2 septembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (PL-x 480/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri; PL-x 480/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Avem raport comun din partea Comisiei pentru muncă şi din partea Comisiei pentru apărare. Cine prezintă raportul? Vă rog, domnule vicepreşedinte Bontea, prezentaţi raportul. Vă rog.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru facilitarea trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri, precum şi deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat a României în judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 27 iulie 2020. La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. La lucrările comisiei au participat toţi cei 24 de membri ai comisiei. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. Mulţumesc frumos, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt colegi care doresc să intervină. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? De la 2 la 8 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Şi ultimul proiect pe ziua de astăzi.