20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (PL-x 159/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale. Guvernul, dacă doreşte să intervină? Nu. Vă rog, doamnă Răduţ, raportul Comisiei pentru muncă. Raportul foarte sintetic, doamnă!

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, respectiv a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Şi aş vrea să mai fac o menţiune, o corectură de tehnică legislativă. La nr. crt. 251 punctul 27 din legea de aprobare, corectarea amendamentului de la alin. (20) al art. 110, pentru corelare cu toate celelalte dispoziţii din Legea nr. 263/2010, astfel cum au fost modificate prin ordonanţa de urgenţă. Textul alin. (20), nou introdus, se completează cu sintagma "şi a prestaţiilor", astfel încât textul final să se refere la "contravaloarea serviciilor medicale şi a prestaţiilor acordate asiguraţilor", iar textul curge. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Cu această chestiune de tehnică legislativă, dezbateri generale. Grupul PNL, doamna deputat Mara Calista. Vă rog.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Nu ştiu dacă foarte mulţi dintre dumneavoastră ştiu cam care a fost ordinea cronologică şi ce s-a întâmplat cu aceste ordonanţe. Una dintre ele, respectiv Ordonanţa nr. 103, pe care o discutăm astăzi, a fost emisă anul trecut, undeva, cred că pe 20 decembrie - sper să nu mă înşel -, în care Guvernul României spunea foarte clar că se interzice cumulul de pensii publice, de serviciu sau indemnizaţii pentru limită de vârstă. Zece zile mai târziu, o altă ordonanţă de urgenţă, nr. 116, pe care sunt sigură că o vom avea - n-am văzut-o astăzi pe ordinea de zi -, vine şi modifică complet prevederile lui 103 şi spune: "Nu este adevărat, se pot cumula şi pensiile de serviciu, şi pensiile speciale, şi indemnizaţiile de vârstă". Am avut şi Ordonanţa nr. 116 în Comisia pentru muncă, dar ce să vedeţi? La Ordonanţa nr. 103, cea pe care chiar astăzi o discutăm, coaliţia de guvernare a decis să facă o nouă modificare, în sensul în care se pot cumula pensiile de serviciu sau pensiile din sistemul public cu indemnizaţiile pentru limită de vârstă. Evident, am avut două întrebări, la momentul acela, în comisie. Nu am primit un răspuns nici din partea Guvernului, nici din partea coaliţiei de guvernare. Şi mă gândeam ce s-a întâmplat, oare, în 10 zile, astfel încât Guvernul să emită, repet, două ordonanţe de urgenţă pentru a-şi modifica propriile decizii? Mai mult decât atât. Nu a existat niciun impact financiar care să fie prezentat comisiei, în ceea ce priveşte sumele pe care, de altfel, nu le avem prevăzute în bugetul de stat pe subiectul acesta, şi ce presiune va exista pe bugetul pe care îl avem adoptat deja. Aş face şi o completare tehnică, ca o modificare tehnică, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. La poziţiile 60-61, unde au fost două amendamente, printre altele, eu, personal, şi cred că încă un coleg, am votat împotrivă, şi nu apare totuşi această modificare în raportul pe care îl avem astăzi aici. Aş vrea să rămână înregistrat pe stenogramă...

Florin Iordache Da.

Mara-Daniela Calista ... că au existat voturi împotrivă, iar raportul nu cuprinde aceste informaţii. Mulţumesc.

Florin Iordache Am înţeles. Fără probleme, rămâne şi această informaţie. Grupul USR, domnul Cristian Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Informaţia relevantă a acestor zile, atunci când discutăm despre pensii, este că, spre deosebire de sfârşitul anului 2017, pensia medie a scăzut în valoare reală cu 2%. Stimaţi guvernanţi, la interval de 10 zile, emiteţi ordonanţe de urgenţă contradictorii, pe care mai apoi le şi modificaţi prin legi, în Parlament. Întrebaţi pensionarii, dintre care o parte se află astăzi acolo, sus, la ce se aşteaptă la vârsta pensionării? Şi vă vor spune că la stabilitate. Speranţa medie de viaţă în România, după vârsta pensionării, este de 10 ani - 120 de luni de pensie. Şi dumneavoastră vă jucaţi cu pensiile acestor oameni şi vă jucaţi cu sănătatea lor. Halal, Partid Social Democrat! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Am terminat dezbaterile generale. Avem 255 de amendamente admise, cu observaţiile de tehnică legislativă. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 1 până la 50. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 51 la 100. Intervenţii? Nu. De la 101 la 150. Intervenţii? Nu. De la 151 la 200? Nu. De la 201 la 255. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic.