20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 322/2017) şi Propunerii legislative pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 527/2017). (Rămase pentru votul final.)

Florin Iordache 24 2 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, PL-x 322/2017; are raport de adoptare. Colega noastră, doamna deputat Violeta Răduţ, va prezenta raportul. Dar veţi prezenta şi raportul de respingere al Propunerii legislative pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; este vorba despre Pl-x 527/2017. Vă mulţumesc, doamnă deputat. Aveţi cuvântul.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PL- x 322/2017 şi Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - Pl-x 527/2017, trimise comisiei cu adresele PL-x 322/2017 şi, respectiv, Pl-x 527/2017. Ambele iniţiative legislative au ca obiect de reglementare modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, în sensul majorării termenului în care persoanele private de libertate pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, de la 9 luni la 12 luni, dar nu mai puţin de 3 luni, până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative, sau până la data la care pot fi propuse pentru liberare condiţionată ori pentru înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Pentru ambele iniţiative legislative, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Iniţiativele legislative fac parte din categoria legilor organice. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea, cu amendamente, a respectivului proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Avem 3 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La articolul 66 alin. (4) dacă sunt intervenţii? Nu. Rămân la votul final. Am revenit la ordinea de zi... suntem la PL-x 134.