6 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele (PL-x 63/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele; PL-x 63/2019; lege organică. Cine prezintă...? Da, vă rog. Raport comun, domnul Bode. Raport comun, Comisia pentru administraţie, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi. Domnul Bode, preşedinte al Comisiei pentru transporturi. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie, ordine publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în fond cu dezbaterea şi avizarea acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 18 februarie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege. Actul normativ are ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei de Căi Ferate "C.F.R." - S.A, în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Înfiinţarea unei piste de biciclişti pe traseul fostei căi ferate Huedin - Sâncraiu - Călăţele. Comisiile au examinat proiectul de lege, după cum urmează. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din data de 5 martie 2019, iar comisia noastră, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în şedinţă separată, din data de 5 martie 2019. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea actului normativ în forma propusă şi adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu sunt amendamente. Dezbateri generale. Grupul UDMR, domnul Csoma Botond. Vă rog, domnule deputat. Se pregăteşte domnul Rotaru, de la PSD.

Botond Csoma Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege este foarte important pentru judeţul Cluj. Cele trei localităţi, Huedin, Sâncraiu şi Călăţele, se află la poalele munţilor Apuseni. Şi, cum a prezentat şi antevorbitorul meu, este vorba de înfiinţarea unei piste de biciclete între oraşul Huedin şi comunele Sâncraiu şi Călăţele. Vă rog să sprijiniţi acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Alexandru Rotaru, PSD, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Moldovan Sorin de la PNL.

Alexandru Rotaru Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, este vorba despre un proiect de lege care prevede trecerea unor terenuri din comunele Sâncraiu şi Călăţele şi din oraşul Huedin, din domeniul public şi administrarea Ministerului Transporturilor. Este o urgenţă, deoarece aceste comune au prevăzut un proiect european, prin GAL, care prevede construirea unei piste de biciclete pe traseul fostei căi ferate Huedin - Sâncraiu - Călăţele, Ministerul Transporturilor urmând să verifice respectarea destinaţiei bunurilor transferate. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Moldovan, Grupul PNL, vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Unităţile administrativ-teritoriale Huedin, Sâncraiu şi Călăţele au aprobat demararea unui proiect investiţional constând în amenajarea pistei de biciclete care să refacă traseul fostei căi ferate care este dezafectată pe acest traseu, Huedin - Sâncraiu - Călăţele. Acest proiect se realizează prin măsura M6 - B2 - Ruralul atractiv - din cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum. În cazul în care acest proiect de lege nu va fi aprobat există riscul pierderii finanţării din fonduri europene. Şi vă rog, pe toţi colegii parlamentari, să votaţi şi să susţineţi acest proiect care este foarte important pentru comunitatea din judeţul Cluj. Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă nu mai sunt intervenţii, rămâne la votul final. Are caracter organic. Următorul.