18 decembrie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017)

Raluca Turcan În baza articolelor 63 şi 64, vă propun prelungirea termenului de dezbatere. Am înţeles graba pentru anumite legi, pe justiţie, trebuie trecute pe repede înainte. Însă bugetul de stat arată direcţia încotro...în care o ia România, încotro vom merge cu finanţele ţării, cu suportul economic pentru ca marea creştere economică să se regăsească la nivel de cetăţean, pentru că, altfel, ar fi o crimă economică. Să ai o ţară cu creştere economică, iar sărăcia să crească la nivel de român de rând... De aceea, vă solicit încă o dată, în baza articolelor invocate, să dezbatem pe îndelete bugetul de stat pentru anul 2018, partidele să se poată exprima atât la dezbaterile generale, cât şi la dezbaterile pe articole, să venim la microfon când nu ne scoate nimeni afară din această sală de plen, ulterior să vorbim şi să dezbatem despre bugetul asigurărilor sociale, unde cred că se impun soluţii concrete aici, în Parlament, la bugetul propus, pentru ca pensionarii să nu fie segmentul cel mai păcălit prin bugetul pe care dumneavoastră îl propuneţi în anul 2018. Este un segment electoral extrem de sensibil la orice demers pe care dumneavoastră îl faceţi în actul guvernării, mai ales că li s-a promis în campania electorală creşterea punctului de pensie, iar această creştere a punctului de pensie a fost amânată pentru anul viitor şi legea în vigoare, care-i avantajează în momentul de faţă, nu este aplicată. Vă solicit domnule preşedinte, să supuneţi votului o dată dezbaterea separată, al doilea vot să fie prelungirea timpului de lucru la dezbaterile generale şi trei, aşa cum au spus şi colegii de la USR, să se dezbată mai mult pe articole.

Florin-Claudiu Roman M-am obişnuit, domnule preşedinte. M-am obişnuit şi cu asta. Procedură. Art. 152... art. 153 alin. (1) şi (2): "este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât şi din sala de şedinţe a plenului, se interzice dialogul între vorbitorii aflaţi în tribună şi persoane aflate în sală." Fac apel la dumneavoastră, domnule preşedinte, să respectaţi regulamentul şi să chemaţi la ordine pe colegii care proferează insulte, din spate. În momentul în care am auzit acest lucru, am auzit cuvântul "măgar", eu nu vreau să spun de la tribuna Parlamentului "infractor". Mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Da, domnule preşedinte, Vă mulţumesc, pentru observaţie. Art. 40, deşi sunt convins că ştiaţi foarte bine şi dumneavoastră treaba asta din Regulamentul Camerelor comune. Apelul este în continuare să solicitaţi colegilor să respecte locul în care ne aflăm şi să nu mai prolifereze diferite insulte din sală. Vă mulţumesc.

Raluca Turcan Două propuneri, de fapt, două comentarii legate de procedură.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua! Deci intervenţia este pe procedură în baza articolelor din regulamentul comun, art. 42 alin. (5): "un deputat sau un senator poate solicita cuvântul pentru a expune o problemă cu caracter personal, care are legătură cu calitatea sa de parlamentar." Vreau să iau cuvântul în baza jurământului pe care l-am depus, inclusiv să respect Constituţia şi vreau să mă refer la art. 39 legat...din Constituţie legat de libertatea întrunirilor care spune că: "mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără niciun fel de arme". Ceea ce vreau să atrag atenţia este să-i cer public doamnei ministru Carmen Dan demisia pentru modul şi şicanele repetate pe care autorităţile le-au pus în calea protestatarilor. Mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Viorel Ştefan Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor preşedinţi, Domnule prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Începem astăzi dezbaterea bugetului pentru anul 2018, al doilea buget prin care Guvernul duce la îndeplinire programul de guvernare. Este, în fapt, primul buget care beneficiază deja de rezultatele aplicării programului nostru de guvernare. După cum, probabil, nu am uitat, la începutul acestui an am construit bugetul pentru 2017, în contextul în care absorbţia fondurilor europene era zero, investiţiile se situau la minime istorice, iar proiectele în derulare lipseau cu desăvârşire. Mai mult, deşi calendarul nostru prevedea o altă etapizare, la începutul anului acesta, măsurile de relaxare fiscală au rămas în vigoare. Vă reamintesc: reducerea cotei de TVA, eliminarea taxei pe stâlp, eliminarea supraaccizei la carburanţi. Am fost acuzaţi atunci că bugetul este total utopic, că acesta nu poate susţine măsurile de creştere a veniturilor populaţiei, concomitent cu măsurile de relaxare fiscală. Haideţi să vedem rezultatul: veniturile bugetare sunt mai mari decât cele prevăzute în buget, s-au făcut două rectificări pozitive şi deficitul bugetar este în parametri prestabiliţi, iar cadrul macroeconomic de atunci, acum, dacă ne uităm, pare că a fost cam pesimist. Ne-am propus o creştere economică de 5,2%, iar, pe primele 9 luni din acest an, creşterea reală a produsului intern brut a fost de 7%. Suntem, de departe, ţara cu cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, dar şi ţara cu recorduri în agricultură şi industrie, ramuri care asigură locuri de muncă, dar conferă şi sustenabilitatea dezvoltării atât de des invocate de cârcotaşii de serviciu. România are cea mai mare producţie de porumb din Europa, depăşind Franţa. România are o producţie industrială cu 8,2 mai mare. În România au intrat, în primele 10 luni ale anului 2017, 4,1 miliarde euro investiţii străine, cu 600 de milioane peste cele echivalente aceleiaşi perioade din 2016. Am realizat ce am propus românilor prin programul de guvernare: o creştere economică ridicată, care să se regăsească în buzunarele lor. În primele 10 luni, câştigul salarial mediu net din economie s-a majorat cu 14,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, iar câştigul salarial real, cu 13,4%. Câştigul salarial mediu brut pe economie a fost de 3 268 de lei, cu 15,2% mai mare decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 2016, datorită majorării câştigului salarial din sectorul bugetar cu 26,1% şi a câştigului salarial din mediul concurenţial cu 12,3%. Semnificativ este faptul că majorările de salarii din sectorul privat din primele 9 luni, de 12,3%, sunt cele mai ridicate de după criză şi nu au afectat nici locurile de muncă şi nici competitivitatea la export a firmelor româneşti. Pensia medie de asigurări sociale de stat a ajuns, în luna octombrie 2017, la 1 017 lei, cu 9,4% peste cea din octombrie 2016, când era 930 de lei. Şomajul a ajuns la un nivel comparabil cu cel din 2008, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii octombrie a fost de 4,04%, mai mică cu 0,73 puncte procentuale faţă de luna octombrie 2016. Numărul şomerilor înregistraţi a fost de 353,3 mii de persoane, cu 64,6 mii de persoane mai puţin decât se înregistra la finele lunii octombrie 2016. Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii octombrie s-a situat la circa 4,9 milioane de persoane, cu 3,1% mai mare decât sfârşitul lunii octombrie 2016. Creşterea nivelului de trai al românilor rămâne obiectivul principal şi al propunerii de buget pentru anul 2018. Sunt asigurate sursele pentru aplicarea Legii salarizării, pentru creşterea pensiilor, pentru toate programele de sprijin al mediului de afaceri, care se vor regăsi, într-un final, în noi locuri de muncă. Consumul populaţiei se estimează că se va majora cu 6,5%, în condiţiile unei creşteri economice de 5,5%. Numărul de salariaţi se va majora cu 4,2%, echivalent a circa 200 000 de locuri de muncă. Câştigul salarial mediu net va ajunge la circa 575 de euro. De aceea, noi considerăm că obiectivele de dezvoltare pentru acest an sunt robuste. Dacă veţi aproba proiectul de buget, iar Guvernul îl va pune în aplicare, vom fi, astfel, la sfârşitul anului viitor, mai aproape de media europeană, atât din punct de vedere al nivelului de trai, cât şi din punct de vedere al dezvoltării economice. Pentru anul 2018, obiectivul de creştere economică este de 5,5%. Acesta este inferior realizărilor din anul 2017, ceea ce arată o preocupare pentru moderaţie şi sustenabilitate în construcţia bugetară. Doamnelor şi domnilor, Deficitul bugetar se va menţine sub ţinta de deficit de 3% din PIB, atât în acest an, cât şi în anul 2018, urmând ca, din 2019, să asigurăm o revenire graduală către obiectivul bugetar de minus 1% din PIB. În anul 2018, deficitul bugetar în termen cash este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul în termeni ESA este estimat la 2,96% din PIB, cu încadrare în ţinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht. Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde de lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi în totalul veniturilor bugetare în 2018 le înregistrează contribuţiile - cu 10,1%, urmate de TVA - cu 6,8%, accize - 3,3%, impozit pe salarii şi venit - 2,3% din PIB. Cheltuielile bugetare pentru 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB. Cea mai mare creştere pe orizontul de referinţă o înregistrează cheltuielile cu asistenţa socială, datorită măsurilor adoptate în domeniul pensiilor, a majorării indemnizaţiei sociale pentru pensionari şi a altor drepturi de asistenţă socială, care ajung, în anul 2018, la 98,6 miliarde de lei, respectiv 10,9% din PIB. Cheltuielile de personal însumează 81,2 miliarde de lei, adică 8,9% din PIB, respectiv o creştere cu 11,6 miliarde de lei faţă de anul 2017, pe fondul aplicării Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Bunurile şi serviciile însumează, în anul 2018, 39,9 miliarde, adică 4,4% din PIB, în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează, în 2018, 12,1 miliarde de lei, adică 1,3% din PIB. Bugetul pe 2018 propune o creştere a veniturilor bugetare cu circa 12%, obiectiv poate prea moderat, în raport cu realizările. După cum se cunoaşte, în primele 10 luni din acest an, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 207,9 miliarde de lei, au fost cu 10,8% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Doamnelor şi domnilor, Proiectul de buget propus de Guvern este unul realist, aşa cum a subliniat şi domnul prim-ministru. Aş dezvolta acest adevăr, menţionând că bugetul este realist nu numai prin cadrul macroeconomic prudent pe care se bazează, ci şi prin structura alocărilor bugetare, diferenţiată în funcţie de priorităţile asumate, dar şi în raport cu posibilităţile de realizare. Proiectul de buget ne propune ca priorităţi: sănătatea, educaţia şi infrastructura, domeniile decisive pentru îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare, de dezvoltare şi modernizare economică sustenabilă şi accelerată. În acest scop, alocările pe domenii şi ordonatori sunt mai ridicate, dar, în acelaşi timp, sunt stabilite în directă corelaţie cu posibilităţile de realizare şi, ceea ce este mai important, în condiţiile în care atragerea de fonduri europene pentru investiţii rămâne principala cale de asigurare de resurse. Nu vreau să intru în detalii, dar consider că un argument pentru raţionalitatea bugetului pe care Guvernul ni-l propune pentru 2018 este şi faptul că de această dată avem creşteri diferenţiate pe ordonatori şi chiar uşoare reduceri în cazul unor ministere, care însă nu afectează politicile economice în domeniile respective. În conformitate cu priorităţile asumate prin programul de guvernare, s-au asigurat fonduri bugetare semnificativ mai mari Ministerului Dezvoltării Regionale, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii. Totodată, continuăm să alocăm 2% din PIB pentru Ministerul Apărării Naţionale, asigurându-se astfel respectarea angajamentului asumat de România în relaţia cu NATO. Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, fondurile alocate sunt cu 30,6% mai mari ca în 2017, iar în cazul Ministerului Educaţiei, cu 19,7%. Pentru Ministerul Agriculturii, fondurile prevăzute sunt cu 23,6% peste cele din acest an, ceea ce va asigura condiţiile necesare ca rezultatele excepţionale din agricultura românească să devină, în sfârşit, o normalitate pentru bunăstarea locuitorilor de la sate. Aş mai evidenţia şi unul dintre efectele benefice ale măsurilor luate de Guvern în concordanţă cu programul de guvernare, respectiv acela al diminuării deficitului la bugetul de pensii datorită transferului contribuţiilor de asigurări sociale, dar şi reformei pensiilor speciale. Bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se reduce în 2018 cu 13,2% faţă de anul 2017, datorită diminuării transferurilor de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la 13,6 miliarde în 2017, la doar 7,4 miliarde în 2018. Bugetul pe 2018 se caracterizează prin următoarele coordonate investiţionale: cheltuieli publice pentru investiţii semnificativ mai ridicate, fonduri suplimentare pentru schemele de ajutor de stat care vor stimula investiţiile private, fonduri acoperitoare pentru proiectele din fonduri europene. În anul 2018, cheltuielile publice destinate investiţiilor vor însuma 38,5 miliarde, respectiv 4,2% din PIB. În proiectul de buget sunt prevăzute 28,4 miliarde de lei fonduri europene atrase, cu 31,5% peste fondurile estimate a fi utilizate în acest an. Cu siguranţă că aceste obiective vor fi realizate. Ca argument, avem evoluţia net superioară a investiţiilor din economie, dar şi a celor publice din ultimele luni. În al treilea trimestru, România a înregistrat o creştere reală a investiţiilor de 8,8%, ceea ce a făcut ca pe primele luni să înregistrăm o dinamică de 3,8%, comparativ cu numai 1,7% în 9 luni din 2016. Şi în cazul investiţiilor publice, nerealizarea se localizează la primele luni, când inactivitatea din 2016 şi lipsa de proiecte s-a resimţit. Dacă ne referim la perioada actualului Guvern, perioada iulie - octombrie, cheltuielile publice cu investiţiile au fost cu 4,8% peste cele realizate în perioada echivalentă a anului 2016. Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Pentru anul 2018, bugetul ia în considerare măsurile deja reglementate de relaxare fiscală şi de sprijin al mediului de afaceri: Totodată, s-au prevăzut fondurile necesare pentru programele de sprijin al IMM-urilor, scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile; sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, precum şi stimularea investiţiilor cu impact major în economie; implementarea Programului Start-up Nation, programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români. Bugetul explicitează politica constantă de eficientizare şi reducere a cheltuielilor publice, cu impact mai redus în dezvoltare. În anul 2018, ordonatorii de credit ai instituţiilor şi autorităţilor publice vor trebui să reducă cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei cu 10%, comparativ cu plăţile efectuate în 2017 pentru aceste naturi de cheltuieli, cu anumite excepţii, pe care le ştim, privind medicamentele şi alte cheltuieli absolut necesare. De asemenea, în anul 2018, ordonatorii de credit ai instituţiilor şi autorităţilor publice nu vor achiziţiona autoturisme şi mobilier, cu anumite excepţii. Totodată, munca suplimentară efectuată peste durata normală a programului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător. Doamnelor şi domnilor colegi, Cred că am adus în faţa dumneavoastră suficiente argumente, fundamentate pe date statistice, cifre oficiale comunicate public, care să vă convingă să daţi un vot acestui proiect de buget pentru anul 2018. Vă mulţumesc pentru atenţie. (Aplauze.)

Dan Vîlceanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule prim-ministru... Nu e?! Doamnelor şi domnilor colegi... Domnule preşedinte, înainte să încep, aş dori, dacă puteţi trimite pe cineva să-l aducă pe domnul prim-ministru la dezbateri, că-i despre buget. Să-l ia de la ţigară, să-l aducă la dezbateri. (Aplauze.)

Dan Vîlceanu Vă rog să opriţi timpul şi să... (Discuţii în sală.) A, am înţeles! (Aplauze.)

Dan Vîlceanu Am înţeles. (Aplauze.) Domnule prim-ministru, Mă bucur că aţi revenit la dezbateri, era foarte important să fiţi şi dumneavoastră aici. Îl rog pe domnul Ciolacu să vă scuture puţin, pentru că mi s-a părut că vorbiţi în somn, pentru că nu ştiţi ce aţi semnat anul ăsta. Haideţi să vă spun ce aţi făcut: Spuneţi că este un buget bun al dezvoltării. Păi, sunteţi la minim istoric la investiţii! Spuneţi că aţi rezolvat problema vaccinurilor. Anul ăsta au murit peste 30 de copii din lipsa vaccinurilor. Spuneţi că aţi sprijinit tinerii investitori. Aţi făcut 23 de plăţi pe Start-up Nation tot anul. 23 de plăţi! Mai mult, spuneţi că aţi atras fonduri europene în agricultură. Păi, nu aţi spus cât aţi atras prin APIA. APIA nu e neapărat..., nu are legătură cu Guvernul, sunt bani cuveniţi automat, pe suprafaţa de teren. Că respectaţi Tratatul de la Maastricht. O să vă spun mai încolo cum îl respectaţi. Eu vreau să vă spun din start că aici vorbim de un buget de austeritate. Şi de ce vă spun asta? Pentru că o să vă spun ce aţi semnat. Înainte să trimiteţi acest proiect de buget la Parlament, aţi luat câteva măsuri. Astfel: Noi am depus mai multe amendamente la acest buget, prin care dorim ca legea să fie respectată, atât. Dorim ca legea să fie respectată. Ni s-a servit aceeaşi placă: românii trăiesc bine, avem de toate, suntem cu investiţiile la... conform planurilor, dar ni s-au mai spus şi alte lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea, ca, de exemplu: Aţi adoptat acea aberaţie numită split TVA. Dumneavoastră spuneţi că veţi reduce evaziunea fiscală? Păi, domnule prim-ministru, oamenii la care se aplică split TVA declarau TVA-ul, nu aia e evaziune! Dumneavoastră trebuie să-i prindeţi pe cei care muncesc..., care lucrează la negru şi nu declară TVA. Nu faceţi nimic să opriţi evaziunea fiscală, ba, din contră, îi omorâţi tot pe cei care lucrează corect. Aţi introdus, domnule Ştefan... A plecat şi domnul Ştefan la ţigară?! Asta e! S-a reintrodus supraacciza la combustibil. Spuneţi că veţi încasa încă 3,2 miliarde în plus la buget. Greşit! Veţi încuraja transportatorii români să alimenteze în afara graniţelor ţării. Prin transferul contribuţiilor, de asemenea, aşa cum dumneavoastră v-aţi demonstrat-o singuri, nu faceţi decât, în cel mai bun caz, să lăsaţi românii cu aceleaşi salarii şi nicidecum să câştige, în timp ce foarte mulţi pierd la salariu. Prin diminuarea procentului pe care îl transferaţi către Pilonul II de pensii nu faceţi decât să micşoraţi pensiile celor tineri. Şi le luaţi dreptul la o pensie decentă. Însă, cel mai agresiv atac pe care l-aţi dat anul acesta prin buget îl faceţi la bugetele autorităţilor publice locale. Vă dau cifre. În proiectul de buget avem, negru pe alb, o scădere a cotelor din impozit de la 20,46 de miliarde la 14,66 de miliarde. Scăderea la nivelul întregii ţări este de 5,8 miliarde. V-aţi întâlnit, domnule prim-ministru, cu primarii şi i-aţi asigurat că nu vor suferi din acest punct de vedere. Nu mai am ce să vă transmit, prin proiectul de buget ne-aţi arătat că i-aţi minţit. Dar vreau să mă adresez colegilor din majoritatea parlamentară. Domnilor şi doamnelor, Sunteţi foşti primari în sală, sunteţi oameni care aţi fost preşedinţi de consiliu judeţean. Stau şi mă întreb, domnul Dragnea, dacă era preşedinte la consiliul judeţean, cum vedea această măsură? Noi am susţinut în comisie un amendament care repară această măsură, în sensul în care cotele din impozitul pe venit să rămână sută la sută la administraţiile locale. Şi a fost admis. Ştiţi foarte bine că acest lucru nu înseamnă că primăriile primesc mai mulţi bani, ci doar că vor primi finanţarea pe care au avut-o şi în 2017. Vă readuc aminte că, inclusiv în 2017, au fost administraţii locale care nu au putut acorda salariile. Deci nu putem spune că vor avea vreun beneficiu. Eu fac apel la parlamentari, pentru că, probabil, de sărbători veţi merge acasă şi vă veţi întâlni cu primarii din circumscripţiile dumneavoastră. Ce le veţi spune când vă vor întreba despre faptul că nu vor mai avea bani de investiţii, nu vor mai avea bani de salarii, că nu sunt bani? Păi, tocmai v-a contrazis domnul prim-ministru mai devreme! Domnul prim-ministru spune că sunt bani. Pe cine or să creadă, pe dumneavoastră sau pe domnul prim-ministru? În ceea ce priveşte Tratatul de la Maastricht, pe care domnul prim-ministru spune că-l respectă, vă citez din Constituţia României şi vă spun că o încălcaţi, încălcaţi şi Constituţia, şi Legea tratatelor, art. 148 alin. (2): "Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrarii din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare." Şi alin. (4): "Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alin. (2)." Vă readuc aminte că România se află în procedura de deviere semnificativă de la ţinta de deficit şi vă readuc aminte faptul că suntem obligaţi să respectăm tratatele şi celelalte reglementări comunitare. Doamnelor şi domnilor, Partidul Naţional Liberal nu va vota bugetul pentru anul 2018, pentru că, aşa cum am spus, pe lângă faptul că încalcă Constituţia şi Legea tratatelor, pentru noi este un buget al sărăciei şi al subdezvoltării. Şi, încă un lucru: în campanie măcar vă pricepeaţi să minţiţi, acum v-aţi pierdut şi talentul ăsta. (Aplauze.)

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Dacă astăzi am începe să defrişăm toate pădurile patriei, ne-aţi spune că o s-o ducem mai bine pe termen scurt, că vom avea lemne să ne încălzim şi gratuit la iarnă, poate şi anul viitor, că industria mobilei va merge bine, că vom exporta, că totul va fi frumos pe termen scurt. Dar ce se va întâmpla anul viitor, dacă facem o astfel de acţiune? Se va întâmpla că, probabil, n-o să mai avem lemne şi o să răbdăm în frig. Asta aţi făcut dumneavoastră cu bugetul pentru 2017 şi asta veţi face şi cu bugetul de 2018. Nu orice creştere economică este bună, creşteri economice care se bazează pe consum, creşteri economice care submină structura de capital a unei economii nu sunt bune. Vă reamintesc că am mai avut perioade de glorie a statului român, cu creşteri extraordinare, care s-au terminat oribil şi politicienii care au fost responsabili pentru acele momente sunt în continuare în poziţii fruntaşe în statul român. Doar aşa, ca să aveţi o imagine, cheltuielile salariale pentru 2018 vor fi, raportat la PIB, similare cu cele din anul de graţie 2008. Vă mai amintiţi de 2008, nu? Şi, mai grav, veniturile fiscale raportate la PIB vor fi mai mici. Ne îndreptăm către o nouă criză, ne îndreptăm către un nou moment pe care cu toţii îl veţi regreta. Stimate domnule prim-ministru, Ne spuneţi că respectaţi toate angajamentele internaţionale pentru acest buget. Fals. Fals. Aveţi notificări de la Comisia Europeană, proceduri de deviere semnificativă pentru bugetul structural, care a crescut în 2017 la 3,06% şi în 2018, conform propriilor dumneavoastră proiecţii, va creşte din nou la 3,17%, în condiţiile în care el pentru România ar trebui să fie la 1%. Deci nu ne spuneţi că respectaţi toate angajamentele. Nu le respectaţi. Aţi explodat aceste cheltuieli structurale ale statului român. De asemenea, vă lăudaţi cu investiţiile. Dumneavoastră v-aţi lăudat cu toate investiţiile şi domnul Viorel Ştefan, care nu mai este acum prezent, s-a lăudat cu investiţiile publice din trimestrul III. Şi de ce din trimestrul III, domnule Viorel Ştefan? Ştiţi de ce? Pentru că, dacă vă uitaţi pe tot anul, pe toată proiecţia, de fapt, investiţiile publice au scăzut. Dumneavoastră, domnule premier, v-aţi lăudat cu investiţiile private şi, dacă ne uităm la investiţiile publice în schimb, sunt de 3,21% în 2017 şi 3,76% în 2016, deci o scădere. Şi haideţi, ca să nu ne uităm doar procentual, haideţi să ne uităm şi nominal: 28,7 miliarde în 2016, 27 de miliarde în 2017. Unde este creşterea? Unde este creşterea, când aceste cifre scad?! Nu este, de fapt, nicio creştere. Şi ce faceţi în bugetul din 2018 e să continuaţi aceeaşi politică de subminare a bunăstării pe termen lung a poporului român. Pentru că, dacă puneţi investiţii în buget, nu înseamnă automat că le veţi realiza. Vă reamintesc că la începutul anului 2017 exact asta vi s-a şi spus, că nu o să realizaţi investiţiile. Şi ce aţi făcut în cele două rectificări bugetare succesive? Aţi tăiat din investiţii şi aţi crescut la cheltuieli de personal şi la asistenţă socială, în alte cuvinte, la cheltuielile structurale ale statului român, clădind astfel un buget mai şubred pentru viitor. Dacă ne uităm la proiectele de infrastructură, vedem că faimosul proiect de care România are atâta nevoie, Târgu-Mureş - Iaşi, nu este nicăieri de găsit şi vedem proiecte de infrastructură care sunt gata semnate, au toate procedurile îndeplinite, care au credit bugetar zero. Mă refer la pasajul de la Domneşti şi la centura Comarnic, de exemplu. Au credite de angajament în schimb, ceea ce înseamnă că nu o se întâmple nimic în 2018 pentru aceste proiecte. Veniturile fiscale, acestea, aşa cum sunt, le supraestimaţi. Şi asta nu v-o spun eu, v-o spune inclusiv Consiliul Fiscal. Estimaţi că din TVA split veţi obţine 4,9 miliarde de lei, în forma sa îndulcită, în forma sa mai puţin aspră decât cea odioasă pe care aţi trecut-o prin ordonanţă. Dar, dacă ne uităm la cât v-aţi aştepta să luaţi aşa cum era ea în forma cea mai dură, vedem că atunci v-aţi aşteptat să luaţi 2 miliarde, pe când acum, îndulcit, vă aşteptaţi la 4,9. Este neplauzibil şi nu vă mai crede nimeni. Şi nu vă mai crede nu doar opoziţia, că opoziţia poate ne spuneţi că e treaba noastră să nu vă credem şi să vă criticăm, dar nu vă cred nici instanţe internaţionale. Nu vă crede Comisia Europeană, nu vă crede Consiliul Economic. Cheltuielile cu asistenţa socială - de asemenea, avem cheltuieli subevaluate. Nu aţi ţinut cont de numeroase politici care au fost adoptate anul acesta, tocmai ca să le înghesuiţi pe toate. În decursul dezbaterilor asupra bugetului, fiecare amendament care trecea, de unde scădea? Din fondul de rezervă al Guvernului, până când acesta a ajuns la ridicola sumă de zero lei. Aveaţi zero lei în fondul rezervă. Şi, în final, ştiţi de unde aţi suplimentat bani la fondul de rezervă, stimaţi colegi? Ştiţi de unde colegii dumneavoastră din Comisia pentru buget, finanţe au suplimentat? Tăind de la fondurile pe care le datorăm Uniunii Europene. În alte cuvinte, ne plasaţi în situaţia în care prevedem că o să plătim mai puţin decât datorăm instanţelor internaţionale din care facem parte, iar lucrul ăsta nu se întâmplă doar cu Uniunea Europeană, se întâmplă şi cu celelalte organizaţii din care facem parte. Bugetul Ministerului Externelor este subevaluat crunt, este la jumătate, aşa cum a recunoscut şi ministrul în timpul audierilor. În final, v-aţi mai lăudat şi cu nivelul datoriei publice, că avem o datorie publică mică raportată la PIB. Corect. Dar lucrul acesta nu este meritul dumneavoastră, este în ciuda politicilor dumneavoastră. Vă reamintesc că recent aţi mărit plafonul până la care statul se poate îndatora, de la 20 de miliarde de euro la 27 de miliarde de euro. Prevedeţi că veţi lua încă 7 miliarde de euro în următorii doi ani, crescând astfel datoria publică. Acesta nu este un buget care să ajute România pe termen lung. Acesta e un buget care ne arată că am pierdut o imensă oportunitate anul acesta, în 2017, şi că o vom pierde şi în 2018, o oportunitate de creştere regională, pentru că toată regiunea noastră era pe creştere în momentul acesta. Şi în loc să folosim banii să facem investiţii publice, infrastructură, să rezolvăm nişte dezechilibre pe care le aveam, cum ar fi deficitul bugetului de pensii, în loc să rezolvăm nişte probleme care ne-ar fi ajutat să creştem pe termen lung şi să înfruntăm viitoarea criză, care va fi mondială şi cu siguranţă va veni, să o înfruntăm mai bine...

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui ... aţi făcut un buget care ne fragilizează. În final, USR nu va vota acest buget, pentru că este făcut copilăreşte, duce în derizoriu investiţiile publice şi a insistat cu nişte cheltuieli populiste pentru pensii şi salarii, care vor fi finanţate din împrumuturi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Varujan Vosganian Mulţumesc foarte mult. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, An de an ascultăm critici cu privire la execuţiile bugetare şi cu privire la situaţia României. Foarte rar de la această tribună dăm semnale de încredere către români şi rareori asumăm evoluţiile pozitive din ultima vreme, încercând în permanenţă să dăm asupra economiei româneşti o imagine apocaliptică, o imagine aflată la marginea prăpastiei. Aş vrea să vă dau câteva cifre din ultimii ani, ca să vedeţi exact ce salt au făcut economia românească şi societatea românească din 2004 încoace. În 2004, punctul de pensie era 275 de lei. Punctul de pensie în 2017 este 1 000 de lei şi va fi, în 2018, 1 100 de lei. Deci punctul de pensie a urcat din 2004 până în 2018 de la 275 de lei la 1 100 de lei, ceea ce înseamnă multiplicat de patru ori. Salariul minim - în 2004 era 280 de lei. El este astăzi 1 450 de lei şi la anul va fi 1 900 de lei. Salariul mediu net în România în 2004 era 630 de lei. În 2017 este 2 300 de lei, deci multiplicat de aproape patru ori. Salariul mediu brut în 2004 era 800 de lei. Este astăzi 3 200 de lei, multiplicat de patru ori. Iar paritatea puterii de cumpărare, care arată evoluţia României în relaţie cu ţările dezvoltate economic în Europa, a crescut, în aceeaşi perioadă, de la 35% la 59%. Sigur că noi nu o ducem încă bine în România. Totuşi, faptul că pensiile şi salariile au crescut în 13 ani de patru ori arată că societatea românească a făcut un efort considerabil şi care cred că trebuie subliniat şi de la această tribună. În acelaşi timp, aş vrea să subliniez faptul că această creştere nu s-a făcut în mare parte grevând generaţiile viitoare. Noi nu aveam nevoie de o datorie publică atât de mare cum s-a făcut după 2008. În 2008 eu am lăsat 13% din PIB datorie publică. O bună parte a fost angajată pentru a evita riscuri viitoare. Avem însă câteva chestiuni pe care trebuie să le prezentăm. În primul rând, cea care priveşte legislaţia. Vă propun, domnule prim-ministru, să integraţi în atitudinea dumneavoastră conceptul de "smart regulation", care are în vedere şi evaluările ex-ante, şi evaluările ex-post ale actelor normative, să nu mai trebuiască să primim scrisori de la salariaţi care îşi văd salariile diminuate după legislaţia salarizării sau de la oameni de afaceri alarmaţi de faptul că legile nu vin la timp. În al doilea rând, cred că într-adevăr trebuie să ne preocupăm de investiţii. Sunt bucuros că ALDE a avut o contribuţie importantă la proiectul legii bugetului prin creşterea procentului alocat investiţiilor şi sperăm ca el să se apropie de 6% în 2020. În legătură cu marile proiecte, şi mă refer aici la autostrada Iaşi -Târgu-Mureş, am avut o discuţie cu ministrul transporturilor şi cu prim-ministrul şi sperăm ca la investiţiile pe care noi le vom vota în acest proiect de buget să se adauge investiţii care nu se vor include în deficitul bugetar şi care vor fi realizate prin cooperare cu băncile internaţionale. Aşadar, ALDE, având în vedere faptul că a nu vota acest buget ar avea implicaţii negative considerabil mai mari decât a-l vota, va decide să-l voteze, cu recomandarea ca în ce priveşte administraţia locală să existe flexibilitate, astfel încât municipalităţile care au excedent bugetar să rămână pe procentul care există astăzi şi care a fost propus de Guvern, dar pentru localităţile care îşi vor vedea periclitată execuţia bugetară, să se găsească formule de compensare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Am fost şi eu în iarna acestui an destul de sceptic vizavi de bugetul pe anul curent, care a plecat de la o assumptio creştere economică de 5,2% şi, evident, cu menţinerea în acel deficit de sub 3%. Implicit, şi pe partea de venituri, o creştere de la 227 de miliarde anul trecut la 254 de miliarde. La prima rectificare şi la a doua, la cea din septembrie şi noiembrie, evident că aceste temeri s-au risipit. Putem vorbi de o creştere mai mare decât cea avută în vedere anul trecut, de 5,2. Iată, la 10 luni, undeva la 7%. Probabil un 6,5% la întreg anul 2017, de departe cea mai bună creştere economică. Eram sceptic pe partea de venituri. Am zis: nu se poate 254. Iată că s-au realizat 255. Şi-atunci, evident că trebuie şi noi să nu mai fim atât de critici sau, dacă suntem critici, evident că trebuie să venim şi cu alternative şi cu soluţii. Adică să fim de o manieră pozitivă, pentru că, din păcate, suntem în această logică a confruntărilor absolut sterile şi detrimentale pentru interesul public. Criticăm de dragul de a critica. Să dăm deci Cezarului ce-i al Cezarului, să dăm credit Guvernului Tudose, care se pare că este pe drumul cel bun. Evident, evident, cu câteva condiţionalităţi. Sigur, putem spune - şi aici cu o mândrie care nu ar trebui să ne lipsească, pentru că aceste rezultate sunt ale întregii Românii, nu doar ale Guvernului Tudose - că la anul vom depăşi acel PIB, acea valoare prag de 200 de miliarde de euro, 907 miliarde de lei. O creştere, iarăşi, de 5,5%, un deficit pe cash de 2,97, aşa cum spunea prim-ministrul. Şi, evident, şi venituri mai mari de 287, corelativ şi cheltuieli mai mari de 314 miliarde. Ce mă îngrijorează? Mă îngrijorează pe partea de cheltuieli, pe cele două mari capitole bugetare, cheltuieli de personal şi asistenţă socială, unde vedem, aşa, o creştere galopantă de la an la an. De la un 57 de miliarde de lei anul trecut la 69 de miliarde de lei anul ăsta, se vor duce în 81 de miliarde de lei cheltuielile de personal. Iată, o creştere de vreo 24 de miliarde de lei la doi ani de zile. Şi pe partea de asistenţă socială, de la 81 de miliarde anul trecut, 91 de miliarde anul ăsta, 98 de miliarde anul viitor...

Remus-Adrian Borza Doar dacă... eventual, PSD-ul, dacă are amabilitatea domnul lider de grup, să îmi mai dea un minut. Domnule Munteanu, se poate un minut? Că e de bine. Mulţumesc mult. Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci, iată, sigur, ne place să vorbim de creştere economică de 5-6%, dar, cu toate astea, venituri din sectorul bugetar s-au apreciat cu 30%. Până la urmă, trebuie să existe o corelaţie între venitul salarial şi productivitatea muncii şi creşterea economică. Noi avem o productivitate a muncii undeva la 15 000 de euro pe salariat, faţă de o medie europeană de 50 000 de euro. Nu mai vorbim de statele nordice, de peste 100 000 de euro. Vrem salarii ca în Occident, dar, evident, avem restanţe în ceea ce priveşte randamentul muncii. Sigur, cu accent, la aşa un buget mare, pe zona de investiţii. N-aş fi de acord cu antevorbitorii mei, o parte din antevorbitori, care spun că această creştere de anul ăsta e preponderentă pe consum. Până la urmă, 8% înseamnă industrie, din creşterea economică. Sigur, pe locul 2 vine şi consumul, cu 7,8%. Agricultura, faţă de un prognozat de 1,9, s-a dus în 4,2%, deci mai bine de două ori creştere a ponderii agriculturii în PIB. Serviciile, la fel: de la 3,9, la 6,4%. Dar, într-adevăr, trebuie să ne îngrijoreze o creştere atât de mare sau o pondere atât de mare a consumului în PIB, pentru că se duce şi ne degradează un alt indicator, şi anume deficitul de cont curent. Anul ăsta o să avem un record de 12,5 miliarde de euro, pentru că consumul se duce în importuri. Consumul din ce în ce mai mare al populaţiei nu poate fi satisfăcut de industria românească şi atunci, evident, degradăm indicatorul de deficit de cont. Sigur, 4,2%...

Remus-Adrian Borza Închei în 10 secunde. 10 secunde, domnule preşedinte.

Remus-Adrian Borza Cu asta închei. 4,2% pondere în PIB a investiţiilor e bine, dat tot atât am avut şi anul ăsta.

Remus-Adrian Borza Cum? De la prezidiu : De la Guvern, nişte minute?

Remus-Adrian Borza Păi, are de unde da domnul Tudose. Mai are încă 21 de minute. Deci, într-adevăr, o creştere sustenabilă, sănătoasă, pe termen lung se bazează pe investiţii şi de aia trebuie să încurajăm cu toţii investiţiile publice. Mulţumesc mult.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Poate nu aş fi luat cuvântul, dar două sunt motivele pentru care vreau să mă adresez tuturor colegilor mei. Am învăţat în dezbaterile de la Comisia de buget, finanţe, de la un distins coleg liberal, deputat liberal, că noi suntem aici demnitari şi cu demnitatea noastră trebuie să punem adevărul acolo unde este. Şi de asta, şi în calitatea mea de fost director la Casa de Pensii, am să fac câteva precizări. Şi am să încep cu o istorie recentă. În 2016 punctul de pensie a fost de 871,7 lei. În ianuarie 2017, 917,5 lei. Dacă am fi mers acum cu ceea ce se doreşte de Partidul Naţional Liberal, în loc de 1 000 de lei, cât este acum punctul de pensie, el ar fi fost 970,7 lei, cu inflaţia. Într-adevăr, putem spune că - în ghilimele - nu am respectat Legea pensiilor, acea lege care a fost votată cu o numărare corectă, din 12 în 12, din 13 în 13, nu ştim nici până la această oră. Dar noi nu am respectat-o şi anul trecut am mai majorat o dată valoarea punctului de pensie, la 1 000 de lei, şi o să o facem şi anul acesta, cu încă 10%, până la 1 100 de lei. De altfel, o istorie recentă, din 2009 până în 2012, ne spune că la bunicii şi la părinţii noştri, pentru care colegii noştri sunt acum aşa de, ştiu eu, îngrijoraţi, nu s-a întâmplat nimic la pensii. Din contră, în 2010, printr-o decizie a Curţii Constituţionale, s-a evitat o scădere a pensiilor cu 15%. Dar nici asta nu a fost suficient şi nu i-a oprit pe colegii noştri ca pensiile să nu fie impozitate cu acel 5,5%, şi pensiile sub 740 de lei, lucru pe care noi, începând cu septembrie 2012, odată cu revenirea la guvernare, am înapoiat părinţilor şi bunicilor noştri - pentru că nouă ne pasă de ei, dragi colegi liberali - acele sume pe care dumneavoastră le-aţi reţinut. De Legea nr. 76, prin ordin al ministrului, şi la Comisia de buget, finanţe de la Ministerul Muncii s-a stabilit acest lucru, va fi rezolvată problema. În rest, vă doresc multă sănătate. (Aplauze.)

Mihai Tudose Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Foarte concis. Fără foarte multe ă-uri, îi arăt colegului de la liberali, care plângea de mila autorităţilor locale, că aşa arată proiectul de buget, unde la art. 6 indice (15) lit. a) se spune foarte clar, şi-i citesc exact: "asigurarea unui nivel minim al sumelor provenite din cotele de impozit pe venit şi al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasate în 2018 cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în 2017". Era un efort minim să citească măcar primele pagini. Este foarte dificil pentru Domnia Sa. Am văzut în acelaşi discurs contraziceri flagrante gen: vai, cât de mult cheltuiţi cu statul! Vai, nu se poate să blocaţi posturile în administraţie! Cum să limitaţi cheltuirea cu 10% cheltuielile cu administraţia? Păi, hotărâţi-vă, stimaţi colegi, cam ce vreţi cu ţara asta. Aşa cum a explicat mai devreme colegul, dacă aplicam, ştiu eu, marea formulă liberală, probabil că ajungeam la a tăia 25% din pensii. Dar nu e bine că noi am dat mai mult. Chiar nu e bine. Despre colegii din partea cealaltă a sălii, numerele de stand-up comedy sunt bune în altă parte. Era un simplu fapt, un simplu lucru necesar de făcut şi m-am bucurat la început, când doamna Raluca Turcan a pomenit despre o critică constructivă, despre argumente alternative. Am crezut că asistăm la altceva: la soluţii, la idei, la propuneri. Nu! Doar circ şi din nou pâinea aceea, mai scumpă de şapte ori decât este la alimentara, invocată aici. S-a vorbit de scrisoarea primită sau scrisorile primite de la Uniunea Europeană pe deviere semnificativă de la deficit. Aşa este. Au venit în 2017, cum să nu! Dar ghici ce? Pe exerciţiul din 2016. Şi o tragem cu toţii acum de la ce aţi făcut voi în 2016. Slavă Domnului că nu sunteţi la guvernare şi Slavă Domnului că, la cum vă mişcaţi, nu prea o să fiţi foarte curând acolo! Vă mulţumesc, stimaţi colegi. (Aplauze.)

Florin Iordache Cinci minute pauză, stimaţi colegi, până se reconstituie componenţa conducerii. PAUZĂ

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Şi un coleg secretar de la opoziţie să vină la prezidiu. Domnul Vela. Domnul Moşteanu, că nu-i nimeni. Ai reuşit? Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Am încheiat dezbaterea generală asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi trecem la articole şi la anexe la proiectul legii, potrivit timpului alocat şi procedurilor aprobate. Vă reamintesc că timpul alocat pentru dezbaterea amendamentelor este de 107 minute. Conform art. 65 din Regulamentul activităţilor comune, la dezbaterea pe articole se pot formula numai amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice. Vă reamintesc că articolele proiectului de lege, sintezele de la anexele nr. 1 şi 2 se dezbat şi se adoptă în principiu, cifrele urmând să fie definitivate după dezbatere şi votarea celor două anexe. Începem dezbaterile. Avem două anexe: de amendamente admise şi respinse. Dacă la titlu sunt obiecţii. Nu. Dacă nu sunt obiecţii, cine este pentru? 102. Împotrivă? La titlu. 14. Abţineri? Nu. Adoptat. La titlul Capitolului I dacă sunt obiecţii. Cine este pentru? 102. Împotrivă? Abţineri? Colegi care nu optează. Adoptat. La art. 1 dacă sunt intervenţii. Nu. Cine este pentru? 111. Împotrivă? 35. Adoptat. La denumirea Secţiunii 1 dacă sunt intervenţii. Cine este pentru? 112. Împotrivă? 35. Abţineri? Nu. Adoptat. Art. 2. Intervenţii? Vă rog. Vă rog să-mi precizaţi anexa şi amendamentul. Dacă puteţi, cu marginal.

Lucian-Ovidiu Heiuş Art. 2, pe lege, da?

Petru Gabriel Vlase Vă rog, art. 2 pe lege, da. Suntem la lege.

Lucian-Ovidiu Heiuş Art. 2 alin. (2). Partidul Naţional Liberal propune următoarea formulare: bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 148 659,2 milioane de lei, iar la cheltuieli suma de 177 171,9 milioane de lei, cu un deficit de 28 513,58 milioane de lei. Vrem să vă justificăm de ce. În condiţiile în care în anul 2011 economia României traversa o perioadă economică extrem de dificilă, s-a reuşit să se obţină un nivel al încasărilor de peste 33,1% din PIB. Considerăm că o ţintă majorată de la 31,7% din PIB la 32,5% este o ţintă rezonabilă. Se propune de asemenea majorarea veniturilor, printr-o mai bună colectare, a resurselor în vederea respectării reglementărilor europene ratificate de România cu privire la constrângerile bugetare. Şi în acest sens se poate reduce deficitul cu 0,8% din PIB, nu riscând ca acest buget să fie declarat neconstituţional. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci amendamentul respins de la anexa nr. 5, la art. 2 alin. (2). Cine este pentru? Cine este pentru? 41. Împotrivă? 112. Amendamentul a fost respins. Dacă la art. 2 mai sunt intervenţii. Nu. Vot pentru art. 2 în integralitatea sa. Cine este pentru? 112. Împotrivă? 41. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 3 vă rog. Nu. Cine este pentru? 112. Împotrivă? 41. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 4 vă rog. Vă rog. Vă rog, la art. 4. Îmi spuneţi la microfon exact unde doriţi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci art. 4, amendament respins. Cine este pentru? 41. Împotrivă? 111. Amendamentul a rămas respins. Dacă mai sunt intervenţii la art. 4. Nu. Da? Vă rog.

Florica Cherecheş La art. 4 am avut... am un amendament în ceea ce priveşte finanţarea programului de orientare şcolară şi profesională a elevilor, prin suplimentarea numărului de consilieri de orientare şcolară şi pregătirea lor corespunzătoare. Este necesară finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a elevilor, suma necesară fiind de 65,6 milioane de lei, prin suplimentarea numărului de consilieri de orientare şcolară şi pregătirea lor. Pentru creşterea gradului de incluziune socială şi reducerea ratei abandonului şcolar, în vederea scăderii decalajului dintre oferta educaţională şi cerinţele de pe piaţa muncii, se impune intensificarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională din ciclul gimnazial, numărul actual al consilierilor şcolari fiind insuficient pentru a acoperi această nevoie. În prezent, un consilier şcolar răspunde de aproximativ 800 de elevi. Estimarea pentru propunerea de suplimentare a numărului de consilieri şcolari ar fi de 50 de posturi pe fiecare judeţ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat, vă rog să-mi precizaţi, că eu nu-l găsesc. Art. 4. Ce literă? Unde-l aveţi în anexă? Nici nu vă găsesc. Aici găsesc, văd numai grupul... Din sală : La a).

Petru Gabriel Vlase La a)? Am înţeles. Amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 42. Împotrivă? Împotrivă? Vă rog să ridicaţi mâna, pentru că nu ne dăm seama. Mulţi. 110. Amendamentul a fost respins. La art. 4...

Cătălin Drulă O rugăminte, domnule preşedinte de şedinţă. Liderii de grup să nu mai indice, ca la voturile electronice, cu mâna sus când e contra, pentru că se interpretează, e o confuzie. Se ridică câte şase-şapte mâini.

Petru Gabriel Vlase Vorbiţi cu ei.

Cătălin Drulă Păi, da, dar dumneavoastră ce număraţi? Deci ridicaţi mâna doar la votul pe care-l intenţionaţi pentru grup.

Petru Gabriel Vlase Nu-i problemă, că în loc să dezbatem bugetul stăm în proceduri. Mie îmi convine. La art. 4 mai sunt intervenţii? Vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua! La art. 4, criteriu 5. Se propune introducerea unei noi litere, f), prin care se doreşte alocarea a 3,2 milioane de lei pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Dolj care nu au autorizaţii pentru ISU şi DSP. Sunt 160 de unităţi de învăţământ în această situaţie. Sursa de finanţare este cota defalcată de TVA pentru bugetele locale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins la art. 4, introducerea literei f. Cine este pentru? 41. Împotrivă? 112. Abţineri? Adoptat. Mai sunt intervenţii la art. 4? Nu. Articolul 4 în integralitatea sa. Cine este pentru? 112. Împotrivă? 41. Abţineri? Nu. Adoptat. La art. 5 vă rog. Vă rog, domnul... doamna Cherecheş. Hotărâţi-vă. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu. Aveţi... domnul Năsui, la art. 5. Anexa nr. 5, amendamente respinse. Să-mi precizaţi exact care.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Da, mulţumesc, domnule preşedinte. E vorba de nr. crt. 7, la art. 5. Propunem includerea literei i) la art. 5, astfel încât sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată să finanţeze şi programul "Şcoala după şcoală" în comunităţile cu risc socio-educaţional crescut, anume cele de la anexa nr. 1, şi e vorba de o suplimentare de 400 000 de lei, pe care o susţinem. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Amendament respins la art. 5 alin. (1) - i). Vă rog, cine este pentru? 41. Împotrivă? 112... 115. Au venit trei doamne în sală. Abţineri? Nu. Adoptat. Alte intervenţii la art. 5? Vă rog.

Raluca Turcan Marginal 9, art. 5. Domnule ministru al finanţelor... domnule ministru al finanţelor, Dragi colegi, Cu toţii, în discuţiile interpersonale, suntem de acord că în momentul de faţă pentru copiii de gimnaziu lipseşte consilierea şcolară, astfel încât la final de clasa a VII-a, hai să spunem a VIII-a, orice copil să ştie exact pe ce traseu educaţional trebuie să meargă. În mod normal, în ţările sănătoase şi dezvoltate pe baza unui sistem de educaţie care să ducă la un loc pe piaţa muncii pentru cei care ies din sistemul de educaţie, la final de clasa a VII-a, orice copil cunoaşte exact încotro merge. De aceea, prin acest amendament vă solicităm să suplimentaţi suma de bani astfel încât programele de consiliere şcolară să aibă conţinut, să aibă fundament şi să venim în sprijinul profesorilor, părinţilor, dar mai ales al copiilor, astfel încât sistemul de educaţie să-i includă şi să-i trimită în societate cu un salariu mai bine plătit, dacă au o calificare sau dacă au competenţe, şi fiecare copil să meargă exact în direcţia în care este cel mai bine pregătit. O să vă rog să luaţi în serios acest amendament, atât cât puteţi şi în contextul restricţiilor financiare pe care le aveţi transmise de la Guvernul dumneavoastră.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Am înţeles că mi s-a solicitat sursa de finanţare. Evident că un partid serios propune şi sursa de finanţare. Şi, dacă aţi fi fost atenţi, la alin. (2), pe care l-aţi respins, vă propuneam să creşteţi veniturile printr-o îmbunătăţire a colectării, o combatere a evaziunii, şi profesionalizării şi eficientizării companiilor de stat, care de multe ori sunt adevărate vaci de muls pentru clientela politică.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Art. 5 alin. (1), amendament respins. Cine este pentru? 43. Împotrivă? 116. Abţineri? Nu. Respins. Continuăm la art. 5. Nu. Art. 5 în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? 115. Împotrivă? 45. Abţineri? Nu. Adoptat. Art. 6. Vă rog, domnule Munteanu.

Ioan Munteanu La art. 6 alin. (1) este un amendament admis, care propun să fie eliminat, deoarece toţi banii ar merge doar la municipii, iar comunele şi oraşele ar rămâne fără resurse prin acest amendament.

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi amendament admis pe care îl supuneţi votului, da? (Domnul senator Tánczos Barna solicită cuvântul.) Nu înţeleg. Doriţi să interveniţi la acelaşi articol? Vă rog. Păi, nu înţelegeam.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman. Hotărâţi-vă. Doi înscrişi la aceeaşi chestiune.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vreau să-i felicit pe colegii de la UDMR. Au reuşit să-i ducă de nas şi pe cei din majoritate, şi pe noi şi tainul, dacă m-am uitat bine pe amendamente şi am socotit bine, e undeva la 40 de milioane. Vă felicit pentru inteligenţa dumneavoastră! Aţi făcut din nou diferenţa, însă, din păcate - şi primarii trebuie să ştie asta, inclusiv cei ai UDMR-ului -, singurii care au creat dezvoltare în România sunt primarii, inclusiv şi ai dumneavoastră. Ei au reuşit să facă la nivel local alimentări cu apă, canalizare, şcoli, spitale, dispensare, drumuri şi aşa mai departe. În loc să-i apreciem şi să-i premiem, graţie amendamentului dumneavoastră toţi primarii din România sunt pedepsiţi pentru că sunt harnici, inclusiv cei ai UDMR. Şi cred că ar fi corect, stimaţi colegi, să le spuneţi primarilor dumneavoastră că i-aţi rezolvat pe cei din Harghita şi din Covasna, dar i-aţi omorât pe toţi ceilalţi din restul ţării. Vă mulţumesc . (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. La acelaşi articol. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Prin acest amendament, 100% din impozitul pe venit ar reveni autorităţilor locale. Nu o să revin cu o argumentaţie despre descentralizare locală şi putere locală şi de ce este asta un lucru bun. O să vă spun doar un citat: "Susţineţi că am promis primarilor că 100% din impozitul pe venit va reveni autorităţilor locale. Da, este adevărat şi ne vom ţine de cuvânt. Acest lucru îl vom face prin Legea bugetului de stat." Acest citat aparţine premierului României, domnul Mihai Tudose. Eu zic haideţi să-l ajutăm pe domnul Tudose să se ţină de cuvânt şi să votăm pentru acest amendament, astfel încât 100% din impozitul pe venit să revină autorităţilor locale. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci amendamentul admis de la nr. crt. 2, art. 6... Nu, mulţumesc, domnule Borza, am încheiat dezbaterile. Amendamentul admis de la art. 6 alin. (1) îl supun votului. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 105. Împotrivă? Stimaţi colegi, vă rog luaţi loc în bănci, pentru că nu putem număra aşa, stând buchet acolo. 119. Abţineri? (Domnul deputat Corneliu Olar solicită cuvântul.) Abţineri? Am întrebat abţineri, domnule Olar, nu altceva. Vă abţineţi? Staţi să termin votul, nu am procedură acum. O abţinere acolo? O abţinere. Amendamentul a fost respins. Şi acum textul iniţial. Vă supun votului textul iniţial. Domnule Olar, sunt în procedură de vot. Nu începeţi cu scandalul, că nu am procedură acum. Vă supun votului textul iniţial al legii. Cine este pentru? (Discuţii, rumoare în sală.) Păcat de dumneavoastră, domnule primar, că am mai văzut... vă rog să luaţi loc în bancă, vă dau cuvântul pe procedură. Sunt în procedură de vot acum. Cine este pentru? 120. Împotrivă? 105... 106. Textul iniţial a rămas. Vă rog, domnule deputat, domnule Olar, procedura acum. Să aud procedura.

Corneliu Olar În primul rând, vreau să vorbesc ca fost primar. Domnule preşedinte, Vă rog să faceţi un apel nominal, un vot nominal, având în vedere că aţi afectat bugetele locale la 3 200 de primari din România. Vă rog să faceţi un vot nominal. Pe Regulament. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Sunteţi vicelider, domnule... vicelider? Stai un pic, că am o procedură aici.

Petru Gabriel Vlase S-a încheiat votul. Da, domnule Neagu. Vă rog, domnule Neagu.

Nicolae Neagu Eu zic că se poate, domnule preşedinte, din două motive. 1. Înţeleg... aţi supus la vot art. 6 sau doar partea amendamentului din art. 6, cel admis?

Petru Gabriel Vlase Am citit exact, art. 6... nu am ajuns la art. 6 în integralitatea lui.

Nicolae Neagu Am stat... OK. Am stat cu mâna sus pentru că sunt amendamente respinse la art. 6 care în principiu au acelaşi...

Petru Gabriel Vlase Sigur, când termin...

Nicolae Neagu ... fond.

Petru Gabriel Vlase Când termin procedurile astea care sunt invocate, o să vă dau cuvântul, că nu am ajuns la art. 6 în integralitatea lui.

Nicolae Neagu Atunci, o să vă spun procedura, când ajungem la art. 6, după ce dezbatem şi cele care sunt amendamente respinse, că va trebui să intrăm - părerea mea -, este foarte important, pe procedură de vot nominal. Şi o cerem ca Grup al Partidului Naţional Liberal. Acum...

Petru Gabriel Vlase Păi, aţi solicitat-o. Domnul Nicolae Neagu: E în regulă. Acum, eu aş vrea să revin asupra unei discuţii pe care s-o cunoaşteţi cu toţii. Comisia de buget, finanţe a avut un vot pentru amendamentul admis. Este limpede că în sensul acela s-a întârziat vineri trei ore şi s-a mai venit cu un amendament încât să se corecteze ceva din ce părea că s-ar pierde în echilibrul bugetar. Eu vreau să vă spun un singur lucru: nu se pierde absolut nimic în echilibrul bugetar. Chiar nimic. Problema este: lăsăm autorităţile locale să dezvolte România dacă Guvernul României nu poate să dezvolte sau nu? Pentru că marea miză, marea miză este dezvoltarea regională, dezvoltarea locală. Dacă am lăsa amendamentul aşa cum a fost propus de UDMR, acceptat şi de PNL, şi de USR, avem o certitudine...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, s-a încheiat această discuţie.

Nicolae Neagu ... că putem dezvolta, prin consilii judeţene...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Nicolae Neagu ... şi primării. Altfel, avem o incertitudine, pentru că nu cred că vom putea să vedem marile dezvoltări din programul investiţional al acestui Guvern.

Petru Gabriel Vlase Bine, mulţumesc. Deci procedură.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Vreau să fie limpede pentru toată lumea. Noi vorbim în momentul de faţă despre bugetele comunităţilor locale, despre bugetele primarilor, care sunt de la toate partidele. Deci discuţia trebuie să fie serioasă şi aplicată din partea oricărui partid, astfel încât să nu-i aruncăm într-un dezastru financiar şi să identificăm în Parlamentul României surse de compensare ca urmare a pierderilor la bugetul local pe care ei le-au înregistrat prin ordonanţele de urgenţă ale Guvernului. Oameni buni şi dragi colegi, Votul acesta este atât de important, încât nu ne putem permite să ne jucăm cu mânuţele pe sus. Vă solicit, domnule preşedinte, vot prin apel nominal la următorul amendament respins, care se referă exact la bugetele autorităţilor locale, astfel încât fiecare dintre noi, în momentul în care se va duce în localitatea de unde provine, să poată să-şi privească primarul sau cetăţeanul în ochi şi să-i spună exact ce a făcut în Parlament pentru binele acelei comunităţi. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă. Epuizaţi timpul de dezbateri pe proceduri inutile. Eu am o propunere de la Grupul PNL, voiam s-o supun votului plenului, pentru apel nominal. Nu am nicio problemă. Faceţi declaraţii politice până la 107.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Nu, domnule preşedinte. Aş vrea să aduc un argument suplimentar aici. Structura matematică a votului...

Petru Gabriel Vlase Dar nu-mi trebuie argumente, domnule deputat.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Ba trebuie argumente, pentru că...

Petru Gabriel Vlase Am o cerere din partea unui grup, o supun votului.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Domnule preşedinte, Înainte să supuneţi la vot, e bine să ascultaţi toate argumentele şi cei care au majoritatea să asculte toate argumentele, astfel încât să voteze informat. Eu aş vrea să vă atrag atenţia asupra structurii votului. La primul vot, pentru respingerea amendamentului admis deja, au fost 105 pentru şi o abţinere. Aceste două voturi le-aţi cumulat în 106 împotrivă la textul iniţial, ceea ce este fals. Domnul Vosganian a votat abţinere, apoi a votat pentru textul iniţial. Deci cred că votul nu a fost corect numărat. Şi aş ruga secretarii să facă diligenţa necesară să nu însumeze voturile contrare majorităţii. Da? A fost o greşeală şi s-a văzut foarte clar. Mulţumesc frumos şi vă rog...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Nu a fost nicio greşeală. Eu comunic rezultatul pe care mi-l spun secretarii. Domnul, din câte am reţinut eu, domnul senator, domnul Vosganian, s-a abţinut la amendament şi a votat textul. Eu nu am văzut abţinere la text. Domnule Borza, dumneavoastră?

Remus-Adrian Borza Explicaţia votului.

Petru Gabriel Vlase Nu am explicaţia votului aici. Deci avem o propunere de apel nominal. Vă rog... vă rog, domnule deputat. Avem o propunere din partea Grupului PNL pentru apel nominal. Vă rog, cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 104. Împotrivă? Vă rog, cine este împotrivă? Ridicaţi mâna, ca să putem număra... să poată număra secretarii. 118. A fost respinsă propunerea. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită cuvântul.) Vă rog. Domnule Olar, vă rog. Domnule Olar, domnule primar... domnule Olar, luaţi loc în bancă, domnule. (Discuţii la prezidiu.) Continuăm la art. 6... domnule deputat... continuăm la art. 6, dacă mai sunt intervenţii. Care timp? La art. 6 mai sunt intervenţii?

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Ne-am obişnuit deja ca în acest plen să se dea voturi care nu au nicio logică, pentru că dumneavoastră, cei de la PSD, în această sală, în acest an, v-aţi dat jos propriul guvern. Astăzi, prin acest vot, v-aţi invitat, practic, primarii PSD să iasă în stradă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. La art. 6 dacă mai sunt intervenţii. Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de un amendament de la nr. crt. 15 din raport, prin care se ajunge tot la 100% pentru autorităţile locale, dar de data asta în cote de defalcări de 20, 60 şi 20%, şi de asemenea se ajunge la 100% şi pentru municipiul Bucureşti. Rog membrii opoziţiei, dacă nu au votat la primul, dacă nu s-au mobilizat să voteze prima oară, mai au o ocazie acum. Prima oară diferenţa a fost de doar 12 voturi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nu mi-aţi spus, domnule deputat... 15, da? Alin. (1) - a), b), c), de la 6, da? Despre ăsta e vorba, respins, da? Am înţeles. Mulţumesc. Cine este pentru? 104. Împotrivă? 118. Amendamentul a rămas respins. Vă rog, dacă mai sunt intervenţii la art. 6. Vă rog.

Nicolae Neagu Marginal 13, art. 6, pentru alin. (1)...

Nicolae Neagu Am pierdut rândul.

Nicolae Neagu Deci la alin. (1), amendament respins, marginal 13. Este în acelaşi sens. Impozitul pe venit, repartizarea lui să fie 20% pentru bugetul local al judeţului, 58% pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 22% într-un cont deschis, distinct, pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice. Avem şi o formulă de calcul. Diferenţa rămasă - utilizată, în alin. c) de la punctul (3), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 de lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de comună, 850 de lei/locuitor pentru cele care au statut de oraş, municipiu sau reşedinţă de judeţ, 950 de lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de municipiu reşedinţă de judeţ. Se introduce şi o literă c) nouă în articol: comunele, oraşele, municipiile şi judeţele nu vor avea mai puţin de 1 500 000 de lei pentru comune, 6 000 000 de lei pentru oraşe, 10 000 000 de lei pentru alte municipii decât reşedinţă de judeţ, 50 000 000 de lei pentru municipii reşedinţă de judeţ, 80 000 000 de lei pentru judeţe. Solicităm în acelaşi amendament eliminarea alin. (7), corelările pe (8), pe (10), ca alineate, de aşa natură încât să nu existe diferenţe între municipii şi municipiul Bucureşti. Eu cred că acest amendament, ca şi cel propus de către UDMR şi USR, este şi mai bun. El completează efectiv şi permite un calcul exact pe locuitor din venitul pe impozit... impozitul pe venit pentru fiecare localitate în parte. Cred că este cea mai bună soluţie şi v-am ruga să-l votaţi, colegii de la putere, dumneavoastră în mod special. Ne trebuie puţine voturi. Cu puţină atenţie, dacă sunteţi puţin atenţi, reuşim să trecem acest amendament. Aveţi cei mai mulţi primari de comune, cele mai multe primării de oraşe, ştiţi la fel de bine ca şi mine, votul dumneavoastră... foarte puţini dintre noi am reuşi într-un vot uninominal să ne câştigăm mandatele. Stăm în disponibilitatea primarilor, dar în acelaşi timp resursa de dezvoltare a României trebuie să rămână acolo. Vă rugăm mult de tot să acceptaţi acest amendament.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, vrem să auzim clar câte voturi au fost pentru, câte voturi sunt împotrivă. Mulţumesc nu ne ajută cu nimic. Mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, vă rog frumos să solicitaţi secretarilor ca, la finalizarea procedurii de vot, să anunţe numărul de voturi pentru, numărul de voturi împotrivă, numărul celor care s-au abţinut şi nu votează, pentru că votăm nişte amendamente extrem-extrem de importante. Şi e o loterie aici. E ca la loto. Suntem totuşi în Parlamentul României. Vă rog frumos să anunţaţi rezultatul votului.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, dacă acest amendament este respins înseamnă că băgăm adânc mâna în buzunarul primăriilor şi le luăm banii pe care şi i-au pregătit...

Victor Paul Dobre Nu. Propun să supuneţi plenului procedura de vot, vot nominal.

Victor Paul Dobre La acest amendament, domnule preşedinte.

Victor Paul Dobre Eu vă cred, că nu e vorba de timpul... Domnul Niculae Bădălău: Daţi-mi voie...

Victor Paul Dobre ...meu sau al dumneavoastră, e vorba de o prevedere care lezează primăriile, domnule...

Dan Vîlceanu 40 cred că este. Art. 29 1 , articol nou. După art. 29 se introduce un nou articol, 29 1 , cu următorul cuprins: "Pentru punctele 42, respectiv 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul prevăzut la art. 3 se prorogă până la data de 31 decembrie 2019. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să majoreze transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale cu suma de 9 175,1 milioane de lei. "

Nicolae Neagu Deci poziţia 41 marginal, art. 29, cu un articol 29 2 . "Termenele prevăzute la alin. (6), respectiv alin. (7) al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 23, prorogate până la 31 decembrie 2019." Stimaţi colegi, Ordonanţa nr. 23 e ordonanţa cu TVA-Split. Deci noi spunem că nu este pregătit sistemul. ANAF-ul nu este pregătit în acest moment, firmele nu sunt pregătite în acest moment. Deci eu cred că a menţine, în continuare, ceva eronat este greşit. E momentul, pentru că ne permite Legea bugetului de stat, să intervenim să prorogăm termene. N-ar fi prima dată când facem aşa. Am prorogat pe 273, putem proroga pe 23, pe 25. Nu cred că modifică cu ceva dacă o să spuneţi: domn´e, modifică filozofia veniturilor. Nu cred că modifică filozofia veniturilor, ci, dimpotrivă, s-ar putea să vă uşureze în capacitatea de colectare. Şi este o chestiune tot de principiu, că povesteam de multe ori şi în Comisia de buget despre principii. Păi, e bine să ne menţinem nişte principii dacă rămânem demnitari şi demni la ceea ce reprezentăm ca demnitate publică şi demnitari. Şi unul dintre principii era să nu introduc sarcini suplimentare celui care, în definitiv, încarcă bugetul de stat, ci să introduc sarcini suplimentare celui care execută bugetul de stat. Or, execuţia bugetară în venituri până la cheltuială este a cuiva din statul român, a unei instituţii serioase, de altfel, a statului român, ANAF-ul. Nu cred că ar fi o problemă încât să spunem: de ce să trimitem către firme mici şi mijlocii o sarcină pe care trebuie s-o am către ANAF? Şi ăsta este sensul pentru care am solicitat prorogarea acestui termen. Şi îmi cer scuze că v-am reţinut câteva minute în plus pentru a introduce art. 21 alin. (2) în acest context, în acest punct. Deci marginal 41 la amendamente respinse. Rugăm să-l supuneţi la vot.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, vreau să vă spun că este revoltător cum procedaţi astăzi... (Rumoare, discuţii în sală.)... la dezbaterea pe bugetul de stat pentru anul 2018. Oameni buni! Noi dezbatem pe amendamente Legea bugetului. Mai mulţi bani pentru autorităţile locale, în urma unei decizii nefericite luate de actualul Guvern... a picat la o sută... (Rumoare, discuţii în sală.)

Raluca Turcan ... a picat la şase voturi, domnule preşedinte. Procedura este că nu se poate desfăşura, în paralel, o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pe Legea bugetului de stat, iar la Senat să fie o altă şedinţă de plen. Este inadmisibil!

Raluca Turcan Senatorii n-au putut participa la această şedinţă şi din cauza aceasta un amendament vital pentru autorităţile... (Rumoare, discuţii în sală.) publice locale... (Discuţii în sală.) a căzut la şase voturi...

Petru Gabriel Vlase Continuăm. Art. 29. Procedură. (Discuţii la prezidiu şi în sală.)

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Am avut o discuţie cu colegii noştri care conduc şedinţa de astăzi şi situaţia este una fără precedent şi, aşa cum am mai spus, strigătoare la cer. A fost dezbătut într-un plen comun un articol referitor la finanţarea autorităţilor locale, astfel încât să poată genera prosperitate la nivelul oamenilor pe care ele îi conduc. În acelaşi timp, la Senat, printr-o diversiune, a fost convocată o şedinţă care nu s-a mai ţinut, fix pentru a ieşi colegii din această sală de plen şi pentru a pica, a fi respins un amendament pe care dumneavoastră n-aţi fost capabili să-l gestionaţi la Comisia de buget finanţe. Aşadar, vă rog, vă solicit să reluaţi votul pe art. 6, astfel încât fiecare om să cunoască cum a fost reprezentat de parlamentarul lui în Parlamentul României şi votul să fie prin apel nominal, pentru că mi se pare firesc să existe un gest de responsabilitate pentru fiecare dintre noi...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamna deputat.

Raluca Turcan ... faţă de cei care aşteaptă muncă, măcar muncă...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc...

Raluca Turcan ... în baza salariului şi a sumelor forfetare pe care le primesc parlamentarii.

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat, faceţi declaraţii politice pe timpul de dezbateri! Nu ne putem întoarce la art. 6, suntem la 29. Am solicitat o dată apel nominal. Am sistat aici dezbaterile.

Petru Gabriel Vlase N-am nicio problemă, în loc să dezbatem bugetul, facem declaraţii politice.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Vă rog să vă reamintiţi că, în această sesiune, de patru ori am reluat procedura pentru amendamente admise sau respinse, invocându-se de fiecare dată o chestiune de natură obiectivă şi, de această dată, nu este vina colegilor noştri că s-au deplasat la Senat, este vina celor care au convocat acea şedinţă. Şi rugămintea este: nu vreţi vot nominal, am înţeles, dar măcar, aşa cum am mai procedat încă de patru ori în această sesiune, să respectăm procedura (după aceeaşi logică) şi să supuneţi din nou la vot prin ridicare de mâini. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Bine. Domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Domnilor colegi, Asistăm aici, practic, la subminarea administraţiei publice locale. De aceea, noi, PNL-ul, vă cerem să reluaţi votul pe aceste amendamente. În comisii, reprezentanţii Guvernului PSD ne-au promis că aceste cote defalcate din impozitul pe venit vor merge către punctul de sută la sută, chiar ne-au explicat şi o schemă de punere în aplicare a acestei prevederi în Comisia de administraţie acum ceva timp. Acum, ce putem să spunem primarilor şi preşedinţilor de consilii, că actualul Guvern ne-a minţit, că administraţia locală a ajuns un fel de bătaie de joc?!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Vă rugăm să reluaţi votul pe aceste amendamente! Chiar nu se poate! Administraţia publică locală este singurul loc din România unde astăzi se mai derulează investiţii, dumneavoastră subminaţi economia naţională...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe ... prin aceste voturi şi aceste şmecherii ieftine pe care le faceţi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. S-a pronunţat plenul o dată. Întreb din nou dacă la art. 29 mai sunt intervenţii. Nu mai sunt. Articolul... (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Da? Vă rog.

Dan Vîlceanu Mulţumesc. După art. 29˛ se introduce un nou articol - 29 3 , cu următorul cuprins: "În temeiul art. 102 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82, se autorizează Ministerul Finanţelor să majoreze transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3 119,69 de milioane de lei." Este un amendament prin care se încearcă revenirea la 6% din bugetul pensiilor pentru Pilonul II de pensii. Eu cred că e foarte important, pentru că, aşa cum aţi mai auzit astăzi, vă repet şi eu, cam 7 milioane de români vor avea de suferit când vor ieşi la pensie, pentru că dumneavoastră, într-un moment în care nu mai ştiaţi cum să acoperiţi sau să peticiţi bugetul, în loc să lăsaţi contribuţiile pentru Pilonul II la 6%, le-aţi diminuat la 3,75%. Şi nu cred că avantajează pe nimeni, ba, mai mult, aş vrea să vă gândiţi că sunteţi şi dumneavoastră sau sunt şi dintre dumneavoastră oameni care au contribuit şi care vor avea pensie pe Pilonul II. Gândiţi-vă ce se va întâmpla în momentul în care veţi ajunge la pensie şi, în loc să primiţi o pensie decentă, aşa cum ea fusese gândită la momentul în care s-a introdus Pilonul II, veţi primi aproape nimic. Vreau să mai subliniez un lucru. La pilonul II vorbim de un fond de acumulare. Cu cât micşorezi suma la acest fond de acumulare, cu atât el va fi mai puţin eficient. Deci...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule...

Dan Vîlceanu ... vă rog să susţineţi acest amendament.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să-mi precizaţi numărul curent de la respinse, dacă îl ştiţi.

Dan Vîlceanu Da, 42.

Petru Gabriel Vlase 42 marginal, da? De la respinse, amendament respins. Cine este pentru?

Petru Gabriel Vlase 108. Împotrivă? (Discuţii la prezidiu.) 166. Abţineri? Colegi care nu optează. Respins. Continuăm la 29. Domnul Neagu... (Intervenţie neinteligibilă a doamnei deputat Raluca Turcan.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, doamna Turcan. (Discuţii în sală.)

Raluca Turcan Uneori stau să mă întreb dacă mai are rost să intervin la această tribună - (Vociferări în sală.) -, pentru că, oricum, faceţi tot ceea ce doriţi dumneavoastră! Dar, oameni buni, e Parlamentul României! Vă manifestaţi cum aţi fost educaţi, până la urmă, pe fond. Domnule preşedinte, Când se dă un vot, procedura şi regulamentul vă obligă să anunţaţi rezultatul votului. Ştiu că aţi intrat într-o vrie şi vreţi să terminaţi totul, şi bugetul, şi legile justiţiei, dar totuşi spuneţi câţi au votat "pentru", câţi au votat "împotrivă", câţi s-au abţinut şi câţi nu votează. Asta este procedura scrisă în Regulament. Nu vă cerem nimic suplimentar, doar intraţi într-o minimă legalitate...

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat...

Raluca Turcan ... nu în aceea în care aţi fost împinşi de către preşedintele dumneavoastră de partid.

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat, doamna deputat! (Discuţii în sală.) Nu e vina mea că nu sunteţi atenţi. Întrebaţi la stenogramă, am pronunţat exact: vot împotrivă, pentru, abţineri, colegi care nu votează. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Mario Oprea.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci la ora 15.00 fără un minut, dacă nu mă înşel, chiar liderul dumneavoastră de grup a cerut prelungirea programului...

Petru Gabriel Vlase ... sau domnul Goţiu a cerut. Plenul comun a hotărât acest lucru. Continuăm dezbaterile. Vă rog, domnule Goţiu.

Petru Gabriel Vlase Eu am supus la vot propunerea dumneavoastră, domnule senator.

Petru Gabriel Vlase Domnule senator, eu am supus la vot propunerea dumneavoastră, plenul a hotărât, plenul reunit a hotărât continuarea lucrărilor. Mulţumesc. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nu am cum să supun la vot reluarea unui vot de la... acum trei ore. Se poate contesta... (Intervenţie neinteligibilă a domnului senator Remus Mihai Goţiu.) Domnule senator, nu fac lecţii de Regulament aici, în sală. Puteţi contesta reluarea unui vot sau numărătoarea, sau ceva imediat după finalizarea lor, nu la art. 29. Dacă la art. 29 mai sunt intervenţii. Domnul Neagu. Am pierdut 25 de minute cu proceduri care nu există.

Nicolae Neagu Acum, chiar dacă nu există proceduri, domnule preşedinte, cred că normalitatea ar trebui să existe. Deci este greu de crezut că un preşedinte de Cameră superioară nu ştie că ar convoca... sau Biroul permanent al dânşilor, la Senat, că convoacă peste şedinţa la bugetul de stat. (Rumoare în sală.) Dar depinde ce consideraţi dumneavoastră că este mai important. (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, la art. 29.

Nicolae Neagu Eu ştiu în felul următor: că voi susţine art. 29 4 , marginal 43, pe care sunt convins, cu puţină atenţie, îl veţi susţine şi dumneavoastră şi domnul deputat Bejinariu cred că-l va susţine, pentru că este vorba de a proroga o prevedere a art. 11 din Ordonanţa nr. 25 a Guvernului, cea referitoare..., care modifică 227 - Legea Codului fiscal, cea referitoare la nivelul accizelor care se regăsesc, ziceam, calculate în nişte anexe la bugetul de stat. Eu vă spun ceea ce ştiţi şi dumneavoastră: o parte importantă sau o parte a creşterii economice vine din preţ. De ce vine din preţ? Păi, se reflectă în produsul intern brut, adică tot ce facturăm intern-extern, şi o importanţă deosebită are cu ce se intră. Păi, se intră de fiecare dată într-un calcul economic cu segmentul energetic şi, aici, acciza nu face diferenţă, pentru că vine pe fond, pe motorină, benzină, derivate, influenţează cu ceva inclusiv cheltuiala de transport, ceea ce înseamnă, în servicii, în bunuri, în produse, în mărfuri, un preţ mai mare. Iată, avem şi creştere economică, dar bineînţeles că asta nu doar că merge într-un anumit tip de consum, ci merge şi într-un anumit tip de cheltuială, de multe ori, nejustificată. Părerea noastră este că a amâna sau a reveni, mai corect spus, cum cerem noi în amendament, la nivelul 2017 - 1 august, cu acciza şi a renunţa la ceea ce numim, chiar dacă nu este neapărat termenul legal, supraaciză, ar fi cel mai benefic. Şi vă rog să susţineţi acest articol al Partidului Naţional Liberal, acest alineat nou, după 29 3 - 29 4 , 43 marginal.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci 29 4 , la poziţia 43, amendament respins. Cine este pentru? 108. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase Ba da, votează.

Petru Gabriel Vlase 178. Abţineri? Colegi care nu optează? Nu. La 29, dacă mai sunt. Vă rog, domnule Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Articol nou - 29 5 . După art. 29 4 se introduce un nou articol - 29 5 , cu următorul cuprins, art. 29 5 : "În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal." S-ar putea să nu vă daţi seama despre ce este vorba numai când auziţi de Ordonanţa nr. 4, dar este vorba despre ordonanţa care reglementează contribuţiile pentru contractele de muncă part-time la nivelul unui minim pe economie, adică o absolută aberaţie. Să munceşti şi să câştigi un salariu şi să plăteşti la nivelul unui minim pe economie, adică să plăteşti mai mult decât câştigi (contribuţii). Nu mai spun că măsura fiscală contravine art. 56 din Constituţia României. Dacă în continuare susţineţi încălcarea constituţiei, nu aveţi decât să votaţi şi de data asta împotriva acestui amendament.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 29 4 , la 43, amendament respins. Cine este pentru? 103. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 178. Abţineri? Nu sunt.

Petru Gabriel Vlase Problema lor. La 29, dacă mai sunt intervenţii. Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Marginal 45, articol nou, după 29 5 , 29 6 : perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020, se suspendă aplicarea prevederilor pct. 1 art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 privind completarea şi modificarea Legii nr. 448/2006 şi revenire la această situaţie punctuală, cea din data de 1 iulie 1017, aşa cum este prevăzut în legea..., la art. 78 din Legea nr. 448 din 2006. Este vorba tot de o anumită modificare a Codului fiscal, propusă pe pachetul de modificări ale Codului fiscal, dar care, din păcate, nu aduce beneficii nici angajatorului şi nici persoanei cu handicap pentru perioada 2018 - 2020, în sensul că ceea ce până la nivelul august 2017 se putea prelua sub forma unei cheltuieli, având angajaţi persoane cu handicap un anumit număr, în acest moment nu mai intră pe cheltuiala firmei. Vă rog să fiţi amabili şi atenţi şi să votaţi cel puţin cu acest amendament al Partidul Naţional Liberal. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase 29 6 , da, sau cu 5? Domnule Neagu? 29 cu...

Nicolae Neagu 29 6 .

Petru Gabriel Vlase Deci art. 29 6 , nou introdus, poziţia 45. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 108. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 178. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Vă rog, la 29, dacă mai sunt intervenţii. Din sală : 29 7 .

Petru Gabriel Vlase 29 7 , ultimul.

Dan Vîlceanu Este vorba despre un lucru despre care am mai vorbit astăzi - şi a vorbit toată lumea -, despre faptul că românii ar trebui să beneficieze de lege şi de drepturile legale. Începând cu 1 ianuarie trebuiau să primească majorarea punctului de pensie şi nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu cerem altceva prin acest amendament decât să se respecte Legea pensiilor din România, atât.

Petru Gabriel Vlase 29 7 , poziţia 46, amendament respins. Cine este pentru?

Petru Gabriel Vlase 104. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 178. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Respins.

Petru Gabriel Vlase Procedură, domnul Vela. (Domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. De acord cu dumneavoastră. La 29 mai sunt intervenţii? Nu. 29 în integralitatea sa, cine este pentru? 178. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Art. 29, aprobat. La 30. Vot pentru art. 30. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 104. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. La 31 nu sunt amendamente. Cine este pentru art. 31 în integralitatea sa? 184. Împotrivă? 105. Abţineri?

Petru Gabriel Vlase Nu, face poze. Fără abţineri. Colegi care nu optează? Adoptat. La 32, vă rog. Vă rog. Domnul Cîţu. Vă rog! Domnul Cîţu. Acordaţi-i microfonul domnului Cîţu. Domnul..., stafful!

Petru Gabriel Vlase "Domnul stafful"! Din sală : Daţi-i cuvântul.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vă rog. Cine este pentru? Pentru? 105. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Nu.

Petru Gabriel Vlase Procedură. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Art. 39 alin. (3), în calitate de vicelider, având în vedere că a apărut acea necorelare între programul anunţat şi afişat pe site-ul Senatului şi ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaţilor în momentul în care colegii se deplasau deja spre Senat, vă solicit o pauză de consultări de 15 minute.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Repet, înainte de a fi ora..., este ultima dată când mai spun, înainte de a fi ora 15.00, se poate verifica pe stenogramă, liderul..., un lider de la USR ne-a atenţionat acest lucru şi a cerut prelungirea programului până la dezbaterea acestei legi, după care eu am supus votului dumneavoastră, plenul comun a votat acest lucru şi am încheiat această discuţie. Două minute, pauză de consultări între lideri. PAUZĂ

Petru Gabriel Vlase Continuăm cu art. 32. Dacă mai sunt intervenţii. Nu. Vă rog, liderii, domnule Munteanu. Art. 32 în integralitatea lui. Cine este pentru? 175. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. La 33, vă rog. De la prezidiu : Stai, procedură.

Petru Gabriel Vlase Mă rog, este din timpul de dezbateri, nu am nicio problemă, oricum.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Noi, Grupul parlamentar al PNL, reluăm cererea noastră de a repeta votul pe amendamentele cu privire la cotele defalcate din impozitul pe venit.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc pentru.... Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Cu plăcere.

Petru Gabriel Vlase Citiţi regulamentul, că sunteţi vechi în Cameră, aici. Vechi, vechişor. 33. Intervenţii? Nu. Art. 33 în integralitatea sa. Cine este pentru? Pentru? (Discuţii la prezidiu.) Am nevoie măcar de un lider să ridice mâna, ca să număr grupurile. 170. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 103. Abţineri? Nu. Da? Domnul Nelu, domnul Nelu! Colegi care nu optează? Adoptat. 34, vă rog. Doamna Turcan.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, La acest articol voi face o pledoarie care, sper, să fie în acord cu toate declaraţiile dumneavoastră de intenţie din trecut şi din viitor. Există un angajament între toate partidele politice care poartă semnătura preşedinţilor de partid. Acela se numeşte Pactul pentru educaţie. Din nefericire, atunci când o majoritate a putut să decidă, acel Pact pentru educaţie a fost în permanenţă călcat în picioare, termenele prorogate şi nicio reuşită, care era spre binele copiilor, părinţilor şi profesorilor, nu a putut fi obţinută în ultima perioadă. Cifrele din sistemul de educaţie sunt, din nefericire, la nivelul masei, cifre ale dezastrului, fie că ne place, fie că nu ne place să recunoaştem lucrul acesta. În pofida eforturilor uriaşe ale profesorilor şi elevilor, olimpicilor internaţionali, la nivel de masă, în special pentru copiii din zona rurală, şcoala a ajuns să fie un lux. În niciun caz un acces garantat prin Constituţie. Acest buget pentru anul 2018 putea să fie unul al dezvoltării şi al creării de locuri de muncă. Din nefericire, este un buget care va accentua decalajele între zone, în materie de infrastuctură, va accentua inechităţile în educaţie, va întări lipsa serviciilor medicale de calitate şi, din nefericire, va majora diferenţele care există între nivelul de dezvoltare din România şi ţările din Uniunea Europeană. În acest context, vă solicit domnule ministru al finanţelor, dragi colegi, să aprobaţi un amendament prin care bugetul Ministerului Educaţiei să fie de 6% din PIB, aşa cum a fost semnat şi afirmat de toţi liderii politici importanţi. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, cele mai multe aspecte din Programul dumneavoastră de Guvernare nu vor putea fi realizate. Şi timpul va demonstra corectitudinea afirmaţiilor mele. Bugetul actual al Ministerului Educaţiei este unul mic, în condiţiile în care povara cheltuielilor apasă pe acest buget. Şi asta înseamnă că investiţiile pentru creşterea calităţii actului educaţional lasă foarte mult de dorit. În multe locuri sunt inexistente. Dacă veţi aproba majorarea bugetului educaţiei la 6% din PIB, vom avea bani pentru consiliere şcolară, astfel încât 20 000 de copii să nu se piardă anual după finalul clasei a VIII-a. Va asigura întărirea învăţământului profesional, astfel încât în România să nu existe în momentul de faţă 600 000 de copii în afara sistemului de educaţie, va asigura un sistem de after school generalizat pentru ca părinţii să se poată întoarce la muncă, iar elevii să beneficieze de educaţie pe tot parcursul zilei. Dragi colegi, În Comisia pentru buget, finanţe, ministrul educaţiei, în acord cu ceilalţi miniştri responsabili de Programul de alimentaţie sănătoasă, a susţinut amendamentul PNL pentru înlocuirea programului "Cornul şi laptele" cu un pachet alimentar diversificat, astfel încât hrana să fie stimulativă nu numai pentru randamentul şcolar, ci şi pentru menţinerea la şcoală. De asemenea, dacă veţi acorda 6% din PIB pentru educaţie, vor fi bani pentru ca toţi copiii din ţara noastră să înveţe într-un singur schimb, să existe echitate şi şanse egale la învăţământ de calitate, să nu mai avem educaţia un lux şi să fie prohibitivă pentru copiii din familiile sărace, ca să nu mai vorbim că ar fi bani pentru investiţia în echipamente, dotări, pentru liceele profesionale, pentru facultăţi, să nu facă practică tinerii la nivel de revoluţie industrială, pentru că n-au cum să răspundă competenţelor, competiţiei şi exigenţelor din piaţa internaţională. Este o pledoarie de suflet, este o rugăminte a unui părinte, a unui om politic care îşi doreşte ca România să fie ţara în care, prin muncă corectă, copiii noştri să poată să-şi găsească viitorul aici şi să nu stea cu valizele pe aeroporturi, să se sfărâme familiile şi sufletele lor, practic, să fie în permanenţă zbuciumate pentru că destinul lor în România a fost curmat. Vă rog să votaţi acest amendament prin care bugetul Ministerului Educaţiei să ajungă la 6% din PIB şi toţi banii din acest minister să se ducă în viitorul copiilor noştri, ai tuturor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Discuţii la prezidiu.) Vă rog. Cine este pentru? 96. Împotrivă? 164. (Discuţii la prezidiu.) Abţineri? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Nu optează. Da. Am înţeles...2. Domnul Ibram stă cu mâna în sus. Domn’profesor, ultimul amendament. Mai aveţi 20 de secunde. Vă rog. La ce? La 34 sunteţi? Vă rog.

Iusein Ibram Domnule preşedinte de comisie, de plen şi dragi colegi, Am văzut că, dacă viitorul ţării, copiii, nu ne sensibilizează şi nu le acordăm în educaţia lor cei 6%, măcar să ne gândim la motoarele cercetării acestei ţări. 15 000 de cercetători români din smart diaspora funcţionează în străinătate. Ne mândrim cu ei doar când ne convine. Am făcut un minister pentru cercetare şi nu i-am acordat buget. De-a lungul timpului, 0.24%, 0.34, 0.27 acum din PIB pentru cercetare. Şi nu este destul. Vin în faţa dumneavoastră să cer 1% din PIB, aşa cum s-a spus şi înainte, pentru că există un acord naţional transpartinic pe această temă. Daţi 1% cercetării, daţi forţă cercetătorilor şi inovatorilor din România pentru a avea o ţară dezvoltată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Tot la 34. Amendament respins. Cine este pentru? 96. Împotrivă? 163. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu sunt. Art. 34 în integralitatea sa. Cine este pentru? 163. Împotrivă? 94. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Sistăm. Am încheiat timpul de dezbateri. Procedură.

Raluca Turcan Articolul 44, articolul 58 şi articolul 63 din Regulamentul comun întăresc faptul că, astăzi, votul pe amendamente a fost unul fraudat. În momentul de faţă, pe site-ul Senatului figurează şedinţă de plen la Senat. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră....

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat...

Raluca Turcan ...aici, în mod neregulamentar, aţi fost... Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc, doamna deputat. Vă mulţumesc. Continuăm. Întrucât timpul de dezbateri a fost epuizat, continuăm votul, aşa cum scrie la regulament. Amendamentele admise şi respinse şi articolul în integralitatea sa, începând cu art. 35. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) V-am dat cuvântul pe procedură. 35. Amendament respins la poziţia 52. Cine este pentru? Pentru? Amendament respins. V-am dat doamnă cuvântul. Eu nu pot să fiu obligat să vă dau cuvântul de 4 000 de ori într-o secundă. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Mulţumesc. Reclamaţi-mă! Cine este pentru? Amendamentul respins de la poziţia 52, art. 35? Ştiu. Aveţi dreptate. 96. Împotrivă? 171. Abţineri? Abţineri? ...Nu pot să dau cuvântul pe procedură. Ultima procedură. Un minut.

Raluca Turcan 30 de secunde. Pentru că pe site apare şedinţă de plen a Senatului, reluaţi votul la art. 6.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Art. 35 în integralitatea sa. Cine este pentru? 176. Împotrivă? Împotrivă?. Presupun că votaţi împotrivă. 96 Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 36. Amendament admis. (Discuţii la prezidiu.)

Florin-Claudiu Roman Da, domnule Bejenariu. Spun şi pentru dumneavoastră că suntem în Parlamentul României, nu suntem pe maidan. Acum un minut a fost scoasă de pe site acea convocare. Asta înseamnă că avem fie o eroare materială, fie o chestiune de natură penală. Rugămintea este să primim din partea secretariatului răspuns la această problemă. Domnu’ Bejenariu, m-aş bucura să fiţi la fel de vocal şi aici. Dacă aveţi ceva, veniţi şi spuneţi la microfon.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Intervenţii neinteligibile din sală.) Am înţeles procedura dumneavoastră. Art. 36. Amendament admis. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 96. Abţineri? Împreună, cu mâna în buzunar, ce doriţi să-mi solicitaţi? Nu mai acord nicio procedură, nimic. Nu. Îmi pare rău. Nu pot. Abţineri? Sunt în procedură de vot. (Discuţii la prezidiu.) Nu. Colegi care nu optează? (Discuţii în sală.) Nu. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog... Art. 36 în integralitate sa. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Abţineri? 4. Colegii care nu optează.? Adoptat. Art. 37. Fără amendamente. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 96. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 37 adoptat. Procedură, vă rog. Stăm pe timpul dumneavoastră, nu e nicio problemă.

Pavel Popescu Stimaţi colegi, Fix acum 28 de ani, pe la ora asta...pe procedură. (Discuţii la prezidiu.) Mama îmi spunea mie şi surorii mele să ne ascundem.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am înţeles procedura.

Pavel Popescu Haideţi să vă explic.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Art. 38. Art. 38. (Discuţii la prezidiu.) Art. 38 în integralitatea sa. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează. Adoptat. Procedură despre ce spunea mama dânsului acum 28 de ani. Vă rog, domnule deputat. Vă rog, vă rog. Spuneţi ce v-a spus mama.

Pavel Popescu Aş fi vrut să apăs pe buton, dar văd că aţi furat şi butoanele de la microfoane, cât am fost plecat. Acum 28 de ani, când aveam 2 ani şi jumătate şi îmi aduceam aminte foarte bine, taică-miu, taică-miu nu ajunsese acasă, pentru că cineva trăgea în Timişoara, oraşul care a luptat pentru democraţie. Şi mă uit că după 28 de ani în sala asta văd figuri ca a celor care trăgeau acolo. Pentru că trageţi în democraţie şi trageţi în poporul român.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am înţeles a doua procedură. Art. 39. Art. 39 integral. Cine este pentru?170. Împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. La art. 40 cu alin. (1), (2) şi 3, amendament admis. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Tot la 40, amendament respins. La poziţia 53. Cine este pentru? 1...97. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Amendamentul a fost respins. Şi la poziţia 54, amendament respins la art. 40. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Art. 40 în integralitatea sa. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 40š, cu amendament admis. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 40š în integralitatea sa. Vă rog. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Adoptat. 41, la amendamente respinse, poziţia 55. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 170. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 41 în integralitatea sa. Cine este pentru? 170 Împotrivă? 97. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 42, cu alin. (1), (2) şi (3), amendament respins la poziţia 56. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Respins amendamentul. Art. 42, cu alin. (1), (2) şi (3) integral. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Art. 43, amendament respins, la poziţia 57. Cine este pentru? Oricum, zic mai mult. 98. Împotrivă? 169. Abţineri? Colegi care nu optează? Respins amendamentul. Art. 43 integral. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 98. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 44, cu alin. (1), (2), (3) şi (4) integral. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 45, la respinse, poziţia 58, amendament respins. Cine este pentru? 97, că a plecat domnul Roman. Împotrivă? 169. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? (Discuţii la prezidiu.) L-am scos afară. Adoptat. Respins. Pardon, mă scuzaţi. Respins. Art. 45 integral. Cine este pentru? 169. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 45 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97 Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. 46, cu alin. (1), (2) şi (3), integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. 47 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. 48 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. La 49 avem amendament respins, la poziţia 59, amendament respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 168. Abţineri? Colegi care nu optează? Respins articolul. Sunt în procedură de vot, domnule Drulă. Termin procedura şi vă dau... Art. 48, cu alin. (1), (2), (3) şi (4), integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Vă rog, domnule Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, mă refer la cap. 3 din Regulamentul activităţilor comune care are o secţiune, Secţiunea I, despre aprobarea bugetului de stat, exact ce facem noi astăzi. În această Secţiune, dacă vă veţi uita la art. 64... Spune aşa: "după încheierea dezbaterii generale, se trece la dezbaterea pe articole", adică ceea ce aţi făcut dumneavoastră, acum. Până aici, nu e nicio problemă. După aia, alin. (2) spune aşa: "La discutarea fiecărui articol, deputaţii şi senatorii pot lua cuvântul", ceea ce dumneavoastră nu permiteţi în momentul de faţă. Este adevărat, la alin. (4) se spune că preşedintele care conduce lucrările poate supune aprobării şedinţei comune sistarea discuţiilor la articolul dezbătut. Deci dumneavoastră, deşi după părerea mea ar fi abuziv, aţi putea la fiecare articol să ziceţi: sistez, sistez, sistez. Dar nu puteţi să sistaţi în bloc dezbaterea pe restul de articole. Nu poate trece o decizie a Biroului permanent peste regulament, riscaţi să fie invalidată această lege la Curtea Constituţională. Noi mai avem vreo 10 amendamente, cred. Vă rugăm să ne permiteţi în cadrul dezbaterilor să le susţinem.

Petru Gabriel Vlase Da, domnule deputat, aţi avut timp de dezbateri. După dezbateri, ca şi la Regulamentul Camerei supun votului amendament cu amendament. Ok. Avem opinii diferite. Reclamaţi. Domnule Bichineţ, procedură.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, eu vă ştiam uman, aşa, dar aţi dat dovadă de cruzime nemaiîntâlnită când colegul nostru voia să ne spună ce i s-a întâmplat şi ce-i spune mama sa, şi noi acuşi intrăm în 2018 şi n-o să aflăm. Pentru mine să stiţi că... Nu, eu vreau să ştiu...

Petru Gabriel Vlase Aveţi dreptate, domnule deputat.

Corneliu Bichineţ ...ce îi spunea mama sa, pentru că am senzaţia că colegul nostru s-a rătăcit pe aici, pe holuri.

Petru Gabriel Vlase Art. 50 integral. Cine este pentru? Mulţumesc, domnule deputat. Continuăm dezbaterile...Votul. Pentru. Pentru 50 integral. 168. (Discuţii la prezidiu.) Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 51, cu alin. (1) şi (2), integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri. Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 52 integral. Cine este pentru? 167. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 53 integral. Cine este pentru? 167. Împotrivă? Împotrivă? 2. Atât. 3? 3 voturi împotrivă. 4, 5.... 97. Abţineri? Nu sunt. Adoptat, 53 integral. Procedură, da, domnule Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, dacă vedeţi, la sfârşitul acestui regulament, se spune că se completează cu prevederile celorlalte două regulamente şi, aşa cum spuneţi dumneavoastră, există o divergenţă de interpretare asupra textului. Aşa, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, această divergenţă se rezolvă în Comisia de regulament, deci v-aş ruga să convocăm Comisia de regulament pentru a clarifica acest lucru. Aş întări ceea ce a spus colegul meu înainte. În Regulamentul activităţilor comune se specifică şi faptul că se pot face amendamente în timpul acestei desfăşurări, de dezbateri şi vot, tehnico-legislative, că şi Guvernul poate lua cuvântul pentru anumite amendamente, aşa că ceea ce faceţi dumneavoastră este departe de spiritul acestui lucru, Aşa că v-aş ruga, fiind foarte puţine amendamente care mai sunt de susţinut, la fiecare articol întrebaţi: vrea cineva să susţină un amendament la acest articol? La majoritatea nu vor fi, vom mai sta, probabil, 10 - 20 de minute în plus, dar haideţi să respectăm acest regulament.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Luaţi hotărârea BPR-ului, vedeţi ce s-a decis acolo şi, după aia, contestaţi-mă. 54. Poziţia 60 de la art. 54, amendament respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Numai un pic, să fac votul complet. Să fac votul complet. 54 integral. Vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu.

Petru Gabriel Vlase 98, că a venit domnul Roman. Rectificaţi votul, că a venit domnul Roman în sală. Vă rog. Procedură. Doamna Turcan.

Raluca Turcan Explic votul nu pentru că a intrat domnul Roman în sală, ci pentru că eu cred că votul dat în Parlamentul României este un angajament de responsabilitate. La art. 54, Partidul Naţional Liberal a propus în Comisia de buget, finanţe suplimentarea bugetului de stat cu suma de 6 milioane... 6 mii de milioane de lei, astfel încât Programul "Cornul şi laptele" să fie înlocuit cu un program de alimentaţie sănătoasă. Culmea, pentru dumneavoastră, acest amendament a avut susţinere în Comisia pentru buget, finanţe şi a fost votat şi de PSD, şi de ALDE, şi de colegii de la UDMR, şi USR, şi PMP. Aşadar, nu pot să-mi explic de ce astăzi, în plen, un amendament susţinut de ministrul educaţiei, acceptat de ministrul agriculturii, pentru că alimentaţia în şcoală este finanţată din bugetul Ministerului Agriculturii, a fost astăzi respins cu votul dumneavoastră. Fie nu vă mai respectaţi prim-ministrul, fie vă pregătiţi să vă remaniaţi vreun ministru care a fost la audieri, fie, pur şi simplu, nu contează ce se votează. Partidul Naţional Liberal a votat acest amendament şi îl va susţine în continuare, întrucât în România Programul "Cornul şi laptele" este o risipă, a ajuns mâncare pentru multe animale, culmea, chiar în zonele sărace, în mediul rural, unde copiii ar prefera să primească altceva la şcoală pentru a fi încurajaţi să rămână acolo şi să aibă o şansă să reuşească în viaţă prin educaţie şi prin muncă. Respingem votul dumneavoastră...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... şi poate că reflectaţi, atunci când vom dezbate bugetul Ministerului Educaţiei, să găsim împreună o formă care să vă respecte angajamentul pe care l-aţi luat în Comisia de buget, finanţe. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu, doamna deputat. 54 1 , la poziţia 61, amendament respins. Cine este pentru? Pentru. 97. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 54 1 integral, vot. Mai aveam o poziţie, e o greşeală aici, în raport. Vă rog, vă rog, opriţi votul ăsta. Mai am un amendament respins, tot la 54 1 , poziţia 62. Respins la 54 1 . Vă rog. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 168. Abţineri? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Atunci, mă scuzaţi, fără dumneavoastră. Doi, patru, şase, opt, zece, 157. Abţineri? 11. Acum, 54 1 în totalitate. De la prezidiu : Nu există 54, era doar amendamentul respins la 54...

Petru Gabriel Vlase A, nu mai este, da, era introducere, da. Capitolul III. La titlu, vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 55 cu alin. (1) şi (2), integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Art. 56, amendament respins la alin. (1) lit. a), poziţia 65. Vă rog. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 171. Abţineri? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) La ăsta? Domnule deputat, am făcut o concesie. Nu se face explicarea votului la articole. Din sală : Domnul senator.

Petru Gabriel Vlase Domnul senator, îmi cer scuze! Amendamentul a fost respins. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) O secundă. La ăsta vreţi? Vă rog, 30 de secunde.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La poziţia 63, art. 56 alin. (1 1 ), nou introdus, respins. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Şi la poziţia 64, art. 56 alin. (6), tot nou introdus, amendament respins. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Adoptat. Art. 56 cu alin. (1) - a), b), (2) - a), b), c), (3) - a), b), (4) şi (5), integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 57 cu alin. (1), (2), (3), integral, vot. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 58 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 59, amendamente admise, la poziţia 59. Poziţia 10, marginal 10, la anexa nr. 1, da? Amendament admis. Cine este pentru? (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Viorel Ştefan.) La 11? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. La poziţia 11, la admise, este o eroare materială. Vă rog, domnule preşedinte.

Viorel Ştefan Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci este vorba de 249 000 de euro pe lună, nu RON, aşa cum a apărut în raport dintr-o eroare de redactare.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Amendament admis, poziţia 11, la 59 1 , îndreptarea erorii materiale. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Poziţia 12, domnule Drulă, alin. (2), nou introdus, amendament admis. Vot. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Poziţia 13, alin. (3), nou introdus, amendament admis. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 59 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 59 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. 59 1 , la poziţia 14 din anexa nr. 1, cu articol nou introdus, amendament admis. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 59 articol integral, 59 1 . Vot. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 60 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Adoptat. 60 1 am un amendament respins la poziţia 66. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Deci 60 1 nu mai are sens, da? Domnule preşedinte? Domnule preşedinte, 60 1 a avut doar acest..., respinsul ăsta, da?

Viorel Ştefan Da.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 61 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat.

Petru Gabriel Vlase Mă întorc. 62 cu alin. (1) şi (2), integral, vot. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Aprobat. La 63, amendament respins la poziţia 67. Vă rog. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 63 integral, cu alin. (1), (2), (3) şi (4). Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 64 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. 65 cu alin. (1) şi (2), integral. Vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. La 65 1 , poziţia 15, articol nou introdus, amendament admis. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Amendamentul a fost admis. La poziţia 68, de la 65 1 , articol nou introdus, amendament respins. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. 65 1 integral. Vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 66 integral. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Avem amendamente de corelare admise. La poziţia 55 din anexa nr.1, amendament admis. Vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Adoptat. Admis, la poziţia 56, tot corelare. Vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Adoptat. La poziţia 57, din nou, amendament admis. Corelare, vă rog. Cine este pentru? 167. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. La respinse la corelare. Vă rog, respinse la corelare. Am foarte multe. Fiţi atenţi. 68. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. Poziţia 69. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 70. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 71. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 72. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 73. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 74. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 97... Împotrivă, 167, da? Respins, 75. 76. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu sunt. Respins. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Pentru, da. 77, amendament respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 78. Cine este pentru? Tot respins. Vă atenţionez eu dacă schimb, sunt respinse până la 87. 78, respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 79. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu sunt. Respins. 80. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. 81. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu sunt. 82, respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Respins. 83, respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Colegi care nu optează? Nu. Respins. 84. Cine este pentru? (Discuţii în sală.) Respins. 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Respins. 85. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Respins. 86. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. Şi, ultimul, 87, amendament respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Anexa nr. 1 la bugetul de stat, sinteză. Una avem... (Discuţii la prezidiu.) Mai avem punctul 88, amendament respins la recorelare..., la corelare, pardon! Amendament respins, poziţia 88. Vă rog. Cine este pentru? 97. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. Respins. (Discuţii la prezidiu.) Conform deciziei plenului, continuăm cu Anexa nr. 3 - Administraţia Prezidenţială. Nu există amendamente admise. Avem un amendament respins la anexa nr. 5, poziţia nr. 1. Avem 6 minute de dezbatere pentru această anexă. Dacă iniţiatorul doreşte să-şi susţină amendamentul. Nu. Alte intervenţii la bugetul Administraţiei Prezidenţiale în timpul alocat? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/01. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă, atunci? (Discuţii la prezidiu.) Vă rog, ridicaţi mâinile. Cine este pentru? (Discuţii în sală.) 170 şi cu... 250. Împotrivă? 3. Abţineri? 20. Anexa a fost adoptată. De la prezidiu : 21.

Petru Gabriel Vlase 21. Anexa nr. 3/02 - Senatul României. Nu sunt amendamente admise. Avem un amendament respins la anexa nr. 5. La fel, 6 minute. Dacă iniţiatorul amendamentului respins vrea să-l susţină. Nu. Dacă sunt alte intervenţii. Nu sunt. Anexa nr. 3/02, vă rog, vot. Deci fără... Daniel... Cum sunteţi? Împotrivă? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu sunt. Aprobat. Anexa nr. 3/03 - la Cameră, Camera Deputaţilor. Două amendamente admise şi un amendament respins. Şapte minute, timp de dezbatere. Vă rog, dacă la amendamente doreşte cineva. Nu. Dacă sunt alte intervenţii. Nu. Supun votului Anexa nr. 3/03 împreună cu amendamentele admise din anexă. Vă rog. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 98. Abţineri? De la prezidiu : 97, că a plecat Roman.

Petru Gabriel Vlase 97, că a plecat Roman. Şi domnul Meleşcanu. Abţineri? Nu sunt. Aprobat. Şi 3/13 - Secretariatul General al Guvernului. Cu un amendament admis şi 37 de amendamente respinse la anexa nr. 2. Timp de dezbatere, 12 minute. Dacă sunt iniţiatori care vor să susţină amendamentele. Da? Vă rog. Domnul Barna.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, la acelaşi articol, domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, De fapt, este vorba de un calup de articole pe care, atunci când le-am scris, le-am scris ca să uşurăm munca celor din comisie, adică am făcut modificările în toate locurile în care aceeaşi sumă apare în sinteză în tot ce înseamnă Anexa nr. 3 - SGG. Şi atunci, eu vă propun..., nu are sens să votăm articol cu articol, pentru că toate se referă la acelaşi lucru, dar în locuri diferite în lege şi...

Petru Gabriel Vlase Nu am cum. Nu am cum!

Varujan Pambuccian ... vă propun... Staţi puţin, ca să nu mai intervenim de fiecare dată, atunci ...

Petru Gabriel Vlase Ştiu, dar nu mă lasă regulamentul.

Varujan Pambuccian Vă propun să votăm de la 1 la 23, pentru că ele se referă, practic, la sumele pentru organizaţii, la sumele pentru proiecte comune, sunt majorări absolut minimale care se fac, şi la o structurare a destinaţiilor pentru aceste sume, ca să fie mai uşor după aceea, când se emite hotărârea de Guvern, în baza Legii bugetului. Deci de la 1 la 23 ne referim, practic, la aceeaşi sumă şi la destinaţiile acesteia. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul preşedinte Viorel Ştefan.

Viorel Ştefan Domnule preşedinte, Sigur, un astfel de amendament produce o modificare în bugetul ordonatorului respectiv, restul modificărilor sunt consecinţe. Acesta este unul din motivele pentru care anexele nr. 1 şi 2 la Legea bugetului trebuie tot timpul să rămână ultima dezbatere şi ultimele care se supun la vot. Deci, dacă noi aprobăm amendamentul colegului senator Tánczos Barna, de fapt, introducem suma în bugetul ordonatorului şi, după aceea, în anexele de sinteză, în cele în care se detaliază pe elemente de cheltuială sunt consecinţe ale acestui amendament ce vor fi operate corespunzător.

Ioan Munteanu Tot n-ai spus ce este mai important.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Da, domnule preşedinte, dar, atunci, nu la acel marginal... Trebuie să ne uităm la marginalul care ţine de substanţa domeniului respectiv şi care produce, după aceea, aceste modificări şi marginalul respectiv... Staţi, acum trebuie să-l caut. Mă scuzaţi puţin, nu mai ştiu care este marginalul care... L-a luat pe primul, care este modificare în sinteză.

Viorel Ştefan Nu în sinteză.

Varujan Pambuccian Păi, da, nu în sinteză, în partea de... Mă scuzaţi un minut, să caut care este marginalul şi vin.

Petru Gabriel Vlase Vă scuz. Vă rog, doamna Calista Mara.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de Anexa nr. 3/13, marginal 25. Era vorba despre un amendament pentru suplimentarea sumei de 1 200 de mii de lei pentru consolidarea unei mănăstiri în comuna Buzescu, judeţul Teleorman, evident, respins, de altfel. Şi îmi pare rău să observ că judeţul Teleorman este interesant doar când vine vorba de CJ şi ce lucrări se mai dau pe la Tel Drum, în rest nu ne interesează nimic altceva de judeţul ăla. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci vă susţineţi amendamentul respins înţeleg, da?

Mara-Daniela Calista Da.

Petru Gabriel Vlase Până se lămuresc ceilalţi, la marginal 25, amendament respins. Vă rog. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. A rămas aşa. (Discuţii în sală.) Nu vă aud.

Varujan Pambuccian Încerc. Spuneam că trebuie să evităm să facem modificările acelea la toate... Şi are dreptate domnul preşedinte al Comisiei pentru buget. Atunci, avem aşa: avem marginalul 16 până la...

Petru Gabriel Vlase Staţi, staţi, staţi. Am deja..., sunt la marginal 1, cu propunerea domnului Barna.

Varujan Pambuccian Da, dar acolo sunt... este partea de sinteză de care spunea domnul preşedinte al Comisiei de buget, finanţe că nu trebuie supus la vot, se face automat modificarea. Noi am făcut-o ca să simplificăm munca în comisie, dar văd că mai rău am complicat-o. Şi atunci, marginalul care se referă la partea de substanţă este de la 16 până la 23. Deci de la 16 la 23 ar fi modificările care se referă la substanţă. Restul sunt modificările care vin ca o consecinţă a acestor modificări în partea de sinteză. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci vă susţineţi amendamentele de la poziţia 16 până la 23, respinse, înţeleg eu, da? E în regulă. Şi domnul Barna avea la nr. 1. A, e aici. (Discuţii la prezidiu şi în sală.) Vă rog, deschideţi microfonul pentru domnul Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, N-am înţeles care este motivul pentru care plenul reunit al celor două Camere aşteaptă dezbaterea Legii bugetului, în condiţiile în care văd că există negocieri în stânga sălii, pe ce? Plenul n-ar trebui să fie informat ce se întâmplă în momentul de faţă? N-am înţeles şi nici n-am auzit ca, de la acest microfon, vreun lider al vreunui grup parlamentar să ceară pauză de consultări, aşa cum spune regulamentul nostru, al şedinţelor comune.

Petru Gabriel Vlase Da, aveţi dreptate.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Îi mulţumesc colegului meu. Cer pauză de consultări cinci minute. E OK?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Pauză, cinci minute. PAUZĂ

Corneliu Olar A expirat timpul de pauză. Vă rog să reîncepeţi lucrările. (Discuţii în sală.)

Varujan Pambuccian Da, până la urmă, din felul în care au fost făcute amendamentele probabil că va trebui de la 1 la 23 să le votăm, cu toate că, de fapt, sunt doar trei modificări. (Discuţii în sală.) Asta e! Asta e concluzia la care am ajuns. PAUZĂ

Petru Gabriel Vlase Gata! Reluăm. Vă rog. Doamna senator! Vă rog. (Discuţii la prezidiu.) Continuăm, stimaţi colegi, cu amendamentele respinse de la nr. 1... (Discuţii la prezidiu.) Domnule Vela, vă rog! De la nr. crt. 1, amendament respins. Da? Cine este pentru? Număraţi. Vă rog să număraţi! 158. Împotrivă? Împotrivă? (Discuţii la prezidiu.) 27 împotrivă. Abţineri? 62. Amendamentul a fost admis. Nr. crt. 2, amendament respins. Cine este pentru? 151. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Amendamentul a fost admis. Nr. crt. 3, amendament respins. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri ? 62. Admis. Nr. crt. 4. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 5. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 6. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Nr. crt. 7. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 8. Cine este pentru? 158 pentru. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 9. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 10. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 11. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Nr. crt. 12. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 13. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 14. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 15. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 16. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 17. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 18. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 19. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 20. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. Nr. crt. 21. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Nr. crt. 22. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Şi 23, da? 23 inclusiv, da? Nr. crt. 23. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62. Admis. 24, susţine cineva? Nu. 25 a fost discutat şi votat, şi respins. 26? 27? 28? 29? 30? 31? 32? 33? 34? 35? 36? 37? Am încheiat. Şi aveam şi un amendament admis, dacă susţine cineva, la anexa nr. 1. Nu. Dacă mai sunt intervenţii, mai am două minute din timpul alocat. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/13 împreună cu amendamentele admise din raport şi din plen. Cine este pentru? 158. Împotrivă? 28. Abţineri? 62.

Petru Gabriel Vlase Împotrivă? Păi, dacă aţi ridicat doar voi doi mâna... 82. Abţineri? Nu sunt. Anexa nr. 3 a fost adoptată cu majoritate. Închidem şedinţa. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Poftim? 3/13. Am spus. Anexa nr. 3/13 - SGG.