26 aprilie 2017 – Aprobarea ordinii de zi.

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 295. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? Vă rog, domnule Marcel Ciolacu, liderul Grupului PSD.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule preşedinte de şedinţă, Aş avea de făcut două propuneri plenului reunit. În primul rând, modificarea... trecerea punctului 6... punctul 6 să fie trecut în locul punctului 2. Şi introducerea, la ultimul punct, a unui nou punct pe ordinea de zi, punctul 8, cu... în eventualitatea respingerii raportului la SRR, şi numirea unui director general interimar.

Florin Iordache Da. Deci supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, propunerile făcute de liderul Grupului PSD. Cine este pentru? Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Voturi împotrivă dacă sunt? Nu. Abţineri? Nu. Colegi care nu-şi exprimă votul? Nu... Unul. Cu 294 de voturi pentru şi o abţinere, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Procedură, vă rog, USR-ul.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Grupul parlamentar al USR solicită eliminarea punctului 1 de pe ordinea de zi, pentru că avem o problemă legală. În fapt, comisiile reunite anterior, Comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat un raport favorabil, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul activităţilor comune, unde se face distincţia foarte clară între comisii speciale şi comisii de anchetă. Or, hotărârea pe care o avem noi supusă atenţiei pe ordinea de zi, la punctul 1, prevede comisii speciale de anchetă, un termen inexistent. De aceea, vă rugăm să eliminaţi acest punct de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Noi am aprobat, prin vot, stimate coleg, proiectul ordinii de zi şi, cu un singur vot împotrivă, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Vă puteaţi exprima atunci. Deci, îmi pare rău, v-aţi exprimat foarte târziu. Deci, repet, ordinea de zi, proiectul ordinii de zi, cu modificările de la punctul 6, adus la punct 2, ordinea de zi a fost aprobată, cu 294 de voturi pentru. Bun.