27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL-x 355/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Potrivit ordinii de zi, următorul este 10 - Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii elene; PL-x 355/2018. Domnul Zisopol, dacă doriţi să interveniţi, ca iniţiator? Vă rog. Şi apoi, domnul Ibram, din partea Comisiei pentru drepturile omului.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Pentru început, doresc să vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră în ceea ce priveşte mutarea iniţiativei mele legislative de pe poziţia 95 pe poziţia 10. Iniţiativa legislativă îşi propune desemnarea zilei de 9 februarie ca fiind sărbătoarea limbii elene. 9 februarie fiind de fapt şi de drept ziua comemorării poetului naţional grec Dionysios Solomos, cel care, printre multe opere literare, a scris şi versurile Imnului Naţional al Greciei, care, peste câţiva ani, avea să devină şi Imnul Naţional al Republicii Cipru. Vă mărturisesc că, încă din anul 2009, m-am gândit să pun în dezbatere publică o astfel de propunere legislativă. De atunci şi până în prezent, în acest context, în ultimii ani, Parlamentul României a adoptat mai multe legi care statuează zilele limbilor materne pentru anumite minorităţi naţionale. Am să vă citesc câteva dintre acestea. 5 mai - Ziua limbii tătare; 28 septembrie - Ziua limbii cehe; 13 noiembrie - Ziua limbii maghiare; 8 aprilie - Ziua limbii rome, şi exemplele ar putea continua. În ceea ce mă priveşte, am considerat că trebuie să îndeplinesc două criterii fundamentale, înainte de a veni, astăzi, în faţa dumneavoastră. Aşa cum le-am spus-o şi colegilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, înainte de toate să am o oarecare experienţă parlamentară, şi apoi să creez un cadru fundamental favorabil acestei propuneri legislative. În ceea ce priveşte experienţa parlamentară, consider că după 10 ani în Parlamentul României şi iniţiator sau coiniţiator a peste 125 de propuneri legislative, o treime dintre acestea devenind legi. Şi aş vrea să subliniez câteva, foarte importante pentru sufletul meu, şi nu numai: Legea privind instituirea Zilei limbii române; Legea privind instituirea Zilei Brâncuşi, Legea privind instituirea Zilei Şcolii Ardelene şi, nu în ultimul rând, Legea privind instituirea Zilei minorităţilor naţionale. Iată că astăzi sunt în faţa dumneavoastră pentru a aduce un omagiu limbii elene, şi nu numai. În ceea ce priveşte cel de-al doilea criteriu, acel cadru pe care mi l-am dorit să-l formez în ultimii 10 ani, aici sunt foarte multe contribuţii ale Uniunii Elene, al cărei preşedinte şi deputat sunt, plecând de la faptul că în urmă cu 9 ani am reuşit să introducem limba neogreacă ca limbă maternă şi modernă în toate şcolile din România. Cu 5 ani în urmă am reuşit, ca urmare a unei colaborări de excepţie între Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Elene, să naştem prima olimpiadă internaţională de limba neogreacă din lume, olimpiadă care se desfăşoară an de an în acest Parlament, în Parlamentul României, în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Repet, un proiect unic în lume, şi exemplele ar putea continua. De aceea, doamnelor şi domnilor, vă rog să aveţi amabilitatea şi astăzi să-mi oferiţi un vot favorabil. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ibram Iusein, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului. Vă rog, prezentaţi raportul.

Iusein Ibram Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii elene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ, Comisia pentru cultură, Comisia pentru administraţie, Comisia pentru învăţământ au avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea Zilei limbii elene, în scopul păstrării tradiţiilor, culturii şi limbii materne de către persoanele aparţinând acestei minorităţi. La 9 februarie, Ziua comemorării poetului naţional grec Dionysios Solomos, în Republica Elenă se sărbătoreşte Ziua mondială a limbii elene. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei limbii elene, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Dezbateri generale, domnul Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o mare bucurie să vedem că se instituie zilele limbilor minorităţilor naţionale din România. Este o mare bucurie să văd că se întâmplă acest lucru cu limba neogreacă. Dar puţin, puţin, aşa, ne-aţi întunecat bucuria aceasta, pentru că mai erau două proiecte. Cel legat de limba ucraineană, de pe poziţia 86, şi cel de pe poziţia 91, de limbă macedoneană, care, vorba aceea, din armată, când se schimba garda: "Caporal de schimb, la mine! Ceilalţi, pe loc!". Haideţi să găsim o soluţie ca şi aceste două proiecte să poată să devină legi, mai ales că nu ia timp foarte mult. Sigur, eu aş cere un acord al plenului. Ştiu că e absolut neobişnuit să facem lucrul acesta printr-un vot, acum. Să le urcăm imediat pe poziţia următoare şi să le votăm şi pe ele, ca să existe într-adevăr, la nivelul întregului grup, o chestiune de genul acesta. E şi frumos, soluţionată în bloc. Dacă nu este posibil lucrul acesta - ştiu că forţez puţin cu cererea mea -, v-aş ruga să avem în vedere la Biroul permanent, pentru săptămâna viitoare, cu prioritate. Vă mulţumesc. Mă bucur din nou foarte mult pentru prietenii noştri greci, pentru prietenul meu, Dragoş. Este o reuşită frumoasă şi sper ca în curând să sărbătorim împreună această reuşită. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Fără îndoială, domnule Varujan, cu tot respectul, astăzi nu mai putem să discutăm, dar în şedinţa de Birou permanent puteţi solicita ca săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară, şi aceste două proiecte, pe lângă celelalte care constituie o prioritate, şi cu limba macedoneană, şi cu celălalt, să fie introduse pe lista care vizează sesiunea extraordinară. Deci pregătiţi-vă şi puteţi solicita în Biroul permanent, de la ora 12,30. Continuăm. Domnul Benga, Grupul USR.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua! După cum ştiţi, Grupul USR a votat tot timpul pentru tot ceea ce ţine de drepturile şi libertăţile fundamentale ale minorităţilor. Şi bineînţeles că vom vota şi pentru acest proiect de lege, vizavi de Ziua limbii elene, şi vom vota şi pentru celelalte zile ale limbilor care vor mai veni. Şi asta şi dintr-un motiv, în primul rând de convingeri personale, la nivel de Grup, şi de modul în care ne raportăm noi la ceea ce înseamnă libertăţile şi drepturile individuale. Mai mult decât atât, eu, personal, care, mă rog, se şi întâmplă să fiu membru în Comisia pentru administraţie, care este comisie de fond pe toate aceste lucruri, am un ataşament cât se poate de personal faţă de ceea ce înseamnă multiculturalismul românesc şi tot ceea ce a însemnat de-a lungul timpului bogăţia aceasta, etnică, în România. Eu am crescut într-un oraş tri-etnic, cel puţin, cu maghiari, cu saşi. Dar în egală măsură am apreciat, tot timpul, şi Constanţa, cu turcii şi tătarii, şi Brăila, cu grecii şi armenii. Şi, în fine, sunt multe lucruri de genul acesta. Şi, cum să vă spun, din punctul acesta de vedere, totdeauna vă veţi putea baza pe noi pentru a sprijini genul acesta de iniţiative. Dar, dincolo de lucrul acesta, trebuie să vă spun, mai ales în contextul acesta, care este cât se poate de tensionat, în societate, că minorităţilor etnice din România nu le-a mers niciodată bine în cursul dictaturilor, indiferent de ce fel de orientare a fost aceasta. Şi România a trăit diverse feluri de dictaturi. Şi lucrul cu dictaturile este că ele, deşi atunci când se dărâmă o fac într-un mod foarte rapid şi zgomotos, atunci când se instaurează o fac într-un mod foarte încet şi tăcut. Şi mi-e teamă că la un anume nivel acesta este un lucru care începe să se întâmple în România. Şi vă spun că publicului larg nu-i este străin faptul că o serie de modificări legislative care au creat mare tensiune în societate, şi pe teme de justiţie, în primul rând, dar şi pe alte teme, în anumite momente au trecut şi cu voturile minorităţilor, şi cu voturile UDMR, şi lucrul acesta există în societate. Şi cred că este un lucru de care ar trebui să ţinem cont, pentru că, din punctul acesta de vedere... (Vociferări.) ... Ba da, suntem la şcoală, pentru că se pare că n-am învăţat mare lucru din istoria noastră, iar istoria aceasta, vă repet, aşa a funcţionat. Dictaturile n-au fost deloc prietenoase cu minorităţile, în România. Mulţumesc. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Nu cred că au legătură cu limba elenă. Dar asta e altceva. Domnul Andrei Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal evident că va vota în favoarea acestei legi. Limba elenă are o istorie şi o poveste lungă atât în România, cât şi sub ceea ce înseamnă ea în Europa, ca limbă de filozofie, limbă de cultură, limbă de ştiinţe exacte. Şi, lăsându-i la o parte pe Platon, Aristotel ori Tucidide, să nu uităm că prima traducere a Bibliei prin Septuaginta a fost în limba greacă. Pe noi şi pe poporul elen ne unesc milenii de coexistenţă, aici, în sud-estul Europei, aici, în aşa-numita Peninsulă Balcanică. Ne unesc 2000 de ani de ortodoxie. Or, ortodoxia fiind un element fundamental, identitar atât pentru poporul elen, cât şi pentru noi, românii. Ne unesc peste 1.000 de ani de Imperiu Bizantin. Un Imperiu Bizantin în care au muncit, au luptat şi au apărat creştinătatea, laolaltă, greci, români, slavi şi alte neamuri balcanice. Este foarte important ca o limbă de o asemenea importanţă culturală şi asemenea însemnătate civilizaţională, precum este limba elenă, să aibă o zi de omagiere, o zi de aniversare şi o zi de recunoştinţă publică. Şi acum, în concluzie, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, deşi nu cunosc limba elenă, vă spun că pe această lume puţine lucruri mă pot mişca mai puternic şi mă pot impresiona mai mult decât o Sfântă Liturghie în greaca veche, pe Sfântul Munte Athos. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád, vă rog. Vă rog, domnule deputat.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum ştiţi, Uniunea Democrată Maghiară, consecventă, a votat întotdeauna pentru astfel de legi, care izvorăsc din art. 6 al Constituţiei României, care vorbeşte despre minorităţile naţionale, care au dreptul să-şi păstreze identitatea, să-şi exprime, să-şi dezvolte, iar statul să susţină aceste demersuri ale diferitelor minorităţi. Şi sper că în timp ce adoptăm toate aceste legi poate colegii noştri care, dincolo de aceste voturi, cam uită care este esenţa acestor legi, că noi suntem în această ţară, ne cunoaştem limba şi cultura, vrem s-o dezvoltăm, şi este o bogăţie enormă a acestei ţări, această bogăţie culturală, să nu mai întâlnim deputaţi care, de exemplu, în Comisia pentru Codurile penale vorbesc împotriva folosirii limbii materne. Stimate coleg din Partidul USR, dumneavoastră aţi susţinut un lucru nonadevărat. Cum că dumneavoastră niciodată n-aţi fost împotrivă, mai mult, aţi votat întotdeauna pentru drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale. Dar la Codul de procedură penală, intervenţia domnului deputat Stelian, în ce sens a fost? (Vociferări.) Totodată, aveţi însă dreptate că minorităţilor niciodată nu le-a priit în dictatură. Trebuie să vă spun că nu ne prieşte nici dictatura protocoalelor secrete din această ţară. (Aplauze.) Noi, comunitatea maghiară, am avut neplăcerea să simţim pe propria noastră piele... fiind o comunitate care, printr-o decizie a SRI, este un izvor de terorism. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Astfel de proiecte de lege dau posibilitatea colegilor noştri de a veni la acest pupitru pentru a-şi exprima gândurile. Cei de la Partidul Mişcarea Populară, atâţia câţi suntem, vom susţine, vom vota întotdeauna astfel de proiecte de lege. Cine nu este dator, care a trecut prin şcoala grecilor, limbii grece, culturii greceşti, ortodoxiei greceşti? Cine nu a citit - sau dacă nu a citit are timp să o facă - Bedros Horasangian, Varujan Vosganian? Pentru că mulţi dintre colegii noştri nu-l cunosc pe dumnealui ca scriitor, ci ca un politician uns cu mir şi blagoslovit. (Aplauze.) Dar omul acesta este unul dintre marii scriitori ai neamului nostru, în acest moment dat. Aţi văzut, colegul nostru, reprezentantul evreilor, cât de frumos a ştiut să pledeze acum o săptămână? Şi cam toţi am votat. Domnule, însă poate nu am fost explicit, domnule ministru. Ca structură umană, sunt absolut tolerant. Doresc ca în ţara aceasta, care este un dar de la Dumnezeu - cum este Egiptul darul Nilului, aşa este şi România, un dar venit de la Dumnezeu. Aici şi-au găsit loc şi au putut să înflorească toate etniile de pe faţa pământului, care au venit cu gânduri bune aici. Însă ţara aceasta are o problemă acum, în aceste momente, pentru că populaţia majoritară nu se simte bine reprezentată. De aceea, intervenţia mea este pentru înţelegere şi concordie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Ultima intervenţie, domnul Varujan Pambuccian, vă rog. Şi apoi, pe procedură, prelungirea programului.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să fac un apel la normalitate. Vreau să vă reamintesc felul în care gândea un om extraordinar pe care l-am cunoscut, cu care am avut privilegiul să fiu coleg, Ion Raţiu. Şi vreau să vă spun că faptul că fiecare dintre noi e altfel, că fiecare dintre noi poate gândi altfel, relativ la acelaşi lucru, este un lucru bun, nu este un lucru rău. Ideea că cine nu e cu noi e împotriva noastră este greşită. Şi vă rog să nu translatăm lucruri, care la un moment dat sau altul nu ne plac, în umori definitive, irevocabile şi care ne ţin o viaţă întreagă. Pentru că dacă ajungem să gândim sau să trăim aşa, alternativa este o uniformitate cenuşie în care am trăit până la 30 de ani şi în care n-aş mai vrea să trăiesc. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Procedură. Deci, Proiectul pentru instituirea Zilei limbii elene rămâne la votul final. Nu mai sunt intervenţii; fără amendamente. Vă rog, procedură, prelungirea programului.