14 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor (PL-x 375/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor; PL-x 375/2019. Comisia pentru buget, domnul vicepreşedinte Iuliu Nosa, vă rog, prezentaţi raportul.

Iuliu Nosa Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare reorganizarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, în sensul asigurării eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, precum şi a fraudei fiscale şi vamale. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, ai ANAF şi ai Ministerului Justiţiei. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege amintit, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Neagu, vă rog, la dezbateri generale. Nu avem amendamente la raportul prezentat de dumneavoastră.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Susţinem acest proiect de lege pentru că - trebuie să discutăm deschis, am discutat şi în comisie - nu se face nimic altceva decât se revine pe poziţiile iniţiale. Cu alte cuvinte, undeva, cândva, de la nivelul parchetelor au fost introduse aceste funcţii şi transferaţi în cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Fraudei, în Direcţia Generală Antifraudă. Deci, întrucât şi salarizările sunt puţin diferite, era normal să se revină acolo unde servesc. Ei servesc parchetelor. Cu alte cuvinte, intră sub forma de inspector, trecând de la Antifraudă către parchete. Deci susţinem proiectul de lege.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Venera Popescu. Vă rog doamnă, din partea minorităţilor.

Mariana-Venera Popescu Bună ziua! Am să-l contrazic pe antevorbitorul meu. Inspectorii antifraudă au fost detaşaţi, în baza protocoalelor, la parchetele instanţelor. Prin acest proiect legislativ noi facem practic un act de reparaţie, în sensul că ei erau detaşaţi din 3 în 3 ani, anul acesta deja expiră foarte multe dintre aceste detaşări. Astfel, vor rămâne în cadrul parchetelor specialişti antifraudă, de care aceste instituţii au nevoie. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii, neavând amendamente rămâne la votul final. Următorul.