26 septembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Începem şedinţa de vot final. Primul punct. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267; PHCD 61/2018. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită; este vorba de COM(2018) 304; PHCD 62/2018. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 - COM(2018) 367; PHCD 63/2018. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; PL-x 403/2016. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Da, vă rog, domnul Vexler. V-am văzut, vă rog, explicarea votului. Sunteţi şi iniţiator. Vă rog.

Silviu Vexler Stimaţi colegi, Încep prin a mulţumi tuturor grupurilor parlamentare pentru adoptarea aproape în unanimitate a acestui proiect. Ştiţi, suntem, probabil, ultima generaţie care mai are ocazia sau oportunitatea de a discuta în mod direct cu supravieţuitorii Holocaustului, de a încerca să înţeleagă, prin intermediul lor, crunta suferinţă prin care au trecut. De multe ori, ceea ce nouă ne pare o hârtie, o virgulă, un punct poate însemna diferenţa între viaţă şi moarte pentru unii oameni. Aceasta a fost şi situaţia pe care am corectat-o, astăzi, prin proiectul adoptat, prin care am rezolvat o greşeală administrativă şi birocratică, care are a cauzat o suferinţă grea unor oameni care deja au fost încercaţi într-un mod de nedescris. Profit de ocazie să-i mulţumesc, în primul rând, domnului preşedinte Solomon pentru înţelegerea pe care a arătat-o pentru acest proiect; lui Varujan, care, cu voie sau fără voie, m-a suportat; domnului Suciu pentru înţelegere; şi, nu în ultimul rând, dumneavoastră, domnule preşedinte. Mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Adoptat. 5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x 839/2015/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 179 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 87 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. Legi ordinare. Respingeri. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; PL-x 313/2016. Comisia juridică, Comisia pentru buget şi Comisia pentru transporturi propun respingerea. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru, 7 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptată respingerea. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; PL-x 698/2015. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995; Pl-x 325/2018. Comisia juridică propune respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 9. Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite; Pl-x 522/2016. Comisia juridică şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, o abţinere, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 10. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; PL-x 74/2017. Comisia juridică şi Comisia pentru industrii propun respingerea. Să înceapă votul. 275 de voturi pentru, o abţinere, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 11. Proiectul de Lege privind medicina şcolară; PL-x 347/2015. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru sănătate propun respingerea. Să înceapă votul. 178 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 81 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România; Pl-x 378/2016. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România; Pl-x 699/2015. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Să înceapă votul. 235 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 12 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 14. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare; PL-x 830/2007. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru apărare propun respingerea. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; Pl-x 523/2016. Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului propun respingerea. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale; PL-x 63/2017. Comisia pentru buget propune respingerea. Să înceapă votul. 275 de voturi. Unanimitate. Adoptat. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 89/2016. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 201 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 16 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 91/2016. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. 19. Propunerea legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 484/2016. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 275 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Adoptată. Şi ultima. 20. Moţiunea simplă iniţiată de 63 de deputaţi; MS 9/2018. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 25 de abţineri, 7 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respinsă moţiunea simplă. Explicarea votului. Vă mulţumesc. Explicarea votului. Invit colegii, membri ai Biroului permanent, la şedinţa de Birou permanent. Domnul Oros, vă rog.

Nechita-Adrian Oros Stimaţi colegi...

Florin Iordache V-am dat, cuvântul, vă rog.

Nechita-Adrian Oros Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea moţiunii simple, intitulate "După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea", pentru a mai da o şansă agriculturii româneşti şi pentru că noi considerăm că, prin prestaţia sa, ministrul Daea pune în pericol securitatea alimentară a României. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Încheiem aici şedinţa. Invit colegii, membri ai Biroului permanent, la şedinţa de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,22.