2018, vă rog.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică - COM (2017)787 Comisia pentru afaceri europene, în principal, a atras atenţia asupra faptului că normele de siguranţă, armonizate la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar, pentru a evita formarea unei sarcini administrative excesive. A recomandat extinderea modalităţilor mai puţin birocratice privind accesul pe piaţa unică, pentru a include tipuri de produse cu caracteristici relativ omogene şi cu o cerere constantă, cum ar fi materialele didactice sau educaţionale. Şi-a manifestat interesul de a fi informată cu privire la măsurile pe care Comisia Europeană le prevede pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor de transparenţă şi de costuri reduse, de parcurgere a procedurilor de conformare şi lămurire a neînţelegerilor privind conformitatea în cazurile întreprinderilor mici şi mijlocii. A recomandat ca în calendarul propus pentru măsurile privind instrumentele juridice neobligatorii să fie incluse acţiuni care să fructifice potenţialul societăţii digitale. Opinia, aşa cum a fost adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în unanimitate, în şedinţa din 15 mai 2018, este supusă aprobării plenului Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Vă rog, domnule Bârlădeanu. Intervenţie, Grupul PSD. Vă rog, domnule deputat.

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia Europeană vizează abordarea în mod cuprinzător a deficienţelor constatate recent în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, pentru a determina o mai bună funcţionare a pieţei unice europene. Pentru sectorul produselor armonizate, se propun în principal accelerarea asigurării aplicării normelor de siguranţă comune, la nivelul Uniunii, şi o cooperare mai strânsă între întreprinderi şi autorităţile responsabile cu asigurarea aplicării legislaţiei, precum şi precizarea unui set de competenţe pentru autorităţile de supraveghere a pieţei. Considerăm că mai sunt necesare eforturi pentru a asigura aplicarea uniformă a legislaţiei Uniunii în ceea ce priveşte accesul pe piaţă al mărfurilor şi recomandăm analizarea obstacolelor cu are se confruntă întreprinderile la început de drum şi cele inovatoare, pentru a se asigura că intervenţia la nivelul Uniunii este în consens cu evoluţia şi diversificarea produselor şi că există o înţelegere comună a dificultăţilor cu care se confruntă supravegherea pieţei. Grupul PSD susţine adoptarea opiniei privind Comunicarea 787, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final. Următorul COM.