14 noiembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Eugen Nicolicea Bună ziua! Declar deschisă şedinţa de vot final de astăzi. Pentru început, facem o probă a aparatului de vot. Vă rog să introduceţi cartelele şi să vă marcaţi prezenţa. Vă rog să reluaţi votul. Sunt colegi care n-au apucat să introducă cartela. Da, vă mulţumesc. Şi-au marcat prezenţa în sală 258 de deputaţi. Dacă liderii doresc o listă de prezenţă, să verifice? Vă rog să le puneţi la dispoziţie. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Reamintesc, hotărârile Camerei se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. (Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Ionel Palăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Profitând de faptul că sala este plină, la finalizarea sesiunii de vot final, vă aşteptăm în faţa plenului, unde are loc marcarea Zilei Mondiale UNESCO, printr-o expoziţie - "Scoarţa românească". Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumim din nou pentru invitaţie. Deci suntem la punctul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Hotărârile Camerei se adoptă cu jumătate plus 1, deci majoritatea deputaţilor prezenţi. Punctul 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 79 /2018. Vot, vă rog. 267 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018; COM(2018) 640; PHCD 80 /2018. Vă rog să votaţi. 274 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Deci, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul II din ordinea de zi. Legi ordinare. Secţiunea A - "Adoptări". Reamintesc, legile ordinare sunt adoptate cu majoritatea deputaţilor prezenţi. Punctul 3. Legea privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x 493/2017/2018; lege ordinară. Comisia juridică propune adoptarea legii în forma Senatului. Vă rog să votaţi. 179 de voturi pentru, 92 de abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 4. Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente; PL-x 616/2018; procedură de urgenţă. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 174 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 5. Proiectul de Lege... (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc. Uniunea Salvaţi România a votat împotriva acestui proiect de lege, care este o enormitate juridică. Dincolo de faptul că CCR a spus deja că... clauze de revizuire nu pot fi adăugate sau eliminate decât până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, efectele acestei legi sunt grave pentru toţi cetăţenii români care îşi caută în justiţie dreptatea. Pentru că aceştia vor trebui să aştepte ani de zile în plus pentru că zeci de mii de oameni care au fost condamnaţi pentru infracţiuni grave acum au o clauză de revizuire. Pe lângă nume faimoase - cum sunt Elena Udrea, Alina Bica, Dinel Staicu, Monica Iacob-Ridzi -, avem şi terorişti, cum este Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani de închisoare, sau criminali extrem de periculoşi, cum este Konstantinos Passaris. Dar mai sunt şi alţii - traficanţi de droguri, traficanţi de armament, traficanţi de persoane, mari evazionişti şi politicieni corupţi. Toţi aceştia beneficiază pe legea pe care dumneavoastră aţi votat-o astăzi, dacă ea se va dovedi constituţională. Acesta este lucrul pe care îl vreţi? Aceasta este justiţia pe care o căutaţi? (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Andronache Gabriel, din partea Grupului PNL, explicarea votului.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă anunţ că Partidul Naţional Liberal, prin grupul senatorial, va ataca la Curtea Constituţională această reglementare, pentru că, din păcate, iarăşi, pe procedură, aţi greşit. Aţi introdus o serie de amendamente - sau, cel puţin, unul dintre amendamente este un amendament de conţinut care ar fi trebuit, în mod evident, discutat şi în prima Cameră. Şi, totodată, pentru că v-a fost teamă că nu aveţi numărul de voturi necesare, i-aţi conferit legii un caracter ordinar, deşi, în mod evident, dacă vom analiza conţinutul reglementărilor, vom vedea că se referă la modificarea sau completarea unor acte normative care au caracter organic. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Domnul deputat Drăghici Mircea-Gheorghe, PSD.

Mircea-Gheorghe Drăghici Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dacă Silviu Brucan spunea că României îi trebuie 20 de ani ca să devină o ţară democratică, cine ar fi crezut că, după 28 de ani de la Revoluţie, ar trebui să introducem în Parlamentul României o astfel de lege, prin care să limităm sau să întrerupem din abuzurile instituţiilor de forţă din România, ca să putem reda încrederea cetăţenilor, a milioanelor de cetăţeni care vorbesc la telefon, că ceea ce vorbesc nu este interceptat şi folosit împotriva lor, interpretat greşit, în transcripturi care niciodată nu pot fi verificate de nimeni? Eu cred că astăzi am procedat corect faţă de cetăţenii din România. Suntem în ceea ce noi am pus în platforma electorală, în 2016, atunci când am spus: "Dreptate până la capăt!". Şi astăzi este un pas important în acest sens. Legea va fi atacată la Curtea Constituţională, n-am nicio îndoială, deşi sunt şi amendamente depuse de USR, pe care le-am acceptat, amendamente depuse de PMP, pe care le-am acceptat. Dar eu vă dau o veste proastă, celor care o veţi ataca. Vă spun că cine învesteşte, şi dezînvesteşte. Ceea ce înseamnă că Parlamentul a învestit Guvernul pe procedurile de declasificare, tot Parlamentul este cel care îşi ia acest drept înapoi. Astăzi, Parlamentul a făcut ceea ce a trebuit şi este în limitele lui constituţionale. Vă mulţumesc pentru acest vot. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Vosganian Varujan, ALDE.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Constat că din vocabularul politic începe să dispară o sintagmă care ar trebui să fie temeiul societăţii pe care vrem s-o construim, şi anume drepturile omului. Tot mai puţini invocăm drepturile omului atunci când vorbim despre legi, atunci când vorbim despre aplicarea legilor, atunci când vorbim despre statutul instituţiilor constitutive ale statului de drept. Şi, din păcate, această atitudine, care există în România şi care este promovată de unii reprezentanţi ai statului român, pe modelul fabulei "Toporul şi pădurea", ajunge să contamineze şi imaginea străinătăţii despre România. Comisia de la Veneţia a elaborat un document cu privire la calitatea actului de justiţie din România. Documentul nu este mare, are câteva zeci de pagini. În aceste câteva zeci de pagini, cuvântul "procuror", în diverse forme de declinare, apare de 250 de ori, sintagma "cercetare penală" apare de 30 de ori, sintagma "drepturile omului" apare de 3 ori. Cu alte cuvinte, atunci când privim, privim printr-un ochean întors, prin care vedem numai modul în care persoanele sunt monitorizate, şi nu modul prin care persoanele sunt protejate. Ceea ce facem noi astăzi este să readucem această sintagmă în registrul politic. Eu nu cred că putem să asistăm la o reală reformă a clasei politice fără ca în fiecare clipă - aşa cum Moromete avea pe perete icoana - noi să avem pe perete Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, care să fie reperul permanent pentru tot ceea ce facem. Şi nu mai invocaţi cazuri excentrice atunci când vorbim despre temeiul acesta al societăţii. Aşadar, noi, astăzi, am reintrodus drepturile fundamentale ale omului, ca reper legislativ. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Paşcan Emil-Marius, PMP.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Desigur, retoricele pot fi interesante, adeseori bombastice, fantastice, pot avea şi un caracter literar, dar să nu scăpăm esenţa. Aici vorbim de o lege care preia, de fapt, atribuţiile Guvernului României. Atributul Guvernului este de a desecretiza respectivele documente, la care fac trimitere iniţiatorii acestei propuneri legislative. Acest lucru este consfinţit, de altfel, inechivoc, şi prin Decizia Curţii Constituţionale a României. Mai mult decât atât, chiar Guvernul României, prin doamna premier Viorica Dăncilă, îl contrazice pe domnul Dragnea, îl contrazice pe domnul Tăriceanu, ca iniţiatori, arătând că o asemenea lege este susceptibilă de neconstituţionalitate, prin faptul că încalcă principiul separaţiei puterilor în stat. Aşadar, stimaţi colegi, noi trebuie să judecăm pe lucruri concrete, obiective, pe lege, şi nu pe emoţii sau pe interpretări literare. De aceea, Partidul Mişcarea Populară, absolut, susţinând aceste argumente de legalitate, a votat împotriva acestui proiect legislativ. Altminteri, sigur, suntem de acord să se respecte prezumţia de nevinovăţie, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor să nu fie încălcate. Dar, acest lucru, în condiţiile Constituţiei României. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Trecem la punctul 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; PL-x 549/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Suntem Cameră decizională. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 268 de voturi pentru, 3 abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat. Punctul 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; PL-x 482/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 224 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019; PL-x 519/2018; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 268 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat. Punctul 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare; PL-x 548/2018; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 237 de voturi pentru, un vot împotrivă, 30 de abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; PL-x 99/2018; procedură de urgenţă. Suntem Cameră decizională. Comisiile propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 262 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, o abţinere. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 10. Legea privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x 79/2018/6.06.2018. Suntem Cameră decizională. Comisia propune adoptarea legii. Vă rog să votaţi. 191 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 74 de abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, legea a fost adoptată. Suntem la punctul II. Legi ordinare. Secţiunea "Respingeri". Punctul 11. Legea pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x 370/2014/19.12.2014. Propunerea comisiilor este de respingere a legii. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 226 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 42 de abţineri. Cu majoritate de voturi, legea a fost respinsă. Punctul 12. Legea privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1011 din 20 decembrie 2017; PL-x 77/2017/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru cultură propun respingerea legii. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 258 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 6 abţineri. Cu majoritate de voturi, legea a fost respinsă. Am ajuns la punctul III. Legi organice. Secţiunea "Adoptări". Punctul 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie; PL-x 533/2018. procedură de urgenţă. Aşa cum am spus, este lege organică. Comisia propune adoptarea proiectului de lege. Suntem primă Cameră sesizată. Reamintesc că pentru adoptarea unei legi organice avem nevoie de majoritatea de 165 de voturi pentru. Vă rog să votaţi. Cu 171 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, 9 abţineri, un coleg care nu votează, proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 14. Proiectul de Lege... (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog, domnul Cupşa Ioan, din partea Grupului PNL, explicarea votului.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestei iniţiative legislative. Şi era firesc să facem astfel. Niciodată nu aţi avut argumente suficiente, niciodată nu aţi avut argumente de calitate privitoare la înfiinţarea acestei secţii speciale. Se pune întrebarea legitimă - a existat vreo nevoie socială să faceţi ceea ce aţi făcut, să înfiinţaţi această secţie specială?

Eugen Nicolicea Da.

Ioan Cupşa Există un fenomen... (Vociferări.)... există un fenomen... Vă mulţumesc, domnule preşedinte, intrăm în dialog.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, răspundeam colegului, la altă întrebare.

Ioan Cupşa Intrăm în dialog, domnule preşedinte. (Vociferări.). Intrăm în dialog, da, e perfect. Deci, cum vă întrebam - retoric, bineînţeles -, sper să nu răspundeţi cu toţii, în cor, că aveţi astfel de motive pentru a înfiinţa această secţie specială. Există vreun fenomen infracţional extins în rândul magistraţilor şi noi, toţi ceilalţi, nu înţelegem acest lucru? Credeţi că punând presiune, în acest fel, asupra magistraţilor, va spori calitatea şi eficienţa actului de justiţie, aşa cum v-aţi propus prin Programul de guvernare? Lucrurile sunt absolut clare. Doriţi să instalaţi un procuror-şef al acestei secţii, îl instalaţi, veţi instala un adjunct al acestui procuror, veţi selecta cei 15 procurori-şefi şi, probabil, credeţi că v-aţi înstăpânit pe justiţie şi că-i veţi controla pe magistraţii care îşi desfăşoară activitatea, pe cei peste 7.000 de magistraţi care îşi desfăşoară activitatea. Vă înşelaţi. Aţi greşit din nou. Este incalificabil ce aţi făcut, pentru că - subliniez încă o dată - nu exista niciun argument pentru înfiinţarea acestei secţii. Anul trecut, în anul 2017, doar 6 magistraţi - 3 procurori şi 3 judecători - au fost trimişi în judecată în legătură cu săvârşirea unor astfel de infracţiuni. Aţi vorbit de fiecare dată de un fenomen extins. Aţi vorbit despre mii...

Eugen Nicolicea Vă rog să limitaţi expunerea, aţi depăşit două minute.

Ioan Cupşa ... despre mii de cauze, despre mii de dosare care se află acum în cercetare şi, drept urmare, este nevoie să înfiinţaţi această secţie specială. Aşa cum aţi făcut-o, de la bun început, în legătură cu justiţia din România, nu vă interesează altceva - încă o dată precizez - decât să vă înstăpâniţi. Să vă înstăpâniţi pe justiţie, să controlaţi, revocând apoi, numind procurori de rang înalt, înfiinţând astfel de secţii specializate. Apropo, secţii specializate care vor naşte, atunci când vor deveni operaţionale...

Eugen Nicolicea V-am rugat să limitaţi expunerea. Aţi depăşit timpul regulamentar, de două minute.

Ioan Cupşa Voi termina. Voi termina în mai puţin de o jumătate de minut, mulţumesc. Deci, veţi isca nenumărate conflicte de competenţă. Competenţă după calitatea persoanei. De asemenea, conflicte privitoare la competenţa după natura infracţiunilor. Gândiţi-vă când celelalte direcţii specializate, din Ministerul Public, din Parchetul General, vor intra în conflict cu această secţie specială, atunci când procurori şi judecători, în acelaşi dosar, vor fi cercetaţi alături de demnitari şi de înalţi demnitari. Sau când vor intra în conflict, după natura infracţiunii, cu competenţa specială a DIICOT. Încă o dată, aţi făcut un lucru incalificabil. Aţi aruncat o anatemă asupra magistraţilor. Aţi creat impresia, tuturor, că există un astfel de fenomen, cum spuneam, un fenomen extins, al infracţionalităţii în rândul magistraţilor şi, drept urmare, era nevoie de înfiinţarea acestei secţii. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion Ieri, Comisia Europeană ne-a solicitat, în mod foarte clar, să luăm anumite măsuri cu privire la legile justiţiei. Aceste măsuri au fost stabilite neechivoc. Ce facem noi astăzi? Este să votăm o lege de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă, exact împotriva solicitărilor Comisiei Europene. Şi vreau să vă reamintesc faptul că România a fost cea care şi-a dorit să intre în Uniunea Europeană. (Vociferări.) PSD, la momentul respectiv, a promovat aceste idei. România a fost cea care a acceptat acest Mecanism de Cooperare şi Verificare. Curtea Constituţională a României, cea din care vă place de foarte multe ori să citaţi, a decis, în 2012, prin Decizia nr. 2, că acest mecanism este obligatoriu pentru România şi că aceste recomandări făcute în rapoartele Comisiei Europene sunt obligatorii, iar nu facultative. Ce faceţi dumneavoastră acum este să votaţi împotriva Deciziei Curţii Constituţionale, împotriva tratatelor pe care noi înşine ni le-am asumat. Este vorba despre o neseriozitate instituţionalizată atunci când, pe de o parte, spui că Uniunea Europeană este bună atunci când îţi dă fonduri, dar, în momentul în care îţi cere socoteală pentru cum le cheltuieşti, nu mai este bună, te superi şi îi întorci spatele. Este inadmisibil ceea ce faceţi! Şi, referitor la justiţie, la drepturile omului şi la procurori, să ştiţi că aceste drepturi ale omului nu se apără singure, nu îşi face nimeni singur dreptate, într-un stat de drept. Procurorii, potrivit acestei Constituţii, potrivit art. 131, sunt cei care apără ordinea socială, statul de drept şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Şi judecătorii fac justiţie, nu politicienii în şedinţe de partid. Este o ruşine ceea ce aţi făcut astăzi, prin votarea acestei legi. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Trebuie să fac o precizare. Explicarea votului înseamnă explicarea propriului vot şi nu explicarea votului altor grupuri parlamentare. Vă rog, pe viitor, să ţineţi cont de această precizare. Domnul Iordache Florin, Grupul PSD.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte. Păcat! Colegii mei nu m-au urmărit la dezbaterile generale. V-am dat destule argumente, de ce a fost necesară această Ordonanţă nr. 90. Pentru că, din păcate, CSM nu a ţinut cont de lege şi această secţie specială care va aduce adevărata independenţă a justiţiei nu s-a înfiinţat în cele trei luni. Şi atunci, pentru că secţia specială nu a reuşit să se înfiinţeze în cele trei luni, prin nişte măsuri derogatorii, a venit această ordonanţă care, pentru o perioadă scurtă, prin cei cinci procurori, dă posibilitatea înfiinţării secţiei speciale. Reamintesc colegilor mei că înfiinţarea acestei secţii ne-a fost cerută tocmai de asociaţiile profesionale. Când judecătorii şi procurorii, prin asociaţiile profesionale, în Comisia specială, au spus: "Vrem o reală independenţă, vrem să nu mai existe presiunea DNA!", de ce vreţi dumneavoastră, în continuare - şi chiar nu vă înţeleg, pe cele două grupuri parlamentare, sau pot să înţeleg - de ce vreţi în continuare ca DNA, această instituţie care, în loc să aducă şi să respecte legea, a pus presiune pe judecători şi procurori? Ce vreţi dumneavoastră mai mult, când judecătorii şi procurorii au venit şi au spus aşa: "Dacă eu, ca judecător, vine procurorul DNA în instanţă şi îmi spune: «Dacă nu ai grijă de soluţia şi de concluziile mele, am grijă de tine mâine»" - ce vreţi mai mult?! Ce vreţi mai mult, când jumătate din judecătorii şi procurorii României au avut dosare instrumentate de DNA?! Nu credeţi că asta este presiune?! Nu vreţi să avem o justiţie independentă?! Nu vreţi ca judecătorii şi procurorii din România, fără amestecul politic şi fără presiunea DNA, să pună concluzii şi să dea soluţii?! Nu asta vreţi?! Vreţi în continuare ca DNA să pună presiune şi vreţi, în continuare, ca DNA să gestioneze viaţa din România?! Noi ne dorim o justiţie independentă. Am extras factorul politic din această justiţie. Credem că în perioada următoare această secţie specială - şi cred că am greşit, trebuia să facem o direcţie specializată, o direcţie specializată care să arate monstruozitatea sistemului, pentru că, în momentul în care peste 3.000 de magistraţi, judecători şi procurori au avut dosare şi au fost chemaţi, şi a fost presiune ca înainte de a da soluţii sau înainte de a face într-un mers firesc al dosarelor, procurorii DNA au pus presiune, nu vreţi să ajungem la normalitate?! Asta vrem noi, prin această ordonanţă, şi vom merge mai departe cu toată opoziţia dumneavoastră şi vom mai merge mai departe cu toată opoziţia pe care Comisia Europeană şi Parlamentul European au pronunţat-o împotriva României! (Gălăgie.) Este josnic, din punctul dumneavoastră de vedere, este josnic să nu apăraţi România! România, în acest moment, este sub presiune, pentru că vrem să fim independenţi, pentru că vrem un Parlament care să ia propriile decizii, potrivit Constituţiei, şi nu potrivit presiunii pe care o pun unii şi alţii! Vrem o ţară independentă, vrem să ne conducem noi, vrem ca Parlamentul să fie cel care ia decizii! Mulţumesc. (Aplauze. Gălăgie.) Voci din sală : Fără penali în ţara independentă! Trăiască partidul!

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Voi ruga vorbitorii să respecte timpul alocat pentru intervenţiile privind explicarea votului. Vă rog să indicaţi articolul de procedură pe care-l invocaţi.

Stelian-Cristian Ion Este articolul care vă dă dreptul să chemaţi la ordine colegii care săvârşesc gesturi obscene, care înjură, care au o atitudine necorespunzătoare în Parlamentul României. Preşedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea legislaţiei justiţiei tocmai a proferat gesturi obscene de la această tribună a Parlamentului către colegii parlamentari ai României care nu se reprezintă singuri, care-i reprezintă pe zecile, sutele de mii de români care i-au votat. (Rumoare. Vociferări.) Deci acele gesturi obscene, domnule Florin Iordache, nu ni le arătaţi nouă, le arătaţi românilor pe care i-aţi tratat cu gaze lacrimogene pe 10 august! Deci vreţi să-i băgaţi şi la închisoare, că protestează, vreţi să îi transformaţi în infractori, îi bateţi şi le arătaţi şi gesturi obscene. Acesta este tratamentul pe care îl oferiţi românilor! (Aplauze. Gălăgie.)

Eugen Nicolicea Bun. Văzând incidentul acesta, vreau să vă spun că pe viitor vom respecta Regulamentul, în ceea ce priveşte explicarea votului, cu stricteţe. Timpul este de două minute, iar explicarea votului se face de liderul de grup, pentru că este votul asumat de un grup sau, de un vicelider de grup. Valabilă regula pentru toată lumea. Vă rog să citiţi art. 150 alin. (3) sau vi-l citesc eu: "Liderii grupurilor parlamentare pot lua cuvântul în cadrul şedinţei de vot final pentru a explica votul grupului lor cu privire la adoptarea unei iniţiative legislative". Deci, prin lideri se înţelege, evident, şi înlocuitorul acestuia. Şi deci vă rog să ţineţi cont de această prevedere regulamentară, pentru că suntem, totuşi, în Parlament şi nu trebuie să avem astfel de incidente, cum am avut anterior. Deci s-a mai înscris la cuvânt domnul Bălănescu Alexandru, dar nu sunteţi lider sau vicelider de grup. Trecem la punctul următor. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei; PL-x 542/2018; lege organică. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei propune adoptarea proiectului de lege. Suntem primă Cameră sesizată. Vă rog să votaţi. 170 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Vă sună cunoscută sintagma "neamestecul în treburile interne ale României?". Da? (Vociferări.) Explicaţia aceasta pe care o daţi dumneavoastră după ce a căzut cortina şi după ce s-a văzut că în România, în loc să legiferăm pentru români, legiferăm pentru infractori, toată Europa ne râde, toată Europa a spus să trecem la coadă, chiar în spatele Bulgariei. Explicaţia aceasta este singurul argument al dumneavoastră pe care îl aveţi...

Eugen Nicolicea Vă rog să reveniţi la subiect. Nu sunteţi la subiect. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion La subiect?

Eugen Nicolicea Da. Nu sunteţi la subiect, n-aţi vorbit deloc... despre explicarea votului dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion Păi, vorbim despre Legea pentru aprobarea Ordonanţei nr. 92 din 2018 referitoare la Legile justiţiei! Este exact la subiect, pentru că ieri Comisia Europeană ne-a solicitat să renunţăm la toate aceste prevederi şi o puteam face. Am venit! Toţi colegii din USR am făcut amendamente, alături de ceilalţi colegi din opoziţie, astfel încât să punem în acord aceste legi cu solicitările Comisiei de la Veneţia. Asta ne-a cerut Comisia Europeană! Iată că suntem foarte la subiect! Iar dumneavoastră veniţi cu argumentul acesta ceauşist şi intolerabil, de neacceptat... (I se întrerupe microfonul. Vociferări.)

Eugen Nicolicea Vă rog să vă ocupaţi locul în bancă. Aţi depăşit şi subiectul, aţi depăşit şi atitudinea de parlamentar. V-am atras atenţia. Această sancţiune va fi consemnată în fişa dumneavoastră. (Rumoare.) Domnul deputat Cupşa, din partea Grupului PNL. Vă rog, aveţi cuvântul pentru explicarea votului. (Vociferări.) O să vă dau. Vă rog să vă ocupaţi locul în bancă. (Gălăgie.) Domnul deputat Cupşa, din partea Grupului PNL.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc, distinşi colegi, că mă ascultaţi. Partidul Naţional Liberal nu a votat această lege şi nu o putea face. De asemenea, vă anunţăm că vom sesiza Curtea Constituţională a României. O vom face, pentru că ne-aţi obligat. Se întâmplă, cu regularitate, prin felul în care vă comportaţi, prin felul în care se desfăşoară procesul legislativ în această Cameră, să fim constrânşi, să fim nevoiţi să apelăm la această sesizare, la sesizarea de neconstituţionalitate. Cu regularitate, încălcaţi în procesul legislativ, tot ceea ce înseamnă normă. O faceţi, pentru că puteţi. Din păcate, calitatea actului legislativ - am mai spus-o şi acum mai multe luni - calitatea actului legislativ este una foarte scăzută. Şi este foarte scăzută, pentru că nu puteţi. Ordonanţa de urgenţă care a fost dată de Guvernul care vă aparţine, ordonanţă de urgenţă care a fost girată de ministrul pe care-l susţineţi, a fost una, din capul locului, neconstituţională. S-a încălcat delegarea legislativă, s-a încălcat o normă constituţională, în mod vădit. Domnul ministru, Guvernul Dăncilă, a înţeles să ne jignească pe noi, toţi, cei care facem parte din puterea legislativă şi să treacă această ordonanţă de urgenţă, fără măcar a motiva urgenţa. Pentru ca acest lucru să nu rămână singular, încălcând astfel art. 115 din Constituţie, domnul ministru şi Guvernul Dăncilă au înţeles să încalce şi o decizie a Curţii Constituţionale a României şi nu o decizie veche, ci una dată acum câteva luni, Decizia nr. 45/2018. Iar domnul Tudorel Toader, de la acest microfon, de la această tribună, ne-a spus că oportunitatea învinge şi constituţionalitatea. Erau suficiente argumente pentru ca noi să votăm împotriva acestei legi. Dar, trecând peste toate acestea, s-au adoptat 45 de amendamente, dintre care 15 amendamente sunt cele pe care le-am formulat noi, Partidul Naţional Liberal, iar 30 de amendamente au fost formulate de majoritate. Sunt încă peste 120 de amendamente care, practic, nu au fost dezbătute, au fost trecute pe repede-nainte, amendamente care erau necesare pentru a modificat Legile justiţiei, astfel încât să le facă operaţionale, pentru ca actul de justiţie, într-adevăr, să-şi sporească calitatea şi eficienţa. Nu s-a întâmplat acest lucru. Libertatea de exprimare a magistraţilor aţi călcat-o în picioare. Atunci când am vorbit despre numirea şi revocarea procurorilor de rang înalt, aţi spus: "Nici acest lucru nu este de negociat; îi vrem să fie ai noştri". Atunci când am discutat despre magistraţi, despre resursa umană din sistemul judiciar, când era vorba, atât despre intrarea în profesie, cât şi despre ieşirea din profesie, adică de selecţie, precum şi de pensionare, aţi spus: "Vom mai vedea noi!". Aţi amânat şi această decizie...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, domnule deputat. V-aş ruga să limitaţi... Aţi depăşit timpul, iar aceste argumente le-aţi expus la dezbaterile generale.

Ioan Cupşa În 30 de secunde o să termin.

Eugen Nicolicea Vă rog.

Ioan Cupşa Nu aţi vrut să discutaţi câtuşi de puţin despre răspunderea magistraţilor, acolo unde trebuia, de asemenea, să intervenim. Despre această secţie de investigaţie a infracţiunilor săvârşite în justiţie am spus ceea ce am spus ceva mai devreme, susţin şi acum, fără să repet. Un lucru deosebit de grav, de asemenea, pe care îl introduceţi prin lege şi nu aţi dorit să-l discutăm, a fost acel control pe care-l exercită procurorul ierarhic superior, în prezent, din cauza modificărilor pe care le-aţi introdus, asupra soluţiilor - atenţie! - asupra tuturor soluţiilor pe care le vor da procurorii care lucrează în execuţie. Altfel spus, procurorul ierarhic superior va putea invalida orice soluţie pe care o dă procurorul de caz, chiar şi pe temeinicie. Este un lucru deosebit de grav, un lucru pe care, însă, sigur că-l veţi folosi pentru a întregi acest fir roşu, plecând de la revocare/numire, iar apoi control direct asupra procurorilor. Toate aceste argumente ne-au făcut pe noi să nu votăm ...

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Am înţeles argumentele dumneavoastră.

Ioan Cupşa ... această lege şi, de asemenea, ne fac să ... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Aţi ajuns la aproape cinci minute. Voiam să vă spun că este un punct de vedere... pe care, chiar dacă nu suntem de acord cu el, fiind extrem de critic, nu putem să-l criticăm din punctul de vedere al parlamentarismului, decât cu excepţia duratei şi, dacă vă veţi condensa, veţi fi un model de explicare a votului. Sper să înţeleagă şi alţi colegi. Domnul Iordache Florin, Grupul parlamentar al PSD. (Rumoare.)

Florin Iordache Mulţumesc. Explicarea votului. Citiţi Regulamentul! (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Domnule Iordache, am explicat votul suficient. Vă rog frumos să încheiem discuţia. Mai avem şi alte lucruri de votat. Haideţi să aplicăm regula pentru toată lumea şi o să rezolvăm ulterior. Vă promit eu.

Florin Iordache Uitaţi-vă în Regulament. (Gălăgie.)

Eugen Nicolicea Domnule vicepreşedinte, vă rog să luaţi loc în bancă. (Aplauze.) Vă mulţumesc pentru aplauze. Să ţineţi minte că va trebui ca toată lumea să respecte Regulamentul! Bun. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Vă rog, interveniţi pe procedură. Vă rog să indicaţi articolul despre care vorbiţi.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă solicităm, în baza art. 151 din Regulament şi art. 127, dacă-mi aduc eu bine aminte, reluarea votului la cele două proiecte de lege, pentru că Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal contestă votul, deoarece au fost înregistrate, eronat, în baza de date electronice a Camerei Deputaţilor, voturile exprimate de colegii noştri Stroe Ionuţ şi Varga Vasile, care au votat împotriva Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 şi apar înregistraţi ca abţinere. Şi, totodată, la votul pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018, domnul Gudu Vasile a votat împotriva proiectului de lege şi nu este înregistrat votul acestuia. Ca atare, în baza reglementărilor regulamentare, vă solicităm reluarea voturilor pe care le contestăm, aşa cum, de altfel, aţi făcut şi în alte situaţii, cu altă procedură, pentru că aşa spune Regulamentul, respectiv prin apel nominal.

Eugen Nicolicea Rog liderii să vină la prezidiu. (Consultări.) Bun. Vă rog să vă ocupaţi locurile în bănci. Articolul 127: "Când se constată existenţa unor disfuncţionalităţi, preşedintele solicită repetarea votului prin altă procedură. Sesizarea unor astfel de disfuncţionalităţi poate fi realizată şi de un lider de grup". Aţi sesizat acest lucru. Se supune votului reluarea votului. Deci aprobarea reluării votului. Votaţi. Voturi pentru - 98, voturi contra - 146, 20 de abţineri, doi colegi care nu votează, insuficiente voturi pentru adoptarea acestei solicitări. (Vociferări.) Am supus votului, dacă votul se reia. (Vociferări.) Cred că nu ştim limba română. Reluarea votului nu înseamnă că votul se reia. (Râsete. Aplauze.) Râdeţi degeaba! Vă rog să citiţi. Trecem la punctul 16. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog să indicaţi articolul pe care vă bazaţi.

Raluca Turcan Dubla măsură caracterizează această guvernare şi această majoritate.

Eugen Nicolicea Vă rog să-mi spuneţi articolul.

Raluca Turcan Aş dori să vă citesc art. 127 alin. (1). Şi intervenţia mea este în baza art. 151 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dacă mai contează ceva pentru dumneavoastră. Iar art. 127 spune: "Dacă se constată disfuncţionalităţi, se solicită plenului repetarea votului prin altă procedură". (Vociferări.) Prin altă procedură! Avem Decizia Biroului permanent, prin care, prin faptul că eu am contestat o dată un vot al meu, personal, mi s-a spus că trebuie să vin în plenul Camerei Deputaţilor, la momentul votului, pentru a putea fi reluat votul care se consideră a fi viciat. Deci dumneavoastră nu puteţi guverna decât prin hoţie?! Dumneavoastră nu puteţi guverna decât prin încălcarea legii?!

Eugen Nicolicea Bun. Tocmai aţi citit că se solicită plenului reluarea votului. Solicitarea respectivă se aprobă sau nu de plen. Dacă mă veţi asculta - puteţi să luaţi şi stenograma şedinţei -veţi vedea că am spus - "Sesizarea dumneavoastră nu a fost adoptată, pentru că n-au fost suficiente voturi". Deci s-a supus votului, aşa cum scrie la Regulament... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Suficient, doamnă Turcan. Dacă nu înţelegeţi, nu pierdem timpul. Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002... 15. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 453 din 4 iulie 2108, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2018; PL-x 553/2017/2018. Suntem Cameră decizională. Comisia juridică a propus adoptarea legii. Vot, vă rog. Voturi pentru - 176, voturi împotrivă - 93, o abţinere, nu există vreun coleg care să nu fi votat. Cu majoritate de voturi, a fost adoptată această Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013. Domnul Andronache Gabriel, PNL, explicarea votului. Două minute, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. O să explic într-un minut poziţia noastră, referitoare la acest punct. Dar, mai înainte, am să fac o precizare. Vă mulţumim pentru că ne-aţi mai dat încă un motiv pentru care vom contesta reglementările la Curtea Constituţională şi, în mod evident, în baza precedentului stabilit de dumneavoastră, vom avea şi succes. Pentru că la dumneavoastră s-a putut, la noi nu s-a putut. Legea şi Regulamentul sunt aceleaşi. Acum, revenind la subiect, cu privire la această reglementare, pe care tocmai aţi votat-o. Nu ştiu cum să definesc jocul dumneavoastră, "de-a baba-oarba" sau "de-a v-aţi ascunselea"? Aleg "de-a v-aţi ascunselea". De ce? Pentru că vă păcăliţi între dumneavoastră. Le promiteţi unora şi altora că îi veţi scăpa de puşcărie, în sensul în care vor urma să execute la domiciliu, pedeapsa. Din păcate, însă, greşiţi. Şi v-am mai spus lucrul acesta şi mai înainte. Pentru că aţi reluat, prin reexaminare, procedura parlamentară referitoare la acest proiect de lege, când, de fapt, ar fi trebuit să încetaţi procedura legislativă şi, dacă vă venea ideea aceasta, în continuare, să depuneţi o nouă iniţiativă legislativă. Există Decizia nr. 432/2018, a Curţii Constituţionale. Şi, în mod evident, când vom sesiza, pentru că vom sesiza Curtea, "de pe scaun", cum spun magistraţii, veţi constata că onor Curtea Constituţională va spune că este neconstituţională. Vă mulţumim.

Eugen Nicolicea Da. Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion Este regretabil că Parlamentul României, că puterea actuală insistă să voteze legi neconstituţionale. A explicat colegul mai devreme de ce este neconstituţional acest proiect şi trebuie atacat la CCR. Dar altceva vreau să spun, la explicarea votului. De ce vi se pare că este firesc ca infractorii cu gulere albe să ispăşească pedepsele acasă şi ceilalţi să meargă la închisoare? Bineînţeles că legea... (Vociferări.) "De de-aia", spuneţi, domnule Rădulescu. Pentru că puteţi, evident. Bineînţeles că legea aceasta nu este una cu dedicaţie pentru cineva. Pentru domnul Liviu Dragnea, spre exemplu, care se află în poziţia ingrată de a avea o condamnare cu executare. E adevărat, în primă instanţă, bucurându-se de prezumţia de nevinovăţie. Dar poate fi. Poate să-i servească şi Domniei Sale această lege. Sper că v-aţi abţinut de la vot. Pentru că ar fi total incorect, într-o asemenea situaţie aflându-vă, să votaţi o astfel de lege. (Vociferări.) Dar ce vreau să spun - infracţiunile fără violenţă, infracţiunile de corupţie, infracţiunile prin care se fură din banul public - se fură din banii spitalelor, se fură din banii pentru autostrăzi, se fură din banii pentru şcoli -, uneori sunt mai grave decât o infracţiune cu violenţă, pentru că, prin consecinţele lor, pot produce efecte mai grave. De multe ori corupţia ucide. Şi lucrul acesta se întâmplă în România, din păcate, zi de zi. Din cauza condiţiilor din spitale, din cauza faptului că nu se repară străzile şi aşa mai departe. Dacă nu vreţi să vedeţi legătura aceasta între corupţie şi faptul că, la propriu, mor, în România, oameni - cred că în fiecare zi - avem o mare problemă. Corupţia ucide. Şi este absolut incorect să faceţi o discriminare, până la urmă, şi între aceste persoane care încalcă legea, şi pe unii să-i lăsaţi să-şi ispăşească la conac, da, la vilele lor, pe domeniile lor... (Vociferări.) bineînţeles, câştigate din bani cinstiţi...

Eugen Nicolicea Vă rog să limitaţi expunerea.

Stelian-Cristian Ion ... şi pe alţii să-i trimiteţi la puşcărie. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă rog să limitaţi expunerea. (I se întrerupe microfonul.) Şi ar fi trebuit să fiţi chiar la subiect. Dar, încet-încet, ne învăţăm să respectăm regulamentul. Poziţia 16, Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504... (Vociferări. Rumoare.) (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Ce funcţie aveţi în cadrul grupului? (Vociferări.) (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Vă rog să indicaţi articolul.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Articolul 151 spune foarte clar: "când un deputat solicită cuvântul pentru probleme de procedură sau pentru dreptul la replică, preşedintele este obligat să-i acorde cuvântul...". Mai sus vorbeşte de chestiuni personale. Vreau să vă mai invoc un articol - art. 153: "Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât şi din sala de şedinţe a plenului sau a comisiilor". "Se interzice dialogul între vorbitorii aflaţi la tribună şi persoanele aflate în sală". Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Ştiu că sunteţi vechi în acest Parlament şi vi se pronunţă numele zilnic, Stimate domnule preşedinte Dragnea, Vă propun să facem un test, acum. Ridicaţi-vă, vă rog, din bancă, şi mergeţi...

Eugen Nicolicea Nu este o problemă de procedură...

Pavel Popescu Domnule preşedinte, Permiteţi-mi...

Eugen Nicolicea ... ce spuneţi dumneavoastră.

Pavel Popescu ... şi mergeţi... (Rumoare.) ... mergeţi...

Eugen Nicolicea Care este...?

Pavel Popescu Permiteţi-mi să-mi termin fraza!

Eugen Nicolicea Care este articolul încălcat, vă rog?

Pavel Popescu ... mergeţi la Grupul parlamentar al PNL... (Vociferări.) sau al USR, plimbaţi-vă printre rânduri, printre colegii mei, şi vedeţi dacă vreunul dintre colegii mei - cu tot ceea ce apare în jurul dumneavoastră, prezumţie, neprezumţie de nevinovăţie - vă va adresa cuvintele pe care noi le auzim când trecem printre rândurile colegilor dumneavoastră. Domnule Dragnea...

Eugen Nicolicea Aveţi de făcut o sesizare la adresa cuiva?

Pavel Popescu ... trebuie să vă faceţi ordine... (I se întrerupe microfonul. Aplauze.)

Eugen Nicolicea Deci lucruri din acestea nu sunt permise. Să invocaţi o chestiune de procedură, după care să faceţi dumneavoastră tot fel de alegaţii. Bun. Deci... Vă rog, domnul Suciu Vasile-Daniel, liderul Grupului PSD.

Vasile-Daniel Suciu Pe procedură.

Eugen Nicolicea Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Serios?! Stimaţi colegi, Păi, cine ne face penali de dimineaţă până seara? Noi? Sau dumneavoastră? (Vociferări. Rumoare.) Noi nu trebuie să ne plimbăm printre rândurile dumneavoastră, ca să ne jigniţi în orice fel. (Vociferări. Rumoare.) Şi dacă vă place acest cuvânt, şi dacă aţi uitat cumva că v-aţi întors cu fundul la noi, că aţi adus boxe în Parlament, că v-aţi înşirat şi aţi furat microfoane, ne daţi acum lecţii de cum să ne comportăm în plen?! (Vociferări. Rumoare.) Şi dacă tot discutăm despre penali, cine este de 16 ori penal, preşedinte al României? (Vociferări. Rumoare.)

Eugen Nicolicea Deci v-aş ruga să încheiaţi subiectul acesta. Liderii grupurilor parlamentare, îi convoc să aibă o şedinţă în care să clarifice atitudinea colegilor, pentru că este de neconceput ca în Parlamentul României să aibă loc astfel de scene şi să discutăm despre cine jigneşte mai mult sau jigneşte mai puţin. Deci, pe viitor, cel puţin cât conduc eu şedinţa, se va respecta regulamentul cu stricteţe. Şi, încet-încet, va trebui să învăţaţi să-l respectaţi. Punctul 16, Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 374/2018, lege organică. Comisia pentru cultură propune adoptarea propunerii legislative. Suntem primă Cameră sesizată. Vă rog să votaţi. 264 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere. Cu majoritate de voturi, propunerea legislativă a fost adoptată. Domnul Benga Tudor-Vlad, USR, explicarea votului.

Tudor - Vlad Benga Domnule preşedinte, Acest proiect de lege vorbeşte despre necesitatea pentru radiodifuzori de a face distincţia clară între opinii şi fapte. "Penali" poate că e o opinie, dar fapte sunt că dumneavoastră, PSD, sunteţi conduşi de un om cu o condamnare definitivă. E un fapt. (Vociferări. Rumoare.)

Eugen Nicolicea Din nou încălcaţi regulamentul, cu privire la explicarea votului. Deci o să avem o discuţie cu liderii de grup şi va trebui să vedem ce măsuri se vor lua. Poziţia 17, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind modificarea altor acte normative; PL-x 507/2018. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 222 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Cu majoritate de voturi, a fost adoptat. 18. Şi ultimul punct, Propunerea legislativă privind măsurile de control al tuberculozei; Pl-x 470/2016; lege organică. Suntem Cameră decizională. Comisia pentru sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. Cu 262 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi. Declar şedinţa închisă. (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Vă rog, domnul Ungureanu, să explice votul.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Suntem putere legislativă, însă această Lege a tuberculozei, foarte necesară, are nevoie de finanţare. O să vă propun să vizitaţi expoziţia pe care o voi organiza în luna decembrie, cu fotografii din spitalele de tuberculoză din România. Şi o să vedeţi în ce hal arată infrastructura pentru aceşti bolnavi care suferă extraordinar de mult. Aş vrea să o apreciez pe Paula Rusu, asociaţiile care se ocupă de aceşti suferinzi. Eforturile lor au fost încununate de succes astăzi. Şi îi felicit din toată inima. Însă, repet, dacă mergeţi în Secţia de Pneumologie Copii din Spitalul Judeţean Cluj, oraş care are un buget de 270 de milioane de euro pe an, o să vedeţi în ce hal poate să arate sistemul de îngrijire a copiilor cu TBC.

Eugen Nicolicea Şedinţa Biroului permanent va avea loc după şedinţa comună, care începe la ora 14,00. Şedinţa s-a încheiat la ora 13.30.