31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PL-x 380/2014). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; PL-x 380/2014. Iniţiatorul? Nu mai este deputat. Raport comun - domnul preşedinte Iulian Iancu - Comisia juridică, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii. Vă rog.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un act normativ care se adresează exclusiv eficienţei energetice în blocurile de locuit. Este un act normativ care a fost adoptat de Senat; de asemenea, este susţinut de Guvern. Şi, în esenţă, se adresează performanţei energetice în blocurile de locuinţe şi aduce modificări şi completări, în sensul că stabileşte, pentru lucrările de intervenţie şi pentru creşterea performanţei energetice, măsuri speciale prin prezentul act normativ. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor propun plenului adoptarea proiectului de lege. În consecinţă, susţinem şi noi, comisia noastră, şi propunem plenului adoptarea prezentului act normativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Avem 15 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Articolul I? Nu. 1. Observaţii? Nu. 2? 3? 4? Până la 15 dacă sunt intervenţii? Nu. Mulţumesc. Rămâne la votul final; caracter ordinar.