6 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea (PL-x 426/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 26. Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea. Vă rog, în numele iniţiatorilor.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Graţie unui program al Guvernului, din 1996, s-a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 950, investiţia denumită "Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Cetalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava, Tudor Vladimirescu, C.A. Rosetti, Letea din Delta Dunării, judeţul Tulcea". Realizarea acestor investiţii reprezintă o necesitate pentru o zonă greu încercată de inundaţii şi izolare, urmând a fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, fiind finanţat din surse bugetare. După repetate blocaje, din cauza lipsei finanţării şi a schimbării constructorilor, în anul 2008 s-a făcut o recepţie parţială, pentru ca în 2012 să avem o recepţie finală pentru cele 6 investiţii aflate în lucru. Vorbim, în primul rând, despre localităţile Gorgova şi Partizani din comuna Maliuc, în care 1.000 de oameni beneficiază, în sfârşit, de apă potabilă. Aşadar, după 9 ani, locuitorii celor două comune din Delta Dunării au fost fericiţii beneficiari ai minimului de civilizaţie - apa potabilă. Stimaţi colegi, judeţul Tulcea este beneficiarul celui mai mare Program de investiţii, destinat zonelor protejate - ITI Delta Dunării - care are deschise linii de finanţare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de apă-canalizare, staţii de epurare şi infrastructurii sociale, în general. Dar pentru ca infrastructurile de apă să poată intra în finanţare trebuie să fie finalizate şi trebuie să se găsească în administrarea comunităţilor locale. Cele două alimentări cu apă din localităţile Gorgova şi Partizani sunt înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Administraţia Naţională "Apele Române", în anul 2017. Respectiv, conductele de aducţiune apă potabilă, conductele de evacuare, care sunt amplasate în subteran. Înscrierea acestor obiective de infrastructură din localităţile Gorgova, Partizani în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului este o condiţie necesară pentru transmiterea lor ulterioară către Consiliul Local al Comunei Maliuc. În calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, comunităţile din Delta Dunării pot accesa finanţări europene pentru continuarea modernizării acestei infrastructuri, dar pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie să aprobăm astăzi trecerea reţelei de alimentare cu apă pentru Gorgova şi Partizani la administraţia publică locală. Vă rog să votaţi acest proiect de lege. Şi vă mulţumesc, stimaţi colegi, pentru votul dumneavoastră, pentru că în felul acesta demonstraţi că sunteţi de acord cu faptul că apa potabilă în Delta Dunării nu este un lux, ci o necesitate. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Domnul Dunava, vă rog.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Gudu, care este şi iniţiator al proiectului.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În anul 2008 s-a recepţionat terminarea lucrărilor investiţiei "Alimentare cu apă" a localităţilor Gorgova şi Partizani, unde locuiesc 1.000 de cetăţeni. În 2012 s-a făcut şi recepţia finală a acestor două investiţii. Beneficiar al investiţiei a fost Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, aflată în subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române". Cele două investiţii trebuiau să fie administrate şi exploatate în beneficiul cetăţenilor din cele două localităţi. Tocmai de aceea grupul de parlamentari tulceni a iniţiat acest proiect de lege, iar Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acesteia. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Miron Ignat, coiniţiator al acestui proiect, din partea minorităţilor naţionale. Vă rog.

Miron Ignat Mulţumesc, domnule preşedinte. În Parlament discutăm de multe ori despre descentralizare. În programul guvernelor, aceasta a fost foarte mult vehiculată - descentralizarea. Or, acest proiect de lege se referă tocmai la descentralizare, adică trecerea unei investiţii de la nivel central la exploatarea la nivel local. Investiţia privind alimentarea cu apă a celor şapte localităţi izolate din Delta Dunării a fost aprobată prin Programul Guvernului. Investiţia s-a realizat, iar acum ea se află în subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române", administrare de la Bucureşti. Or, investiţia este în mediul local. Proiectul de lege care vizează trecerea acestei investiţii în administrarea locală este bine-venit, deoarece administraţia locală este cea care se izbeşte de probleme privind exploatarea, intervenţii şi alte probleme în exploatarea investiţiei. Acest proiect de lege a fost aprobat de Senat şi există raport pozitiv al celor două comisii, şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Am mai votat pentru Delta Dunării, pentru Tulcea, câteva lucruri bune în jumătatea anului 2017 şi ştiu că sunt proiecte de lege pe circuit, în continuare, pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi, în mod cert, toţi vom susţine ceea ce este bun. Ce s-a uitat să se spună aici? Că dacă n-ar fi fost finanţarea corespunzătoare de la nivel guvernamental, niciodată aceste investiţii nu s-ar fi putut face în cele şapte localităţi sărace din Delta Dunării, cum localităţi sărace se găsesc în toate judeţele. Faptul că un guvern - nu vă mai spun care - a asigurat finanţarea, ca la Gorgova, Partizani, Caraorman, Maliuc, Murighiol să se facă alimentarea cu apă a localităţilor, este un lucru bun. Acum, ştiind faptul că aceste localităţi au o finanţare destul de slabă, noi le transferăm ceea ce cere administrarea investiţiilor, însă această administrare presupune costuri. Să nu ne trezim peste trei, patru luni de zile că le luăm înapoi la Apele Române şi e valabilă pentru toată ţara. Oricum, Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine acest proiect de lege şi va susţine oriunde vor apărea probleme de acest gen, în România, ca autorităţile locale să devină stăpâne, să poată administra, dar să şi poată finanţa. Fără finanţare corespunzătoare, nu poţi să administrezi nimic, şi investiţii de milioane de euro se pot prăbuşi. Eram preşedinte de consiliu judeţean şi am fost atunci când s-a inaugurat această chestiune şi ştiu câţi bani s-au alocat acolo. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Neavând amendamente, rămâne la votul final. Şi ultimul proiect.